các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

92 524 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 13:06

Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài. Chiến lợc mở cửa để đa dần nền kinh tế nớc ta hơn nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã đợc Đảng và Nhà nớc ta chủ trơng thực hiện cách đây hơn 13 năm. Một trong nhiều nội dung quan trọng của chính sách mở cử là chủ trơng thu hút vốn đầu t của nớc ngoài và đặc biệt quan trọng là chính sách thu hút vốn trực tiếp của nớc ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu vai trò then chốt trong chiến lợc phát triển kinh tế của Việt Nam. Thu hút đầu t nớc ngoài vào lĩnh vực phát triển hàng xuất khẩu không chỉ nhằm tăng thêm vốn cho đầu t phát triển sản xuất mà còn tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho ngời lao động, cung cấp cho nớc những máy móc kỹ thuật và quy trình công nghệ tiên tiến, sản xuất ra nhiều mặt hàng có chất lợng cao, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nớc, tăng nguồn thu ngoại tệ góp phần ổn định nền tài chính tiền tệ quốc gia, thúc đẩy kinh tế phát triển Chính vì vậy, việc xây dựng môi trờng đầu t hấp dẫn để thu hút vốn đầu t thị trờng của nớc ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam trớc thềm thế kỷ 21. Đồng thời cũng là nhân tố quan trọng để đa đất nớc ta từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu trở thành 1 nớc công nghiệp để đa chủ trơng của Đảng ta xây dựng 1 nớc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh sau trở thành hiện thực.2. Mục đích chuyên đềMục đích nghiên cứu nhằm đánh giá khái quát và phân tích tổng thể về đặc điểm, xu hớng đầu t trực tiếp nớc ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng, xác định tiềm năng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp vốn Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam nói riêng. Từ nội dung nghiên cứu về những thuận lợi và 1khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá để rút ra những bài học thực tiễn góp phần nhỏ bé vào công cuộc hàng xuất khẩu của nớc nhà. Qua đây làm sáng tỏ quá trình thu hút kết quả vốn Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam. Chuyên đề phân tích cụ thể môi trờng đầu ở nớc ta, chủ trơng tăng c-ờng hoạt động xuất nhập khẩu của cả nớc nói chung và xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn Đầu t trực tiếp nớc ngoài nói riêng. Qua đó nhằm đa ra những đề xuất phát triển của các doanh nghiệp vốn Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới. 3. Phơng pháp nghiên cứu Chuyên đề đợc xây dựng và trình bày trên sở các phơng pháp nghiên cứu khoa học xuất nhập khẩu hàng hoá. Dùng phơng pháp phân tích tổng hợp, thống kê và khái quát hết đối tợng nghiên cứu để đạt đợc mục tiêu đề ra. 4. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảochuyên đề gồm ba chơng: Ch ơng I : Những lý luận chung về vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá Ch ơng II: Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.Ch ơng III : Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.Trong quá trình thực hiện đề tài này em đã luôn nhận đợc sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của TS. Lê Thị Anh Vân; TS. Đào Văn Hải cùng các chú công tác tại Vụ Đầu t - Bộ Thơng mại. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô, các chú. Kính chúc các cô, các chú sức khoẻ và công tác tốt. 2Ch ơng I Những lý luận chung về vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoáI. Đầu t trực tiếp nớc ngoàihoạt động xuất nhập khẩu 1. Đầu t trực tiếp nớc ngoài.1.1 Khái niệm. Khái niệm đầu t. Có nhiều quan niệm khác nhau về đầu tCó quan niệm cho rằng Đầu t theo nghĩa rộng, thể hiểu là quá trình bỏ vốn (bao gồm cả tiền, nguồn lực, thời gian trí tuệ, công nghệ ) để đạt đ ợc mục đích hay mục tiêu nhất định nào đó. Những mục tiêu này thể là mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và cũng khi chỉ là qúa trình bỏ vốn (tiền, nhân lực, nguyên liệu, công nghệ )vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận. Đây đợc xem nh bản chất bản của hoạt động đầu t. thể nói trong hoạt động kinh tế không kinh nghiệm đầu t không vì lợi nhuận. Các nhà kinh tế cho rằng: Đầu t nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu hút về các kết quả nhất định tơng lai, lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết quả đó. Nguồn lực đó thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là lao động và trí tuệ Những kết quả đó thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền, vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đờng xá ) tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật. ) và nguồn nhân lực điều kiện để làm việc năng suất trong nền sản xuất xã hội. 3Cho dù đầu t đợc quan niệm nh thế nào thì bản chất đích thực của hoạt động đầu t vẫn là sự ứng trớc một lợng vốn nhất định (dới dạng tiền hay hiện vật, hoặc sáng chế phát minh, dây chuyền công nghệ ) để tạo các yếu tố vật chất và lao động, hoàn thành nên hoạt động kinh doanh: mua máy móc thiết bị, nguyên liệu, thuê mớn nhân công nhằm thu hút lại một l ợng lớn sau hơn một khoảng thời gian nhất định. Đâyhoạt động thờng xuyên của mọi nền kinh tế và là nền tảng của sự phát triển của xã hội loại ngời. Đầu t nớc ngoài là việc các tổ chức và cá nhân nớc ngoài đa vào trong nớc vốn dới dạng tiền hoặc hiện vật đợc nớc nhận đầu t chấp nhận để sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận. Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI - Foreign Disect Investmert) Đầu t trực tiếphoạt động đầu t mà ngời vốn tham gia trực tiếp vào qúa trình điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả, cùng hởng lợi và cùng chia sẽ rủi ro tuỳ theo kết quả của hoạt động kinh doanh và phân vốn góp. Đây là loại hình đầu t khá phổ biến hiện nay. Hay theo điều 1 chơng I của luật đầu t nớc ngoài ngày 12/11/1996 quy định: Đầu t trực tiếp nớc ngoài là việc nhà đầu t nớc ngoài đa vào Việt Nam vốn bằng tiền mặt hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu t theo quy định của luật này. Đặc điểm của đầu t trực tiếp nớc ngoài. - Đây là hình thức đầu t bằng vốn của t nhân do các chủ đầu t tự quyết định đầu t, quyết định sản xuất kinh doanhtự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi cao, khống những ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế. - Chủ đầu t nớc ngoài điều hành toàn bộ mọi hoạt động đầu t nếu doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỷ lệ vốn góp của mình. 4- Thông qua đầu t trực tiếp nớc ngoài, nớc chủ nhà thể tiếp cận đợc công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý là những mục tiêu mà các hình thức khác không giải quyết đợc. - Nguồn vốn đầu t này không chỉ bao gồm vốn đầu t ban đầu của chủ đầu t dới hình thức vốn pháp định và trong quá trình hoạt động của nó còn bao gồm cả vốn vay của doanh nghiệp để triển khai hoặc mở rộng dự án cũng nh vốn đầu t từ nguồn lợi nhuận thu đợc. Về thực chất, FDI là sự đầu t của các công ty nhằm xây dựng các sở, các chi nhánh ở nớc ngoài và làm chủ toàn bộ hay từng phần sở đó. Chỉ điều ở đây chủ đầu t phải đóng góp một lợng vốn đủ lớn, đủ để họ quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 1.2 Lợi thế do đầu t trực tiếp nớc ngoài mang lạiNh đã nói ở trên, đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đem lại lợi ích cho cả hai bên đầu t và bên nhận đầu t. Tuy nhiên do tính chất của đề tài nên bài viết chỉ tập trungvào phân tích u thế do đầu t trực tiếp nớc ngoài mang lại cho bên nhân đầu t . Đầu t trực tiếp nứơc ngoài tại Việt Nam góp phần chuyển dịch cấu nền kinh tế đất nớc. Nền kinh tế nớc ta vốn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính và đất nớc phải trải qua thời kỳ chiến tranh kéo dài đã làm cho đời sống cuả nhân dân vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ khi Đảng và Nhà nớc ta thực hiện chủ trơng Đổi mới nền kinh tế xoá bỏ chế quản lý kế hoạch hoá mang nặng tính tập trung quan liêu bao cấp sang chế độ kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế trong nớc đã dần dần biến đổi. Trớc đây nớc ta là một nớc chủ yếu sống bằng nông nghiệp mà hàng năm vẫn thiếu ăn, từ khi thực hiện đổi mới nền kinh tế đã biến đổi to lớn Nhân dân không còn cảnh đói cơm, rách áo mà đất nớc lại lơng thực d thừa để xuất khẩu Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã tác động tích cực đến tích cực đến nền kinh tế nớc ta, góp 5phần vào việc tăng trởng kinh tế, tăng thu nhạp cho ngời dân lao động, góp phần thực hiện các chơng trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nớc đạt kết quả tích cực, trong đó chơng trình chuyển dịch cấu nền kinh tế đất nớc. Chuyển dịch cáu kinh tế một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lựơc phát triển kinh tế lâu dài của một quốc gia là một giải pháp đợc xây dựng ở tầm vĩ mô mà công cụ chủ yếu là những biện pháp mạnh mẽ của Nhà nớc thông qua những chủ trơng, chính sách và pháp luật. Bên cạnh đó muốn cho chuyển dịch câú kinh tế thành công thì những yếu tố nh: Vốn đầu t, máy móc kỹ thuật và công nghệ, nhân tố của con ngời cần đ ợc quan tâm và phát triển. Những yêu tố giúp cho việc chuyển dịch cấu kinh tế thành công một mặt phải dựa vào nội lực của đất nớc là chính, song bên cạnh đó cũng cần tranh thủ những đièu kiện thuận lợi từ bên ngoài để phát triển kinh tế đất nớc xu thế này không chỉ đợc nớc ta vận dụng mà còn đợc nhiều quốc giá trên thế giới triển khai. Chuyển dịch cấu kinh tế không chỉ chuyển dịch cấu theo ngành nghề mà còn chuyển dịch cấu theo vùng lãnh thổ để sao cho sự phát triển giữa các vùng trong một nớc đợc đồng đều, tạo những yếu tố để các vùng phát huy hết những tiềm năng sẵn có, góp phần vào việc chung của cả nớc. Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam góp phần tăng vốn cho đầu t phát triển và tăng thu nhập quốc dân.Theo nguyên lý chung, muốn tăng trởng cao phải đầu t cao hay nói cách khác: đầu t quyết định tăng trởng. Một số quốc gia khi tiến hành đầu t để phát triển kinh tế đều phải dựa vào 2nguồn chủ yếu là nguồn vốn trong nớc và nguồn vốn của nớc ngoài. Nguồn vốn trong nớc là do tích luỹ từ nội tại nền kinh tế đợc; nguồn vốn từ bên ngoài là do đi vay của các n-ớc và các tổ chức tài chính quốc tế, nguồn viện trợ không hoàn lại và nguồn quan trọng nhất là từ đầu t trực tiếp nớc ngoài. Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam góp phần trang bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến cho nền kinh tế quốc dân. 6Khả năng vốn của đầu t trực tiếp nớc ngoài mang lại những đóng góp quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế Ban chấp hành trung ơng khoá VII nêu: Ưu tiên cho đầu t trực tiếp nớc ngoài, nhất là những công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia tầm cỡ thế giới để tranh thủ chuyển giao công nghệ hiện đại, khả năng điều hành tiên tiến mở lối vào thị trờng khu vực và quốc tế (1)Để cụ thể hoá luật đầu t trực tiếp nớc ngoài năm 1996, Nghị định 12CP ngày 18./12/1997 nêu: Chính phủ nớc CHXHCN Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi và bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của bên chuyển giao công nghệ đặc biệt là công nghệ tiên tiến .(14) Phía đối tác Việt Nam tham gia các dự án liên doanh phần góp vốn của phía Việt Nam chủ yếu là đất đai, nhà xởng mà phần nhà xởng khi góp lại ở tình trạng cũ nát và một phần rất nhỏ là vốn bằng tiền. Ngợc lại đối với các nhà đầu t trực tiếp nớc ngoài phần vốn góp vào liên doanh lại chủ yếu là hiện kim bằng ngoại tệ hiện vật là thiết bị, máy móc kỹ thuật và công nghệ, bảo quyền, bằng phát minh sáng chế.Phần đóng góp của nớc ngoài nêu trên là những lĩnh vực mà nền kinh tế Việt Nam vốn rất thiếu và rất cần đựoc bổ sung để thực hiện chiến lợc CNH và HĐH đất nớc. Phát triển đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam là con đờng ngắn nhất và hiệu quả nhất để phát triển kinh tế đất nớc. Đầu t trực tiếp nớc ngoài tài Việt Nam hiện nay đợc mở rộng với nhiều hình thức đầu t nh hình thức hợp tác liên doanh gồm phía đối tác Việt Nam và một hoặc nhiều đối tác nớc ngoài hay một đối tác phía Việt Nam; hình thức đầu t với 100% vốncủa nớc ngoài Khi các dự án đầu t đợc thực hiện thì cũng là lúc các nhà đầu t trực tiếp nớc ngoài đa các thiết bị kỹ thuật dây chuyền máy móc và công nghệ vào Việt Nam để sản xuất - kinh doanh. Đi liền với máy móc hiện đại là quy trình công nghệ tiên tiến để vận hành sản xuất kinh doanh. Những ngời tiếp quản để thực hiện sản xuất kinh doanh ấy một số rất ít là ngời nớc 7ngoài, số còn lại hầu hết là ngời Việt Nam. Đây là một thời quan trọng để lực lợng lao động của chúng ta tiếp cận với thiết bị máy móc hiện đại và công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới Trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ tiên tiến đã giúp cho các liên doanh sản xuất ra những sản phẩm chất lợng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc và phục vụ cho xuất khẩu. Đây là một đóng góp tích cực của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam vào chơng trình sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu mà Đảng và Nhà nớc ta đề ra Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam góp phần đào tạo nhân lực, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. Chuyển đổi nền kinh tế theo chế thị trờng đã tác động mạnh mẽ tới mọi tầng lớp trong xã hội nớc ta, từ các quan nhà nớc các đơn vị sản xuất kinh doanh đến những ngời lao động Để dần phù hợp với chế thị trờng thì việc tổ chức lại bộ máy làm việc, đặc biệt tổ chức lại bộ máy trong sản xuất kinh doanh đã đợc các đơn vị quan tâm giải quyết. Từ thực tế của việc chuyển đổi chế quản lý trong những năm qua cho thấy: - Thứ nhất: Khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chế thị trờng đã dẫn tới một tình hình chung cuả các đơn vị này là một lợng lao động đáng kể đa ra mà các đơn vị không khả năng bố trí đợc. - Thứ hai: Để thực hiện chủ trơng bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, Nhà nớc không thể tiếp tục bù lỗ cho các đơn vị làm ăn kém hiệu quả mà hớng để các đơn vị này sát nhập hoặc tuyên bố phá sản và nh vậy tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng một số lớn lao động sẽ không việc làm.- Thứ ba: Một mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo chế thị tr-ờng đối với các doanh nghiệp và ngời lao động của Việt Nam ta còn hết sức mới mẻ nhu cầu đào tạo trang bị những kiến thức cần thiết cho ngời lao động, từ cán bộ quản lý đến những ngời lao động tay nghề chuyên môn 8sao cho phù hợp với chế thị trờng là một nhu cầu đòi hỏi tính chất khách quan và cấp bách của nền kinh tế nớc ta.Để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, trong đó việc tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, đào tạo một lớp ngời mới trình độ nghiệp vụ, tay nghệ kỹ thuật phù hợp với đòi hởi của nhiệm vụ sản xuất , kinh doanh theo chế thị trờng thì đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đợc triển khai cho thấy đã góp pàn đắc lực vào việc đào tạo một đội ngũ đông đảo những nhà quản lý, những ngời lao động có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao và giải quyết đợc nhiều công ăn việc làm cho ngời lao động.Từ chính sách mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài đã mở ra những hội mới để lực lợng lao động trong nớc ta tiếp cận với phơng thức quản lý và điều hành theo chế thị tr-ờng. Đồng thời ngời lao động nớc ta cần đợc đào tạo, trang bị những kỹ năng vận hành đối với các loại máy móc và quy trình công nghệ hiện đại của thế giới mà trớc đó cha điều kiện biết tới. Đầu t trực tiếp nớc ngoài triển khai đã thu hút hàng trăm nghìn lao động việc làm cổn định, thu nhập bình quân khá cao so với thu nhập bình quân của nời lao động khác trong nớc, tạo ra sự ổn định về đời sống kinh tế xã hội nớc nhà. Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam những năm qua đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của Nhà nớc. Thực hiện quản lý theo chế thị trờng, nguồn thu về tài chính bổ sung vào ngân sách nhà nớc đã nhiều thay đổi. Phần lớn những khoản nộp vào ngân sách trớc đây của các doanh nghiệp nay đã thay bằng các loại thuế. Để duy trì từ mọi hoạt động của quan nhà nớc bao gồm các quan chính quyền từ TW đến cấp quản lý phờng xã ; duy trì hoạt động của các lực lợng vũ trang đến các hệ thống giáo dục đào tạo, dạy nghề, hệ thống an ninh xã hội tất cả phần lớn đều trông chờ vào nguồn thu ngân sách quốc gia. 9Nguồn thu ngâ sách nhà nớc không những trang trải cho các nhu cầu trên mà còn đóng góp một phần đáng kể vào vốn đầu t nhà nớc đầu t cho các công trình xây dựng bản , công trình sở hạ tầng, góp phần vào công cuộc phát triển đất nớc. Theo niên giám thống kê năm 1999 cho thấy nguồn thu vào ngân sách nhà nớc gồm những nguồn lớn nh: Nguồn thu từ thuế chiến một tỷ trọng lớn, thuế từ khu vực kinh tế nhà nớc và khu vực kinh tế t nhân, thuế từ kinh tế TW và kinh tế địa phơng, thu từ các ngành: sản xuất nông nghiệp, xuất nhập khẩu Đặc biệt khoản thu từ các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài những năm gần đây đã dần dẫn chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng các khản thu từ ngân sách nhà nớc ta. Năm 1997 chiếm 7% và năm 1998 chiếm 8,4%.2. Doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài 2.1 Khái niệm. Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, t cách pháp nhân, thực hiện các hoạt động kinh tế trên thị trờng nhằm mục đích làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. Doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoàidoanh nghiệp sử dụng vốn dới dạng tiền hoặc hiện vật của các tổ chức cá nhân nứơc ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. 2.2 Phân loại doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài Đầu t nớc ngoài đợc thông qua nhiều hình thức nh hợp đồng hợp tác kinh doanh; doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài; hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) cho thuê thiết bị. Ngoài ra các nhà đầu t nớc ngoài còn đợc đầu t vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao dới các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Dới đây sẽ là hai loại hình doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài phổ biển nhất. 10[...]... xuất khẩu Kết quả của các biện pháp khuyến khích trên đã tạo nhiều hội cho các nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào sản xuất hàng xuất khẩuViệt Namdoanh số xuất nhập khẩu không ngừng ra tăng trong khu vực các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam, trong đó kim ngạch 20 xuất nhập khẩu đã tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nớc nhà Các doanh nghiệp có. .. Bằng cách đó, một mặt đáp ứng đợc yêu cầu của các nhà đầu t về lao động chuyên môn, mặt khác nâng cao khả năng làm chủ công nghệ mới 28 Chơng II Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua I Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua 1 Những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động xuất. .. nớc ta đã chủ trơng kêu gọi các nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào các ngành sản xuất hàng xuất khẩu Chính vì u tiên cho chơng trình sản xuất hàng xuất khẩu cho nên trong các điều khoản của đờng lối chính sách đã quy định các mức độ khác nhau về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm đối với các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam Các nhà đầu t nớc ngoài nhận thấy ở thị trờng Việt Nam một đội... trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá: 1 Vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu nói riêng ở Việt Nam trong thời gian qua Đảng và Nhà nớc ta rất quan tâm đến hoạt động xuất khẩu, ngay từ thời gian đầu thực hiện đờng lối "Đổi mới" nền kinh tế với 3 chơng trình kinh tế lớn trong đó chơng trình sản xuất hàng xuất khẩu. .. nhận đầu t Nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài không nhằm để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nớc mà nhằm để sản xuất ra hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu Khi Nhà nớc ta chủ trơng khuyến khích các doanh nghiệp hớng mạnh về xuất khẩu nh giảm thuế và một số khoản đóng góp, quỹ hỗ trợ xuất khẩu Các nhà đầu t nớc ngoài đã tranh thủ các u đãi của Nhà nớc ta để đẩy. .. trờng bên ngoài và đã đóng góp ngày càng tăng đáng kể vào tổng số kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Tuy kim ngạch xuất khẩu cha tơng xứng với kim ngạch nhập khẩu, thời gian đầu kim ngạch xuất khẩu tại các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam cha và kim ngạch nhập khẩu lại ra tăng nhanh chóng, đến những năm gần đây kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng và đồng thời kim ngạch xuất khẩu hình... cùng với những u thế về vốn , máy móc kỹ thuật và quy trình công nghệ (nh đã trình bày ở phần trên) đã là một sở vững chắc để cho các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam đóng góp một cách hiệu quả vào chơng trình phát triển xuất khẩu của nớc nhà Các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam đã đóng góp cho tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nớc ta ngày một... thâm hụt thơng mại, tiến tới cân bằng và thặng d trao đổi mậu dịch quốc tế của nớc nhà, đây là một định hớng đúng đắn mà nền kinh tế Việt Nam cần hớng tới, khi sự trợ giúp của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam thì định hớng này ngày càng sở để thực hiện Tăng kim ngạch xuất khẩu nói chung và của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài nói riêng sẽ tạo điều... giá hiệu quả cuả nhập khẩu Bớc tiếp theo của phát triển phát triển xuất khẩu nhằm phát triển sản xuất trong nớc và phát triển sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu, đây là một chu trình quan hệ hữu và quan hệ nhân quả với nhau Thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ luận cứ này Tăng cán cân xuất khẩu là góp phần giảm... nhập khẩu của nớc nhà Các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đã đóng góp vào hoạt động xuất khẩu bằng cách tăng thêm mặt hàng xuất khẩu và mở rộng thị trờng xuất khẩu mới của nớc nhà So với trình độ và kinh nghiệm của doanh nghiệp sản xuất trong nớc, doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài những u thế hơn hẳn, những u thế đó thờng về vốn, trình độ máy móc kỹ thuật và công nghệ . tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.Ch ơng III : Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu t trực. trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoáI. Đầu t trực tiếp nớc ngoài và hoạt động xuất nhập khẩu 1. Đầu t trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới, các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới, các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới, I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động xuất nhập khẩu, Bảng 14. Xuất khẩu vào thị trường ASEAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn