Kỹ năng thuyết trình bảo vệ luận văn

1 8,838 77
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 22:33

Thuyết trình bảo vệ luận văn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều sinh viên năm cuối. Làm thế nào để bạn tự tin bảo vệ tâm huyết của mình sau 4 năm đại học? Làm thế nào để có bài thuyết trình bảo v 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình bảo vệ luận văn, Kỹ năng thuyết trình bảo vệ luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn