di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

18 11,588 64
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2014, 09:27

ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾĐỀ TÀI: “Di từ Nông Thôn ra Thành ThịThực Trạng Giải Pháp” Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: N071. Trần Đức Mạnh.2. Hồ Huy Lục.3. Nguyễn Ngọc Tuấn.4. Nguyễn Tuấn Thọ.5. Phomvongsa Phetoudone.6. Hồ Đức Dũng.7. La Thành ĐạtHuế, 05/20131Trần Đoàn Thanh ThanhĐẶT VẤN ĐỀ.Con người sinh ra có nhu cầu tồn tại phát triển. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu củabản thân mình, từ ngày xưa con người đã phải di chuyển từ địa điểm này đến địa điểmkhác tìm những nơi thích hợp cho sự sinh tồn. Khi xã hội ngày càng phát triển, con ngườidi theo nhu cầu tăng lên không ngừng. Như vậy chúng ta thấy di là một hiện tượngmang tính quy luật khách quan.Đối với mỗi đất nước trong đó có Việt Nam, việc di của người dân cũng thể hiệnsự tồn tại của mỗi quốc gia trước thách thức cuộc sống có ý nghĩa quan trọng trongviệc phân công lao động lãnh thổ, thể hiện sự phù hợp với xu thế chung của sự phát triển.Trong lịch sử Việt Nam di dân luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước.Từ khi bước vào thời kỳ “Đổi Mới”, di trong nước tác động của nó tới quátrình đô thị hóa đã trở thành một bộ phận quan trọng của quá trình tăng trưởng kinh tếnhanh chóng ở Việt Nam. Di trong nước đã tăng lên nhanh chóng với tốc độ chưatừng có trong hai thập kỷ qua. Cụ thể theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê năm2009 thì số lượng dân di giữa các tỉnh tăng từ 1,3 triệu người năm 1989 lên 2 triệungười năm 1999 lên 3,4 triệu người năm 2009 trong đó nhóm di từ nông thôn rathành thị là nhóm di có tốc độ tăng nhanh nhất bởi sức hấp dẫn về chất lượng, điềukiện cuộc sống ở các thành phố lớn đã thúc đẩy sự tăng trưởng dân số mạnh mẽ ở khuvực thành thị. Điều này đã có tác động to lớn tới quá trình phát triển kinh tế của đấtnước. Trong khi có đóng góp tích cực cho bản thân người di sự phát triển của nơiđến thì bên cạnh đó di cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội giữathành thị nông thôn. Các khu vực nông thôn các vùng xuất chịu nhiều thiệt thòihơn trong khi khu vực thành thị đặc biệt là các thành phố lớn, vùng nhập lại đượchưởng lợi từ những người di trẻ tuổi, thường là những người có vốn xã hội tốt hơn.Di trong nước, Nguyên nhân chủ yếu vì lý do việc làm hay tìm kiếm một cuộcsống tốt hơn đã trở thành một phần của quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng đồngthời cũng tạo ra những thách thức lớn cần phải giải quyết trong quá trình phát triển kinhtế con người của đất nước. Vì vậy, cần có sự quan tâm lớn hơn đối với vấn đề di vàđô thị hóa của Nhà nước, chính quyền địa phương.Xuất phát từ những điều nêu trên nhóm chúng tôi chọn chuyên đề “Di từ nôngthôn ra thành thị - Thưc trạng giải pháp” làm chuyên đề cho học phần “nguyên lýphát triển nông thôn” để tìm hiểu nguyên nhân, lợi ích cũng như những tiêu cực mà quátrình di từ nông thôn ra thành thị để lại. Từ đó đề xuất những giải pháp để có thể pháthuy những thuận lợi khắc phục những tiêu cực mà quá trình di gây ra.NỘI DUNGI. Di nguyên nhân của việc di cư.21. Khái niệm di cư.Ngày nay, đã có rất nhiều các lý thuyết nghiên cứu về hiện tượng di dân. Di dân, hiểutheo nghĩa rộng là sự dịch chuyển bất kỳ của con người trong một không gian thờigian nhất định kèm theo sự thay đổi nơi trú tạm thời hay vĩnh viễn. Hiểu theo nghĩahẹp thì di dân là sự di chuyển dân từ một đơn vị lãnh thổ này đến một đơn vị lãnh thổkhác, nhằm thiết lập nơi trú mới trong một không gian, thời gian nhất định.Theo Liên hiệp quốc năm 1958 thì “Di dân là một hình thức di chuyển trong khônggian của con người từ một đơn vị địa lý hành chính này đến một đơn vị hành chính khác,kèm theo sự thay đổi chỗ ở thường xuyên trong khoảng thời gian di dân xác định”.Di dân hay di bao gồm hai quá trình: xuất nhập cư.- Xuất (emigration): là quá trình chuyển đi của dân tự một vùng hay một quốc gianày sang một vùng hay một quốc gia khác để sinh sống thường xuyên hoặc tạm thời(trong một khoảng thời gian dài).- Nhập (immigration): là quá trình chuyển đến của dân từ một vùng hay một quốcgia khác để sinh sống thường xuyên hay tạm thời (trong một khoảng thời gian dài).Cả hai quá trình xuất nhập đều có những ảnh hưởng đến cơ cấu động lựctăng dân số của một vùng hay một quốc gia, nhất là quá trình nhập đôi khi đóng vaitrò quyết định trong việc hình thành dân ở một số khi vực.2. Nguyên nhân di cư.Có nhiều yếu tố tác động dẫn đến sự di chuyển của dân cư.Các yếu tố này thuộc vềcác điều kiện tự nhiên (như khí hậu, địa hình, đất đai, tài nguyên…) hay các điều kiệnkinh tế, chính trị, xã hội chính sách dân số của quốc gia. Sự thuận lợi hay khó khăncủa các yếu tố này ở các vùng sẽ tạo nên lực hút hay lực đẩy của mỗi vùng mà có ảnhhưởng tới sự chuyển đến hay ra đi của dân cư. Qúa trình di dân xảy ra khi có sự khác biệtnhất định giữa vùng đi vùng đến về một số yếu tố đặc trưng như kinh tế, việc làm, thunhập, tài nguyên thiên nhiên môi trường; yếu tố dân xã hội; sự thay đổi về tiếnbộ kỹ thuật công nghệ. Ngoài ra, yếu tố lực hút lực đẩy còn bao gồm những yếu tốcá nhân như tình trạng hôn nhân, gia đình, thay đổi nghề nghiệp, việc làm,…; các yếu tốkhác như thiết chế xã hội.Từ những điều đó chúng ta có thể rút ra những nguyên nhân chủ yếu của hiện tượngdi của người dân từ nông thôn ra thành thị có thể đưa ra một số nguyên nhân cơ bảnsau:- Thứ nhất: nguyên nhân kinh tế: hầu hết các nhà kinh tế học, các nhà xã hội học đềunhất trí rằng hiện tượng di của người dân từ nông thôn ra thành thị có thể được giảithích chủ yếu bằng nguyên nhân kinh tế. Những nhân tố này bao gồm không chỉ bởi lựcđẩy quen thuộc từ nơi xuất như: thiếu đất canh tác, thiếu việc làm, thu nhập thấp,…mà còn bởi lực hút từ những nơi nhập cư: cơ hội việc làm có tính ổn định, thu nhập caohơn so với nơi ở cũ… Các nghiên cứu gần đây cho thấy: tiền lương, thu nhập, việc làm,mức độ thất nghiệp… đều ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định di của người dân.3- Thứ hai, nguyên nhân vấn đề chất lượng cuộc sống: những người di dân muốn có cuộcsống tốt đẹp hơn thông qua cuộc sống ở thành thị, nơi có ánh đèn rực rỡ của thành phố,nơi đó có các phương tiện giao thông, phương tiện thông tin đại chúng… được hiện đạihóa, nơi có hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ phát triển;- Thứ ba, nguyên nhân vấn đề về phong tục tập quán các nhân tố xã hội khác cũngtác động sâu sắc tới quá trình di dân từ nông thôn ra thành thị, ví dụ như những người didân muốn thoát khỏi những ràng buộc truyền thống, những phong tục tập quán cổ hủ, lạchậu ở nông thôn; vấn đề đi học của con cái đoàn tụ gia đình cũng là những lực hút củadòng di dân từ nông thôn ra thành thị.- Thứ tư, nguyên nhân về môi trường tự nhiên đang là tác nhân đã đang tác động đếnxu thế di cư. Người ta đánh giá rằng tác động lớn nhất của sự thay đổi khí hậu đối với conngười chính là việc khiến họ phải di chuyển. Điều kiện khí hậu ven biển, hiện tượng xóimòn ven biển gia tăng mùa màng thất bát là nguyên nhân khiến hàng triệu người phảirời khỏi nơi trú của mình. Các số liệu khoa học cho thấy sự thay đổi về khí hậu toàncầu, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của sự thayđổi khí hậu, trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, người giàvà trẻ em chịu sự tác động nặng nề hơn các đối tượng khác. Di sẽ trở thành phươngthức giúp người dân đương đầu thích nghi với những thay đổi này bằng cách di tạmthời hoặc di lâu dài nhằm đảm bảo đảm sự an toàn ổn định cuộc sống.Lý thuyết lực hút lực đẩy đã đưa ra quy luật chung của di dân là dân sẽ dichuyển từ nơi có đời sống thấp đến nơi có đời sống cao hơn, từ vùng có điều kiện tựnhiên kém thuận lợi đến vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn. Phong trào di dân ngàycàng mạnh mẽ theo sự tiến bộ ngày càng cao của xã hội. Chính sự thay đổi về tiến bộkhoa học kỹ thuật dẫn đến sự hình thành các vùng trung tâm phát triển như khu côngnghiệp, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp… sẽ thu hút các dòng dân di cư.Cụ thể ở vùng nông thôn xa xôi thường là nơi ra đi của lực lượng lao động trẻ, bởi vìở đó không có các cơ hội kinh tế, lối sống buồn tẻ, ít cơ hội phát triển. Ngược lại, cáctrung tâm công nghiệp, đô thị hay thành phố lớn thường là những nơi có sức hấp dẫnmạnh mẽ đối với giới trẻ vùng nông thôn vì có nhiều cơ hội việc làm, học tập, tiện nghisinh hoạt những triển vọng tương lai đầy sáng lạng… từ đó hình thành nên luồngchuyển đặc trưng nông thôn - thành thị.Ở nước ta, theo nghiên cứu thì di từ nông thônthành thị có 3 dòng chính sau:- Di từ Đồng bằng sông Cửu Long, Miền Trung, Miền núi phía Bắc, miền đồng bằngsông Hồng đến miền Đông Nam Bộ.- Di từ miền núi phía Bắc xuống Đồng bằng sông Hồng.- Di từ Duyên hải miền Trung, Miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng đi TâyNguyên.II. Thực trạng di hiện nay ở Việt Nam.41. Di cư, đặc biệt là di giữa các tỉnh đã tăng mạnh cả về số lượng tỷ lệ hơn hẳnso với thập kỷ trước đó.Tốc độ di dân gia tăng nhanh, quy mô ngày một lớn, tác động không nhỏ tới mỗi giađình từng quốc gia. Trên thế giới, di dân đã được khẳng định là vấn đề của thời đại,mang tính toàn cầu.Đây cũng là vấn đề lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt.Trong số hơn 78 triệu dân từ 5 tuổi trở lên trong năm 2009, có 2,1 % hay tương ứngvới 1,6 triệu người di trog huyện; 2,2% hay 1,7 triệu người di giữa các huyện; 4,3%hay 3,4 triệu người di giữa các tỉnh, có một tỉ lệ rất nhỏ chiếm 0,1 % hay 40.990người nhập quốc tế. Kết quả đó thể hiện qua bảng 2.1.Bảng 2.1: Dân số di không di theo loại hình di cư, 1989 - 20091989 1999 2009Số người % Số người % Số người %Di trong huyện - -1.342.5682,0 1.618.160 2,1Không di trong huyện - -64.493.30993,571.686.91391,4Di giữa các huyện1.067.2982,01.137.8431,7 1.708.896 2,2Không di giữa các huyện51.797.09795,565.835.87795,573.305.07293,5Di giữa các tỉnh1.349.2912,52.001.4082,9 3.397.904 4,3Không di giữa các tỉnh52.864.39597,466.973.72097,175.013.96895,7Nhập quốc tế 65.908 0,1 70.389 0,1 40.990 0,1Không nhập quốc tế54.213.68699,968.975.12899,978.411.87299,9Nguồn: Theo Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2009.Xu hướng gia tăng di cả về số lượng lẫn tỉ lệ người di được quan sát thấy tronghai thập kỉ qua, những xu hướng gia tăng này chỉ nổi bật rõ rệt trong vòng một thập kỉvừa qua. Có rất nhiều lí do có thể dẫn tới sự gia tăng này, trong đó phải kể đến việc giảmthiểu hệ thống hợp tác xã, việc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinhtế thị trường, việc dỡ bỏ các quy định hạn chế sự phát triển của khu vực kinh tế nhân,sự phát triển của giao thông vận tải, sự gia tăng khác biệt giữa các vùng sự nới lỏngcác quy định hạn chế di cư. Dân số di giữa các huyện tăng thêm hơn 50% lên tới1,7 triệu người vào năm 2009. Tỷ lệ dân số di giữa các huyện giảm từ 2% xuống 1,7% trong giai đoạn 1989-1999,nhưng sau đó tăng lên 2,2% trong năm 2009.Dân số di giữa các tỉnh có xu hướng ngày càng gia tăng rõ rệt. Số người di giữacác tỉnh tăng từ 1,3 triệu người năm 1989 lên 2 triệu người năm 1999 lên tới 3,4 triệu5người năm 2009. Tỉ lệ của nhóm di này trong tổng dân số cũng tăng tương ứng từ 2,5% trong năm 1989 lên 2,9% năm 1999 4,3% năm 2009. Những kết quả này cho thấy tỉlệ tăng dân số di cao hơn tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Điều này được thể hiện qua hình2.2.Hình 2.2: Tỷ lệ dân số di qua thời gian, 1989 - 2009Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2009.Xem xét di ở các cấp địa giới hành chính cho thấy ở cấp càng cao thì tỉ lệ tăng dânsố di cũng cao hơn. Các nhóm dân số di giữa các tỉnh tăng mạnh mẽ nhất, di cưgiữa các huyện tăng chậm hơn tăng chậm nhất là nhóm di trong huyện. Có thể lígiải cho sự khác biệt này là việc tăng thu nhập hộ gia đình, cải thiện giao thông vận tải,tăng cơ hội học hành thông tin phong phú hơn thông qua các phương tiện truyền thôngđại chúng rõ ràng đã đem lại nhiều cơ hội lựa chọn cho người dân để di chuyển tạođiều kiện để họ có thể di chuyển trong khoảng dài hơn vượt ra ngoài ranh giới quenthuộc của họ.2. Hiện tượng nữ hóa di cư.Số liệu tổng điều tra đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về một hiện tượng rất được chúý trong các nghiên cứu di thường được biết với tên gọi “nữ hóa di cư”. Điều này đượcthể hiện rất rõ qua hai chỉ số. Thứ nhất, dân số nữ di chiếm khoảng một nữa tổng sốdân di cư. Thứ hai, tỉ lệ dân số nữ di trên tổng số dân di liên tục tăng trong hai thập6kỉ qua. Ngay từ năm 1989, nữ giới đã chiếm hơn một nữa dân số di trong huyện dicư giữa các huyện trong giai đoạn 1984-1989. Nữ giới chiếm dưới một nữa dân số di cưgiữa các tỉnh năm 1989 nhưng đến năm 1999, tỉ lệ nam nữ trong dân số di đã cânbằng. Đến năm 2009, số lượng nữ giới đã nhiều hơn số lượng nam giới trong tất cả cácnhóm dân số di cư. Kết quả phân tích các bộ số liệu khác nhau như điều tra quốc gia về vịthành niên thanh niên Việt Nam 2003, điều tra di 2004, hay điều tra biến động dânsố 2007 cũng cho các kết quả tương tự. Sự giảm cầu lao động trong các hoạt động nôngnghiệp tại nông thôn tăng các cơ hội việc làm cho phụ nữ tại các thành phố khucông nghiệp là những lí do chính cho hiện tượng gia tăng số lượng tỉ lệ nữ giới di cưnày. Xu hướng ngược lại được quan sát thấy trong nhóm dân số không di vơi tỉ lệ dânsố nữ không di giảm dần theo thời gian. Điều này thể hiện qua hình 2.3.Hình 2.3: Tỷ lệ nữ di qua thời gian, 1989 – 2009.Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2009.Một xu hướng nhất quán được thấy qua cả ba cuộc tổng điều tra dân số đó là nữ giớidi trong phạm vi địa giới hành chính nhỏ hơn, tỉ lệ nữa giới di trong cả ba cuộcđiều tra đêu cao nhất trong dân số di trong huyện, nhỏ hơn trong di giữa các huyệnvà nhỏ nhất trong nhóm dân số di giữa các tỉnh.3. Có sự khác biệt về luồng di giữa các vùng các tỉnh.7Việt Nam có sự khác biệt về kinh tế-xã hội rõ rệt giữa các vùng. Có thể thấy nhữngkhác biệt không chỉ giữa nông thôn thành thị mà còn giữa các vùng kinh tế-xã hội vàgiữa các tỉnh/thành phố trong cả nước. Những khác biệt này có nguồn gốc lịch sử, vănhóa xã hội lâu đời, sự đa dạng trong điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cũngnhư sự đa dạng văn hóa đã tạo ra những đặc trưng riêng của các vùng miền. Các chínhsách phát triển kinh tế - xã hội mới của đất nước như chính sách phát triển kinh tế theovùng trọng điểm mức độ đâu kinh tế khác nhau giữa các vùng hay giữa các tỉnhcũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra sự khác biệt này. Nhìn chung khu vực phíaNam phát triển hơn về kinh tế trở nên hấp dẩn hơn với người di cư. Nhiều thành phốcó nền kinh tế năng động như 5 thành phố trực thuộc trung ương củng thu hút nhiềungười nhập hơn.Các kết quả phân tích số liệu TĐTDS cho thấy rõ sự khác biệt lớn giữa các vùng kinhtế xã hội. Tỉ lệ người di trên tổng dân số thay đổi đáng kể theo vùng kinh tế-xã hội vàloại hình di cư. Số liệu TĐTDS năm 2009 cho thấy vùng Đông Nam Bộ có tỉ lệ ngườinhập cao nhất, đặc biệt là nhóm người di giữa các tỉnh. Dân số di giữa các tỉnhchiếm trên 14% tổng dân số của vùng Đông Nam Bộ năm 2009 trong khi tỉ lệ này chỉnằm ở mức đưới 5% ở tất cả các vùng khác. Kết quả này củng không nằm ngoài dự đoánkhi 4 trong số 6 tỉnh của vùng Đông Nam Bộ (bao gồm Bình Dương, Đông Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh) có mức độ tập tung cao của các khu công nghiệpvà phát triển kinh tế noi chung với nhu cầu lớn về lao động mà lực lượng lao động địaphương không đáp ứng được.8Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2009.Ngoài Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng bằng Sông Hồng là 2 vùng kinh tế xã hộicó tỉ lệ người di giữa các tỉnh tương đối lớn, lớn hơn so với các vùng khác. Mặc dùnăm 2009 không còn chương trình xây dựng vùng kinh tế mới tại Tây Nguyên, tiềm năngphát triển kinh tế rất lớn của Tây nguyên cộng với đà phát triển của di theo cácchương trình phát triển kinh tế mới trước kia khiến khu vực này vẫn tiếp tục trở thànhđiểm đến hấp dẫn đối với người di cư. Sức hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Hồng đốivới người di củng không nằm ngoài dự đoán do đây là vùng kinh tế trọng điểm ởĐông Bắc Bộ là nơi tập trung các thành phố trọng điểm về phát triển kinh tế ở miềnBắc như Hà Nội Hải Phòng.Kết quả điều tra dân số nhập cư, xuất di thuần trong 5 năm trước thời điểmtổng điều tra dân số năm 2009 (xem Hình 2.5) cho thấy đông Nam Bộ Tây Nguyên làhai vùng đã được “lợi” về dân số thông qua di trong khi các vùng khác bị mất dân sốthông qua cùng quá trình di này. Mặc dù vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ ngườinhập tương đối cao, đây cũng là vùng xuất phát chính của người di có nhiềungười xuất hơn là nhập đến vùng này. Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miềnTrung vùng đồng bằng sông Cửu Long là các vùng có số lượng người xuất lớnnhất.9Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà ở năm 2009.Bức tranh di giữa các vùng theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2009 có thế môtả như sau: Tây Nguyên Đông Nam Bộ là những vùng được lợi về dân số qua di cưtrong giai đoạn 1994-1999 vẫn tiếp tục là những vùng được lợi về dân số qua di cưgiai đoạn 2004-2009; ngược lại, các vùng khác cũng vẫn tiếp tục là những vùng bị mấtdân số qua di cư. Mặc dù Tây Nguyên vẫn được lợi về dân số thông qua di cư, sức hấpdẫn của khu vực này đã giảm đi rõ rệt: số lượng người nhập đến Tây Nguyên đã giảmxuống nhanh chóng trong khi số lượng người xuất khỏi vùng này lại tăng nhẹ trongthời gian qua. Số lượng người nhập đến vùng Đông Nam Bộ tiếp tục áp đảo số lượngngười xuất khỏi vùng này chênh lệch giữa dân số nhập xuất đã tăng lên rấtrõ khi số người nhập trong giai đoạn 2004-2009 đã tăng hơn 2,5 lần so với số ngườinhập trong giai đoạn 1994-1999 trong khi số người xuất vẫn giữ nguyên trong cùnggiai đoạn. vùng đồng bằng sông Hồng cũng thu hút nhiều người nhập hơn nhưng ởquy mô nhỏ hơn hai vùng trên, trong khi số lượng người xuất hầu như không thay đổitrong 10 năm qua. Ngược lại, số người xuất từ đồng bằng sông Cửu Long vùng BắcTrung Bộ Duyên hải miền Trung đã tăng nhanh chóng trong khi số người nhập cưkhông thay đổi nhiều.10[...]... rất lớn giữa khu vực nông thôn đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long vùng Bắc Trung bộ Duyên hải miền Trung “mất” dân số do di ở cả nông thôn thành thị nhưng khu vực nông thôn ở các vùng này bị “mất” nhiều người hơn so với khu vực thành thị Ngược lại, cả nông thôn thành thị của vùng Tây Nguyên vùng đông Nam Bộ đều được “lợi” dân số do di nhưng khu vực thành thị của Đông Nam Bộ... cấp bách đặt ra do tình trạng di dân tự do vào thành thị để kiếm việc làm Vậy, giải pháp cho vấn đề nhằm tăng ng quản lý tình trạng di dân ngoại tỉnh đến các thành phố được đặt ra như thế nào? Về quan điểm chúng ta phải thấy rằng, di dân ngoại tỉnh vào thành phố lớn là một xu thế tất yếu Hiện tượng di dân xuất phát từ sự chênh lệch mức sống giữa nông thôn thành thị Ngoài những nguyên nhân kinh... đô thị về nông thôn Xét ở một khía cạnh nào đó, người di thông qua quá trình di chuyển đã đang gián tiếp chuyển về nông thôn lối sống đô thị có chiều hướng tích cực, làm thay đổi di n mạo cuộc sống ở các vùng quê Bổ sung nguồn lao động cho thành thị Góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa trong dân thành thị Góp phần tạo nên sự năng động cho nền kinh tế Cải thiện cuộc sống cho một bộ phận dân cư. .. Đại di n Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho rằng: Trong vòng 20 năm qua, tại Việt Nam, di trong nước đã đang góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh chóng giảm nghèo Theo TS Nguyễn Thanh Liêm (VASS), hiện với tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn (khoảng 20%) tỷ lệ thất nghiệp đô thị khoảng 5%, trong khi các khu công nghiệp lại xảy ra tình trạng thiếu lao động, thì di dân từ nông thôn ra thành thị. .. vực nông thôn Tuy nhiên, khu vực thành thị của vùng Trung du miền núi phía Bắc đã đổi vai trò từ một vùng xuất thuần hay mất dân số do di trong giai đoạn 1994-1999 thành vùng nhập thuần hay được thêm dân số do di trong giai đoạn 2004-2009 Có thể thấy di có tác động mạnh hơn đến đô thị hóa ở một số vùng của đất nước Quá trình phát triển kinh tế năng động đã khiến Đông Nam Bộ trở thành. .. này hoặc từ chối nó một cách buông xuôi, tự phát Vần đề quản lý điều tiết di hiện tượng di liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực các cấp quản lý Do đó các giải pháp phải có tính đồng bộ cao Các giải pháp quản lý điều tiết tình trạng di phải mang tính hiệu quả cao cả về mặt kinh tế xã hội, cả về trước mắt cũng như lâu dài Ở đây, chúng ta có thể đề cập đến những nhóm giải pháp cơ... người; Trung du miền núi phía Bắc nhận được 100.000 người; đồng bằng sông Cửu Long nhận được gần 70.000 người nhập từ các vùng khác Dòng 11 di giữa các vùng lớn nhất là từ vùng đồng bằng sông Cửu Long đến vùng Đông Nam Bộ với hơn 714.000 người Dòng di lớn thứ hai là từ Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung tới vùng Đông Nam Bộ với hơn 570.000 người Dòng di lớn thứ ba là từ vùng đồng bằng... hỏi tiếp nhận những kiến thức cần thiết nhằm tạo ra sự phát triển toàn di n cho bản thân con, em mình ở nông thôn 4.2Thách Thức Ngoài những đóng góp tích cực của người di dân đối với gia đình nói riêng làng xã nói chung Di dân nông thôn - đô thị cũng nảy sinh những vấn đề như: làm gia tăng tệ nạn xã hội, tình hình an ninh, trật tự xã hội trở nên phức tạp hơn, gây sức ép về môi trường, giao thông…... truyền tải về cho các thành viên khác trong gia đình Thông qua việc di chuyển đó người di được tiếp cận với môi trường mới họ học hỏi được nhiều kiến thức để mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt Điều này thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của người nông dân, xoá dần sức ỳ tâm lý của người dân ở nông thôn Di dân nông thôn - đô thị còn có những tác động... Trung Bộ Duyên hải miền Trung Trung du miền núi phía Bắc cũng là vùng xuất nhưng có số lượng người xuất rất nhỏ hơn nhiều so với hai vùng xuất chính Các vùng đồng bằng sông Hồng Tây Nguyên vừa là những vùng nhập vừa là những vùng xuất quan trọng 4 Lợi ích Thách Thức 4.1Lợi ích - - Góp phần xóa đói giảm nghèo: Tại Hội thảo về Di dân, phát triển giảm nghèo” do đại di n Liên . ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾĐỀ TÀI: Di cư từ Nông Thôn ra Thành Thị Thực Trạng và Giải Pháp Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: N071. Trần Đức Mạnh.2 tôi chọn chuyên đề Di cư từ nông thôn ra thành thị - Thưc trạng và giải pháp làm chuyên đề cho học phần “nguyên lýphát triển nông thôn để tìm hiểu nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp, di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp, di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan