CƠ QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍN HOA pot

68 572 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍNHOAMỤC TIÊU HỌC TẬPNêu định nghĩa và vẽ hình các kiểu hoa tựTrình bày và vẽ sơ đồ các dạng tiền khai hoaTrình bày cấu tạo hoaCác kiểu đàiCác kiểu tràngCấu tạo bộ nhịCấu tạo bộ nhụyVẽ hình các kiểu đính noãnMô tả quy tắc viết hoa thức và vẽ hoa đồTrình bày sự thụ tinh và hiện tượng tạo phôi không thụtinhĐịnh nghĩaHoa Là quan sinh sản của các cây hạt kínTiền khaiLà cách sắp xếp các bộ phận của bao hoa trước khi nởHoa tựLà cách sắp xếp hoa trên cànhHoa tựHoa riêng lẻ (đơn độc)Cụm hoaCụm hoa phứcCụm hoa đơn hạnCụm hoa đơnCụm hoa đơn vô hạnCụm hoa képHoa tựHoa riêng lẻ (đơn độc)Hoa mọc riêng lẻ trên 1 cuốn không phân nhánhNằm tại ngọn cành hoặc nách lá bắc.Hoa tựCụm hoaGồm nhiều hoa nằm trên 1 cành phân nhánh Cụm hoa đơnvô hạn Chùm Bông Bông chét (gié hoa) Bông đuôi sóc Bông mo Buồng Ngù Tán Đầu Cụm hoa đơncóhạn (Cyme) Xim một ngả Hình đinh ốc Hình bọ cạp Xim hai ngả Xim nhiều ngả Xim coHoa tựChùm Bông (gié) Ngù Tán ĐầuHoa tựCụm hoa đơn vô hạnHoa tựChùmNgùCụm hoa đơn vô hạnHoa tựĐầuTánCụm hoa đơn vô hạn[...]... CHÍNH PHẦN KHÔNG SINH SẢN (BAO HOA) - ĐÀI HOA - TRÀNG HOA PHẦN PHỤ PHẦN SINH SẢN ĐẾ HOA - BỘ NHỊ CUỐN HOA - BỘ NHỤY LÁ BẮC 1 CUỐN HOA Cuốn hoa 2 LÁ BẮC 2 LÁ BẮC Đế hoa Đế hoa: mang các bộ phận còn lại của hoa đính lên Hình dạng: Đế lồi Đế hình chén: Hoa hồng, Kim anh Đế mang đĩa mật Bao hoa Đài Hoa - Lá đài - Màu xanh lục - Bảo vệ các bộ phận của hoa khi còn là nụ Bao hoa Đài hoa 1,2 Đài hàn liền,.. .Hoa tự Bông (gié) Bông chét (gié hoa) Đuôi sóc Hoa tự Bông (gié) Buồng Bông mo Hoa tự Cụm hoa đơn hạn Xim một ngã hình đinh ốc Xim một ngã hình bò cạp Cụm hoa đơn hạn Hoa tự Xim nhiều ngã Xim co Xim hai ngã Hoa tự Cụm hoa kép Cụm hoa phức Chùm kép Tán kép Chùm tán Ngù đầu Chùm xim Cấu trúc hoa Hoa đầy đủ khi mang trên đế hoa 4 vòng Đài hoa Tràng hoa Bộ nhị Bộ nhụy Cấu trúc hoa Đế: Peduncle... Đài rời, đều Hình thái Đài hoa Đài dạng cánh Đài tồn tại Đài rụng sớm Đài hoa Đài đồng trưởng Đài đài phụ Bao hoa Tràng Hoa - Cánh hoa – nằm phía trong đài hoa - Màu sặc sỡ - thể mùi Móng Phiến Phân loại tràng hoa Tràng hoa đều Tràng đều rời Hình hoa hồng Hình cẩm chướng hình chữ thập Tràng đều liền Hình Hình Hình Hình Hình Hình bánh xe chuông nhạc phễu đinh ống Bao hoa Tràng không đều Tràng... hoa: Perianth Đài: Sepal Tràng: Petal Bộ nhị: Stamen Chỉ nhị: Filament Bao phấn: Anther Bộ nhụy: Pistil Vòi nhụy: Style Đẩu nhụy: Stigma Lá noãn: Carpel Bầu: Ovary Tiền khai hoa Tiền khai hoa Cách sắp xếp các bộ phận của bao hoa trước khi nở A B,C,D E F G H I Xoắn ốc Van (liên mảnh) Vặn Lợp Năm điểm (ngũ điểm) Cờ Thìa Tiền khai hoa Van Vặn Tiền khai hoa Ngũ điểm Lợp Tiền khai hoa Cờ Thìa Cấu trúc hoa. .. Hình lan Hình bướm Tràng không đều liền Hinh môi Hình lưỡi nhỏ Hình mặt nạ Hoa cánh hợp, tràng đều Tràng hình bánh xe Tràng hình nhạc Tràng hình đinh Hoa cánh hợp, tràng đều Tràng hình phễu Tràng hình chuông Hoa cánh hợp, tràng không đều Tràng hình mặt nạ Tràng hình môi Hoa cánh rời, tràng đều Tràng hình chữ thập Tràng hình hoa hồng Tràng hình cẩm chướng . nghĩa Hoa Là cơ quan sinh sản của các cây hạt kín Tiền khaiLà cách sắp xếp các bộ phận của bao hoa trước khi nở Hoa tựLà cách sắp xếp hoa trên cành Hoa. CƠ QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍN HOA MỤC TIÊU HỌC TẬPNêu định nghĩa và vẽ hình các kiểu hoa tựTrình bày và vẽ sơ đồ các dạng tiền khai hoa Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍN HOA pot, CƠ QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍN HOA pot, CƠ QUAN SINH SẢN CÂY HẠT KÍN HOA pot

Từ khóa liên quan