Môn: Mỹ thuật Lớp: 3 ppt

15 402 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

1Phòng giáo dục Phú Vang Trường tiểu học Phú Đa IMôn: Mỹ thuật Lớp: 3Giáo viên trình bày: Nguyễn Bùi Hoàng 2Bài 13: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CÁI BÁT 3 Hàng ngày chúng ta ăn cơm bằng bát. Một cái bát đẹp làm chúng ta cảm thấy cơm ngon hơn. Để có bát đẹp thì phải trang trí. 4Hoạt động 1: Giới thiệu cái bát • Hình dáng của bát?  Hình nửa hình tròn. • Các em cho biết các bộ phận của bát ? Miệng, thân, đáy.• Các em cho biết những gì trang trí trên bát ?  Đường diềm, họa tiết hoa, lá, chim, cá • Bát nào đẹp hơn? Vì sao?  Bát số 2 số 3 đẹp hơn vì có trang trí. 5Hoạt động 2: Cách trang trí cái bát• Muốn có bát đẹp ta phải làm gì?  Ta phải trang trí.•Bát thường được trang trí ở đâu?  Phía trên miệng bát, ở giữa và phía dưới.•Bát thường được trang trí những gì?  Đường diềm, họa tiết, họa tiết và đường diềm. 6Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách 1: Trang trí đường diềmCách 3: Trang trí đường diềm và họa tiếtCách 2: Trang trí họa tiết ở giữa 7Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátHọa tiết đối xứngHọa tiết không đối xứngCó 2 cách vẽ họa tiết. 8Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách v màu (tẽ 3 đ n 4 màuừ ế ) 9Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách v màu (tẽ 3 đ n 4 màuừ ế ) 10Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách v màu (tẽ 3 đ n 4 màuừ ế )[...]...Hoạt động 2: Cách trang trí cái bát Cách vẽ màu (từ 3 đến 4 màu) Vẽ màu vào thân bát Không vẽ màu vào thân bát Hoạt động 2: Cách trang trí cái bát Một số bát trang trí Hoạt động 3: Thực hành  Chọn cách trang trí  Vẽ họa tiết  Vẽ màu (Có thể vẽ màu ở thân bát hoặc để trắng) Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá  Cách . Trường tiểu học Phú Đa I Môn: Mỹ thuật Lớp: 3 Giáo viên trình bày: Nguyễn Bùi Hoàng 2Bài 13: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CÁI BÁT 3 Hàng ngày chúng ta ăn. (tẽ 3 đ n 4 màuừ ế ) 9Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách v màu (tẽ 3 đ n 4 màuừ ế ) 10Hoạt động 2: Cách trang trí cái bátCách v màu (tẽ 3 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn: Mỹ thuật Lớp: 3 ppt, Môn: Mỹ thuật Lớp: 3 ppt, Môn: Mỹ thuật Lớp: 3 ppt