Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích camera hành trình VisionDrive pot

12 1,005 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

LOGO“ Add your company slogan ”Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tíchcamera hành trình VisionDriveCamera hành trình số 1 Hàn Quốcwww.visiondrive.vn3 phần mềm phân tích cao cấpĐã tích hợp sẵn trong thẻ nhớ của camera hành trình VisionDrivewww.visiondrive.vn3 phần mềm phân tích cao cấp của VisionDrive1. Phần mềm VDReporter1. Phần mềm VDReporter1. Phần mềm VDReporter1. Phần mềm VDReporter2. Phần mềm VDtracker2. Phần mềm VDtracker2. Phần mềm VDtracker2. Phần mềm VDtracker3. Phần mềm VDAnalyzer3. Phần mềm VDAnalyzer3. Phần mềm VDAnalyzer3. Phần mềm VDAnalyzerwww.visiondrive.vnChọn thư mục GPS /thẻ nhớ → chọn file excel muốn ghi thông tin, khoảng thời gianPhần mềm sẽ chạy và cho người sử dụng thông tin về ngày, giờ, tọa độ, quãng đường,thời gian đã đi (dưới dạng 1 file excel). www.visiondrive.vn1. Phần mềm VDReporterChọn thư mục GPS /thẻ nhớ → chọn khoảng thời gian muốn tổng hợpPhần mềm cho thông tin về tọa độ, vận tốc, thời gian theo từng điểm note. www.visiondrive.vn2. Phần mềm VDTrackerLộ trình đã đi sẽ được vẽ ra dưới dạng bản đồ của google map. Dễ dàng quản lý hoặc tổng hợp thông tin về lộ trình của phương tiện.www.visiondrive.vn2. Phần mềm VDTracker (tiếp)Phần mềm phân tích chính của VisionDriveNhập mật khẩu, xem video theo thứ tự mới đến cũwww.visiondrive.vn3. Phần mềm VDAnalyzer1- Phóng to hình ảnh video ( áp dụng cho chế độ kênh chính kèm zoom)2- Các chế độ hiển thị video: 2 kênh song song, 1 kênh chính 1 kênh phụ, chỉ kênh chính kèm zoom, chỉ kênh phụ.3- Xoay hình video của Camera phụ: trái <=> phải, trên <=> dướiwww.visiondrive.vn3. Phần mềm VDAnalyzer (ti ếp) 4- Chọn thư mục chưa video để xem:  Data: xem tất cả video Event: xem video sự kiệnNormal: xem video thông thường. 5- Ba trục phân tích va chạm của sensor G-shock6- Tốc độ của phương tiệnwww.visiondrive.vn3. Phần mềm VDAnalyzer (ti ếp)7- Chỉnh độ sáng tối của video hiển thị ( có thể ảnh hưởng đến độ mượt của video)8- Chỉnh độ sắc nét của video hiển thị ( có thể ảnh hưởng đến độ mượt của video)www.visiondrive.vn3. Phần mềm VDAnalyzer (ti ếp)[...]...3 Phần mềm VDAnalyzer (tiếp)  9- Chuyển sang file đuôi AVI (Thời điểm chuyển đổi sẽ tính từ lúc ấn nút AVI cho đến khi ân nút dừng hoặc hết đoạn video)  10- Tùy chỉnh cho thiết bị: Xem thêm tại http://www .visiondrive. vn/upload/fc keditor/su%20dung%20camera%20hanh%2 0trinh%20VD%208000HDS.pdf www .visiondrive. vn LOGO “ sử your company mềm Hướng dẫn Add dụng phầnslogan ” phân tích của camera hành trình. .. http://www .visiondrive. vn/upload/fc keditor/su%20dung%20camera%20hanh%2 0trinh%20VD%208000HDS.pdf www .visiondrive. vn LOGO “ sử your company mềm Hướng dẫn Add dụng phầnslogan ” phân tích của camera hành trình VisionDrive www .visiondrive. vn . company slogan ” Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tíchcamera hành trình VisionDrive Camera hành trình số 1 Hàn Quốcwww .visiondrive. vn3 phần mềm phân tích cao. camera hành trình VisionDrive www .visiondrive. vn3 phần mềm phân tích cao cấp của VisionDrive 1. Phần mềm VDReporter1. Phần mềm VDReporter1. Phần mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích camera hành trình VisionDrive pot, Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích camera hành trình VisionDrive pot, Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích camera hành trình VisionDrive pot