Tài liệu Hô hấp ký và ứng dụng lâm sàng pptx

27 1,154 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 06:20

1. Trong ngành phổi học- Để chẩn đoán tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí- Để phân độ nghẽn tắc- Để chẩn đoán tình trạng hạn chế thể tích phổi- Để thử thuốc giãn phế quản- Để phân bậc nặng hoặc giai đoạn bệnh trong bệnh HPQ BPTNMT- Để theo dõi tiên lượng điều trị1. Mục đích:- Biến chứng: xẹp phổi, nhiễm trùng đường hấp, suy hấp- Lượng giá sau phẫu thuật- Cắt phổi2. Đối tượng nguy cơ cao khi:- MVV<50% GTDĐ- FEV1<2 lít hay <50% GTDĐ- Có hội chứng nghẽn tắc2. Thăm dò chức năng hấp tiền phẫu3. Đối tượng thực hiện HHK:- Bắt buộc: BN cắt phổi- Nên: khi có ≥ 1 các yếu tố sau:+ ≥ 60 tuổi+ Hút thuốc lá nhiều, có ho khạc đàm+ Có triệu chứng hấp không điển hình: khó thở, + Béo phì@ Lưu ý: BN phẫu thuật ở lồng ngực, vùng bụng cao, phẫu thuật kéo dài2. Thăm dò chức năng hấp tiền phẫu (tt)Xác định khả năng cắt một thùy phổiQuét phổi định lượng để dự đoán FEV1 còn lạiFEV1 ≥ 40% dự đoán 30% ≤ FEV1 ≤ 40% dự đoán FEV1 ≤ 40% dự đoánCắt thùy phổi được•Đo DLCO•Nghiệm pháp vận động• DLCO ≥ 40%• ↓SaO2 trong vận động tối đa ≤ 2%• DLCO ≤ 40%• ↓SaO2 trong vận động tối đa > 2%Cắt thùy phổi đượcKhông Cắt thùy phổi đượcXác định khả năng cắt nguyên lá phổiFEV1 ≤ 2L hay < 80%Quét phổi định lượng đểdự đoán FEV1 còn lạiCắt nguyên một lá phổi đượcFEV1 ≥ 40% dự đoán• Đo DLCO nghiệm pháp vận động•DLCO hậu phẫu ≥ 40%•↓SaO2 trong vận động tối đa ≤ 2%Xem xét việc cắt thùyKhông cắt nguyên lá phổi đượcFEV1 > 2L hay > 80%30% ≤ FEV1 ≤ 40% dự đoán FEV1 ≤ 30% dự đoánBN không triệu chứngCắt nguyên lá phổi đượcCó khó thở, mât sức nặng•DLCO hậu phẫu < 40%•↓SaO2 trong vận động tối đa > 2%Hô hấp kýCắt nguyên lá phổi được1. Chẩn đoán xác định2. Chẩn đoán phân biệt3. Theo dõi4. Phân bậc HPQ, giai đoạn COPD3. Vai trò hấp trong HPQ COPD PULMONARY FUNCTION TEST REPORT Ver 2.0 TESTED BY : DATE : Mar/14/2 NAME : PT.No : 3630 TEMP. : 22 0 C AGE : 36 yrs BARO PRES : 760 mmHg HEIGHT : 168 cm RACE ADJ : 100 % WEIGHT : 57 kg RACE : ORIENTAL SEX : MALE Pred. : ITS ACT PRED %PRED VC(L) 5.18 4.66 111 ERV(L) 3.54 IRV(L) 0.81 TV(L) 0.83 FEV1/VC FVC(L) 4.99 4.66 107 FEV.5(L) 2.87 3.03 95 FEV1(L) 3.81 3.89 98 FEV3(L) 4.75 4.50 106 FEV1/FVC(%) 76.3 83.2 92 FEV3/FVC(%) 95.2 96.3 99 FEF.2-1.2(L/S) 6.67 FEF25-75%(L/S) 3.15 4.19 75 FEF75-85%(L/S) 0.91 BEST FVC(L) 4.99 4.66 107 BEST FEV1(L) 3.88 3.89 100 EX TIME(SEC) 5.31 V ext(L) 0.14 FIVC(L) 4.10 FIV.5(L) 2.04 FEV.5/FIV.5 1.40 PEF(L/S) 7.50 7.61 99 FEF25%(L/S) 6.56 7.00 94 FEF50%(L/S) 4.29 4.87 88 FEF75%(L/S) 1.28 1.75 73 PIF(L/S) 5.60 FIF50%(L/S) 5.57 FEF50%/FIF50% 0.77 NOTE : LITERS EXPRESSED BTPS VC : #1test, 2 accepted. FVC : #2test, 3 accepted. INTERPRETATION ITS NORMAL SPIROMETTRY UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED BY PHYSICIAN. REVIEWED BY : DATE : ** V-T ** X AXIS VOLUME : LITERS 8TFS 10 mm/L Y AXIS TIME : SECONDS 20 mm/sec 8L 7 6 5 4 3 2 1 L/S 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 0 10 20 30 40 50s 8L BENH VIEN DAI HOC Y DUOC PHONG THAM DO CHUC NANG PULMONARY FUNCTION TEST REPORT Ver 2.0 TESTED BY : DATE : Apr/22/2 NAME : PT.No : 4890 TEMP. : 23 0 C AGE : 42 yrs BARO PRES : 760 mmHg HEIGHT : 151 cm RACE ADJ : 100 % WEIGHT : 58 kg RACE : ORIENTAL SEX : FEMALE Pred. : ITS PRE-BRONC POST-BRONC % PRED ACT %PRED ACT %PRED CHG VC(L) 2.92 2.63 90 2.78 95 6 ERV(L) 1.33 0.77 -42 IRV(L) 0.37 1.15 211 TV(L) 0.93 0.86 -7 FVC(L) 2.92 1.93 66 2.52 86 30 FEV.5(L) 2.01 0.60 30 0.88 44 47 FEV1(L) 2.52 0.79 31 1.65 65 110 FEV3(L) 2.85 1.59 56 2.52 88 58 FEV1/FVC(%) 30.0 59.4 98 FEV3/FVC(%) 60.5 90.62 50 FEF.2-1.2(L/S) 0.36 1.22 241 FEF25-75%(L/S) 3.08 0.38 12 1.48 48 290 FEF75-85%(L/S) 0.46 1.14 149 BEST FVC(L) 2.92 2.59 89 2.65 91 2 BEST FEV1(L) 2.52 1.05 42 1.65 65 57 EX TIME(SEC) 5.66 3.66 -34 V ext(L) 0.44 0.27 -38 FIVC(L) 2.09 2.43 16 FIV.5(L) 0.12 0.47 283 FEV.5/FIV.5 4.89 1.87 -61 PEF(L/S) 5.40 0.51 9 1.67 31 226 FEF25%(L/S) 4.93 0.31 6 1.43 29 355 FEF50%(L/S) 4.15 0.34 8 1.64 40 381 FEF75%(L/S) 1.62 0.42 26 1.20 74 183 PIF(L/S) 1.14 1.22 7 FIF50%(L/S) 1.08 1.03 -4 FEF50%/FIF50% 0.32 1.60 408 NOTE : LITERS EXPRESSED BTPS PRE BD VC : #1test, 1 accepted. PRE BD FVC : #3test, 4 accepted. POST BD VC : #1test, 1 accepted. POST BD FVC : #2test, 2 accepted. INTERPRETATION ITS SEVERE AIRWAY OBSTRUCTION Spirometry markedly improved post bronchodilator. Low FEV.5 suggests poor initial effort. UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED BY PHYSICIAN. REVIEWED BY : DATE : 8L 7 6 5 4 3 2 1 L/S 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 8L PULMONARY FUNCTION TEST REPORT Ver 2.0 TESTED BY : DATE : Sep/ 9/2 NAME : PT.No : 7229 TEMP. : 23 0 C AGE : 42 yrs BARO PRES : 760 mmHg HEIGHT : 151 cm RACE ADJ : 100 % WEIGHT : 58 kg RACE : ORIENTAL SEX : FEMALE Pred. : ITS ACT PRED %PRED VC(L) 2.75 2.92 94 ERV(L) IRV(L) TV(L) FEV1/VC FVC(L) 2.93 2.92 101 FEV.5(L) 2.09 2.01 104 FEV1(L) 2.50 2.52 99 FEV3(L) 2.86 2.85 101 FEV1/FVC(%) 85.1 85.5 100 FEV3/FVC(%) 97.6 97.2 100 FEF.2-1.2(L/S) 1.64 FEF25-75%(L/S) 3.25 3.08 106 FEF75-85%(L/S) 0.73 BEST FVC(L) 2.93 2.92 101 BEST FEV1(L) 2.50 2.52 99 EX TIME(SEC) 4.30 V ext(L) 0.29 FIVC(L) 2.21 FIV.5(L) 1.05 FEV.5/FIV.5 1.99 PEF(L/S) 5.16 5.40 96 FEF25%(L/S) 5.01 4.93 102 FEF50%(L/S) 4.73 4.15 114 FEF75%(L/S) 1.27 1.62 78 PIF(L/S) 2.35 FIF50%(L/S) 2.19 FEF50%/FIF50% 2.16 NOTE : LITERS EXPRESSED BTPS VC : #1test, 1 accepted. FVC : #2test, 2 accepted. INTERPRETATION ITS NORMAL SPIROMETRY UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED BY PHYSICIAN. REVIEWED BY : DATE : 8L 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 30 40 50s L/S 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 8L [...]... dõi với hấp dài hạn (6 tuần, 3 tháng, 1 năm) Kết luận 1 hấp là nghiệm pháp thăm dò chức năng hàng đầu trong HPQ 2 Giúp chẩn đoán đúng bệnh HPQ, xác định độ nặng theo dõi đáp ứng một cách khách quan 3 Mạng lưới gồm các đơn vị chăm sóc hấp có trang bị hấp cho cả nước 4 Vai trò HHK trong giám định y khoa – Phải dựa trên 4 trị số của thăm dò chức năng hấp – Chức năng hấp bình... hấp 1 Chẩn đoán: lượng giá các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng hay các xét nghiệm cận lâm sàng bất thường – Triệu chứng: Khó thở, khò khè, ngồi thở, ho, đàm, đau ngực – Dấu hiệu lâm sàng: giảm phế âm, lồng ngực phình, thở ra chậm, tím tái, dị dạng lồng ngực, ran nổ không giải thích được – Xét nghiệm cận lâm sàng: Giảm Oxy máu, tăng CO2 máu, đa hồng cầu, X-quang lồng ngực bất thường Chỉ định hấp ký. ..Hạn chế của hấp trong hen phế quản 1 Có khi không đáp ứng trong lần test giãn phế quản đầu 2 Bình thường khi bệnh nhân ở ngoài cơn 3 Bệnh nhân có thể lực cao, hấp đồ vẫn còn trong giới hạn bình thường 4 Suyễn nặng, kéo dài, hấp đồ giống nghẽn tắc đừơng hấp trên hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Cách khắc phục 1 2 3 4 Đo lại... • VC ≥ 80% trị số dự đoán, • FEV1 ≥ 80% trị số dự đoán, • FEV1/VC x 100 ≥ 75%, • DLCO ≥ 80% 5 Vai trò HHK trong tai mũi họng tắc nghẽn đường hấp trên 1 Nghẽn tắc đường HH trên cố định: - Chít hẹp khí quản sau đặt nội khí quản - Bướu tuyến giáp - Vật lạ xâm nhập 5 Vai trò HHK trong tai mũi họng tắc nghẽn đường hấp trên (tt) 2 Nghẽn tắc đường HH trên không cố định: - Liệt, dày, dính... nghề nghiệp Chống chỉ định hấp ký Các tình trạng sau đây có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân hay ảnh hưởng đến chất lựơng việc làm hấp ký – – – – Ho ra máu không rõ nguồn gốc: thủ thuật FVC có thể làm tình trạng này nặng hơn Tràn khí màng phổi Tình trạng tim mạch không ổn định, mới bị nhồi máu cơ tim hay thuyên tắc phổi: thủ thuật FVC có thể làm cơn đau thắt ngực xấu hơn làm thay đổi huyết áp... Chống chỉ định hấp ký - Mới phẫu thuật mắt: áp lực nhãn cầu gia tăng trong thủ thuật FVC - Những rối loạn cấp làm ảnh hưởng đến việc thực hiện test như nôn, buồn nôn - Mới phẫu thuật bụng hay lồng ngực KẾT LUẬN Vai trò hấp ký giống như: - Máy đo huyết áp trong bệnh lý tim mạch - Xét nghiệm đường huyết trong bệnh đái tháo đường Hỗ trợ HHK • Đo tổng dung lượng phổi • Đo IOS • Đo hấp ký bằng sóng... chứng nghẽn tắc đường dẫn khí ngoại biên Mọi lưu lượng khí đều giảm Nếu nghẽn tắc nặng, đoạn cuối của đường cong thở ra cho thấy sự giảm lưu lượng nhiều đột ngột Thời gian thở ra kéo dài FEF50 nhỏ hơn ?? 5 Vai trò HHK trong tai mũi họng tắc nghẽn đường hấp trên (tt) Tắc nghẽn một phế quản chính: thì thở ra có 2 phần Giai đoạn nhanh: khí quản bt Giai đoạn chậm: phế quản bị tắt Chỉ định hấp. .. hấp 2 Đo ảnh hưởng của bệnh lên chức năng hấp 3 Khám phát hiện trên đối tượng có nguy cơ cao – Người hút thuốc, người làm việc nơi có chất độc hại – Khám sức khỏe định kỳ 4 Lượng giá nguy cơ trước khí phẫu thuật 5 Xác định tiên lượng (ghép phổi …) 6 Lượng giá sức khỏe trước khi tập luyện Chỉ định hấp 7 Theo dõi – Lượng giá tác dụng trị liệu: + Dãn phế quản – Diễn tiến bệnh ảnh hưởng... Diễn tiến bệnh ảnh hưởng lên chức năng phổi + Bệnh phổi: bệnh tắc nghẽn đường dẫn khí mạn tính, bệnh mô kẽ phổi – Theo dõi người làm việc nơi có chất độc hại – Theo dõi thuốc có tác dụng độc hại với phổi Chỉ định hấp 8 Lượng giá mức độ thương tật – Lượng giá trong chương trình phục hồi y khoa, kỹ nghệ, phát âm – Lượng giá nguy cơ trong bảo hiểm – Lượng giá cá thể trong giám định y khoa + Bảo hiểm . họng và tắc nghẽn đường hô hấp trên (tt)Chỉ định hô hấp ký 1. Chẩn đoán: lượng giá các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng hay các xét nghiệm cận lâm sàng. bệnh HPQ, xác định độ nặng và theo dõi đáp ứng một cách khách quan3. Mạng lưới gồm các đơn vị chăm sóc hô hấp có trang bị hô hấp ký cho cả nước4. Vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hô hấp ký và ứng dụng lâm sàng pptx, Tài liệu Hô hấp ký và ứng dụng lâm sàng pptx, Tài liệu Hô hấp ký và ứng dụng lâm sàng pptx, Thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu (tt), Vai trò hô hấp ký trong HPQ và COPD, Vai trò HHK trong tai mũi họng và tắc nghẽn đường hô hấp trên (tt)

Từ khóa liên quan