Một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng

55 1,020 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2012, 09:05

Trước xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng sẽ là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống kinh tế thế giới. Những mắt xích này kết LỜI MỞ ĐẦUTrước xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng sẽ là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống kinh tế thế giới. Những mắt xích này kết nối với nhau tạo ra hiệu quả chung trong quá trình phát triển chính nhờ con đường ngoại thương. thể nói ngoại thương đã, đang và sẽ trở thành lĩnh vực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước trong đó Việt Nam. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật,… với nhiều nước trên thế giới.Thấy rõ được tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã quyết tâm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, không ngừng mở rộng và phân công lao động hợp tác quốc tế ở trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật.Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta thể tiếp thu những công nghệ tiên tiến, khắc phục những yếu kém lạc hậu về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tạo sức mạnh cho xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Cũng như thông qua hoạt động xuất nhập khẩu cũng ta hội giới thiệu sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế và tạo uy tín trong kinh doanh, phục vụ công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Thực tế cho thấy thương mại Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, bước đầu góp phần tạo nên những biến đổi sâu sắc nền kinh tế nước ta và vị thế mới trên trường quốc tế.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Mà một trong số đó là những bất cập trong quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, làm chậm quá trình xuất khẩu, giảm uy tín của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới. Qua quá trình thực tập ở công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ 1xuất khẩu Nam Việt Hoàng, em nhận thấy trong công tác thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty vẫn còn những hạn chế nhất định. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng”. Mục đích của chuyên đề là đưa ra một số giải pháp giúp cho công ty thể hoàn thiện và đẩy nhanh quy trình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.Chuyên đề kết cấu gồm 3 phần như sau :Chương I : Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu và tình hình xuất khẩu gỗ trên thế giới và ở Việt Nam.Chương II : Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty Nam Việt Hoàng trong thời gian quaChương III : Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gỗ của công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng.2CHƯƠNG I : QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU VÀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM1.1.Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gỗ1.1.1. Các bước trong quy trình thực hiện xuất khẩu gỗ1.1.1.1. Giục người mua mở L/C và kiểm tra L/CThanh toán bằng L/C là một bước rất cần thiết đối với nhà xuất khẩu vì nó đảm bảo khả năng thu hồi lại vốn sau khi hợp đồng được thực hiện.Người ta sẽ dựa vào hợp đồng mua bán và bản thân L/C để kiểm tra L/C. L/C sau khi được viết ra sẽ độc lập với hợp đồng và ngân hàng lúc đó chỉ chịu trách nhiệm về hình thức mà không chịu về bản chất của L/C.Bên xuất khẩu sẽ trách nhiệm kiểm tra tất cả nội dung của L/C như : ngân hàng mở L/C, tên người mở L/C, ngày mở L/C, trị giá L/C ,tất cả các chi tiết này đều phải đảm bảo chính xác. Trong trường hợp L/C không phù hợp với nội dung hợp đồng, người bán sẽ thông báo cho người mua biết , lúc này người mua sẽ phải làm đơn để xin sửa L/C. Người bán sẽ phải kiểm tra lại L/C một lần nữa sau khi nhận được L/C đã sửa chữa. Bên bán sẽ không giao hàng cho người mua trong trường hợp L/C không phù hợp với hợp đồng nhằm đảm bảo an toàn cho người xuất khẩu.1.1.1.2. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu và các chứng từ liên quanHiện nay Nhà nước đã ban hành chế khuyến khích xuất khẩu, do đó các doanh nghiệp không cần phải đi xin giấy phép xuất khẩu cho từng hợp đồng như trước nữa. Điều này sẽ giúp giảm bớt thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp rất nhiều.Khâu chuẩn bị giao hàng là một giai đoạn quan trọng vì nó là sở để thực hiện các khâu tiếp theo. Sau khi đã kiểm tra L/C , các doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị hàng để xuất khẩu.3Bên xuất khẩu sẽ căn cứ vào nội dung của hợp đồng và L/C để chuẩn bị hàng hóa theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận. Bao gồm 3 giai đoạn sau :* Tập trung thu gom hàng xuất khẩuViệc sản xuất hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay còn phân tán , chưa tập trung , do đó để thực hiện được các cam kết trong hợp đồng xuất khẩu thì chủ hàng phải chuẩn bị hàng theo đúng số lượng, đúng tên hàng, đảm bảo phù hợp về chất lượng và phải giao đúng thời hạn quy định trong hợp đồng. Vì vậy việc chuẩn bị và thu gom hàng xuất khẩu đòi hỏi nhiều cố gắng từ phía doanh nghiệp.Doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thu gom hàng xuất khẩu từ những nguồn hàng khác nhau, bao gồm :- Nguồn hàng do doanh nhiệp tự sản xuất.- Nguồn hàng doanh nghiệp thu mua từ các đại lý hay thu mua trực tiếp từ các doanh nghiệp khác.- Nguồn hàng doanh nghiệp nhận xuất khẩu ủy thác từ một doanh nghiệp khác.- Nguồn hàng do doanh nghiệp đặt ở một doanh nghiệp khác thực hiện gia công.Trong các trường hợp kể trên, trừ trường hợp nguồn hàng do doanh nghiệp tự sản xuất, các trường hợp khác doanh nghiệp sẽ phải kí các hợp đồng kinh tế như: hợp đồng gia công hàng xuất khẩu, hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác, hợp đồng liên doanh liên kết, hợp đồng hàng đổi hàng…* Đóng gói hàng hóaTrong quá trình buôn bán quốc tế hàng hóa đều phải được đóng gói bao bì để thuận tiện trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Người ta sẽ căn cứ vào những quy định trong hợp đồng và L/C , để tiến hành việc đóng gói hàng hóa. Ngoài ra còn phải căn cứ vào đặc tính của hàng hóa, phương tiện 4dùng để vận chuyển hàng hóa, điều kiện khí hậu ở nơi sản xuất và nơi hàng hóa sẽ đến, cũng như các tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển hàng hóa.Đóng gói hàng hóa ngoài tác dụng bảo quản hàng nó còn tác dụng hướng dẫn tiêu dùng và quảng cáo. Bao bì dùng để đóng gói phải đảm bảo các điều kiện như :- Hàng hóa phải được an toàn.- Giảm chi phí sản xuất bao bì.- Phải tính thẩm mỹ.Các nguyên tắc sau thường được áp dụng để đóng gói hàng hóa ở các doanh nghiệp :- Hàng hóa thường sẽ được đóng gói tại nơi sản xuất nếu biết rõ các đặc tính, nơi đi và nơi đến của hàng hóa, trong quá trình vận chuyển hàng sẽ không bị thay đổi.- Phần kí mã hiệu ghi trên bao bì hàng hóa sẽ để lại sau khi đóng gói hoàn chỉnh nếu không biết nơi đi và nơi đến của hàng.- Phải tái chế lại hàng hóa tại các cảng nếu trên đường vận chuyển hàng bị biến đổi.* Kẻ kí mã hiệuKí mã hiệu là những kí hiệu bằng số, bằng chữ hay hình vẽ ghi trên bao bì để cung cấp các thông tin về quá trình bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đây là khâu quan trọng và cũng là khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu. Mục đích của khâu này là đảm bảo thuận lợi đồng thời tránh sự nhầm lẫn trong quá trình giao nhận hàng hóa. Kí mã hiệu trên bao bì hàng hóa phải đáp ứng được các yêu cầu như:- Nội dung ghi kí mã hiệu phải chính xác.- Các kí mã hiệu sử dụng phải theo tiêu chuẩn quốc tế, đơn giản, dễ đọc , dễ hiểu.- Kí mã hiệu phải được đặt ở nơi dễ đọc trên bao bì hàng hóa.5- Phải đảm bảo việc kẻ kí mã hiệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa.1.1.1.3. Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu.Người xuất khẩu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa trước khí giao về số lượng, chất lượng, trọng lượng, bao bì…Công tác kiểm tra hàng hóa xuất khẩukhâu rất quan trọng vì nó giúp phân định rõ trách nhiệm của bên nhập khẩu và bên xuất khẩu, đảm bảo quyền lợi của người xuất khẩu cũng như người tiêu dùng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hậu quả xấu. Từ đó thể đảm bảo uy tín của nhà sản xuất và nhà xuất khẩu, cũng như duy trì tốt mối quan hệ buôn bán trong thương mại quốc tế.1.1.1.4. Thuê phương tiện vận tải.Trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu, dựa vào đặc tính , kich thước , trọng lượng của hàng hóa, các bên sẽ tiến hành việc thuê phương tiện vận tải. Việc thuê phương tiện này phải căn cứ vào điều kiện giao hàng ghi trong hợp đồng là FOB, CIF, DES, DEQ, hay DDP…Việc căn cứ vào trọng lượng của hàng hóa để thuê phương tiện vận tải phù hợp là rất quan trọng. vì nó giúp cho các bên thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó phải dựa vào đặc điểm của hàng hóa để xác định sẽ vận chuyển bằng phương tiện gì. Hàng rời hay hàng đóng trong container, hàng hóa đặc biệt hay thông dụng, vận chuyển trên chuyến đặc biệt hay bình thường, vận chuyển một chiều hay hai chiều, chở hàng liên tục hay chở hàng theo chuyến, thuê phương tiện vận chuyển đường biển, đượng bộ , đường sắt hay đường hàng không…1.1.1.5. Mua bảo hiểm cho hàng hóaTrong thương mại quốc tế, thông thường hàng hóa sẽ được vận chuyển đi xa trong những điều kiện khác nhau. Vì vậy hàng hóa dễ gặp phải những rủi ro không mong muốn như mất mát, hư hỏng, do đó để giảm bớt 6thiệt hại khi các rủi ro thể xảy ra, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế thường mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình.Bảo hiểm là hợp đồng cam kết giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm , trong đó người bảo hiểm sẽ trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm những mất mát, thiệt hại về hàng hóa do những rủi ro đã được thảo thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm sẽ phải trả chi phí bảo hiểm cho người bảo hiểm.Các loại hợp đông bảo hiểm gồm có:- Hợp đồng bảo hiểm bao (open policy)- Hợp đồng bảo hiểm chuyến (voyage policy)Hiện nay thường áp dụng ba điều kiện bảo hiểm chính như sau:- Bảo hiểm mọi rủi ro (A)- Bảo hiểm bồi thường tổn thất riêng (B)- Bảo hiểm không bồi thường tổn thất riêng (C).1.1.1.6. Giao hàng cho người vận chuyểnTrong kinh doanh thương mại quốc tế rất nhiều phương thức vận tải với những quy trình giao nhận hàng hóa khác nhau. Ở Việt Nam hiện nay hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu được vận chuyển theo đường biển, do đó vận tải đường biển đóng một vai trò rất quan trọng . Các bước doanh nghiệp xuất khẩu phải tiến hành khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bao gồm :- Lập bảng kê hàng hóa chuyên chở (cargo list) cho người vận tải.- Làm việc với quan điều độ cảng để biết các kế hoạch giao hàng- Lập kế hoạch và tổ chức vận chuyển hàng vào cảng.- Bốc hàng lên tàu- Lấy biên lai thuyền phó sau khi đã giao nhận hàng xong.- Sử dụng biên lại thuyền phó để lấy vận đơn đường biển. Phải đảm bảo lấy được vận đơn đường biển hoàn hảo, đã bốc hàng và phải chuyển nhượng được. Vận đơn đường biển sẽ là sở để giải quyết các tranh chấp thể phát sinh trong quá trình vận chuyển.7Thông báo các thông tin cần thiết về việc vận chuyển hàng cho người mua nắm rõ.1.1.1.7. Lập bộ chứng từ thanh toán.Trong hoạt động thương mại, thanh toán là một phần quan trọng ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích của quá trình này đối với nhà nhập khẩu là sau khi đã thanh toán tiền hàng sẽ chắc chắn nhận được hàng theo yêu cầu trong hợp đồng, còn đối với nhà xuất khẩu là khi gia hàng sẽ đảm bảo chắc chắn nhận được tiền hàng.Quá trình thanh toán diễn ra dưới nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào việc các bên lựa chọn hình thức nào để thanh toán. Điều này sẽ được quy định rõ trong nội dung của hợp đồng. Các phương thức thanh toán quốc tế thường gặp như: thanh toán bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán bằng thư tín dụng hoặc thanh toán bằng phương thức nhờ thu.* Thanh toán bằng thư tín dụngNếu nội dung của hợp đồng quy định việc thanh toán bằng tín dụng chứng từ thì trước khi đến thời hạn giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng, doanh nghiệp xuất khẩu phải thường xuyên nhắc người mua mở thư tín dụng (L/C) đúng thời hạn. Người xuất khẩu sau khi nhận được L/C phải kiểm tra kĩ về nội dung của L/C. Đối với công tác lập bộ chứng từ thanh toán thì yêu cầu đặt ra là phải chính xác, nhanh chóng, phù hợp về cả hình thức và nội dung với yêu cầu của L/C.* Thanh toán bằng phương thức nhờ thuNếu nội dung của hợp đồng xuất khẩu quy định việc thanh toán sẽ thực hiện bằng phương pháp nhờ thu thì sau khi giao hàng, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải tiến hành lập bộ chứng từ và xuất trình cho ngân hàng để ủy thác việc đòi tiền. Yêu cầu đối với bộ chứng từ này là phải nhanh chóng, chính xác, phù hợp với nội dung của hợp đồng.8* Thanh toán bằng phương thức giao chứng từ trả tiềnKhi hợp đồng xuất khẩu hàng hóa quy định thanh toán bằng phương thức giao chứng từ trả tiền , thì đến kì hạn giao hàng mà hai bên đã thỏa thuận, người xuất khẩu sẽ phải yêu cầu người nhập khẩu làm thủ tục thanh toán tại ngân hàng. Sau khi ngân hàng thông báo cho người xuất khẩu biết đã thực hiện quá trình thanh toán, người xuất khẩu sẽ tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu. Đồng thời người nhập khẩu sẽ hoàn thành bộ chứng từ thanh toán phù hợpxuất trình cho ngân hàng để được thanh toán tiền hàng.* Thanh toán bằng phương thức chuyển tiềnNếu trong hợp đồng xuất khẩu, các bên nhất trí thanh toán bằng phương thức chuyển tiền thì sau khi giao hàng xong, người xuất khẩu sẽ lập một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với nội dung của hợp đồng và gửi cho người nhập khẩu. Người nhập khẩu sau khi nhận được bộ chứng từ sẽ trách nhiệm chuyển tiền thanh toán đến ngân hàng, sau đó ngân hàng sẽ gửi giấy báo đến cho doanh nghiệp xuất khẩu.1.1.1.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nạiTrong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, việc các tranh chấp, khiếu nại thể xảy ra là điều khó tránh khỏi. Do đó các bên phải tiến hành thương lượng để đạt được thể đi đến một sự thống nhất về lợi ích, thỏa mãn nhu cầu của nhau. Bên cạnh đó thông qua khiếu nại, các vấn đề tranh chấp được giải quyết sẽ đảm bảo quyền lợi cho mỗi bên, không làm ảnh hưởng đến uy tín của nhau cũng như tiết kiệm được những chi phí không mong muốn. Các trường hợp khiếu nại thường hay gặp phải trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu:- Người mua khiếu nại người bán- Người bán khiếu nại người mua- Người bán hoặc người mua khiếu nại người vận tải hàng và bảo hiểm.9Tùy theo mức độ và nội dung khiếu nại mà người mua và người bán thể tự giải quyết với nhau một cách hợp lý, nếu không tự giải quyết được thể căn cứ vào các quy định trong hợp đồng để đưa đơn khiếu nại lên trọng tài kinh tế hoặc tòa án.Quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu sử dụng một số chứng từ bản như sau :- Chứng từ hàng hóa- Chứng từ vận tải- Chứng từ bảo hiểm- Chứng từ kho hàng- Chứng từ hải quan1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu gỗ của doanh nghiệp gỗ1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp gỗNhóm các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm gỗ nói riêng. Các yếu tố này được biểu hiện như nền văn hóa của doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như tập quán, thói quen, phong tục, truyền thống, lễ nghi, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp…Các yếu tố này hình thành và phát triển cùng với quá trình vận hành của doanh nghiệp. Chúng tạo nên cho từng doanh nghiệp bản sắc và tinh thần đặc trưng riêng.Các nhân tố sau thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp gỗ:* Chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan chặt chẽ đến hoạt động sản xuấtxuất nhập khẩu của các doanh nghiệp gỗ. Do đó các doanh nghiệp phải tuân theo các chính sách pháp luật này ở hiện tại đồng thời xây dựng các kế hoạch phù hợp trong tương lai.10[...]... yếu của các nhà xuất khẩu Việt Nam Đây là những vấn đề mà ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cần khắc phục để ngành phát triển bền vững CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY NAM VIỆT HOÀNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Khái quát về công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.1.1 Lịch... : Số 2C, phố Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel : 04.9350495 Fax : 04 9350496 Email : acelco@fpt.vn Website : www.namviethoang.com.vn Các công ty con , chi nhánh , đơn vị trực thuộc - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng tại Bắc Ninh 23 - Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu - Công ty Cổ Phần Quế Võ ( Công ty CP Phát Triển Công Nghiệp Gỗ Xuất Khẩu Nam Việt Hoàng. .. động xuất nhập khẩu tại công ty sản xuất và thương mại Thái Hòa cũng trở nên sôi động hơn Hiện nay Nam Việt Hoàng đã xuất khẩu nguyên liệu và thành phẩm gỗ sang các nước như : Nhật bản , Singapore, Đài Loan, Trung Quốc… với trữ lượng 40 đến 50 container 40 feet mỗi tháng 2.3 Thực trạng quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu gỗ tại công ty Nam Việt Hoàng 2.3.1 Trình tự tổ chức thực hiện hợp đồng. .. 3.436.009 doanh nghiệp Nguồn: báo cáo tài chính công ty cổ phần phát triển gỗ công nghiệp xuất khẩu Nam Việt Hoàng Nhìn vào bảng báo cáo tài chính của công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng thể thấy tình hình tài chính của công ty từ năm 2005 đến năm 2006 là rất khả quan Công ty sản xuất và kinh doanh khá thuận lợi, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, cũng như quytài sản... máy trực thuộc * Chi nhánh công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng tại Bắc Ninh * Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Địa chỉ: Lô C8 , khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh 24 2.1.2.3 Đại hội đồng cổ đông quan coc thẩm quy n cap nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông quy n bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quy n Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ: - Thông... 2.1.1.2 Giới thiệu về công ty Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GỖ XUẤT KHẨU NAM VIỆT HOÀNG Tên giao dịch tiếng Anh : NAM VIET HOANG DEVELOPMENT INDUSTRY EXPORT WOOD JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : NAM VIET HOANG DIEW JSC Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng) Tổng số cổ phần : 4.500.000 cổ phần Mệnh giá : 10.000 /cổ phần Trụ sở chính : Số 4/105, phố Yên Hòa,... doanh của công ty 30 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Gỗ Xuất Khẩu Nam Việt Hoàng được thành lập từ năm 2000 và đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu nguyên liệu và nội thất gỗViệt Nam Với hệ thống dây chuyền thiết bị và công nghê hiện đại nhập khẩu từ Ý và Đài Loan… cùng đội ngũ cán bộ quản lý kinh nghiệm, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và hơn 200 công nhân... Sản xuất các sản phẩm từ gỗ - Xây dựng công trình công nghiệp , giao thông, dân dụng - Vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông 2.1.2 Bộ máy hoạt động của công ty Công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 sở của hoạt động quản trị và điều hành công ty. .. 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty lịch sử hình thành và phát triển như sau: 22 Năm 2002, công ty TNHH Nam Việt Hoàng được thành lập theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 0102005349, do sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2002, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 0103020967, do Sở Kế... Hội đồng quản trị cho rằng việc miễn nhiễm hoặc cách chức là cần thiết và vì lợi ích tối cao của công ty - Quy t định cấu tổ chức của công ty, ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty - Đề xuất mức cổ tức hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quy t định Xác định mức cổ tức, tổ chức việc chi trả cổ tức - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện . trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gỗ của công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng. 2CHƯƠNG I : QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC. chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng . Mục đích của chuyên đề là đưa ra một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng, Một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng, Một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu Nam Việt Hoàng, Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu và các chứng từ liên quan, Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Thuê phương tiện vận tải. Mua bảo hiểm cho hàng hóa, Giao hàng cho người vận chuyển Lập bộ chứng từ thanh toán., Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, Diễn biến thị trường xuất khẩu gỗ và đồ gỗ của Việt Nam, Lịch sử hình thành và phát triển Giới thiệu về cơng ty Văn phòng cơng ty : Các chi nhánh nhà máy trực thuộc Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát, Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại cơng ty Nam Việt Hồng, Tình hình xuất khẩu gỗ của cơng ty Nam Việt Hồng Trình tự tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại cơng ty Bước 1 :, Đánh giá chung Những thuận lợi Những cơ hội và thách thức của công ty 1. Cơ hội, Phương hướng, nhiệm vụ , kế hoạch của công ty trong thời gian tới., Chú trọng công tác giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng Đẩy mạnh công tác thu mua, tạo nguồn hàng xuất khẩu.

Từ khóa liên quan