Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

98 846 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 21:37

Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Bài LuậnĐề Tài:Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nôngđối với sự phát triển kinh tế - hội tại Ngọc Khê,huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng1PHẦN 1ĐẶT VẤN ĐỀ1.1. Tính cấp thiết của đề tài Hệ thống khuyến nông Nhà nước của Việt Nam chính thức được thànhlập theo Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ. Qua 19 năm xâydựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan trọng củamình trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Nằm trongcơ cấu tổ chức khuyến nông Nhà nước, TTKNKL tỉnh Cao Bằng trong vàinăm trở lại đây đã có nhiều hoạt động tiêu biểu góp phần tích cực vào côngcuộc phát triển kinh tế, hội của tỉnh. Kết quả là đến năm 2010 tỷ lệ nghèo ởtỉnh Cao Bằng còn 23,29%, hàng năm giảm bình quân từ 3 - 5%/năm. Dướisự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TTKNKL tỉnh, Trạm khuyến nônghuyện Trùng Khánh những năm gần đây cũng đã tác động tích cực đến sựphát triển kinh tế, hội của huyện nói chung và Ngọc Khê nói riêng.Xã Ngọc Khê thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng với hơn 90% laođộng nông nghiệp, là một miền núi giáp với biên giới Việt Trung, trình độdân trí còn thấp, cuộc sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đểđảm bảo cho cuộc sống người dân toàn được ấm no, thì cần phải tăngcường các hoạt động khuyến nông đến người dân. Như chuyển giao TBKT, tưvấn các dịch vụ khuyến nông, cung cấp các thông tin, hỗ trợ người dân trongsản xuất. Nhằm nâng cao cuộc sống của người dân về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, công tác khuyến nông còn gặp rất nhiều khó khăn cần sự quan tâmnhiều hơn các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Kinh phí dành chokhuyến nông còn ít nên ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động khuyến nông. Trìnhđộ của người dân khác nhau nên khó lựa chọn phương pháp phù hợp. Đội ngũCBKN còn thiếu và khuyến nông cơ sở năng lực còn hạn chế. 2Do vậy để nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đến sựphát triển kinh tế, hội tại để chỉ ra những mặt đã làm được và nhữngmặt còn tồn tại của các hoạt động khuyến nông. Chỉ ra những mặt đã làmđược để người dân nhìn thấy được các tác động tích cực của các hoạt độngkhuyến nông đến sự phát triển kinh tế, hội để họ tham gia vào các hoạtđộng khuyến nông nhiều hơn áp dụng các TBKT để nâng cao cuộc sốngcủa họ. Chỉ ra những mặt còn tồn tại để khắc phục và đưa ra các biện phápnhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông đạt hiểu quả hơn.Xuất phát từ thực tiễn đó và sự đồng ý của trường Đại Học Nông Lâm TháiNguyên, khoa Kinh Tế & PTNT và sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.SNguyễn Hữu Giang tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tác động của các hoạtđộng khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - hội tại Ngọc Khê,huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.1.2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở đánh giá kết quả và tác động từ các hoạt động khuyến nôngcủa Trạm khuyến nông huyện Trùng Khánh đến sự phát triển KTXH tại xãNgọc Khê để đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyếnnông của địa phương trong thời gian tới.1.3. Mục tiêu nghiên cứu- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về khuyến nông, hoạtđộng khuyến nông. - Đánh giá kết quả hoạt động và những tác động của các hoạt độngkhuyến nông mà Trạm khuyến nông huyện Trùng Khánh đã thực hiện đến sựphát triển KTXH tại Ngọc Khê trong những năm gần đây.- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hoạt độngkhuyến nông trên địa bàn nghiên cứu.31.4. Ý nghĩa của đề tài * Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa họcThông qua quá trình làm đề tài giúp cho sinh viên áp dụng kiến thức lýthuyết vào trong thực tiễn, bổ sung những kiến thức còn thiếu sót.* Ý nghĩa thực tiễn:Thấy được những hạn chế trong hoạt động khuyến nông tại Trạm khuyếnnông. Từ kết quả nghiên cứu làm cơ sở để tham khảo cho các nhà quản lý, cácCBKN đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho các hoạt động khuyến nông cóhiệu quả.4PHẦN 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU2.1. Cơ sở lý luận2.1.1. Khái niệm về khuyến nông 2.1.1.1. Định nghĩa khuyến nôngThuật ngữ “Extension” có nguồn gốc ở Anh. Năm 1886 ở một số trường đạihọc như Cambridge và Oxford đã sử dụng thuật ngữ “Extension” nhằm mục tiêumở rộng giáo dục đến người dân, do vậy “Extension” được hiều với nghĩa là triểnkhai, mở rộng, phổ biến, phô cập, làm lan tuyền…Nếu được ghép với từ“Agricultura” thành “Agricultura Extension” thì dịch là khuyến nông và hiện nayđôi khi chỉ nói Extension người ta cũng hiểu nó là khuyến nông.Khuyến nông được tổ chức bằng nhiều cách khác nhau và phục vụnhiều mục đích có quy mô khác nhau. Vì vậy khuyến nông là một thuậtngữ khó định nhĩa được một cách chính xác, nó thay đổi tùy theo lợi íchmà nó mang lại.Dưới đây là một số định nghĩa khuyến nông khác nhau: Khuyến nông được định nghĩa như là một tiến trình của việc lôi kéoquần chúng tham gia vào việc trồng và quản lý cây trồng một cách tự nguyện(D.Mahony, 1987).Khuyến nông khuyến lâm được xem như một tiến trình của việc hòanhập các kiến thức khoa học kỹ thuận hiện đại, các quan điểm kỹ năng để giảiquyết cái gì cần làm, cách thức trên cơ sở cộng đồng địa phương sử dụng cácnguồn tài nguyên tại chỗ với sự trợ giúp từ bên ngoài để có khẳ năng vượt quacác trở ngại gặp phải (Theo tổ chức FAO, 1987)Khuyến nông khuyến lâm là sự giao tiếp thông tin tỉnh táo nhằm giúpnông dân hình thành các ý kiến hợp lý và tạo ra các quyết định đúng đắn [16].5 Khuyến nông khuyến lâm là làm việc với nông dân, lắng nghe nhữngkhó khăn, các nhu cầu và giúp họ tự quyết định lấy vấn đề chính của họ(Malla, 1988). Khuyến nông là một từ tổng quát để chỉ tất cả các công việc có liênquan đến sự nghiệp phát triển nông thôn, đó là một hệ giáo dục ngoài nhàtrường, trong đó có cả người già và trẻ em học bằng cách thực hành(Thomas).Qua rất nhiều khái niệm trên chúng ta có thể tóm lại và có thể hiểukhuyến nông theo hai nghĩa:Khuyến nông hiểu the nghĩa rộng: Khuyến nông là khái niệm chung đẻchỉ tất cả các hoạt động hỗ trợ sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn.Khuyến nông theo nghĩa hẹp: Khuyến nông là một tiến trình giáo dụckhông chính thức mà đối tượng của nó là nông dân. Tiến trình này đem đếncho nông dân những thông tin và những lời khuyên nhằm giúp họ giải quyếtnhững vấn đề hoặc những khó khăn trong cuộc sống. Khuyến nông hỗ trợphát triển các hoạt động sản xuất nâng cao hiệu quả canh tác để không ngừngcải thiện chất lượng cuộc sống của nông dân và gia đình họ [4]. 2.1.1.2. Công tác khuyến nông là gì?Như đã biết trình độ và chất lượng sản xuất nông nghiệp phụ thuộc và rấtnhiều yếu tố. Một số các yếu tố đó ít nhiều do các điều kiện tự nhiên quyếtđịnh như khí hậu, địa hình và loại đất. Các yếu tố sản xuất khác nhau vềnguyên tắc có thể thay đổi được, song đòi hỏi vốn đầu tư dài hạn và lớn laothường không đạt được. Các công trình thủy lợi và cải tạo đất với quy mô lớnlà những ví dụ. Song kinh nghiệm nhiều nơi trên thế giới cho thấy nhiều tiếnbộ lớn có thể đạt được mà không cần nhiều phương tiện to lớn. Mùa màngxấu, chăn nuôi kém có thể cải tiến bằng phương pháp gieo cấy và biện phápchăn nuôi. Đất bạc màu có thể làm giàu bằng phân bón, phân hóa học và lao6động khổ cực năng suất thấp có thể cải thiện hiệu quả hơn bằng các dụng cụ,phương tiện thích hợp. Các trạm thực hiện và các viện nghiên cứu bận rộn trong suốt bao nhiêunăm để thu thập các kiến thức cơ bản để đạt được những cải tiến đó. Vâng,trên thế giới còn rất nhiều người ở vùng nông thôn không được hưởng thụ lợiích của các ý tưởng đó mà nguyên nhân chính là các thông tin về kỹ thuậtnông nghiệp mới đã không đến được với họ. Cán bộ nghiên cứu có ít thìgiờ hoặc cơ hội để trao đổi trực tiếp với nông dân. Ngay cả khi họ có dịp đinữa thì những người nông dân trung bình khó lòng hiểu được ngôn ngữchuyên nghành của họ. Vì thế mục đích chính của công tác khuyến nông làbắc nhịp cầu cho khoảng cách này: Đem những thông tin cập nhập và đángtin cậy về phương pháp canh tác, về kinh tế gia đình, phát triển cộng đồngvà các chủ đề liên quan cho những người cần đến nó bằng cách dễ hiểu và cóích cho họ [17]. 2.1.2. Nội dung hoạt động của khuyến nông Theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 về khuyến nông quyđịnh nội dung hoạt động của khuyến nông bao gồm những điều sau: * Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo- Đối tượng: + Nông dân ngành nghề sản xuất, chế biến, bao quản, tiêu thụ trong nôngnghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghềnông thôn, các dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm: giống, bảo vệ thựcvật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thuỷnông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Chưa tham gia chương trìnhđào tạo dạy nghề do Nhà nước hỗ trợ. + Người hoạt động khuyến nôngcác cá nhân tham gia thực hiện cáchoạt động hỗ trợ nông dân để phát tiển sản xuất, kinh doanh, trong các lĩnhvực nông, lâm, ngư nghiệp.7- Nội dung: + Bồi dưỡng, tập huấn, cho nông dân kiến thức về chính sách, pháp luật.+ Tập huấn, tuyên truyền cho nông dân, về kỹ năng sản xuất, tổ chức,quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp.+ Tập huấn cho người hoạt động khuyến nông nâng cao trình độ chuyênmôn nghiệp vụ.- Hình thức:+ Thông qua mô hình trình diễn.+ Tổ chức các lớp học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành.+ Thông qua các phương tiện truyền thông: báo, đài, tài liệu (sách, đĩaCD – DVD).+ Qua chương trình đào tạo từ xa trên kênh truyền thanh, truyền hình,xây dựng kênh truyền thanh dành riêng cho nông nghiệp, nông dân, nôngthôn, ưu tiên là đào tạo nông dân truyền hình.+ Thông qua thông tin điện tử khuyến nông trên internet.+ Tổ chức khảo sát học tập trong và ngoài nước.- Tổ chức triển khai:+ Việc đào tạo nông dân và đào tạo người hoạt động khuyến nông do cáctổ chức khuyến nông trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động hỗ trợ nôngdân để phát triển sản xuất, kinh doanh, trong các lĩnh vực nông nghiệp.+ Giảng viên nồng cốt là các chuyên gia, cán bộ khuyến nông có trình độđại học trở lên, các nông dân giỏi, các cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiềukinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, có đóng góp cống hiến cho hội,cộng đồng, đã qua đào tạo về kỹ năng khuyến nông.* Thông tin tuyên tuyềnPhổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nướcthông qua hệ thống truyền thông đại chúng và các tổ chức chính trị hội.8Phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các điển hình tiên tiếntrong sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống thông tin đại chúng, tạp chíkhuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triểnlãm, diễn đàn và các hình thức thông tin tuyên tuyền khác, xuất bản và pháthành ấn phẩm khuyến nông.* Trình diễn và nhân rộng mô hìnhXây dựng các mô hình trình diễn về các tiến bộ khoa học và công nghệphù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng cácngành các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm.Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp.Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệphiệu quả và bền vững.Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn,điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.* Tư vấn và dịch vụChính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tô chức, quản lý để nâng caonăng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành, nâng caosức cạnh tranh của sản phẩm.Khởi nghiệp cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ về lập dự ánđầu tư, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo, lựachọn công nghệ, tìm kiếm thị tường.Hợp đồng tiêu thủ sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm sản xuất kinh doanh.Cung ứng vật tư nông nghiệp.Ngoài ra còn tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến phát triển nôngnghiệp và nông thôn.* Hợp tác quốc tế về khuyến nông9Tham gia thực hiện hoạt động khuyến nông trong các chương trình hợptác quốc tế.Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông với các tổ chức, cá nhân nước ngoàivà tổ chức quốc tế theo quy định cua pháp luật Việt Nam.Nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho người làm công tác khuyếnnông thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và chương trình học tậpkhảo sát trong và ngoài nước. 2.1.3. Chức năng và yêu cầu của khuyến nông2.1.3.1. Chức năng của khuyến nôngĐào tạo, tập huấn nông dân: tổ chức các khóa tập huấn, xây dựng môhình, tham quan, hội thảo đầu bờ cho nông dân.Trao đổi truyền bá thông tin: bao gồm việc sử lý, lựa chọn các thông tincần thiết, phù hợp từ các nguồn khác nhau để phổ biến cho nông dân giúp họcùng nhau chia sẻ và học tập.Giúp nông dân giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phươngGiám sát và đánh giá hoạt động khuyến nôngPhối hợp nông dân tổ chức các thử nghiệm phát triển kỹ thuật mới, hoặcthử nghiệm kiểm tra tính phù hợp của kết quả nghiên cứu trên hiện trường, từđó làm cơ sở cho việc khuyến khích lan rộng.Hỗ trợ nông dân về kinh nghiệm quản lý kinh tế hộ gia đình, phát triểnsản xuất quy mô trang trại.Trợ giúp người dân kỹ thuật bảo quản nông sản theo quy mô hộ gia đìnhTìm kiếm và cung cấp cho nông dân các thông tin về giá cả thị trườngtiêu thụ sản phẩm.2.1.3.2. Yêu cầu của khuyến nôngCụ thể cho từng cây và con do đối tượng của sản xuất nông nghiệp làsinh vật10[...]... trọng phát triển CN – XDCB, TM – DV, nhưng nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng và là một nghành kinh tế mũi nhọn của 40 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Các hoạt động khuyến nông tại Trạm khuyến nông huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - Các CBKN hiện đang làm việc tại Trạm, một số cán bộ chủ chốt ở cấp xã. .. bàn Ngọc Khê 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi Ngọc khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 06/02/2012 – 19/05/2012, số liệu được sử dụng trong 3 năm (2009 – 2011) 3.2 Nội dung nghiên cứu Thực trạng hoạt động khuyến nông của trạm Đánh giá kết quả hoạt động của trạm khuyến nông huyện Trùng Khánh Nghiên cứu những... Nghiên cứu những tác động của các hoạt động khuyến nông đến sự phát triển kinh tế, hội trên địa bàn nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông trên địa bàn 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu điều tra cán bộ khuyến nông: chúng tôi tiến hành điều tra tất cả các cán bộ khuyến nông đang là việc tại trạm khuyến nông huyện 41 Chọn... lợi ích của các Các tổ chức hội thành viên Tư nhân - Bán sản phẩm và dịch vụ -sự sống còn của công ty - Bán sản phẩm và dịch vụ - Vì bản thân Tổ chức quốc tế - Giúp đỡ dân nghèo, tài trợ Các công ty Chức năng - Cung cấp - Kiểm tra - Hoàn thiện - Truyến bá - Phát hiện vấn đề - Hoàn thiện - Vận động - Thực hiện - Rút kinh nghiệm - Truyền bá - Thuyết phục - Bán - Hướng dẫn - Dịch vụ - Phối hợp (Nguồn:... hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông ở địa phương - Tổ chức khuyến nông ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Được gọi là Trạm khuyến nông Nhiệm vụ của trạm: + Tiếp nhận các chương trình khuyến nông do Trung tâm khuyến nông tỉnh đưa xuống, tổ chức thực hiện giám sát và báo cáo kết quả lên trung tâm khuyến nông tỉnh 21 + Tổ chức các hoạt động khuyến nông như: tập huấn kỹ thuật,... năng của các tổ chức khuyến nông Vai trò và chức năng của các tổ chức khuyến nông có nhiều điểm khác nhau nhưng không mâu thuẫn với nhau thể hiên qua biểu so sánh sau đây: Tổ chức Vai trò - Thực hiện sự quản lý của nhà nước KN nhà nước - Các chương trình chính phủ - Tổ chức - Triển khai KHKT Viện nghiên cứu, - Thu thập thông tin trường chuyên nghiệp - Thực hiện dự án phát triển - Nâng cao lợi ích của các. .. môn khuyến nông Năm 1914 Tổ chức khuyến nông được hình thành chính thức ở Mỹ, có 1861 hội nông dân có với 3050150 hội viên Tại châu Phi có muộn hơn, vào những năm 1960 – 1970 nhà nước tổ chức khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp Các chính phủ thực dân kiểu mới đỡ đầu nghiên cứu vào hoạt động khuyến nông để thu mua được nông sản thô như: cà phê, ka cao, chè,…Họ ít chú đến hoạt động khuyến nông phục vụ các. .. nông Theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 về khuyến nông thì các nguyên tắc khuyến nông bao gồm các nguyên tắc sau: Xuất phát từ nhu cầu của nông dân và yêu cầu phát tiển nông nghiệp của Nhà nước Phát huy vai trò chủ động, tích cực và tham gia tự nguyện của nông dân trong hoạt động khuyến nông Liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với nông dân và giữa nông dân với. .. các hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông khá sáng tạo như tổ chức các Câu lạc bộ khuyến nông, các chương trình giao lưu trực tuyến giữa cán bộ khuyến nôngnông dân trên truyền hình, trên Internet rất hữu ích đối với nông dân Trong năm 2011, từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương, hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức được 12 hội thi, hội chợ nông nghiệp và khuyến. .. hợp (Nguồn: Phương pháp khuyến nông, dự án PTNT Cao Bằng – Bắc Cạn, 2004) Như vậy ngoài hệ thống khuyến nông Nhà nước thì hiện nay ở nước ta việc hội hoá công tác khuyến nông đã tạo điều kiện cho các tổ chức, các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến nông của mình từ đó đem lợi ích cho chính cá nhân và tổ chức đó và cho bà con nông dân Nhờ thế mà các 23 hoạt động khuyến nông ngày một phong phú . LuậnĐề Tài: Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1PHẦN. của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng .1.2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Từ khóa liên quan