Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” potx

47 414 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, ngân hàng thương mại với vai trò trung gian tài chính quan trọng của xã hội từng bước cải tổ hoạt động của mình, hoà nhập với cơ chế mới, mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thông qua các hoạt động tín dụng. Đây không chỉ là vấn đề thực thi đường lối của Đảng Nhà nước mà còn là phương hướng phát triển tín dụng của ngân hàng trong điều kiện hiện nay. Bởi kinh tế ngoài quốc doanh chứa đựng trong nó những nội tại tiềm năng to lớn, một khi nó được quan tâm đúng mức thì sẽ phát triển một cách nhanh chóng trong tương lai sẽ trở thành thị trường tín dụng vững chắc của các ngân hàng. Hiện nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới cho nên sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt, đặc biệt là đối với các DNNQD trước sự xâm nhập thị trường nội địa của các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài. Để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2020 Việt Nam là một nước công nghiệp hiện đại thì quá trình hội nhập là một điều tất yếu. Vì vậy để vừa đạt được mục tiêu đã đề ra, vừa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của các DNNQD trước các đối thủ cạnh tranh từ bên ngoài thì Nhà nước ta đã có những giải pháp gì? Thông qua hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam Nhà nước đã có những chính sách gì để giúp các DNNQD? Xuất phát từ những lý do trên sau thời gian thực tập ở NHNo & PTNT thành phố Vinh, em xin mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 1 Líp 1B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc Vinh2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu đề tài này với mục đích để tìm hiểu thêm về thực trạng hoạt động cho vay của NHNo & PTNT Thành phố Vinh đè xuất ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu là các hoạt động cho vay huy động vốn của ngân hàng Nhà nước đối với DNNQD. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hạot động cho vay của NGNo & PTNT Thành phố Vinh trong thời gian từ năm 2007 – 2009.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng phương pháp phân tích từ các nguồn thông tin tổng hợp, số liệu các tài liệu báo cáo của NHNo & PTNT Thành phố Vinh. Phương pháp mô tả lập luận logic dựa trên tình hình thực tế, nhận định, đánh giá đưa ra các lý luận, quan điểm bằng lập luận tư duy.5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu kết luận thì đề tài gồm 2 phần:Phần 1: Tổng quan về hệ thống NHNo & PTNT Thành phố VinhPhần 2: Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố VinhSinh viªn: §inh H÷u Trêng 2 Líp 2B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhPHẦN 1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ VINH1.1 Quá trình hình thành phát triển của NHNo & PTNT Thành phố Vinh1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của NHNo & PTNT Thành phố VinhHệ thống NHNo & PTNT Việt Nam là một trong những NHTM quốc doanh lớn của Việt Nam, ra đời, trưởng thành phát triển cùng với sự lớn mạnh của đất nước. NHNo & PTNT có hệ thống mạng lưới các chi nhánh phân bố rộng khắp các tỉnh thành trong cả nướcNHNo & PTNT Thành phố Vinh là một chi nhánh của NHNo & PTNT tỉnh Nghệ An, có trụ sở chính tại 364 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Vinh - Nghệ An.NHNo & PTNT Thành phố Vinh được thành lập theo quyết định số 556/QĐ - NHNo ngày 01 tháng 12 năm 1995 của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam. Đến ngày 01 tháng 01 năm 1996 NHNo & PTNT Thành phố Vinh chính thức đi vào hoạt động với chức năng nhiệm vụ chính là huy động vốn cho vay các thành phần kinh tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, chế biến, công nghệ thực phẩm tất cả các thành phần kinh tế khác trên địa bàn Thành phố Vinh.NHNo & PTNT Thành phố Vinh có địa bàn phụ trách kinh doanh rộng là nơi tập trung nhiều cơ quan, công ty lớn, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ hợp sản xuất, các HTX tiểu thủ công nghiệp các hộ công thương. Đồng Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 3 Líp 3B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc Vinhthời trên địa bàn Thành phố Vinh có rất nhiều các điểm thương mại, các khu công nghiệp vừa nhỏ. Vì vậy, khách hàng của NHNo & PTNT Thành phố Vinh rất đa dạng phong phú, điều này tạo thuận lợi cho NHNo & PTNT Thành phố Vinh trong việc thực hiện vai trò trung gian tài chính, có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng thanh toán, dịch vụ Ngân hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường, của sản xuất phục vụ đời sống nhân dân.Bên cạnh những thuận lợi trên, NHNo & PTNT Thành phố Vinh cũng gặp không ít khó khăn. Địa bàn có nhiều NHTM hoạt động kể cả NHTM quốc doanh, Ngân hàng cổ phần các quỹ tín dụng nhân dân, các trung gian phi tài chính như Bảo hiểm, Bưu điện… từ đó tạo nên sự cạnh tranh gay gắt về thị trường, khách hàng, dịch vụ huy động vốn đầu tư.Với công nghệ hiện đại, mạng lưới giao dịch rộng cùng với chính sách đúng đắn, chi nhánh NHNo & PTNT Thành phố Vinh đã đa dạng hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, công tác huy động vốn sử dụng vốn liên tục phát triển qua từng năm. Nỗ lực vươn lên không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên cùng với sự quan tâm của các cấp ngành đã ngày càng khẳng định chi nhánh NHNo & PTNT Thành phố Vinh là một Ngân hàng mạnh của tỉnh Nghệ An.1.1.2 Cơ cấu tổ chứcCùng với sự phát triển của cơ chế thị trường khi nước ta gia nhập vào WTO, đồng thời để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt, NHNo & PTNT Thành phố Vinh đã có những chuyển biến tích cực không ngừng. Trong 3 năm trở lại đây, ngân hàng đã mở thêm 3 địa điểm giao dịch mới để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Cho đến nay, NHNo & PTNT Thành phố Vinh đã có 127 cán bộ được phẩn bổ theo đồ sau:Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT thành phố VinhSinh viªn: §inh H÷u Trêng 4 Líp 4B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhGiám đốcP. Giám đốc phụ trách tín dụngP. Giám đốc phụ trách kế toán – ngân quỹP. Giám đốc phụ trách hành chính tổ chứcCác chi nhánh, địa điểm giao dịch trên địa bàn(Nguồn: Phòng tổ chức cán bộ NHNo & PTNT Thành phố Vinh)Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được quy định như sau:- Giám đốc: phụ trách chung kiêm phụ trách công tác cán bộ, công tác kiểm tra nội bộ, công tác kế hoạch.- P. Giám đốc phụ trách tín dụngTrong đó phòng tín dụng có 25 người, thực hiện các nghiệp vụ tín dụng như cho vay ngắn, trung dài hạn theo cơ cấu tín dụng hiện hành bằng VNĐ và ngoại tệ với các hình thức cho vay đa dạng phong phú, cho vay từng lần, cho vay theo các mức kỳ hạn… Đồng thời phòng cũng tiến hành đề ra quyết định cho vay hay không cho vay sau khi thẩm định dự án của khách hàng, phân loại nợ quá hạn, phân tích tìm ra nguyên nhân để giải quyết. đồ quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng như sau: Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 5 Líp 5B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhSơ đồ 1.2 Quy trình nghiệp vụ cho vayCán bộ tín dụngTrường phòng tín dụngGiám đốcKhách hàngThủ quỹĐơn vị cung ứngKế toánTrưởng phòng thẩm định123454678997100Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 6 Líp 6B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc Vinh(Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thành phố Vinh)- P. Giám đốc phụ trách kế toán ngân quỹPhòng kế toán: Với số lượng cán bộ là 10 người, có chức năng là thực hiện các nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ, hoá đơn thanh toán, các bảng kê, lập cân đối ngày, tháng… các báo cáo cho các phòng ban chức năng, tư vấn về thông tin, quản lý hồ tín dụng của khách hàng…Phòng ngân quỹ: Bao gồm 8 người, chấp hành quy định về an toàn kho quỹ định mức tiền quỹ theo quy định. Quản lý sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ kinh doanh theo quy định của NHNo & PTNT đưa vào kho đúng quy trình nghiệp vụ- P. Giám đốc phụ trách hành chính tổ chứcCán bộ là 4 người, hoạt động với những nhiệm vụ như xây dựng chương trình công tác tháng, quý có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc phê duyệt. Nhiệm vụ chính là tổ chức cán bộ, phân công trách nhiệm cho các nhân viên nhằm phù hợp với yêu cầu của cơ quan, tuyển nhân viên, thực hiện công tác xây dựng cơ bản.Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 7 Líp 7B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhCó tất cả 9 điểm giao dịch được bố trí ít nhất 4 người với hoạt động chủ yếu là cho vay huy động tiền gửi của dân bao gồm:- Hội sở chính NHNo & PTNT Thành phố Vinh, số 364 Nguyễn Văn Cừ- Phòng giao dịch NHNo & PTNT Hồng Sơn, Số 190, Trần Phú- Phòng giao dịch NHNo & PTNT Lê Lợi, 186, Trường Chinh- Phòng giao dịch NHNo & PTNT Nghi Phú, đường Mai Lão Bạng- Phòng giao dịch NHNo & PTNT Chợ Vinh, 48, Thái Phiên - Phòng giao dịch NHNo & PTNT Bến Thuỷ, 50, Nguyễn Văn Trỗi - Phòng giao dịch NHNo & PTNT Hưng Dũng, 58, Nguyễn Phong Sắc - Phòng giao dịch NHNo & PTNT Hưng Lộc, xóm 13, xã Hưng Lộc- Phòng giao dịch NHNo & PTNT Quán Bánh xóm 15, Nghi KimCác phòng giao dịch này tuy hoạt động độc lập tại các địa bàn riêng của mình nhưng cũng có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau đóng góp xây dựng giúp cho hoạt động của NHNo & PTNT Thành phố Vinh được diễn ra thông suốt hiệu quả.1.1.3 Cở sở vật chất kỹ thuậtCơ sở vật chất là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường làm việc trong doanh nghiệp, duy trì hoạt động kinh doanh góp phần nâng cao hiểu quả làm việc của cán bộ công nhân viên trong tổ chức. Để phát huy hiệu quả kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp thì cần phải hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật là một việc rất cần thiết. Đồng thời, dựa vào tình trạngsở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp chúng ta có thể biết được phương hướng, quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 8 Líp 8B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc VinhBảng 1.1 Tình tình trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh giai đoạn (2007 – 2009)(Đơn vị triệu đồng)Chỉ tiêu2007 2008 2009Gtrị % Gtrị %±2007Gtrị %± 2008Gtrị % Gtrị %1. TSCĐ hữu hình6.028 72,2 6.786 74,5 75812,6 8.432 78,41.64624,3Nhà cửa, vật kiến trúc2.374 28,4 2.412 26,5 38 1,6 2.752 25,6 34014,1Máy móc thiết bị1.902 22,8 2.451 26,9 549 28,9 3.107 28,9 65626,8PTVT - Truyền dẫn1.370 16,4 1.521 16,7 151 11 2.053 19,1 532 35TSCĐ khác 382 4,6 402 4,4 20 5,2 520 4,8 11829,42. TSCĐ vô hình2.325 27,8 2.325 25,5 0 0 2.325 21,6 0 0Tổng cộng8.353 100 9.111 100 75812,6 10.757 1001.64624,3(Nguồn: Số liệu thống kê NHNo & PTNT TP Vinh 2007 – 2009)Qua bảng 1.1 ta thấy TSCĐ hữu hình chiếm một tỷ trọng cao trong tổng giá trị tài sản của ngân hàng, chiếm hơn 70% tổng giá trị tài sản. Trong đó hai loại tài sản máy móc thiết bị PTVT - Truyền dẫn tăng mạnh hàng năm, cụ thể năm 2008, máy móc thiết bị tăng 549 triệu đồng tương ứng 28.9% so với năm 2007, bước sang năm 2009, con số này tiếp tục tăng đến 565 triệu đồng tương ứng 26.8% so với năm 2008. Do áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong toàn ngân hàng nên NHNo & PTTN đã trang bị thêm máy móc cho nhiều bộ phân, các phòng ban được tăng cường thêm máy vi tính, máy photo, máy in, máy chiếu… Ngoài ra, do mở rộng địa bàn kinh doanh nên yêu cầu về phương tiện viễn thông, vận tải cũng được đáp ứng. Giá trị này tăng 151 triệu đồng trong năm 2008 tương ứng 11% 532 triệu đồng trong năm 2009 tương Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 9 Líp 9B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ - §¹i häc Vinhứng 35%. Tỷ lệ tăng này có được do chi nhánh đã quan tâm đến việc trang bị hệ thống máy tính được nối mạng nội bộ, mua phương tiện vận tải phục vụ cho công tác vận chuyển tiền, đồng thời chi nhánh thực hiện mua sắm một số công cụ lao động khác phục vụ kinh doanh theo phê duyệt của NHNo & PTNT tỉnh Nghệ An.Với giá trị tài sản năm 2009 là 1646 triệu đồng, NHNo & PTNT Thành phố Vinh là một NHTM lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với sự quan tâm trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh, chi nhánh NHNo & PTNT Thành phố Vinh ngày càng lớn mạnh không ngừng, tăng thị phần của chi nhánh trên địa bàn, nâng cao khả năng cạnh tranh với các đơn vị trong ngành.1.1.4 Tình hình sử dụng lao độngDo sự phát triển của xã hội nâng cao hoạt động kinh doanh thì NHNo & PTNT Thành phố Vinh đã tiến hành đầu tư đồng bộ về trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến. Song song với việc đổi mới trang thiết bị thì NHNo & PTNT Thành phố Vinh cũng luôn chú trọng tổ chức đào tạo đạo tạo lại cán bộ hiện có trên cơ sở yếu mặt nào đào tạo mặt đó nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Hàng năm, Ngân hàng luôn tổ chức các đợt tuyển dụng cán bộ mới tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ hiện có mới qua các đợt tấp huấn, cử cán bộ đi nghiên cứu trong ngoài nước… Sự thay đổi cả về chất lượng này để phù hợp với các hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thành phố Vinh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hoá như hiện nay.Đầu năm 2007 đội ngũ cán bộ ngân hàng gồm 83 người, sang đầu năm 2008 đã tăng thêm 26 người đầu năm 2009 tăng thêm 18 người. Cùng với việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ thì ngân hàng cũng tạo điều kiện cho cán bộ được tìm hiểu thêm về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn như các nghiệp vụ chứng khoán, APCAS … năm 2008 vừa qua đã tổ chức cho 2 cán bộ đi nghiên Sinh viªn: §inh H÷u Trêng 10 Líp 1[...]... c/v DNNQD ( = 3 : 1) 0,1079 0,1081 0,125 ( Ngun: Bỏo cỏo kt qu kinh doanh 2007 - 2009) Nhỡn chung, NHNo & PTNT Thnh ph Vinh hot ng cho vay tng trng dn lờn qua cỏc nm chng t Ngõn hng ó rt c gng nõng cao hiu qu cho vay Nm 2008 tuy thu lói cho vay cú gim nhng khụng ỏng k Thu nhp ca Ngõn hng t hot ng cho vay i vi DNNQD l kh quan, hiu sut sinh li tng i cao Nh vy, hiu qu cho vay i vi DNNQD ti NHNo & PTNT. .. hng ca NHNo & PTNT TP Vinh cng tip tc tng trong thi gian qua a s cỏc khỏch hng ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh hot ng kinh doanh khỏ hiu qu nhng trong ú cng cú 1 s doanh nghip hot ng thua l dn n phỏ sn, khụng hon tr c n cho Ngõn hng hiu rừ hn ta s i sõu phõn tớch cỏc ch s cho vay thu n - d n ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh trong cỏc nm 2007 2009 + Cho vay Bng 2.1 Tỡnh hỡnh cho vay ca NHNo & PTNT Thnh ph... hot ng ln Th phn u t cho vay ca NHNo & PTNT trờn a bn cũn thp N xu gia tng lm nh hng kt qu ti chớnh, gim hiu qu cho vay ca Ngõn hng Th hai: C cu cho vay i vi DNNQD cha hp lý, cho vay trung v di hn tng i thp i vi cỏc doanh nghip ngun vn trung v di hn rt quan trng cho vic u t mỏy múc, trang thit b hin i nhm nõng cao kh nng cnh tranh cho doanh nghip Vic Ngõn hng e dố khi cho DNNQD vay trung v di hn ó lm... vy mt s khỏch hng ó s dng vn sai mc ớch, b chim dng vn thm chớ tht thoỏt vn Th t: Ngõn hng cha a dng c cỏc hỡnh thc cho vay Ngun vn cho vay cỏc DNNQD ca Ngõn hng ch yu di hai hỡnh thc: cho vay tng ln v cho vay theo hn mc tớn dng, hn ch cụng tỏc m rng cho vay Hiu qu cho vay ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh tuy ó c nõng lờn nhng vn cũn nhiu hn ch õy l vn cũn tn ti m tp th ban lónh o Ngõn hng luụn quan tõm... D n ni t cho vay thụng thng t 515 t ng, tng 55,38% so vi nm 2009 + D n cho vay u thỏc u t t 0,58 t, tng so vi nm trc 0,32 t + T trng trung di hn vn thụng thng 41% tng d n cho vay thụng thng + D n cho vay cỏc doanh nghip va v nh tng 12% - Tng cng cụng tỏc thu n, ch cho vay i vi cỏc doanh nghip hot ng cú hiu qu Tng cng cho vay b sung vn lu ng bng cỏch cho cỏc doanh nghip vay theo phng thc cho vay theo... khc phc c nhng hn ch v lói sut cho vay thiu tớnh cnh tranh so vi Ngõn hng khỏc, va thu hỳt thờm c nhiu khỏch hng n vi Ngõn hng - Nõng cao trỡnh cỏn b cho vay, o to thờm cỏn b cho vay doanh nghip cú th ỏp ng c nhanh chúng nhu cu vn ca cỏc doanh nghip 2.3.2 Mt s gii phỏp gúp phn nõng cao hiu qu hot ng cho vay i vi cỏc DNNQD ti NHNo & PTNT Thnh ph Vinh nm 2010 Hiu qu cho vay luụn gn lin vi thu nhp ca... cng vỡ cỏc DNNQD hot ng kinh doanh cú hiu qu 2.2 ỏnh giỏ thc trng hiu qu hot ng cho vay i vi DNNQD ti NHNo & PTNT Thnh ph Vinh giai on 2007 - 2009 Sinh viên: Đinh Hữu Trờng Lớp 27 2 Báo cáo thực tập Khoa kinh tế - Đại học Vinh 2.2.1 Nhng kt qu t c trong hot ng cho vay i vi DNNQD ti NHNo & PTNT Thnh ph Vinh giai on 2007 - 2009 Vic nõng cao hiu qu ngun vn tớn dng khụng nhng em li li nhun cho doanh nghip... ti sn m bo tin vay - vn nan gii ó lm hn ch nhiu doanh nghip khụng tip cn c vn vay Ngõn hng - Do DNNQD lm n khụng hiu qu, qun lý vn cha tt, quan h vi bn hng, vi i tỏc thiu thng xuyờn, i tỏc chim dng vn nờn nh hng n hiu qu cho vay ca Ngõn hng 2.3 Mt s gii phỏp gúp phn nõng cao hiu qu hot ng cho vay i vi DNNQD ti NHNo & PTNT Thnh ph Vinh nm 2010 2.3.1 nh hng hot ng tớn dng ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh... hiu qu t cho vay tng ln sang cho vay theo hn mc tớn dng Ngõn hng kim soỏt c ngun vn Sinh viên: Đinh Hữu Trờng Lớp 34 3 Báo cáo thực tập Khoa kinh tế - Đại học Vinh vay, dũng tin vo ra ca doanh nghip, tng thu dch v, hn ch c nhng bt li do lói sut cho vay ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh cao hn cỏc Ngõn hng khỏc trờn a bn Thc hin trin khai thờm cỏc hỡnh thc cho vay mi nhm thu hỳt thờm khỏch hng nh cho vay theo... tớn dng ca NHNo & PTNT Thnh ph Vinh ch yu l huy ng vn v cho vay vỡ vy a dng hoỏ cỏc hỡnh thc kinh doanh l vic lm cn thit a dng hoỏ cỏc hỡnh thc kinh doanh ỏp ng c nhu cu v khi lng vn vay, thi hn vay, phng thc tr vn v lói a dng ca cỏc DNNQD m cũn tn dng trit mi ngun lc, c s vt cht k thut v i ng cỏn b giỳp tit kim chi phớ, tng li nhun cho Ngõn hng, nõng hiu qu cho vay Ngoi cho vay tng ln, cho vay theo . thống NHNo & PTNT Thành phố VinhPhần 2: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành. tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” potx, Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” potx, Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNNQD tại NHNo & PTNT Thành phố Vinh” potx

Từ khóa liên quan