Đề tài: Phương pháp và thiết bị cân bằng vật quay (cân bằng động). pdf

27 1,150 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGTRANGKHOA KTTTKHOA KTTTBÀI BÁO CÁOBÀI BÁO CÁO TRANG BỊ ĐỘNG LỰC TÀU THỦYTRANG BỊ ĐỘNG LỰC TÀU THỦYCHUYÊN ĐỀ :Phương pháp thiết bị cân bằng vật quay (cân bằng động).GVHD: NGUYỄN ĐÌNH LONGSVTH: LÊ VIẾT THỦYMSSV: 48132306 Lời nói đầuLời nói đầu Trong lĩnh vực máy móc thì tiếng ồn ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế sức khỏe của con người vì vậy vấn đề cần giải quyết của các nhà máy hiện nay là làm giảm hoặc triệt tiêu tiếng ồn.Mà tiếng ồn trong các nhà máy là do rung động của máy móc thiết bị quay gây nên.vì vậy để giảm tiếng ồn cần cân bằng các chuyển động quay.chuyên đề sau đây sẽ nghien cứu về các phương pháp cân bằng động của chuyển động quay. Do thời gian kiến thức hạn hẹp nên dù đã cố gắng nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi sai sót vì vậy mong thầy các bạn góp ý để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin cảm ơn .• sinh viên thực hiện• • LÊ ViẾT THỦY •I : GIỚI THIỆU•1 : Mô tả chung về cân bằng động Mất cân bằng ở các ngày trở nên một yếu tố quan trọng trong việc phát triển các thiết bị hiện đại đăc biệt đối với các thiết bị đòi hỏi tốc độ / độ tin cậy cao. Sự mất cân bằng nói chung là một hiện tượng có hại do đó cần xác định khi cần thiết phải giảm thiểu hoặc trừ khử hoàn toàn đó gọi là cân bằng máy hay cân bằng động . Nội dung là đua ra biện pháp nhằm khử hoàn toàn hoặc một phần phản lưc động phụ ở các khớp động hay các ổ đỡ giảm mức độ rung động ở các cơ cấu máy. Điều này đồng nghĩa với việc tránh hư hỏng do mỏi trong các kết cấu liên quan , giảm tiếng ồn và rung động làm tăng tuổi thọ của máy lúc vận hành •2. CÂN BẰNG VẬT QUAY •2.1 Các dạng mất cân bằng vật quay •Ba dạng mất cân bằng cần được phân biệt [4]: •- Mất cân bằng tĩnh: trọng tâm vật quay không nằm trùng với trục quay. Các khối lượng không cân bằng của vật quay có thể thay bằng một khối lượng qui dẫn m, cách trục quay khoảng cách r (Hình 1, a). Lực ly tâm của khối lượng qui dẫn là:• P = m rω2 •Hình vẽ sau thể hiện sự mất cân bằng của vật •Mất cân bằng động / ngẫu lực: khối lượng không cân bằng được qui về hai khối lượng cùng nằm trong một mặt phẳng, mô-men tĩnh của các khối lượng đối với trục quay bằng nhau (Hình 1, b). Khi quay, lực ly tâm tạo thành một ngẫu lực • M = m r a ω2•- Mất cân bằng hỗn hợp: Lực ly tâm của các khối lượng không cân bằng tương đương với lực P ngẫu lực (F,F) (Hình 2) chúng không nằm trên cùng một mặt phẳng. Sự mất cân bằng như vậy là tổng quát nhất. •Mất cân bằng có thể khử bằng cách đưa vào các khối lượng phụ hay đối trọng. Lực ly tâm do chúng sinh ra cân bằng với lực ly tâm của khối lượng qui dẫn. Sự chọn lựa sơ bộ đối trọng cân bằng rồi gắn lên rotor được gọi là cân bằng. •II : Phương pháp cân bằng vật quay•1.2 : Ta biết cân bằng động là cân bằng từ 2 mặt phẳng quay trở lên nên trên thực tế thì ta có rất nhiều cách để cân bằng vật quay nhưng xét về mặt lý thuyết thì ta dùng ma trận hệ số ảnh hưởng mà ta sẽ xét sau đây•2.2 Phương pháp các hệ số ảnh hưởng •Đối với lọai rotor cứng, phương pháp thích ứng nhất là chỉ sử dụng các thông tin thực nghiệm. Rotor được mô tả bằng các mặt phẳng đo bằng các mặt phẳng khử (mặt phẳng cân bằng). Độ nhạy của các mặt phẳng đo so với các mặt phẳng cân bằng xác định đáp ứng của lượng mất cân bằng cho một tốc độ quay xác định . CÁOBÀI BÁO CÁO TRANG BỊ ĐỘNG LỰC TÀU THỦYTRANG BỊ ĐỘNG LỰC TÀU THỦYCHUYÊN ĐỀ :Phương pháp và thiết bị cân bằng vật quay (cân bằng động). GVHD: NGUYỄN. tiếng ồn và rung động làm tăng tuổi thọ và của máy lúc vận hành •2. CÂN BẰNG VẬT QUAY •2.1 Các dạng mất cân bằng vật quay •Ba dạng mất cân bằng cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phương pháp và thiết bị cân bằng vật quay (cân bằng động). pdf, Đề tài: Phương pháp và thiết bị cân bằng vật quay (cân bằng động). pdf

Từ khóa liên quan