hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (cirt), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

75 380 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 13:08

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầuở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rấtquan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội.Trong hệ thống pháp luật đópháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnhcác quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế.Hiện nay, khi đã chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thànhphần vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản của Nhà nớc theo định h-ớng XHCN thì pháp luật về hợp đồng kinh tế đã đang là một vấn đề hết sứcphức tạp . Nền kinh tế càng phát triển thì các quan hệ kinh tế càng đa dạng vàphức tạp hơn nhiều, nó không chỉ dừng lại ở các quan hệ kinh tế trong nớc màcòn có sự tham gia bởi các nhân tô nớc ngoài.Song cho đến nay, pháp luật hiện hành về chế độ hợp đồng kinh tế củachúng ta vẫn là pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 cùng với các vănbản cụ thể hoá hớng dẫn thi hành pháp lệnh. Thực tế cho thấy pháp lệnhnày còn có nhiều điểm cha phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tếhiện nay. Những hạn chế thiếu sót đó đã gây khó khăn cho các chủ thể kinhdoanh trong quá trình ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế đồng thời cũnggây trở ngại cho h của các cơ quan quản về hợp đồng kinh tế.Bên cạnh đó, trong điều kiện nớc ta hiện nay, Bộ luật dân sự Luật th-ơng mại là hai văn bản rất quan trọng đã đợc thông qua có hiệu lực đã đápứng đợc những đòi hỏi trong đời sống xã hội. Trong khi đó pháp lệnh hợpđồng kinh tế sau mọt thời gian dài không còn phù hợp, không còn đáp ứng đợcyêu cầu thực tiễn sôi động của nền kinh tế thị trờng. Vì vậy, việc nghiên cứutìm ra những điểm hạn chế đa ra phơng hớng sửa đổi bổ sung là rất cầnthiết.Xuât phát từ những đòi hỏi đó, bằng những kiến thức đã đợc trang bịcùng với nhận thức về thực tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệquốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : "Hợp đồng thuê nhà xởngtại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRT), chế độ pháp thựctiễn áp dụng" để làm đề tài chuyên đề thực tập cho mình, nhằm nghiên cứu vàgóp phần vào công cuộc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tế.Đề tài đợc kết cấu thành 3 chơng :Chơng I : Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế.Chơng II : Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng vớiviệc thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI)Chơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinhtế về việc thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI)Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi xin chânthành cảm ơn sâu sắc các anh chị trong công ty quan hệ quốc tế - đầu t sảnxuất cùng với các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật kinh tế, đặc biệt chất lợnglà thầy giáo TS. Nguyễn Hợp Toàn cô giáo Phạm Thị Phơng Thuỷ đãnhiệt tình giúp đỡ hớng dẫn tôi hoàn thành bài viết này.Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng IChế độ pháp về hợp đồng kinh tếI. Đặc điểm hình thành phát triển của hợp đồng kinh tế Do đặc điểm của nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau mà đặc điểmhình thành phát triển của hợp đồng kinh tế cũng khác nhau trong các giaiđoạn sau :1. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế cải tạoxã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân (1954 - 1959)Thời kỳ này nền kinh tế gồm nhiều thành phần kinh tế hoạt động đanxen lẫn nhau. Vì thế, chế độ pháp về hợp đồng kinh tế đợc thực hiện theonghị định số 738/TTg ngày 10/4/1956 của Thủ tớng Chính phủ ban hành Điềulệ tạm thời về lập hợp đồng kinh doanh, qui định mối quan hệ hợp đồng tronglĩnh vực kinh doanh giữa các đơn vị kinh doanh của Nhà nớc, hợp tác xã, côngty hợp doanh t doanh.Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh là rất coi trọng ý chí tự do, tựnguyện, bình đẳng, thật thà, cùng có lợi của các đơng sự tham gia hợp đồngtrong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, phải chịu sự kiểm soát của các cơ quanNhà nớc nh : hợp đồng phải đăng ký tạiquan Nhà nớc có thẩm quyền,quyền huỷ bỏ hợp đồng bị hạn chế.v.v 2. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ bớc đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹthuật của chủ nghĩa xã hội theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (1960 - 1974)Là thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân đã căn bảnhoàn thành. Nhà nớc chủ trơng phát triển nền kinh tế theo kế hoạch , chịu sựđiều hành của Nhà nớc. Vì thế, chế độ hợp đồng kinh doanh cũng đợc thayđổi. Điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế do Chính phủ ban hành theoNghị định số 004/TTg ngày 4/1/1960 quy định một kiểu hợp đồng mới, hợpđồng đợc ký kết trên cơ sở kế hoạch Nhà nớc.Đặc điểm của điều lệ tạm thời là nhằm tăng cờng mối quan hệ kinh tếgiữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nớc. Coi ký kết hợp đồng kinhtế là kỷ luật Nhà nớc trong quan hệ kinh tế chỉ đợc ký kết hợp đồng kinh tếtrong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc, đồng thời cũng không đợc tự ý th-ơng lợng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ý của cơ quanNhà nớc có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đợc chia làm hailoại : hợp đồng nguyên tắc hợp đồng cụ thể.Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bên cạnh đó, Điều lệ tạm thời - cũng qui định việc thành lập Hội đồngtrọng tài với t cách là cơ quan tài phán Nhà nớc có chức năng giải quyết cáctranh chấp trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế.Nh vậy, chế độ hợp đồng kinh tế thờng kỳ này là công cụ pháp củaviệc thực hiện kế hoạch Nhà nớc, với bản chất mang đậm yếu tố kế hoạch cònyếu tố tài sản là thứ yếu.3. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ thực hiện chủ trơng cải tiến quảnlý kinh tế (1975 - 1988)Đây là thời kỳ nền kinh tế thực hiện việc quản theo phơng thức kinhdoanh xã hội chủ nghĩa. Để tơng ứng với nó chính phủ đã ban hành Điều lệ vềchế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 10/3/1975 củaHội đồng Chính phủ, qui định kiểu hợp đồng kinh tế mới, thay thế cho bảnđiều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế trớc đó.Đặc điểm chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này là : Hợp đồng kinh tế đ-ợc ký kết ngay sau khi có sổ kiểm tra kế hoạch sau đó đợc điều chỉnh lạikhi Nhà nớc gao chỉ tiêu kế hoạch chính thức, việc ký kết hợp đồng kinh tếcăn cứ vào phơng hớng, nhiệm vụ , kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hớng dẫncủa cơ quan quản Nhà nớc cấp trên, bên cạnh đó các đơn vị kinh tế còn cóthể ký kết các hợp đồng kinh tế ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, vì thế mà chủ thể củahợp đồng kinh tế đợc mở rộng hơn, thể loại hợp đồng cũng đợc đa dạng hơnnhiều 4. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản kinh tế(từ năm 1989 đến nay)Sau đại hội VI, Đảng Nhà nớc ta chủ trơng đổi mới nền kinh tế vậnhành theo cơ chế thị trờng có sự quản của Nhà nớc theo định hớng xã hộichủ nghĩa, cơ chế quản kinh tế cũng đợc chuyển đổi hoàn toàn theo nềnkinh tế. Chính vì thế, chế độ hợp đồng kinh tế - cũng đợc chuyển đổi. Tren cơsở đó, pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nớc , thông qua ngày25/9/1989 đợc ban hành.Đặc điểm của pháp lệnh hợp đồng kinh tế gồm : + Hợp đồng kinh tế đợc xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng vềquyền nghĩa vụ, cùng có lợi không trái pháp luật.+ chủ thể tham gia hợp đồng kinh tế là tất cả các pháp nhân, cá nhân cóđăng ký kinh doanh, ngoài ra còn đợc mở rộng trong một số trờng hợp đặcbiệtNguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Chủ thể có quyền tự quyết trong việc ký kết thực hiện hợp đồngkinh tế + Thể loại hợp đồng kinh tế đợc đa dạng hoá, bên cạnh đó còn qui địnhmột số hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh áp dụng đối với các doanhnghiệp Nhà nớc hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nớc giao chính phủcũng có văn bản qui định riêng (Quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990 củaHội đồng bộ trởng)Nh vậy, những điểm đổi mới của chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ nàyđã đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản nền kinh tế nhiều thành phần, bớc đầuxây dựng nền kinh tế thị trờng có sự quản của Nhà nớc theo định hớngXHCN.Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu chế độ hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnhhợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989.II. Khái quát về hợp đồng kinh tế 1. Khái niệm hợp đồng kinh tếTrong các mối quan hệ xã hội có những quan hệ đợc các bên thoả thuậnthiết lập nhằm mục đích làm phát sinh những đổi thay chấm dứt quyền vànghĩa vụ - giữa các bên với nhau. Những mối quan hệ thuộc loại này đợc gọichung là quan hệ hợp đồng. Cũng nh vậy quan hệ hợp đồng trong lĩnh vựckinh tế đợc gọi là quan hệ hợp đồng kinh tế . Trong khoa học pháp lý, hợpđồng kinh tế thờng đợc hiểu theo hai nghĩa. Đó là nghĩa khách quan chủquan.- Theo nghĩa khách quan (tức là dới góc độ ý chí Nhà nớc ) : hợp đồngkinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nớc ban hành để điềuchỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trên cơ sở tự nguyện bình đẳng giữa cácbên chủ thể kinh doanh với nhau (còn gọi là chế độ hợp đồng kinh tế hay phápluật về hợp đồng kinh tế). Chế độ hợp đồng kinh tế của nớc ta mang đặc thùcủa pháp luật xã hội chủ nghĩa nó bao gồm các quy phạm pháp luật về nguyêntắc ký kết t cách chủ thể tham gia; trình tự thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế;các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cũng nh các nguyên tắc nội dungthực hiện; các điều kiện cách thức giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷbỏ, đình chỉ thanh hợp đồng kinh tế; quyền nghĩa vụ của các bêntrong việc thực hiện hợp đồng kinh tế; trách nhiệm vật chất do vi phạm hợpđồng kinh tế.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế , sự thay đổi của quan hệ kinh tế,chế độ hợp đồng kinh tế cũng đợc thay đổi phát triển.Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Theo nghĩa chủ quan (tức là theo ý chí của các bên ký kết hợp đồng) :"Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch giữacác bên ký kết về thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá, dịch vụ,nghiên cứu , ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác cómục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng về quyền nghĩa vụ của mỗibên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình" (Điều 1 - Pháp lệnh hợpđồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ýchí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồngkhác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể về việc xác lập, thay đổi hoặc chấmdứt quyền nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ cụ thể. Tuy nhiên, cómột số điểm khác nhau giữa hợp đồng kinh tế với các loại hợp đồng khác về tcác chủ thể, mục đích, hình thức ký kết, thực hiện Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2. Đặc điểm hợp đồng kinh tế Những thay đổi cơ bản trong nền kinh tế cũng nh chế độ quản kinh tếtheo sự thay đổi những qui định của chế độ hợp đồng kinh tế để phù hợp vớitình hìh diễn biến mới trong các quan hệ kinh tế. Vì thế, những qui định củapháp luật về hợp đồng kinh tế hiện nay có các đặc điểm để chúng ta phân biệtvới những qui định hợp đồng kinh tế trớc đây. Đồng thời cũng phân biệt vớicác loại hợp đồng khác. Những đặc điểm đó là :2.1 Đặc điểm về mục đích của hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế đợc ký kết nhằm mục đích kinh doanh. Mục đích nàyđợc thể hiện trong nội dung công việc mà các bên thoả thuận trong hợp đồngnh là : thực hiện hoạt động sản xuất , trao đổi hàng hoá, dịch vụ Điều đó cónghĩa là hợp đồng kinh tế phải gắn với quá trình sản xuất tái sản xuất củacác chủ thể kinh doanh, trong đó ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mụcđích kinh doanh còn bên kia có thể không có mục đích kinh doanh nhngkhông có mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt. Đặc điểm nàydùng để phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự, hơn nữa mục đíchkinh doanh là đặc trng của các quan hệ kinh tế.2.2 Đặc điểm về chủ thể hợp đồng kinh tế :Theo Điều 2 - pháp lệnh hợp đồng kinh tế, thì hợp đồng kinh tế đợc kýkết giữa các bên : pháp nhân với pháp nhân; pháp nhân với cá nhân có đăng kýkinh doanh theo qui định của pháp luật. Nh vậy theo qui định này thì chủ thểký kết hợp đồng kinh tế phải là chủ thể có điều kiện tổ chức, phải là phápnhân luôn phải là một bên ký kết, còn bên kia có thể là cá nhân có đăng kýkinh doanh.Cá nhân có đăng ký kinh doanh đợc hiểu là cá nhân đợc cơ quan Nhà n-ớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.2.3 Đặc điểm về hình thức hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế có thể ký kết dới hình thức văn bản hợp đồng hoặc tàiliệu giao dịch (nh công văn, điện báo, đơn chào hàng, đặt hàng). Ngoài ra cácbên có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể hoá các điều kiện tronghợp đồng hoặc biên bản bổ sung những điều khoản mới thoả thuận vào vănbản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng biên bản bổ sung có giá trị pháp nh hợpđồng kinh tế.3. Phân loại hợp đồng kinh tế Dựa trên những căn cứ khác nhau mà hợp đồng kinh tế đợc phân thànhnhiều loại khác nhau.Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.1 Căn cứ tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồmcác loại sau:* Hợp đồng kinh tế mang tính chất đền bù :Là loại hợp đồng mà theo đó quyền nghĩa vụ của các bên tơng xứngnhau (quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia ngợc lại). Trong quan hệhợp đồng, một bên có nghĩa vụ giao hàng hoá, thực hiện dịch vụ hoặc kết quảcông việc đã thoả thuận, bên kia có nghĩa vụ nhận hàng hoá hoặc kết quả đóvà thanh toán tiền. Đây là loại hợp đồng phản ánh quan hệ hàng hoá - tiền tệvới bản chất là quan hệ ngang giá đợc sử dụng trong các lĩnh vực nh la traođổi hàng hoá; vận chuyển hàng hoá * Hợp đồng kinh tế mang tính tổ chức :Là loại hợp đồng đợc xác lập trên cơ sở sự đồng ý của cơ quan Nhà nớccó thẩm quyền, các chủ thể kinh doanh có thể thoả thuận với nhau lập ra mộtcơ sở kinh tế - kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung. Hợp đồng nàykhông phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, không mang tính chất đền bù. Cácbên chủ thể có thể thoả thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ sởkinh doanh mới. Song chủ thể của loại hợp đồng này phải có t cách pháp nhânđầy đủ. Tuỳ theo tính chất của tổ chức, hợp đồng không chỉ có 2 bên chủ thểmà có nhiều bên cùng tham gia.3.2 Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chialàm 2 loại :* Hợp đồng kinh tế dài hạn :Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở lên nhằmthực hiện kế hoạch dài hạn* Hợp đồng kinh tế ngắn hạn :Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở xuống,gồm hợp đồng năm, nửa năm, quý, tháng để thực hiện kế hoạch năm nhữngphần kế hoạch trong năm.Nh vậy, tuỳ theo đối tợng của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giácả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh :Là những hợp đồng kinh tế đợc ký kết nhằm thực hiện chỉ tiêu pháplệnh doquan Nhà nớc có thẩm quyền giao cho các doanh nghiệp Nhà nớc.Việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa những đơn vị kinh tế đợc giao nhiệm vụ kếhoạch là nghĩa vụ, là kỷ luật của Nhà nớc. Hợp đồng này mang tính kế hoạchcao, vì thế, tính tự nguyện bình đẳng giữa các chủ thể của hợp đồng bị hạnNguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chế. Tuy nhiên, trong cơ chế mới loại hợp đồng này không còn đợc áp dụngphổ biến nữa mà chỉ những doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích mớithực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nớc giao.* Hợp đồng kinh tế thông thờng :Loại hợp đồng này đợc ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng,các bên cùng có lợi . Việc ký kết hợp đồng là quyền tự do ý chí của các đơn vịkinh tế , không một tổ chức hay cá nhân nào đợc áp đặt ý chí của mình chocác đơn vị kinh tế khác. Trong cơ chế mới này, loại hợp đồng này đợc áp dụngrất phổ biến.3.4 Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng gồm:* Hợp đồng mua bán hàng hoá Là hợp đồng mà theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá vàquyền sở hữu đối với hàng hoá đó cho bên mua theo đúng điều kiện đã thoảthuận trong hợp đồng, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hoá thanh toántiền hàng. Quan hệ hợp đồng này là quan hệ trao đổi hàng hoá, gọi là quan hệhàng hoá - tiền tệ * Hợp đồng vận chuyển hàng hoá Là hợp đồng mà theo đó bên vận tải hàng hoá có nghĩa vụ vận chuyểnhàng hoá nhất định đến địa điểm đã ấn định để giao cho bên nhận hàng, cònbên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cho bên vận tải một khoản tiền nhất địnhgọi là cớc phí vận chuyển.* Hợp đồng xây dựng cơ bản :Là hợp đồng kinh tế trong đó bên nhận thầu có nghĩa vụ xây dựng vàbàn giao cho bên giao thầu toàn bộ công trình theo đúng đồ án thiết kế thờihạn nh đã thoả thuận trong hợp đồng, còn ben giao thầu có nghĩa vụ bàn giaomặt bằng xây dựng , các bản thiết kế đầu t xây dựng đúng tiến độ đồng thờicó nghĩa vụ nghiệm thu công trình thanh toán cho bên nhận thầu. Hợp đồngnày mang tính chất đền bù.* Hợp đồng dịch vụ :Là hợp đồng kinh tế theo đó bên cung cáp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiệnhành vi nhất định phù hợp với ngành nghề đã đăng ký để thoả mãn nhu cầucủa bên thuê dịch vụ đợc hởng khoản tiền công nhất định gọi là phí dịchvụ, còn bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả dịch vụ thanh toáncho bên thuê dịch vụ phí nh đã thoả thuận.Tóm lại, trên đây là những hợp đồng kinh tế cụ thể đợc áp dụng phổbiến trong thực tiễn đời sống kinh tế của nớc ta hiện nay.4. Nguồn văn bản hiện hành của chế độ hợp đồng kinh tếNguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1- Nghị định số 735/TTg ngày 10/4/1960 ban hành điều lệ về hợp đồngkinh doanh.2- Nghị định 04/TTg ngày 04/1/1960 ban hành điều lệ tạm thời về chếđộ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nớc.3- Nghị định 54/CP ngày 10/3/1975 ban hành điều lệ về chế độ hợpđồng kinh tế4- Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/19895- Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng qui địnhchi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế6- Quyết định 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng về việcký kết thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh.Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chế độ pháp về hợp đồngkinh tế III. Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế 1. Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 3 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế : "Để bảo vệ quyền nghĩavụ chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng, bảo vệ lợi ích của xãhội, việc ký kết hợp đồng kinh tế đợc pháp luật quy định, phải tuân theonhững nguyên tắc nhất định đợc quy định trong chế độ pháp về hợp đồngkinh tế" thì ký kết hợp đồng kinh tế phải tuân thủ các nguyên tắc sau :1.1.1 Nguyên tắc tự nguyệnNguyên tắc này là quyền tự do ý chí (tự do khế ớc) của các chủ thể kinhdoanh đợc pháp luật cho phép để làm phát sinh quan hệ hợp đồng kinh tế màkhông có sự áp đặt ý chí của các bên với nhau hoặc của tổ chức, cá nhân khácnhau. Việc tham gia hợp đồng hay không là do các bên toàn quyền định đoạt.Mọi sự ép buộc ký kết hợp đồng kinh tế giữa bên này đối với bên kia - đềulàm cho hợp đồng kinh tế vô hiệu.Do đó, tự nguyện là nguyên tắc bắt buộcphải có cũng là nguyên tắc của hầu hết các loại hợp đồng. Theo nguyên tắcnày , việc ký kết hợp đồng kinh tế phải là mong muốn thực sự của các bêntham gia nhằm đạt đợc mục đích nhất định. Theo đó, các bên có quyền lựachọn bạn hàng, lựa chọn địa chỉ cung ứng vật t, thời điểm ký kết hợp đồngcũng nh nội dung ký kết Quan hệ hợp đồng kinh tế chỉ đợc coi là hìnhthành có giá trị pháp nếu có sự thoả thuận giữa các bên đợc thực hiệntrên cơ sở tự nguyện của các bên.Tại điều 4 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế qui định : "Ký kết hợp đồngkinh tế là quyền của các đơn vị kinh tế. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhânNguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A10[...]... hợp đồng cụ thể Trên đây là những quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế sau đây là thực trạng áp dụng những quy định đó trong hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ Quốc tế đầu t sản xuất (CIRI) Nguyễn Đức Cảnh 31 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng II Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu. .. đẳng, đảm bảo quyền nghĩa vụ cho mỗi bên tham gia hợp tác sản xuất kinh doanh cùng có lợi Với sự mệnh mục tiêu đó, Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) đã ra đời Nguyễn Đức Cảnh 32 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2 Sự hình thành của công ty Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (sau đây gọi là công ty) là Doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực... thực tập tốt nghiệp Trên đây là sự hình thành của Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về hình thức tổ chức hoạt động của Công ty 2 Hình thức tổ chức hoạt động của công ty 2.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Công ty Theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, công ty có các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn sau: * Chức năng: Công ty Quan hệ. .. nhiệm pháp trong hợp đồng kinh tế 3.1 Khái niệm căn cứ xác định 3.1.1 Khái niệm trách nhiệm tài sản Trách nhiệm tài sản là biện pháp pháp áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế các văn bản hớng dẫn thi hành Điều 19 pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: "Các bên phải chịu trách nhiệm tài sản trực tiếp với nhau về việc không thực hiện... quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) I Khái quát chung về Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) 1 Sự hình thành của công ty 1.1 Xu hớng mục tiêu của công ty Việt Nam hiện nay nằm trong các quốc gia đang phát triển, do đó việc chuyển giao công nghệ từ các nớc công nghiệp phát triển về Việt Nam có rất nhiều cơ hội vàlợi thế tạo ra lợi nhuận Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) luôn... hiệu - Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật - Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc thoả thuận trong hợp đồng - Ngời ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo 1.5 Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng phải đợc ký kết... hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là một doanh nghiệp nhà nớc là đơn vị thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 Do đó, công ty có chức năng sản xuất, cung ứng vật t, thiết bị tổng hợp, t vấn - đầu t - chuyển giao công nghệ xây dựng các công trình, sản xuất công nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu vật t thiết bị, đào tạo xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động... phải có một ngời đại diện để ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 9 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì đại diện ký kết hợp đồng kinh tế có hai loại : * Đại diện thơng nhân : Đó là ngời đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc ngời đứng tên đăng ký kinh doanh Đối với pháp nhân, đại diện hợp pháp của pháp nhân là ngời đợc bổ nhiệm hay đợc bầu vào chức vụ đứng đầu pháp nhân đó hiện đang giữ chức vụ gì đó (Điều... hợp với pháp luật 1.2 Chủ thể hợp đồng kinh tế Những tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tham gia hợp đồng kinh tế có quyền nghĩa vụ đối với nhau gọi là chủ thể hợp đồng kinh tế Theo điều 2 pháp lệnh hợp đồng kinh tế , chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh Nguyễn Đức Cảnh 12 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập... nhận thôngqua chứng từ, văn bản hoặc đợc cơ quan Nhà nớc có kết luận bằng văn bản - Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế 2.4.2 Thanh hợp đồng kinh tế Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế Khi thanh hợp đồng kinh tế các bên phải gựp nhau để giải quyết những vấn . chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế III. Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế 1. Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế 1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế. tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : " ;Hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (cirt), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng, hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (cirt), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng, hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (cirt), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Từ khóa liên quan