một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì

63 514 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 10:20

Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịLời cảm ơn Hoàn thành luận văn này, ngoài nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi còn đợcsự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của tập thể, cá nhân trong và ngoài trờng.Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị- Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang bị chotôi kiến thức, đặc biệt là thầy giáo Th.S. Nguyễn Thanh Bình đã tận tình hớngdẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này.Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nhân viên trong phòng Kinh tế Tổng công ty Sông Đà đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc tìm hiểuthực tế và thu thập số liệu thông tin có liên quan đến đề tài.Tôi xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005Phạm Thị Thảo 1 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịLời cam đoanTôi xin cam đoan nội dung luận văn tốt nghiệp tôi viết là do bản thântôi thực hiện, không có sự sao chép, cắt ghép tài liệu từ các chuyên đề hoặcluận văn của ngời khác. Nếu sai tôi xin chịu kỷ luật với Nhà trờng.Hà Nội, ngày tháng năm 2005Sinh viênPhạm Thị ThảoPhạm Thị Thảo 2 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịLời mở đầuTrong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở nớc ta diễn ra ngàycàng mạnh mẽ, gắn liền với quá trình đó là yêu cầu về xây dựngsở hạ tầngđô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại. Do vậy mà quản đầu t xây dựng theodự ángiải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề này. Hình thức đợc áp dụng ở đâylà xây dựng các khu đô thị mới. Đây là những khu xây dựng mới tập trungtheo dự án đầu t phát triển hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ và phát triểnnhà của toàn khu.Tính đến thời điểm này Hà Nội đã, đang và sẽ thực hiện hàng loạt cácdự án phát triển nhà ở, các khu đô thị mới nh: Khu đô thị Mỹ Đình I, Mễ TrìHạ, Trung Hoà - Nhân Chính Trong đó dự án phát triển khu đô thị mới MỹĐình Mễ Trì với diện tích 36,86 ha, là một trong số ít dự án phát triển nhàở có quy mô lớn của Thành phố đã đợc xác định trong chơng trình nhà ở thànhphố và định hớng quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội. Với t cách là chủ đầut, Tổng công ty Sông Đà đầu t theo Luật khuyến khích đầu t trong nớc, cácquy chế, quy định hiện hành của Nhà nớc. Có thể nói công tác quản đầu txây dựng của dự án này là hình mẫu cho các dự án sau nàyTừ ý nghĩa quan trọng đó, sau một thời gian thực tập tại Tổng công tySông Đà em đã tìm hiểu, nghiên cứu về công tác quản của dự án Pháttriển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì , em thấy công tác quản đầu t xâydựng của dự án có nhiều điểm hợp nhng vẫn còn tồn tại một số mặt hạnchế. Vì vậy, em đã chọn đề tài:Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản đầu t xây dựng dự ánphát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ TrìMục đích của đề tài là: Trên cơ sở các quy định của pháp luật về QLDAđầu t xây dựng đi đến đánh giá tình hình quản đầu t xây dựng dự án pháttriển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì trong thời gian qua và đề ra nhữnggiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản dự án đầu t xây dựng.Kết cấu của đề tài gồm:Chơng I: luận chung về quản dự án đầu t xây dựng.Chơng II: Tình hình quản thực tế của dự án phát triển khu đô thịmới Mỹ Đình Mễ Trì.Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản dự án phát triểnkhu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. Em xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên khoaKinh tế quản môi trờng và đô thị, các cán bộ và nhân viên phòng Kinh tếcủa Tổng công ty Sông Đà đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốtnghiệp này.Mục lụcTrangLời mở đầu 3Chơng I 9Lý luận chung về quản dự án đầu t xây dựng 9I. Khái niệm về QldA và qLdA đầu t xây dựng 9Phạm Thị Thảo 3 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị1. Khái niệm về quản dự án 92. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình 93. Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình 94. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công trình 105. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu t và Ban Quản dự án trong trờng hợp chủ đầu t thành lập Ban Quản dự án 115.1. Chủ đầu t có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 115.2. Ban Quản dự án có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 11ii. quản dự án đầu t xây dựng ở việt nam 121. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo chu kỳ 121.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu t 121.2. Giai đoạn thực hiện đầu t 141.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đa dự án vào khai thác sử dụng 162. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo lĩnh vực 182.1. Quản phạm vi dự án 182.2. Quản thời gian 182.3. Quản chi phí 192.4. Quản chất lợng 192.5. Quản nhân lực 202.6. Quản thông tin 202.7. Quản rủi ro 202.8. Quản hợp đồng và hoạt động mua bán 212.9. Lập kế hoạch tổng quan 21III. Công cụ quản dự án đầu t xây dựng 211. Biểu đồ phân tách công việc 212. đồ mạng của dự án 223. Phơng pháp biểu đồ GANTT 224. Hệ thống thông tin 22IV. Quan điểm đánh giá dự án đầu t xây dựng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản dự án đầu t xây dựng 231. Các quan điểm đánh giá của dự án đầu t 231.1. Quan điểm của chủ đầu t 231.2. Quan điểm của Nhà nớc 232. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản dự án 232.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án 242.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án 24Phạm Thị Thảo 4 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịChơng II 25Tình hình quản thực tế của dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 25I. Giới thiệu khái quát về dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 251. Các chỉ tiêu cơ bản của khu đô thị: 261.1. Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cơ bản phần kiến trúc: 261.2. Chỉ tiêu cơ bản phần hạ tầng kỹ thuật: 261.3. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: 272. Hình thức quản đầu t của dự án 273. Tổng vốn đầu t 27Tổng mức đầu t(A+B+C): 287.772 triệu đồng 284. Phơng thức huy động vốn 285. Mục tiêu của dự án 286. Tiến độ thực hiện dự án: 287. Cơ chế quản dự án 288. đồ tổ chức và điều hành dự án: 298.1. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệpsông Đà 308.2. Bộ máy của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệp sông Đà 30II. ý nghĩa của dự án 30III. Các căn cứ pháp lý, cơ chế liên quan đến quản dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 311. Các căn cứ pháp 312. Một số cơ chế liên quan đến dự án 322.1. Cơ chế quản sử dụng đất 322.2. Cơ chế xây dựng hạ tầng xã hội bằng tiền sử dụng đất chậm nộp 33IV. Công tác quản thực hiện của dự án KĐT mới Mỹ Đình Mễ Trì 331. Giai đoạn chuẩn bị đầu t 331.1. Tình hình thực hiện 33Giá 37Hạng mục 43Tổng 43T 45Giá 451.2. Đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn này 452. Giai đoạn thực hiện dự án 462.1. Tình hình thực hiện 462.2. Đánh giá kết quả thực hiện: 46Phạm Thị Thảo 5 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị3. Giai đoạn kết thúc dự án: 47V. Công tác quản thực hiện theo lĩnh vực của dự án khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì481. Quản tiến độ thực hiện dự án 482. Quản chất lợng dự án 493. Quản chi phí dự án 51Hạng mục 52Tổng 524. Quản nhân lực 52Chơng III 54Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 54I. Phơng hớng phát triển của dự án: 541. Mục tiêu 542. Phơng hớng hoạt động 543. Những nhiệm vụ quản dự án cần tiếp tục hoàn thiện đến khi kết thúcgiai đoạn thực hiện dự án 55II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản dự án phát triển khu đô thị mới MỹĐình Mễ Trì 551. Công tác tổ chức bộ máy quản 552. Hoàn thiện các quy định quản nội bộ 563. Công tác quản chất lợng, tiến độ 56III. Một số kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 57Kết luận 59Phạm Thị Thảo 6 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịDanh mục những từ viết tắt trong luận vănCBCNV Cán bộ công nhân viênCP ĐTPT Cổ phần đầu t phát triểnDD Dở dangDT Dự toánHĐ Hoạt độngHĐQT Hội đồng quản trịHH Hỗn hợpKDHT Kinh doanh hạ tầngLN Lợi nhuậnQLDA Quản dự ánTCT Tổng công tyTNDN Thu nhập doanh nghiệpTT Thấp tầngPhạm Thị Thảo 7 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịDanh mục bảng biểuBảng 1: Thu nhập của dự án 42Bảng 2: Tỷ suất thu hồi nội bộ 43Bảng 3: Doanh thu của dự án 44Bảng 4: Nhu cầu vốn theo tiến độ dự án 51Bảng 5: Khả năng khai thác hàng năm 53Biểu 1: Phân tách công việc - GANTT 43Bản đồ liên vùng 29Sơ đồ công trình khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 39Mặt bằng tổng thể chung c cao tầng CT1(Khối 9 12 tầng) 55Phạm Thị Thảo 8 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thịChơng I Lý luận chung về quản dự án đầu t xây dựngI. Khái niệm về QldA và qLdA đầu t xây dựng1. Khái niệm về quản dự án.Quản dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực vàgiám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thànhđúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách đợc duyệt và đạt đợc các yêu cầu đãđịnh về kỹ thuật và chất lợng sản phẩm dịch vụ, bằng những phơng pháp vàđiều kiện tốt nhất cho phép.- Quản dự án = Quản các nguồn lực của dự án: Quản ngân sách cho dự án Quản nguồn nhân lực tham gia dự án Quản các thiết bị và các nguồn lực vật chất khác đợc sử dụng để thựchiện dự án Kết hợp chúng với nhau để đạt mục tiêu của dự án đúng tiến độ, trongphạm vi ngân sách với chất l ợng thiết kế.2. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trìnhQuản dự án đầu t xây dựng công trình có các đặc điểm nh quản dựán nói chung và một số đặc điểm riêng nh: đối tợng của quản công trìnhxây dựng, việc quản đợc pháp luật quy định cụ thể về hình thức quản lý,trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình quản dự án vv 3. Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình.Có hai hình thức quản dự án đầu t xây dựng công trình nh sau:a) Thuê tổ chức t vấn quản dự án khi chủ đầu t xây dựng công trìnhkhông đủ điều kiện năng lực;b) Trực tiếp quản dự án khi chủ đầu t xây dựng công trình có đủ điềukiện năng lực về quản dự án.Trờng hợp chủ đầu t trực tiếp quản dự án thì chủ đầu t có thể thànhlập Ban Quản dự án. Ban Quản dự án chịu trách nhiệm trớc pháp luật vàchủ đầu t theo nhiệm vụ, quyền hạn đợc giao.Tổ chức, cá nhân quản dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quyđịnh của pháp luật.Phạm Thị Thảo 9 Lớp KT&QL Đô thị 43Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị4. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng côngtrình.Các đối tợng tham gia vào quá trình quản lý, thực hiện đầu t bao gồm cácdoanh nghiệp, các cơ quan của Nhà nớc, các tổ chức xã hội và các hiệp hội cóliên quan đến đầu t, các khách hàng tiêu thụ sản phẩm của dự án đầu t. Cụ thể:- Chủ đầu t: là chủ thể quan trọng nhất đóng vai trò quyết định mọi vấn đề củađầu t. Chủ đầu t là ngời sở hữu vốn, ngời vay vốn hoặc ngời đợc giao tráchnhiệm trực tiếp quản và sử dụng vốn để thực hiện đầu t theo quy định củapháp luật.- Các tổ chức t vấn đầu t và xây dựng: Các tổ chức này là các tổ chức chuyênngành làm các công việc lập dự án đầu t, khảo sát thiết kế, quản việc thựchiện dự án đầu t. Các tổ chức này thực hiện công việc thông qua hợp đồng vớiChủ đầu t.- Các doanh nghiệp xây dựng: chịu trách nhiệm tổ chc xây dựng, lắp đặt côngtrình theo hợp đồng đã ký với chủ đầu t;- Các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp các yếu tố đầu vào cho dự án đầu t ởcác giai đoạn đầu t;- Các tổ chức cung cấp và tài trợ vốn cho dự án đầu t;- Các khách hàng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án; - Các cơ quan của Nhà nớc có liên quan đến đầu t nh: Chính phủ, Bộ Kế hoạchvà Đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nớcViệt Nam, các Bộchức năng khác và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng; Phạm Thị Thảo 10 Lớp KT&QL Đô thị 43[...]... hiện dự án, cụ thể nh: Dự án B.O.T thuỷ điện Cần Đơn thuộc nhóm A, vốn đầu t hơn 1000 tỷ đồng, dự ánBO thuỷ điện Ry Ninh II vốn đầu t trên 130 tỷ đồng, thuỷ điện Nà Lơi, nhà máy cán thép Hng Yên v.v I Giới thiệu khái quát về dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì Dự án đầu t khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trìmột trong các dự án phát triển đô thị đã đợc xác định trong chơng trình phát triển. .. đã và đang quản thực hiện các dự án về xây dựng hạ tầng khu đô thị mới nh khu Nam Thanh Xuân- Hà Nội, khu Ao Sen thị xã Hà Đông và hiện đang thực hiện dự án: xây dựng khu Đô thị Vạn Tờng- thuộc khu công nghiệp Dung Quất ( Quảng Ngãi) với quy mô gần 30ha Về kinh nghiệm quản các dự án đầu t: TCT Sông Đà cũng đã tự đầu t nhiều công trình xây dựng có vốn đầu t lớn với hình thức đầu t: chủ đầu t tự... điểm đánh giá dự án đầu t xây dựng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản dự án đầu t xây dựng 1 Các quan điểm đánh giá của dự án đầu t Các d án phải đợc đánh giá theo các giác độ lợi ích khác nhau nh lợi ích của chủ đầu t, lợi ích của quốc gia và xã hội, lợi ích của tổ chức tài trợ cho dự án, lợi ích của dân c địa phơng đặt dự án đầu t 1.1 Quan điểm của chủ đầu t Khi đánh giá dự án đầu t các chủ đầu. .. đai 3 + Phía Đông- Nam giáp đờng quy hoạch + Phía Tây_ Bắc giáp dân c xã Mễ Đình + Phía Tây- Nam giáp đờng quy hoạch và khu liên hiệp thể thao quốc gia Toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm - Hà Nội Tổng diện tích của khu đô thị là 36476 m2 Tên dự án đầu t : Dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì Địa điểm xây dựng: Thuộc xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, huyện Từ... dự án hoặc dự án thành phần để khai thác tạo nguồn vốn thúc đẩy việc hoàn thành toàn bộ dự án Khi bàn giao toàn bộ công trình, phải giao cả hồ hoàn thành công trình, những tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình đợc bàn giao, tài liệu hớng dẫn sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dỡng công trình Đối với dự án khu đô thị mới, khi hoàn thành dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển. .. Tổng công ty Sông Đà để đầu t xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì 2 Một số cơ chế liên quan đến dự án 2.1 Cơ chế quản sử dụng đất Chủ đầu t dự án chịu trách nhiệm quản toàn bộ diện tích đất đợc giao để tổ chức thực hiện dự án đến khi kết thúc và bàn giao cho Thành phố Phạm Thị Thảo 32 Lớp KT&QL Đô thị 43 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị Chủ... đợc xây dựng đồng bộ theo quy hoạch đợc duyệt, đáp ứng các yêu cầu về không gian kiến trúc, kỹ thuật, tạo môi trờng sinh hoạt thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trờng và điều kiện sống cho ngời dân đô thị 6 Tiến độ thực hiện dự án: Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì thực hiện trong thời gian 04 năm, từ quý IV năm 2001 đến hết quý III năm 2005 7 Cơ chế quản dự án Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì. .. đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệp Sông Đà Phạm Thị Thảo Phòng Phòng XN T TCKT vấn Thiết kế QLKT Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật Phòng TC HC 29 Lớp KT&QL Đô thị 43 Luận văn tốt nghiệp Khoa: Kinh tế -Quản Môi trờng và Đô thị 8.1 Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thịkhu công nghiệp sông Đà T vấn đầu t: lập và thực hiện các dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thịkhu công. .. nghiệm đầu t và mô hình quản đô thị hiện đại - Hạn chế việc xây dựng nhà ở không theo qui hoạch III Các căn cứ pháp lý, cơ chế liên quan đến quản dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì 1 Các căn cứ pháp - Luật đất đai ngày 14/7/1993 và luật sửa đổi bổ xung một số điều của luật đất đai ngày2/12/1998 - Pháp lệnh thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000 - Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7... triển khu đô thị mới, chủ đầu t phải lập hồ hoàn công và chuyển giao việc quản khai thác sử dụng toàn bộ các công trình kết cấu hạ tầng trên khu đất thuộc dự án cho UBND cấp tỉnh để quản khai thác sử dụng Đối với dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển khu đô thị mới phải xây dựng trong nhiều năm thì việc tổ chức chuyển giao có thể tiến hành thành nhiều đợt theo kế hoạch phân kỳ đầu . cứu về công tác quản lý của dự án Phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì , em thấy công tác quản lý đầu t xây dựng của dự án có nhiều điểm hợp lý nhng. tại một số mặt hạnchế. Vì vậy, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu t xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì, một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì, một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì

Từ khóa liên quan