Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc Lời mở đầu Trong thời kỳ phỏt triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường cú sự định hướng của nhà nước. Cỏc Doanh Nghiệp luôn phải nỗ lực hềt mỡnh để khẳng định vị trớ cũng như tỡm kiếm hi

15 1,660 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 11:42

Lời mở đầuTrong thời kỳ phỏt triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường cú sự định hướng của nhà nước. Cỏc Doanh Nghiệp luôn phải nỗ lực hềt mỡnh để khẳng định vị trớ cũng như tỡm k Báo cáo tốt nghiệp Lời mở đầuTrong thi k phỏt trin nn kinh t theo c ch th trng s nh hng ca nh nc. Cỏc Doanh Nghip luôn phi n lc ht mỡnh khng nh v trớ cng nh tỡm kim hiu qu kinh doanh cho chớnh doanh nghip v Công ty vận tải Biển Bắc cng khụng nm ngoi quy lut ú. Thnh cụng t c hụm nay ca Công ty vận tải Biển Bắc l kt qu ca nhng c gng bng s cnh tranh v chất lợng phục vụ và sự đầu t đúng hớng vào TS chủ yếu PTVT.Trờn gúc qun lý, việc quản lý TS v sự đầu t đúng hớng l việc hết sức cn thit v quan trng bi vỡ đây l yờu cu tt yu ca qun lý, hn th na trên c s ny Công ty vận tải Biển Bắc th tỡm ra nhng bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng vốn hiện từ đó đề ra các giải pháp tăng cờng quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Nhận biết đợc tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian thực tập, thu thập, đánh giá phân tích tình hình thực tiễn công ty vận tải Biển Bắc em đã chọn đề tài làm khoá luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty vận tải Biển Bắc Báo cáo ca em gồm ba phần: Chơng I : Tổng quan v Công ty vận tải Biển BắcChơng II : Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty vận tải Biển Bắc Chơng III : Kết luận Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 1Báo cáo tốt nghiệp Chơng Itổng quan về công ty vận tảI biển bắcI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tảI biển bắc Công ty vận tải Biển Bắc là một doanh nghiệp nhà nớc chuyên ngành vận tải thuỷ, trực thuộc tổng công ty tổng công ty hàng hải Việt Nam. Trớc đây công ty nguyên là văn phòng cục đờng sông, rồi liên hiệp các xí nghiệp vận tải sông 1. Vào năm 1993 khi tổ chức ngành đờng sông thay đổi Bộ giao thông vận tải đã thành lập Công ty vận tải Biển Bắcdoanh nghiệp nhà nớc theo quết định số 1080 QĐ / TCCB LĐ ngày 31/6/1993 Bộ giao thông vận tải, là doanh nghiệp loại 2 theo Nghị định 338/TTg và đợc giới hạn doanh nghiệp theo nghị định 50- CP ngày 28/8/1996 của thủ tớng chính phủ. - Tên công ty : Công ty vận tải Biển Bắc. - Tên giao dịch quốc tế: Northern Shipping Company. - Mã ngành kỹ thuật : số 25 . - Đăng kinh doanh : số 108568 ngày 14/6/1993 do trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội cấp . -Trụ sở giao dịch : 278 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Thành phố Hà Nội . - Điện thoại liên lạc : 8514755 8515805 . - Fax: 844516706 . - Các chi nhánh : tại Quảng Ninh, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh Từ khi mới thành lập cho đến nay công ty đã không ngừng khẳng định mình trong chế thị trờng, nỗ lực phấn đấu vợt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Công ty đã ngày càng phát triển mở rộng Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 2Báo cáo tốt nghiệp sản xuất kinh doanh, đa phơng thức, đa ngành nghề.Với đà phát triển nh hiện nay công ty ngày càng đang uy tín lớn trong ngành vận tải Hàng Hải . II- Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 1. Chức năng của công tyLà một doanh nghiệp chuyên ngành vận tải thuỷ nhng công ty không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng vận tải mà bên cạnh đó còn một số chức năng khác. Hiện nay công ty thực hiện các ngành nghề kinh doanh : - Vận tải hàng hoá đờng sông, đờng biển trong và ngoài nớc.- Vận tải hành khách tuyến ven biển nội địa .- Xuất nhập khẩu vật t thiết bị, phụ tùng thiết bị chuyên dùng ngành vận tải sông biển .- Thực hiện các dịch vụ : đại lý vận tải, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi giới hàng hải .- Sửa chữa khí, sản xuất vật liệu xây dựng, lắp đặt các loại phơng tiện thiết bị công trình giao thông đờng thuỷ .- Trực tiếp kết hợp đồng với các tổ chức kinh doanh khác .- Dịch vụ xuất khẩu lao động .- Dịch vụ du lịch lữ hành.2. Nhiệm vụ của công ty - Thực hiện báo cáo hàng kỳ về kết quả kinh doanh với quan cấp trên và với Tổng công ty .- Tuân thủ các quy định của pháp luật và các chính sách của nhà nớc về công tác hoạt động kinh doanh dịch vụ .Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 3Báo cáo tốt nghiệp - Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản đóng góp khác liên quan nh : thuế VAT, thuế TNDN, thuế XNK, phí cáng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn - Không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty .- Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện công tác bồi dỡng cán bộ công nhân viên trong công ty .- Xây dựng chiến lợc và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn .- Tổ chức tốt công tác nhân sự , luôn củng cố lại bộ máy quản lý bao gồm : cấu tổ chức, sự phân cấp trong bộ máy và các mối quan hệ quản lý điều hành. Phải kế hoạch tuyển dụng , bố trí sử dụng lao động, đánh giá đề bạt, đào tạo, tiền lơng , tiền thởng và các hình thức khác.- Tổ chức tốt hoạt động Marketing, các chính sách căn bản và tình hình quản lý các yếu tố vật chất trong kinh doanh và lĩnh vực quản lý khác, quản lý chất lợng , dịch vụ và các yếu tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh trên thị tr-ờng.- Nhận và sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do nhà nớc giao bao gồm : vốn KD và vốn đầu t, nhận và sử dụng lao động tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do nhà nớc giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của mình. III- Công tác tổ chức nhân sự trong công ty vận tải Biển Bắc 1. Bộ máy quản lý của công tya- hình quản lý công ty : gồm 2 khối Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 4Báo cáo tốt nghiệp - Khối quản lý : gồm 8 phòng ban : Văn phòng Tổng Giám Đốc , Phòng tổ chức, Phòng vận tải,Phòng Kỹ thuật vật t, Phòng tài chính kế toán, Ban tàu sông, Ban tàu khách, Ban kế hoạch đầu t .- Khối chỉ đạo sản xuất : gồm 4 trung tâm, 3 chi nhánh, 1 xí nghiệp .+ 4 trung tâm : TT Đông Phong, TT Dịch vụ tổng hợp, TT CKĐ, TT xuất khẩu lao động .+ 3 chi nhánh : Chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố HCM.+ 1 xí nghiệp : Xí nghiệp khí tại công ty vận tải Biển Bắc tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.Bộ máy của công ty dợc xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng .b- Sự phân công trong Quản lý - Bộ máy quản lý của công ty đứng đầu là Tổng giám đốc giúp đỡ cho TGĐ là các phó GĐ , Kế toán trởng và các phòng ban chức năng .- Văn phòng TGĐ : phụ trách các công việc hành chính sự nghiệp. Giải quyết các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh .- Phòng tổ chức cán bộ lao động : thực hiện công tác quản lý tổ chức nhân sự, chế độ lơng, thởng, BHXH.- Phòng kinh tế vận tải : kí kết hợp đồng định hạn, khai thác hàng cho tàu, theo dõi hành trình khi tàu hoạt động, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty .- Phòng kỹ thuật vật t : lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án xin vốn, gọi vốn .- Ban tàu sông : quản lý các tuyến tàu sông, vận tải thuỷ, nội địa .- Ban tàu khách : quản lý các tuyến, các chuyến tàu khách, chịu mọi trách nhiệm trong quá trình tàu vận chuyển hành khách .Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 5Báo cáo tốt nghiệp - Phòng kế toán tài chính : thực hiện việc thu nhận xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty .- Văn phòng công ty : thực hiện vận tải đờng sông, biển, hành khách và các dịch vụ vận tải nh : đại lý, môi giới hàng hải .- Trung tâm CKĐ : Kinh doanh máy thuỷ và phụ tùng đờng thuỷ .- Trung tâm Đông Phong : đại lý mua bán các loại máy móc , thiết bị máy thuỷ tử Trung Quốc về bán tại Việt Nam .- Trung tâm xuất khẩu lao động : xuất khẩu đi Đài Loan, Hàn Quốc cho thuê nhà khách .- Chi nhánh Hải Phòng : Vận tải hàng hoá đờng sông, đại lý môi giới Hàng Hải và các dịch vụ khác .- Chi nhánh Quản Ninh : Khai thác vận tải, Xuất nhập khẩu vật t, phụ tùng ngành đờng thuỷ, thực hiện các dịch vụ vận tải .- Chi nhánh TP HCM : thực hiện vận tải hàng hoá đờng thuỷ, đại lý hàng hải- Xí nghiệp khí : sản xuất thiết bị phụ tùng,vật liệu xây dựng ngành hàng hải . Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 6Báo cáo tốt nghiệp Bảng 1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty Nguồn : PhòngTổ chứcIV- Một số đặc điểm chung về công ty vận tải Biển Bắc 1. Công tác nhân sự trong công ty - Về cấu lao động :Hiện nay công ty tổng số lao động là 307 ngời :+ Phân theo giới tính : 43 lao động nữ , 261 lao động nam+ Phân theo tính chất lao động : 251 lao động trực tiếp, 56 lao đông gián tiếp. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 7Tổng Giám ĐốcPhòng TGĐPhó Tổng Giám ĐốcPhòng Tổ ChứcPhòng Vận tảiPhòng Kỹ thuật VTPhòng TC-KTBan tàu sôngBanTàu kháchBan KH_ĐTTT Đông PhongXN khíTT CKĐTT Xuất khẩu lao độngChi nhánh Hải phòngChi nhánh Quảng NinhChi nhánh TP HCMBáo cáo tốt nghiệp Bảng 2 : Tình hình cấu lao động của công tyChi tiết Tổng số lao độngLao độngNữ HĐ dài hạn HĐ ngắn hạn Thời vụLao động thực tếToàn công ty 307 46 191 98 19 299Công nhân trực tiếp 251 21 144 89 19 243Nhân viên gián tiếp 56 22 47 9 0 56Sản xuất chính 246 26 145 88 13 241Công nhân trực tiếp 190 4 98 79 13 185Nhân viên gián tiếp 56 22 47 9 0 56Sản xuất khác 61 20 46 10 6 58Công nhân trực tiếp 61 17 46 10 3 58Nhân viên gián tiếp 0 0 0 0 0 0Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 8Báo cáo tốt nghiệp Theo bảng trên ta thấy : công ty 14,98% là lao động nữ, hơn nữa lao động nữ trong công ty chủ yếu là lao động gián tiếp 51,6%. phù hợp với đặc thù riêng của công việc .Về cấu lao động : công ty số lao động trực tiếp chiếm 82% và lao động gián tiếp chiếm 18% trong tổng số lao động. Điều này giúp cho công ty hiệu quả cao trong việc tổ chức lao động, ít bị sức ép về lao động, đồng thời thể điêù chỉnh linh hoạt về tổ chức khi phải đáp ứng yêu cầu về thị truờng kinh doanh. Nh vậy công ty đã một cấu lao động khá hợp lý. Do đó cần phải chú trọng trong việc bồi dỡng, nâng cao chất lợng của đội ngũ lao động trong công ty .2- Tình hình tổ chức nguồn vốn kinh doanh công ty vận tải Biển BắcVốn kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải lợng vốn nhất định để thực hiện các khoản đầu t ban đầu cần thiết cho việc xây dựng và khởi động doanh nghiệp để đảm bảo cho sự vận hành và đẩy mạnh tốc độ tăng trỏng của các doanh nghiệp sau này . Để hiểu rõ về tình hình tổ chức và huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ta nghiên cứu cấu vốn và nguồn vốn nh sau :Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 9Báo cáo tốt nghiệp Bảng 3: cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh trong hai năm 2003 và 2004Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 Chỉ tiêuNăm 2003 Năm 2004 So sánh năm 2004 với 2003Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tăng giảm Tỷ lệ tăng giảm1.Tổng số vốn 94.448.247.139 100 116.494.050.501 100 22.045.803.501 + 23,34- Vốn CĐ 69.066.198.126 73,13 87.036.282.131 74.71 17.970.084.005 +26,02- Vốn LĐ 25.382.049.013 26,87 29.457.768.370 25,29 4.075.719.357+ 16,062.Tổng nguồn vốn 94.448.247.139 100 116.494.050.501 100 22.045.803.362 +23,343.Nợ phải trả 88.901.609.281 94,13 110.440.956.056 94,80 21.539.348.775 +24,23+Nợ ngắn hạn 37.409.961.373 34.861.574.366+Nợ dài hạn 51.123.166.889 73.746.313.447+ Nợ khác 368.481.019 1.883.068.2434- Nguồn vốn CSH 5.546.637.858 5.87 6.053.094.445 5,20 506.456.587 +9,1310[...]... nay công ty đã 7 đoàn tàu vận tải sông với trọng tải 800 tấn / đoàn - Ngoài ra công ty còn đầu t đợc rất nhiều các loại trang thiết bị văn phòng khác Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 11 Báo cáo tốt nghiệp Chơng II Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty vận tải Biển Bắc I Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Kết quả kinh doanh của toàn công ty đợc thể hi n nh sau : Bảng 3 : kết quả. .. vận tải biển thì lực lợng thuyền viên vừa thiếu lại cha năng lực làm việc trên các loại trọng tải lớn Công ty đã phải đi thuê đội ngũ lao động các công ty khác dẫn đến chi phí cho đội ngũ thuyền viên đi biển tăng cao hơn - Hình thức kinh doanh chính của công ty hi n nay là kinh doanh vận tải biển quốc tế Tuy nhiên khi hoạt động trên tuyến quốc tế thì công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của. ..Báo cáo tốt nghiệp Qua bảng số liệu trên cho ta thấy : tình hình tổ chức huy động vốn của công ty vận tải Biển Bắc năm 2004 so với năm 2003 : về cấu vốn là hợp lý phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty nhng về cấu nguồn vốn là cha hợp lý Công ty cần phấn đấu xây dựng một cấu nguồn vốn hợp lý hơn sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đem lại hi u quả hơn, tự... tạo cải thiện dần đội ngũ cán bộ công ty, chất lợng lao động thuyền viên Cán bộ công ty đã ý thức đợc việc nâng cao trình độ, tác phong công nghiệp hoá các mặt để thể đáp ứng đợc các yêu cầu một cách tốt nhất - Công ty luôn đảm bảo việc kinh doanh làm ăn lãi , biết sử dụng nguồn vốn một cách hi u quả, qui sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng lớn Chính điều đó đã tạo cho công ty một... tỏ công ty đã hoàn thành tốt nhiêm vụ của mình đối với nhà nớc Đây là khoản nộp ngân sách khá cao cho tháy công ty ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hàng ngũ các doanh nghiệp nhà nớc - Qua biểu trên ta thể thấy một cách tổng quát là doanh nhiệp hoạt động đem lại hi u quả tốt Doanh nghiệp đã ngày càng mở rộng quy sản xuất kinh doanh, doanh thu năm său cao hơn năm trớc đời sống cán bộ công. .. thiết bị trên tàu - Lợi nhuận của công ty tăng qua các năm nhng vẫn mức độ thấp Vậy do đâu Một phần là do biện pháp quản lý các phòng ban trong công ty các khâu trong quá trình sản xuất cha đợc chặt chẽ vẫn còn những lãng phí d thừa Công ty cha biện pháp sử dụng hợp lý hi u quả các loại tài sản, chi phí trên một đơn vị sản phẩm vẫn còn cao ( chi phí bán hàng và chi phi quản lý) * Công ty. .. luôn năng động hi u quả Tính từ năm 1998 cho đến nay công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm cho ngời lao động và công ty cha để một ngời lao động nào phải nghỉ việc không việc làm - Công ty cũng đã luôn đi tiên phong trong việc đổi mới trang thiết bị công nghệ, áp dụng các thành tựu mới cải tiến kỹ thuật vậy đã góp phần tạo nên chữ tín của công ty trên thị trờng tạo nên sự lớn mạnh trong kinh. .. Đông Nam á, Đông Bắc á thu đợc doanh thu ngoại tệ cao và ổn định ( 100% doanh thu vận tải biển thu bằng ngoại tệ do thực hi n cho nớc ngoài thuê tàu định hạn ) - Đội tàu khách cao tốc : năm 1996 công ty 1 tàu khách cao tốc với sức chở : 108 hành khách đến năm 2004 công ty đã 3 chiếc tàu chở 148 hành khách - Đội tàu vận tải sông : năm 1996 công ty 2 đoàn tàu vận tải sông với trọng tải 800 tấn /... đang phát huy hi u qủa Công ty cần chiến lợc marketing cụ thể cho từng khu vực thị trờng để thu hút thêm lợng khách, nâng cao tốc độ tiêu thụ, nâng cao hi u suất sử dụng tài sản để đem lại hi u quả sản xuất kinh daonh hơn nữa Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2001D1150 12 Báo cáo tốt nghiệp - Công ty nộp ngân sách ngày càng cao : năm 2003 là 863 tỷ đến năm 2004 công ty đã ngày càng làm ăn tốt và đã nộp ngân... càng đợc nâng cao II Một số u nhợc điểm của công ty 1 u điểm - Về vị trí địa lý : Trụ sở chính của công ty nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội gần với các ngân hàng tạo điêù kiện thuận lợi cho công ty trong việc giao dịch và vay vốn Hơn nữa công ty các chi nhánh Hải Phòng, Quảng Ninh và Thành phố HCM rất thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách cũng nh hàng hoá - Công ty đã không ngừng đầu t cho . biển bắcI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tảI biển bắc Công ty vận tải Biển Bắc là một doanh nghiệp nhà nớc chuyên ngành vận tải thuỷ,. công ty vận tải Biển Bắc em đã chọn đề tài làm khoá luận tốt nghiệp: Nâng cao hi u quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc Báo cáo ca em
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc Lời mở đầu Trong thời kỳ phỏt triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường cú sự định hướng của nhà nước. Cỏc Doanh Nghiệp luôn phải nỗ lực hềt mỡnh để khẳng định vị trớ cũng như tỡm kiếm hi, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc Lời mở đầu Trong thời kỳ phỏt triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường cú sự định hướng của nhà nước. Cỏc Doanh Nghiệp luôn phải nỗ lực hềt mỡnh để khẳng định vị trớ cũng như tỡm kiếm hi, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải Biển Bắc Lời mở đầu Trong thời kỳ phỏt triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường cú sự định hướng của nhà nước. Cỏc Doanh Nghiệp luôn phải nỗ lực hềt mỡnh để khẳng định vị trớ cũng như tỡm kiếm hi, Chức năng của công ty Nhiệm vụ của công ty, Bộ máy quản lý của công ty, Công tác nhân sự trong công ty, Một số đặc điểm khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn