TÌM HIỂU CẤU TRÚC LÁ VÀ HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG doc

22 1,557 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

TÌM HIỂU CẤU TRÚC HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L)Nguyễn Kim Búp, Đỗ Thường Kiệt, Phan Ngô Hoàng, Bùi Trang ViệtTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCMDANH SÁCH NHÓM1. TRẦN THỊ THU NGÂN 092062312. PHẠM NGỌC HÀ 090776613. ĐẶNG CHÍ LIL 092109314. ĐÀM VIỆT PHƯƠNG NGHI 090767015. LÊ THANH HIẾU 090792816. NGUYỄN ĐOÀN 092173017. NGUYỄN THANH DIỆU 092141418. ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 091535219. ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ 0907083110. HOÀNG THỊ ÁI NHI 0916176111. VÕ THỊ TÚ ANH 0907996112. ĐỖ LÊ HUYỀN 0920012113. NGUYỄN VĂN QUYẾT 0908468114. NGUYỄN THỊ HƯƠNG CHINH 0915469115. DƯƠNG NGỌC LINH 0908980116. TRẦN THỊ KIM NGA 0919826117. TRẦN CHIẾN THẮNG 0825147118. NGUYỄN LÊ BÍCH NGỌC 082283211.MỞ ĐẦU2.VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP3.KẾT QUẢ4.THẢO LUẬN5.KẾT LUẬN1.MỞ ĐẦU1.MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, cây Mai Dương được tìm thấy từ những năm 1970, hiện đang xâm lấn mạnh các vùng đất các bờ sông, rạch . Trong giới hạn bài báo này, chúng tôi tìm hiểu cấu trúc các hoạt động liên quan tới quang hợp của cây Mai dương.[...]... QUANG KẾT QUẢ PHẢN ỨNG HILL 3.KẾT QUẢ: 3.1 .Cấu trúc lá Ảnh 2: Lát cắt ngang chét cấp 2 cây Mai Dương: 1.Biểu bì trên 2.Khí khẩu 3.Nhu mô rào 4.Mộc 5.Libe 6.Nhu mô khuyết 7.Cương mô 8.Biểu bì dưới 3.2.Cường độ quang hợp, phản ứng Hill, cường độ hô hấp, quang hô hấp ở Mai dương đang tăng trưởng Bảng 1.Cường độ quang hợp, hô hấp, quang hô hấp, phản ứng Hill của chét (cấp 2) trên số 4 của cây. .. ± 6,1a 4.THẢO LUẬN 5.KẾT LUẬN • Mai dươngcấu trúc lá cứng rắn thích hợp cho khả năng quang hợp chống chịu • Quang hợp giảm trong khi hô hấp tăng mạnh trong giai đoạn ra hoa có thể một trong những điểm yếu của Mai dươngQuang hợp mạnh trong điều kiện bình thường khả năng duy trì hay gia tăng hô hấp trong điều kiện stress giúp tăng khả năng chống chịu cho cây ... trao đổi oxygen của Mai dương trong buồng kín theo thời gian (giai đoạn sáng: 0 – 15 phút, giai đoạn tối 15 – 30 phút, mũi tên chỉ thời điểm tắt sáng) 3.3 Xử lý stress nhiệt độ ngập nước Bảng 2.Trọng lượng tươi, cường độ quang hợp, hô hấp (của chét cấp 2 Mai dương thứ 10 Khoai mì) trước sau khi xử lý stress nhiệt độ ngập nước Các chỉ tiêu theo dõi Đối chứng Mai Dương Khoai mì Xử... quang hợp, hô hấp, quang hô hấp, phản ứng Hill của chét (cấp 2) trên số 4 của cây Mai dương đang tăng trưởng Chỉ tiêu khảo sát Cường độ quang hợp (μmol O2/dm /giờ) 2 Phản ứng Hill (OD600) Cường độ hô hấp (μmol O2/dm2/giờ) Quang hô hấp (μmolO2/dm²/giờ) chét Mai Dương chét Mai Dương (tăng trưởng) (ra hoa) Khoai mì 344,10 ± 36,37 c 243,49 ± 13,69 b 80,20 ± 1,6 a 0,0040 ± 0,0004 a - 0,0080... lý khô Xử lý ngập nước Mai Dương Khoai mì Mai Dương Khoai mì 1,10 ±0,00b 1,00 ± 0,00b 1,10± 0,00 b 1,00±0,00b 1,1±0,00a 1,10 ±0,00b 0,88 ± 0,20n 0,97±0,03a 1,04±0,35b 1,19±0,00b 80,2 ± 1,6 a 249,5±34,2b 426,6± 17,0 c 103,9±20,9a 18,9 ±2,5a 108,0±2,1bc 165,3±28,7c 127,4 ±5,3 bc 90,8±3,0a Trọng lượng tươi trước 1,00±0,00b xử lý (g) Trọng lượng tươi sau xử 1,00±0,00b lý (g) Quang hợp (μmol/dm2/ 509,9±8,6c... LỤC LẠP CÔ LẬP Dd NaCl 0,35M Tris 0,2M tỷ lệ 5:2 NGHIỀN NHUYỄN LỌC (60μm 29μm) LY TÂM 1.750v/p trong 1 phút LY TÂM 3.250v/p trong 10 phút 10ml NaCl 0.035M THU CẶN DUNG DỊCH LỤC LẠP CHE TỐI, T= 50C PHA LOÃNG ĐẾM LỤC LẠP CÔ LẬP LỤC LẠP DUNG DỊCH LỤC LẠP CHIẾU SÁNG 10 phút ở 3000 ± 500 lux ĐỂ TỐI 1 PHÚT 1ml đệm photphat; 1ml DCIP; 2ml nước cất ỐNG NGHIỆM Hút 1ml dd diệp lục ĐO QUANG CHIẾU SÁNG . TÌM HIỂU CẤU TRÚC LÁ VÀ HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L)Nguyễn Kim Búp, Đỗ Thường. hiểu cấu trúc lá và các hoạt động liên quan tới quang hợp của cây Mai dương.
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CẤU TRÚC LÁ VÀ HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG doc, TÌM HIỂU CẤU TRÚC LÁ VÀ HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG doc, TÌM HIỂU CẤU TRÚC LÁ VÀ HỌAT ĐỘNG QUANG HỢP CỦA CÂY MAI DƯƠNG doc, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Từ khóa liên quan