LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu năm 2008 ppt

118 656 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,403 tài liệu

  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 02:20

TRẦN THỊ THANH TUYỀNMã số SV : 4054335Lớp: KTNN 1 K31TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾCỦA HÌNH NUÔI TÔM BÁNTHÂM CANH TỈNH BẠC LIÊU VÀTRÀ VINH NĂM 2008Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:BÙI VĂN TRỊNHTháng 05/2009Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềniLỜI CẢM TẠBằng những kiến thức có được trong quá trình rèn luyện trong 04năm theo học tại Khoa Kinh tế Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học CầnThơ. Đồng thời được sự quan tâm của Ban Chủ Nhiệm Khoa, Ban Giám HiệuTrường, quý thầy cô, đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanhcùng với sự giúp đỡ của các bạn tập thể lớp Kinh tế Nông nghiệp khóa 31, đếnnay đề tài “So sánh hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm bán thâm canh tỉnhTrà Vinh Bạc Liêu năm 2008” đã được hoàn thành.Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế Quản TrịKinh Doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt thời giantheo học tại trường đặc biệt là Thầy Bùi Văn Trịnh - người đã tận tâm hướng dẫn,giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện đề tài.Em xin gửi lời cảm ơn đến Chính quyền địa phương hai tỉnh BạcLiêu Trà Vinh đã cung cấp những số liệu, thông tin cần thiết tạo điều kiệnthuận lợi cho em trong thời gian thu thập thông tin tại địa phương.Tuy nhiên do trình độ hiểu biết kiến thức còn hạn chế cho nênđề tài không tránh khỏi những sai sót rất mong được sự đóng góp nhiệt tình củaquý Thầy Cô các bạn để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.Xin chân thành cảm ơn!Cần Thơ, ngày 03 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Trần Thị Thanh TuyềnĐánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềniiLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thậpvà kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đềtài nghiên cứu khoa học nào.Ngày 03 tháng 05 năm 2009Sinh viên thực hiệnTrần Thị Thanh TuyềnĐánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềniiiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPLuận văn này được thu thập thông tin từ ngày 12/01/2009 đến ngày16/01/2009 tại Trà Vinh từ ngày 12/03/2009 đến ngày 15/03/2009 tại BạcLiêu.Luận văn được hoàn thành tại Khoa Kinh Tế - QTKD trường Đại học CầnThơ. Ngày 03 tháng 05 năm 2009 Trư ởng khoa Kinh tế - QTKD TS. Mai Văn NamĐánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnivBẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCHọ tên người hướng dẫn: Bùi Văn TrịnhHọc vị: Tiến sĩChuyên ngành: Kinh tế tài chính lao độngCơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Cần ThơTên học viên: Trần Thị Thanh TuyềnMã số sinh viên: 4054335Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệpTên đề tài: So sánh hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm bán thâm canh tỉnhBạc Liêu Trà Vinh năm 2008.NỘI DUNG NHẬN XÉT1. Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo:……………………………………….2. Về hình thức:……………………………………………………………………3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết của đề tài:……………………. ……………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu tính hiện đại của luận văn:………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nội dung các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu ):……………… …………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác:………………………………………………………… 7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài cácyêu cầu chỉnh sửa,…):…………………………………………………… Cần Thơ, ngày………. tháng……… năm 2009NGƯỜI NHẬN XÉTĐánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnvMỤC LỤCChương 1 1GIỚI THIỆU 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 31.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 31.4 PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 41.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 5Chương 2 8PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 82.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 82.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14Chương 3 19TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 193.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 193.2 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỈNH BẠC LIÊU 253.3 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỈNH TRÀ VINH 293.4 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM VÙNG NGHIÊN CỨU 34Chương 4 44ĐÁNH GIÁ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH NUÔI TÔMBÁN THÂM CANH GIỮA HAI TỈNH BẠC LIÊU TRÀ VINH 444.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TÔM ĐỊA BÀNNGHIÊN CỨU 444.2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TÔMCỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 53Chương 5 72GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HÌNH NUÔI TÔMBÁN THÂM CANH TỈNH TRÀ VINH BẠC LIÊU 725.1 THUẬN LỢI 725.2 TỒN TẠI NGUYÊN NHÂN 745.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÌNH NUÔI TÔMSÚ BÁN THÂM CANH 79Chương 6 84Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnviKẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 846.1 KẾT LUẬN 846.2 KIẾN NGHỊ 85TÀI LIỆU THAM KHẢO 88PHỤ LỤC 89PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TÔM BÁNTHÂM CANH TRÀ VINH 89PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TÔM BÁNTHÂM CANH BẠC LIÊU 91PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TỔNG THU NHẬP CỦAMÔ HÌNH NUÔI TÔM BÁN THÂM CANH GIỮA TỈNH BẠC LIÊU VÀTỈNH TRÀ VINH 93PHỤ LUC 4: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TỔNG CHI PHÍ CỦA MÔHÌNH NUÔI TÔM BÁN THÂM CANH GIỮA TỈNH BẠC LIÊU TỈNHTRÀ VINH 945PHỤ LỤC 5: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT TÔM BÁNTHÂM CANH BẠC LIÊU TRÀ VINH 956PHỤ LỤC 6: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNGDÂN NUÔI TÔM BÁN THÂM CANH BẠC LIÊU TRÀ VINH 978PHỤ LỤC 7: CÁC NHÓM HỘ NUÔI TÔM SÚ THEO QUY DIỆN TÍCHTẠI BẠC LIÊU 100PHỤ LỤC 8: CÁC NHÓM HỘ NUÔI TÔM SÚ THEO QUY DIỆN TÍCHTẠI TRÀ VINH 100Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnviiDANH SÁCH BẢNGBảng 3.1: Sản lượng NTTS nuôi tôm của ĐBSCL qua các năm (2005 - 2007)……………………… …………………………………………….37Bảng 3.2: Diện tích NTTS tôm của các huyện thị Bạc Liêu qua các năm(2006 - 2008)…….……… …………………………………………39Bảng 3.3: Diện tích, sản lượng theo từng hình nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêuqua các năm (2006 - 2008) ………………………… …………… 40Bảng 3.4: Tình hình sản xuất tôm Trà Vinh qua các năm (2006 - 2008)………………………………………………… ……………………… 41Bảng 3.5: Kết quả sản xuất tôm theo từng huyện Trà Vinh năm 2008 42Bảng 4.1: Diện tích sản lượng nuôi tôm biển ĐBSCL năm 2006 …44Bảng 4.2: Diện tích nuôi tômcủa các tỉnh ĐBSCL từ năm 2000 - 2006…………………………………………………………………… …… 45Bảng 4.3: Kết quả sản xuất tôm sú theo từng hình Bạc Liêu năm 2008……………………………………………………………… ……. 49Bảng 4.4: Diện tích, sản lượng, năng suất tôm các huyện, thị của tỉnh BạcLiêu năm 2008 …………………………………………… ……… 50Bảng 4.5: Tình hình nuôi tôm sú tại địa bàn nghiên cứu Trà Vinh năm 2008……………………………………………………… ……………. 51Bảng 4.6: Kết quả sản xuất tôm sú theo từng hình Trà Vinh năm 2008……………………………………………………… ……………. 52Bảng 4.7: Tình hìnhbản của các hộ điều tra …… ………………… 53Bảng 4.8: Thực trạng sản xuất tôm của các hộ điều tra ……… …… 54Bảng 4.9: Hiệu quả sản xuất tôm Bạc Liêu ………………… ……. 55Bảng 4.10: Hiệu quả sản xuất tôm Trà Vinh ……………… …… 56Bảng 4.11: So sánh kết quả, hiệu quả sản xuất tômcủa Bạc Liêu Trà Vinh…………………………………………………………… … 57Bảng 4.12: Kết quả, hiệu quả theo quy diện tích tại Bạc Liêu … … 58Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnviiiBảng 4.13: Kết quả, hiệu quả theo quy diện tích tại Trà Vinh … … 60Bảng 4.14: Kết quả kiểm định Mann Whitney về thu nhập của hình BTC ởBạc Liêu Trà Vinh ……………………………………… … 61Bảng 4.15: Kết quả kiểm định Mann Whitney về chi phí của hình BTC BạcLiêu Trà Vinh …………………………………………… … 62Bảng 4.16: Chênh lệch mức độ đầu tư một số yếu tố đầu vào chủ yếu tại BạcLiêu ………………………………………………………… …… 64Bảng 4.17: Sự thay đổi năng suất theo từng mức độ đầu tư tại Bạc Liêu 65Bảng 4.18: Chênh lệch mức độ đầu tư một số yếu tố đầu vào chủ yếu tại TràVinh …………………………………………………………… … 66Bảng 4.19: Sự thay đổi năng suất theo từng mức độ đầu tư tại Trà Vinh 67Bảng 4.20: Kết quả ước lượng hệ số của hàm giới hạn sản xuất…… …. 68Bảng 4.21: Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế………………………………………………………………… …….… 71Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình nuôi tôm… tỉnh Bạc Liêu Trà Vinh năm 2008GVHD: TS. Bùi Văn Trịnh SVTH: Trần Thị Thanh TuyềnixDANH SÁCH HÌNHHình 3.1: Bản đồ địa giới hành chính Đồng Bằng Sông Cửu Long … … 22Hình 3.2: Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bạc Liêu ……… ……… 26Hình 3.3: Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Trà Vinh ……… ………… 30Hình 3.4: Diện tích (ha) sản lượng (tấn) nuôi trồng thủy sản của Việt Nam giaiđoạn 2000 - 2005 (Bộ Thủy Sản, 2000 - 2005) ……… …………… 35Hình 3.5: Diện tích (000 ha) sản lượng (000 tấn) nuôi trồng thủy sản củaĐBSCL giai đoạn 2000 - 2005 (Thống kê hàng năm của các tỉnh thuộc ĐBSCL)…………………………………………………………… … 35Hình 3.6: đồ tỉ lệ diện tích nuôi tôm các huyện của tỉnh Trà Vinh……………………………………………………… ………………… 42 . tích hiệu quả nuôi tôm theo mô hình bán thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh. (2) So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu. hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi bán thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu và Trà
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu năm 2008 ppt, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu năm 2008 ppt, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm bán thâm canh ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu năm 2008 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn