Chiến lược kinh doanh của công ty thương m ại hiệp đức tỉnh quảng nam lời mở đầu.

71 1,639 0
  • Loading ...
1/71 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 12:25

lời mở đầu.Ngày nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, các thành phần kinh tế tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, vấn đề chiến lược trong kinh doanh là một yếu tố quan trọn -------------------------------------------------------------------------------------------------lời mở đầu.Việc sản xuất ra của cải vật chất chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài ngời. Hoạt động lao động sản xuất để mu cầu lợi ích kinh tế là hoạt động tự giác có ý thức của con ngời trong mọi hình thái kinh tế xã hội. Khi tiến hành các hoạt động sản xuất, con ngời luôn có ý thức và quan tâm đến những thông số chi phí chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và kết quả của mỗi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Hay nói cách khác chiến lợc hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề tồn tại sống còn chi phối toàn bộ hoạt động của đơn vị, là căn cứ đề ra những quyết định hữu ích, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn.Ngày nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, các thành phần kinh tế tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, vấn đề chiến lợc trong kinh doanh là một yếu tố quan trọng, là thách thức đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đòi hỏi đơn vị phải tốn nhiều công sức cho việc nghiên cứu tìm riêng cho mình một chiến lợc kinh doanh và các chính sách thích hợp để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Công ty Thơng mại huyện Hiệp Đức là đơn vị mới đợc thành lập trong cơ chế mới cũng gặp nhiều khó khăn để vợt qua thách thức đó.Trong suốt thời gian theo học hệ Đào tạo từ xa của Trung tâm giáo dục thờng xuyên thuộc Trờng đại học Đà nẵng, với những kiến thức đợc các thầy cô của Trung tâm Giáo dục thờng xuyên thuộc Trờng Đại học Đà nẵng đã trang bị, những hiểu biết của cá nhân và sự giúp đỡ tận tình của Công ty thơng mại huyện Hiệp Đức và gợi ý của các anh chị trong Công ty và đặc biệt là Thầy giáo hớng dẫn thực tập bản thân tôi xin mạnh dạn nêu lên đề tài mà tôi luôn quan tâm "Chiến lợc kinh doanh của Công ty Thơng mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam" namNam". ------------------------------------------------------------------------------------------------- Đây là đề tài có phạm vi tơng đối rộng, nhng do hạn chế về thời gian thực tập, cũng nh thời gian viết báo cáo, những hạn chế của bản thân, xin đề cập đến những vấn đề mang tính cấp thiết và hữu ích đối với đơn vị. Mặc dù bản thân đã tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp, nhng với khả năng có hạn nên đề tài không thể tránh khỏi những sơ suất khiếm khuyết. Bản thân xin ghi nhận những thiếu sót và sự góp ý hớng dẫn sữa chữa của thầy: Đoàn Gia Dũng và các thầy, cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh thuộc trờng Đại học Đà năng để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn.Trân trọng chân thành xin cảm ơn thầy giáo hớng dẫn tôi làm đề tài này.Trân trọng chân thành xin cảm ơn tất cả các Thầy, cô giáo Trờng Đại học Đà nẵng đã tận tình giúp đỡ tôi suốt thời gian học tập.Trân trọng chân thành xin cảm ơn Công ty Thơng mại huyện Hiệp Đức đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Trân trọng chân thành xin cảm ơn Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11năm 2003 Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Lý Mục lụcLời mở đầu Trang 01Phần thứ I: Cơ sở lý luận chung về Chiến lợc kinh doanh .Trang 05I- Một số khái niệm về chiến lợc kinh doanh .Trang 061-Khái niện chung về Chiến lợc Trang 062- Vấn đề cốt lõi của Chiến lợc .Trang 063- Mục đích và vai trò của Chiến lợc .Trang 074-Một số khái niệm khác có liên quan đến Chiến lợc .Trang 07II- Chính sách .Trang 081- Khái niệm Chính sách .Trang 082- Tác dụng và đặc điểm của Chính sách Trang 08III- Quản trị Chiến lợc .Trang 101- Khái niệm quản trị Chiến lợc Trang 102- Các giai đoạn của quá trình quản trị Chiến lợc .Trang 103- hình quản trị Chiến lợc Trang 114- Lợi ích cả quản trị Chiến lợc .Trang 12IV Tiến trình hoạch định Chiến lợc Trang 131- Xác định chức năng nhiệm vụ .Trang 132- Phân tích các yếu tố môi trờng kinh doanh .Trang 143- Phân tích các yếu tố bên trong .Trang 194- Xác định mục tiêu Chiến lợc Trang 215- Các yêu cầu đối với mục tiêu Trang 226- Phân tích lựa chọn chiến lợc Trang 22Phần thứ II : Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định Chiến lợc tại Công ty TM huyện Hiệp Đc .Trang 26I- Tổng quan và quá trình hình thành Công ty thơng mại huyện Hiệp Đức .Trang 271-Đặc điểm tình hình .Trang 272-Điều kiện tự nhiên -kinh tế xã hội Trang 27II- Sự hình thành và phát triển của Công ty thơng mại huyện Hiệp Đức Trang 271- Chức năng nhiệm vụ Trang 282- Cơ cấu tổ chức của Công ty .Trang 293- Môi trờng hoạt động của Công ty Trang 31-------------------------------------------------------------------------------------------------III Thực trạng việc xây dựng chiến lợc kinh doanhCông ty thơng mại huyện Hiệp Đức Trang 391- Những thuận lợi và khó khăn Trang 392- Hiệu quả kinh doanh của Công ty thơng mại trong 3 năm 2000-2002 .Trang 403- Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Trang 424- Những căn cứ để hoàn thiện chiến lợc kinh doanh .Trang 435- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lợc kinh doanh của Công ty thơng mại .Trang 446- Nhận xét chung về chiến lợc kinh doanh của Công ty Trang 45phần thứ iii: một số giải pháp để góp phần hoàn thiện CLKD của Công ty thơng mại huyện Hiệp đức Trang 47I- Kiến nghị về việc hoàn thiện chiến lợc kinh doanh củaCông ty thơng mại huyện Hiệp đức Trang 481- Phơng pháp dự báo xây dựng chiến lợc kinh doanh Trang 482- Phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu .Trang 513- Xác định mục tiêu chiến lợc Trang 55II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của Công ty .Trang 561- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty .Trang 562- Công tác đào tạo Trang 573- Các bớc thực hiện Trang 584- Soát xét lại các mục tiêu hằng năm .Trang 645- Thông báo chiến lợc cho cán bộ chủ chốt .Trang 646- Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lợc Trang 657- Thờng xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lợc .Trang 65III- Một số kiến nghị Trang 661- Đối với Nhà nớc .Trang 662- Đối với Công ty .Trang 67Kết luận .Trang 69 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------phần thứ nhấtcơ sở lý luận chungvề chiến lợc kinh doanh.I/ Một số khái niệm về chiến lợc kinh doanh.1/ Khái niệm chung về chiến lợc: Chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp là sự lựa chọn, phối hợp các biện pháp (sức mạnh của doanh nghiệp) với thời gian, thời cơ, với không gian (lĩnh vực hoạt động) theo sự phân tích môi trờng và khả năng nguồn lực của doanh nghiệp nh thế nào để đạt đợc mục tiêu phù hợp với khuynh hớng của doanh nghiệp. Chiến lợc là một khái niệm khá trừu tợng, khái niệm chiến lợc chỉ tồn tại trong đầu óc, trong sự suy nghĩ của những ai có quan tâm đến chiến lợc, đó là nhũng phát minh, sáng tạo của chiến lợc về cách thức biện pháp hành động trong tơng lai của doanh nghiệp nhằm đạt đợc những mục tiêu quan trọng nhất cơ bản nhất, và một cách có hiệu quả nhất. Ta có thể hình dung nh sau: Chiến lợc là một kế hoạch trong đó bao gồm : - Mục tiêu cần phải đạt đợc trong tơng lai dài hoặc tơng đối dài (3 năm, 5 năm hoặc 10 năm ).- Các quyết định về biện pháp chiến lợc, đó là cách thức chủ yếu để đạt đợc mục tiêu.- Những chính sách chủ yếu để thu hút các nguồn lực, phân bổ và sử dụng tối u các nguồn lực.- Tất cả các nội dung trên phải đợc xây dựng trong khuôn khổ môi trờng cạnh tranh sôi động và các biến cố bên ngoài để đạt đợc dự kiến trớc.- Tính định hớng của chiến lợc nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển liên tục vững chắc trong môi trờng kinh doanh thờng xuyên biến động. Tuy nhiên việc phối kết hợp mục tiêu chiến lợc và mục tiêu tình thế trong quản trị chiến lợc là yếu tố cần thiết để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Các quyết định phải đợc tập trung về cấp Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, mới có thể đảm bảo tính chuẩn xác của quyết định dài hạn( về sản phẩm, thị trờng, đầu t và đào tạo ) và sự bí mật về thông tin cạnh tranh trên thị tr ờng. Chiến lợc luôn có t tởng tiến công để dành u thế trên thơng trờng, chiến lợc phải đợc hoạch định và thực thi trên sự phát triển các cơ hội kinh doanh và nhận thức đợc lợi thế so sánh của doanh nghiệp nhằm để đạt đợc hiệu quả kinh doanh cao nhất.2/ Vấn đề cốt lõi của chiến lợc: Trong kế hoạch chiến lợc của doanh nghiệp, phải có các nội dung chủ yếu là mục tiêu chiến lợc, biện pháp chiến lợc và các chính sách. Nhng cái cốt lõi của chiến lựơc chính là các biện pháp để thực hiện mục tiêu, đó chính là phơng án tối -u để thực hiện mục tiêu. Có thể hình dung chiến lợc kinh doanh của các doanh nghiệp là định hớng các hoạt động chủ yếu các biện pháp quan trọng sẽ đợc thực -------------------------------------------------------------------------------------------------hiện trong một khoảng thời gian nhất định nhằm mang lại lợi thế nhiều nhất cho doanh nghiệp trong những điều kiện tiền đề nhất định. Chiến lợc của doanh nghiệp đợc coi nh bánh lái của con thuyền, còn mục tiêu là cái đích mà con thuyền phải đến.3/Mục đích và vai trò của chiến lợc:a/ Mục đích: Mục đích cuả chiến lợc là thông qua các mục tiêu, các biện pháp chủ yếu và các chính sách mà xác định , tạo dựng một bức tranh toàn cảnh về thể loại cơ sở kinh doanh nào mà chúng ta muốn đạt đến trong tơng lai, nó phát hoạ ra những triển vọng, qui mô, vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trong tơng lai, chiến lợc còn xác định rỏ một bộ khung để hớng dẫn cho các nhà quản trị duy trì và hoạt động.b/ Vai trò: Trong nền kinh tế thị trờng có cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn thành công phải có một chiến lợc, nhà doanh nghiệp phải nắm đợc u thế đang thay đổi trên thị trờng, tìm ra đợc nhân tố then chốt cho thành công, biết khai thác những u thế của doanh nghiệp, hiểu đợc điểm yếu của doanh nghiệp, hiểu đợc đối thủ cạnh tranh, mong muốn của khách hàng, biết cách tiếp cận với thị trờng từ đó mới đa ra đợc những quyết định đầy sáng tạo nhằm triển khai các hoạt động hoặc cắt giảm bớt hoạt động ở những thời diểm và địa bàn nhất định. Chính những cố gắng trên nhằm đa ra một chiến lợc tối u, nó có tác dụng cụ thể đến các chức năng cơ bản của kinh doanh là: - Cung cấp cho doanh nghiệp một phơng hớng kinh doanh cụ thể, có hiệu quả làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động chức năng của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phát huy lợi thế cạnh tranh tăng cờng sức mạnh cho doanh nghiệp phát triển thêm thị phần. - Giúp cho doanh nghiệp hạn chế đợc những bất trắc rủi ro đến mức thấp nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định lâu dài và phát triển không ngừng.4/ Một số khái niệm khác có liên quan đến chiến lợc:a/ Thế chiến lợc và kế hoạch chiến lợc: + Thế chiến lợc của doanh nghiệp thể hiện ở vị trí, vai trò và hình ảnh so sánh trong cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng. Thế chiến lợc là kết quả của chiến lợc, của hoạt động trớc đây và hiện tại của doanh nghiệp. + Kế hoạch chiến lợc là một văn bản hớng về tơng lai, nó xác định vị thế sau này và là cơ sở cho những kế hoạch hành động chung nhằm hình thành đợc thế chiến l-ợc trong tơng lai đó. Nh vậy mọi doanh nghiệp đều có một thế chiến lợc giống nh sự tồn tại của nó vậy, nhng không phải doanh nghiệp nào cũng có chiến lợc. Chỉ -------------------------------------------------------------------------------------------------có những doanh nghiệp có quan tâm đến chiến lợc, có hoạch định chiến lợc thì mới có kế hoạch chiến lợc.b/ Quyết định chiến lợc và quyết định điều hành: Các quyết định chiến lợc nhằm xử lý những vấn đề thiết yếu trong những mối tác động đang chéo nhau giữa doanh nghiệp và môi trờng và chúng có tầm quan trọng thiết yếu đối với sự thành công trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Các quyết định điều hành liên quan trứơc hết và chủ yếu đến các công việc làm cho các hoạt động trong nội bộ của doanh nghiệp càng ngày làm ăn có hiệu quả và phát đạt.c/ Mối quan hệ giữa chiến lợc và các hoạt động, chức năng quản trị khác trong doanh nghiệp: Một cách chung nhất để nhìn nhận thì chiến lợc và quản trị chiến lợc không đồng nhất với các chức năng và hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp. Tuy nhiên quản trị chiến lợc và quản trị những chức năng khác đều nhằm vào mục tiêu chung là chúng có mối quan hệ gắn bó mật thiết và khắn khít với nhau, các chức năng quản trị khác sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho quá trình hoạch định chiến lợc của doanh nghiệp, ngợc lại là tiền đề là cơ sở cho các hoạt động chức năng khác.II/ Chính sách.1/ Khái niệm về chính sách: Chính sách là những khuôn khổ, những điều khoản, những qui định chung để hớng dẫn, khai thông các suy nghĩ và hành động khi đa ra quyết định quản trị. Nhờ có chính sách mà đảm bảo đợc rằng các quyết định sẽ nằm trong một khuôn khổ nhất định. Các chính sách về thực chất là công cụ để thực thi chiến lợc đã đề ra. Các chính sách quy định những vi phạm có thể bắt buột và những giới hạn để hớng dẫn những hành vi, nó chỉ rỏ những cái gì có thể làm ra khi theo đuổi các mục tiêu của doanh nghiệp.2/ Tác dụng và đặc điểm của chính sách:a/ Tác dụng:+ Các thay đổi trong chiều hớng chiến lợc trong quá trình thực thi không phải tự nó diễn ra trong hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp các nhà chính sách rất cần thiết để có một chiến lợc đợc phát huy toàn diện, có tác dụng. Các chính sách tạo điều kiện dễ dàng cho việc giải quyết các vấn đề lặp lại và hớng dẫn thực thi chiến lợc. Về thực chất mặt hình thức, thì chính sách thuộc loại kế hoạch thờng -------------------------------------------------------------------------------------------------xuyên của tất cả các doanh nghiệp và cần phải có trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.+ Chính sách còn là sự bảo đảm cho việc uỷ quyền và khuyến khích tính chủ động sáng tạo của các nhà quản trị cấp dới.+ Chính sách còn là cơ sở pháp lý, là chỗ dựa để tự kiểm tra trong quản trị cho nên các doanh nghiệp có thể và nên hình thành sổ tay chính sách để hớng dẫn cho các quản trị viên.b/ Đặc điểm: Mối quan hệ giữa chính sách và chiến lợc: Có 3 yếu tố gắn kết nhau:Mục tiêu chiến lợc, Chiến lợc kinh doanh, Chính sách và có mối quan hệ nh sau: Mục tiêu Chiến lợc Chính sách Cái đích cần phải Bịên pháp để thực Những hớng dẫn, qui định đến trongtơng lai hiện mục tiêu hỗ trợ thực thi chiến lợc Nh trình bày ở trên, chiến lợc và chính sách không tách biệt nhau không khác nhau nhiều. Chiến lợc chứa đựng những cam kết sử dụng nguồn lực để đạt đợc mục tiêu, còn bản chất của chính sách là tạo ra một hành lang pháp lý vừa đủ rộng cho phép có sự lựa chọn sáng tạo để thực hiện những cam kết của chiến lợc một cách linh hoạt và có hiệu quả cao.c/ Có nhiều loại chính sách và nó tồn tại ở tất cả các cấp độ khác nhau của doanh nghiệp. Từ những chính sách lớn, chủ yếu của doanh nghiệp đến những chính sách chỉ áp dụng cho những cấp độ tổ chức thấp hơn của nó nh các chính sách chỉ liên quan đến các chức năng riêng rẽ nh: Tài chính sản xuất, Marketting, hoặc chỉ liên quan đến các dự án cụ thể. Do chính sách là những tài liệu chỉ dẫn cho việc lựa chọn trong khi ra quyết định cho nên nó có một phạm vi co giản nhất định, có thể bị hiểu sai hoặc có tính giải thích theo chủ quan của nhà quản trị, từ đó việc thực thi chính sách cũng không nghiêm chỉnh. Quan điểm phải nhất quán dù là một phạm vi và hình thức nh thế nào thì các chính sách cũng đợc sử dụng nh một cơ chế để thực thi chiến l-ợc và đạt đợc mục tiêu chung là phơng tiện để thực thi chiến lợc.Một số chính sách khác: - Chính sách chỉ nhận về công ty để làm công tác quản lý những kỷ s và cán bộ đã có trình độ đại học. - Chính sách khen thởng cho những sáng kiến, phát minh. - Chính sách khen thuởng cho tiết kiệm nguyên vật liệu - Chính sách xây dựng mối quan hệ đặc biệt với khách hàng-------------------------------------------------------------------------------------------------III/ Quản trị về chiến lợc:1/ Khái niệm về quản trị chiến lợc. Quản trị chiến lợc là một quá trình liên tục bắt đầu từ nghiên cứu môi trờng hiện tại và dự báo trong tơng lai, đề ra các mục tiêu chiến lợc của tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt đợc mục tiêu trong những điều kiện hiện tại và tơng lai. Quản trị chiến lợc có thể đợc coi nh là một nghệ thuật và khoa học thiết lập thực hiện và đánh giá các quyết định có liên quan đến nhiều chức năng khác nhau, cho phép doanh nghiệp tiến đến đạt đợc mục tiêu đã đề ra trong một khoản thời gian nhất định. Quản trị chiến lợc tập trung vào sự hợp nhất việc quản trị Marketting, tài chính sản xuất nghiên cứu phát triển và hệ thống thông tin các lĩnh vực kinh doanh để đạt đợc sự thành công. Rõ ràng trong quá trình quản trị chiến lợc chúng ta phải thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản của quản trị thể hiện qua 3 giai đoạn của quá trình quản trị chiến lợc là: Hoạch định chiến lợc, thực thi chiến lợc, kiểm tra và đánh giá chiến lợc.2/ Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lợc:a/ Giai đoạn hoạch định chiến lợc: Giai đoạn hoạch định chiến lợc hay còn gọi là lập kế hoạch chiến lợc là quá trình xây dựng nhiệm vụ kinh doanh, điều tra nghiên cứu để phát hiện những khó khăn, thuận lợi bên ngoài, các điểm mạnh và điểm yếu bên trong, để dề ra các mục tiêu chiến lợc và lựa chọn một chiến lợc tối u trong những chiến lợc có thể đã dùng. doanh nghiệp luôn luôn bị hạn chế các nguồn lực nên các nhà chiến lợc phải chọn một chiến lợc thích hợp và hợp lý nhất, có hiệu quả cao nhất, những quyết định này có liên quan đến các sản phẩm, thị trờng, nguồn tài nguyên và công nghệ cụ thể trong một khoảng thời gian dài trong tơng lai các chiến lợc xác định rõ đợc lợi thế cạnh tranh trong dài hạn và có những ảnh hởng toàn diện đến doanh nghiệp. Giai đoạn hoạch định chiến lợc là vấn đề quan trọng nhất, nếu doanh nghiệp không làm tốt giai đoạn này thì dù các giai đoạn khác có triển khai tốt đến mấy cũng không có ý nghĩa.b/ Giai đoạn thực thi chiến lợc: Đây là giai đoạn hành động của chiến lợc. Để thực thi phải có một tổ chức đảm đơng đợc nhiệm vụ và huy động quản trị viên, nhân viên thật sự bắt tay vào công việc. Ba hoạt động đảm bảo cho thực thi chiến lợc là: Thiết lập mục tiêu hằng năm, để đề ra các chính sách để theo đuổi và phân phối các nguồn tài nguyên. Đây -------------------------------------------------------------------------------------------------[...]... 06-3-1986 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng( cũ) về việc thành lập Công ty Thơng m i huyện Hiệp Đức Đồng thời các chức danh Lãnh đạo nh Gi m đốc, Phó Gi m đốc của Công ty cũng đợc UBND tỉnh QN-ĐN quyết định bổ nhi m Trụ sở của Công ty đóng tại Thị trấn Tân an, huyện Hiệp đức, Tỉnh Quảng nam - 1/Chức năng nhi m vụ của Công ty a- Chức năng - Kinh doanh xăng... nhi m vụ trong việc t m ra các phơng án kỷ thuật m i, t m ki m công trình và ký kết hợp đồng với chủ đầu t 3 M i trờng hoạt động của Công ty thơng m i huyện Hiệp Đức a M i trờng vĩ m : Cũng nh m i Công ty khác trong nền kinh tế thị trờng, Công ty hoạt động trong m i trờng vĩ m rộng lớn bao g m các lực lợng tạo thành cơ may và những m i đe doạ M i trờng vĩ m là yếu tố khó ki m soát đòi hỏi phải t m. .. khách hàng của Công ty hầu hết là các Công ty, Xí nghiệp, doanh nghiệp Nhà nớc Khách hàng đã tác động rất lớn đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty b.2 Điều kiện nhà cung cấp: Sự quan hệ với nhà cung cấp đã là m t thành công cho bất kỳ Công ty nào, hiện tại Công ty đang quan hệ với Công ty xăng dầu khu vực 5, Công ty xi m ng Hoàng thạch, Công ty xi m ng Hải vân các Công ty, xí nghiệp cung cấp... 11/9/2001 đã l m cho m t số nớc m t cân bằng về thơng m i, may m n thay cho sự tuyên đoán và chuẩn bị của Chính phủ ta nên điều này ảnh hởng không lớn đến nền kinh tế Việt nam, l m ổn định cho việc kinh doanh của Công ty thơng m i Hiệp đức nói riêng và các Công ty khác nói chung * Tỷ giá hối đói: Do ảnh hởng của cuộc khủng bố tại M đã l m biến động tỷ giá ở m t số nớc Đồng tiền Việt nam tuy có ảnh hởng... Cadoong chi m: 1940 ngời - Dân tộc M nong chi m: 408 ngời - Dân tộc khác chi m: 15 ngời *Vị trí : - N m về phía tây bắc tỉnh Quảng Nam, cách thị xã Tam Kỳ 80 Km I Sự hình thành và phát triển của công ty Thơng m i huyện Hiệp Đức: Công ty Thơng m i huyện Hiệp Đức thành lập từ n m 1986 trên cơ sở sát nhập từ 3 cửa hàng khu vực trên địa bàn huyện Hiệp Đức từ các Công ty Thơng m i huyện Thăng Bình, Quế Sơn và... vị kinh doanh đều phải trang bị cho m nh m t vũ khí cạnh tranh cho nên những chiến lợc hay chính sách đa ra đều phải phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty Chiến lợc kinh doanh m t trong những công cụ cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh của Công ty, việc xây dựng chiến lợc kinh doanh m t sự dự đoán nên cha có chính sách cụ thể rỏ ràng Cũng nh các Công ty khác, Công ty thơng m i huyện Hiệp. .. hởng m doanh nghiệp đã chọn IV/ Tiến trình hoạch định chiến lợc kinh doanh: 1/ Xác định chức năng nhi m vụ: Chức năng nhi m vụ hay là sứ m nh của doanh nghiệp đợc coi nh bản tuyên ngôn về m c đích của doanh nghiệp , nguyên tắc kinh doanh, triết lý kinh doanh, - lý tởng m doanh nghiệp tôn thờ, ni m tin của doanh nghiệp Chính vì vậy m bản thuyết minh... minh đến m i đối tợng có liên quan 2/ Phân tích các yếu tố m i trờng kinh doanh: - Doanh nghiệp là m t hệ thống m tồn tại trong m i trờng, liên hệ chặt chẽ với m i trờng chịu sự chi phối của m i trờng, m i chiến lợc của doanh nghiệp phải vạch ra trong m t m i trờng cụ thể, phải biết tận dụng thuận lợi m m i trờng đem lại và những hạn chế, những khó khăn, trở ngại vớng m c từ m i trờng - M i trờng... nhi m vụ của doanh nghiệp sẽ l m cho ngời ta phân biệt đợc doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác tuy chúng cùng kinh doanh m t loại sản ph m trên cùng m t thị trờng trong những điều kiện nhu nhau Bản thuyết minh về chức năng nhi m vụ của m t doanh nghiệp dù đợc trình bày ngắn gọn hay dài dòng đến m y cũng phải chứa đựng những nội dung chủ yếu sau: - Khách hàng của doanh nghiệp là ai - Sản ph m chính của. .. các loại hàng hoá phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ thơng m i nh: Xăng dầu, hàng bách hoá tổng hợp, muối Iốt, vật liệu xây dựng, hàng nông sản thực ph m Khách hàng của Công ty bao g m các đơn vị nh Công ty xi m ng Hoàng thạch, Công ty xi m ng Hải vân, Sở xây dựng và Sở giao thông Quảng Nam, Công ty xăng dầu khu vực 5 và các Công ty, Xí nghiệp cung cấp hàng bách hoá tổng hợp tại Đà Nẵng, kho muối Sa . tôi xin m nh dạn nêu lên đề tài m tôi luôn quan t m " ;Chiến lợc kinh doanh của Công ty Thơng m i huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam& quot; namNam".. chungvề chiến lợc kinh doanh. I/ M t số khái ni m về chiến lợc kinh doanh. 1/ Khái ni m chung về chiến lợc: Chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp là
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty thương m ại hiệp đức tỉnh quảng nam lời mở đầu., Chiến lược kinh doanh của công ty thương m ại hiệp đức tỉnh quảng nam lời mở đầu., Chiến lược kinh doanh của công ty thương m ại hiệp đức tỉnh quảng nam lời mở đầu., Môi trờng hoạt động của Công ty thơng mại huyện Hiệp Đức a. Môi trờng vĩ mô:, 3. Môi trờng công nghệ: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ kỷ thuật 4. Điều kiện tự nhiên: Là huyện miền núi mới đợc thành lâp năm 1986 Môi trờng ngành kinh doanh 1. Đặc điểm khách hàng:, 2. Điều kiện nhà cung cấp:, Môi trờng bên trong:, Nhận xét chung về việc xây dựng và thực hiện chiến lợc kinh doanh của Công ty:, Dù b¸o vỊ ph¸t triĨn kinh tÕ-x· héi:, Công tác đào tạo: Trình độ - Đại học Các bớc thực hiện. a. Giải quyết vấn đề, Thục hiện tốt chức năng chủ yếu., 3. Công tác xây lắp-kỷ thuật: 4. Về công tác quản lý:, 5. Công tác văn hoá và chính trị xã hội: 6. Công tác Đoàn thể và bảo vệ cơ quan:, Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lợc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn