một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam

78 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 09:30

Lời mở đầuTrong tất cả các hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trờng thì công tác thị trờng tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quết định đến các hoạt động.ràng, chỉ có tiêu thụ đợc sản phẩm thì các hoạt động của khác của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trờng.Mặt khác, môi trờng kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động luôn luôn biến động, thị trờng luôn vận động theo những qui luật của vốn có của nó. do vậy chỉ có nắm vững các xu thế vận động của thị trờng, đa ra đợc các quyết định sán xuất kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trờng nói riêng và của môi trờng nói chung thì doanh nghiệp mới có các cơ hội để thành công trong lĩnh vực mình hoạt động.Chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩmmột bộ phận hợp thành quan trọng trong chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thực hiện đợc các vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh là sản xuất ra những loại sản phẩm gì, sản xuất nh thế nào, bán cho ai và đâu để một mặt tăng cờng đợc thế và lực của doanh nghiệp trên thị trờng, và mặt khác giúp cho doanh nghiệp có thể tận dụng đến mức cao nhất các u thế về nguồn lực của mình, hạn chế rủi ro nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong kinh doanh.Đợc may mắn công tác và làm việc tại một công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam (là chi nhánh của công ty Broken Hill Propriaryty Ltd, một công ty đợc thành lập tại úc cũng là một công ty nắm giữ đa số cổ phần ) trong những năm nền kinh tế của nớc ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trờng, bản thân đã đợc chứng kiến những thăng trầm của công ty trong môi trờng cạnh 1tranh ngày càng khắc nghiệt. Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua cho thấy chỉ có tập trung vào công tác thị tr-ờng, coi thị trờng là động lực của sản xuất kinh doanh, lấy việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng về hàng hoá và dịch vụ, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Có những ứng xử phù hợp với những thay đổi của thị trờng sản phẩm để hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ thị trờng ngày càng tốt hơn thì mới đa doanh nghiệp đến chỗ làm ăn có hiệu quả ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào Ngân sách Nhà nức và nâng cao đời sống của nhân viên trong Công ty.Tuy nhiên, những thành tích trong quá khứ không phải là chìa khoá bảo đẩm cho những thành công trong trong tơng lai, vì vậy công tác chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm đợc xác định đúng đắn sẽ là tiền đề giúp cho doanh nghiệp có đợc các chính sách, các quyết định, các ứng xử phù hợp nhằm giành đợc u thế so với các đối thủ cạnh tranh và tăng phần thị trờng của mình. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình : Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam.2Phần thứ nhấtChiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩmMột yếu tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệptồn tại và phát triển.I - Thị trờng tiêu thụ sản phẩm - yếu tố cơ bản trong quá trình tái sản xuất của các doanh nghiệp.1 Khái niệm về quá trình tái sản xuất.Xã hội không thể ngừng tiêu dùng - do vậy sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ra phải trở thành hàng hoá để phục vụ cho quá trình tiêu dùng của xã hội, nên doanh nghiệp không thể ngừng sản xuất. Do vậy bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu xét theo tiến trình đổi mới không ngừng của nó thì đồng thời là quá trình tái sản xuất.Nh vậy, tái sản xuất xã hội hay tái sản xuất cá biệt (tái sản xuất của các doanh nghiệp) đều là quá trình sản xuất đợc lặp lại thờng xuyên và phục hồi không ngừng. Tái sản xuất của các doanh nghiệp là một bộ phận của tái sản xuất xã hội và có mối liên hệ biện chứng với nhau.Xét về qui mô thì tái sản xuất có 2 loại:1.1. Tái sản xuất giản đơn.Là quá trình tái sản xuất đợc lặp lại với qui mô không thay đổi của năm sau so với năm trớc. Loại hình tái sản xuất này thờng diễn ra các doanh nghiệp có trình độ sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp, và đối với các nền kinh tế nhỏ.31.2. Tái sản xuất mở rộng.Là quá trình sản xuất đợc lặp đi lặp lại với qui mô năm sau lớn hơn năm trớc. Loại hình tái sản xuất này diễn ra các doanh nghiệp có trình độ sản xuất cao, năng suất lao động cao, có sản phẩm thăng d. Sản phẩm sản xuất ra không những đủ bù đắp đợc những chi phí sản xuất mà còn có lợi nhuận để đầu t phát triển. Lợi nhuận thực hiện qua tiêu thụ sản phẩm đợc giữ lại là điều kiện để thực hiện tái sản xuất mở rộng của các doanh nghiệp.Có 2 loại tái sản xuất mở rộng là:- Một là: Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng. Thể hiện chỗ tổng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ra tăng hơn năm trớc do tăng vốn và tăng khối lợng lao động trong quá trình sản xuất mà không liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn lao động.- Hai là: Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu. Thể hiện chỗ tổng sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra năm sau tăng lên do năng suất lao động tăng lên và hiệu quả tơng đối của việc sử dụng vốn và lao động tăng lên còn khối lợng vốn và lao động có thể không thay đổi, hoặc có thể giảm xuống hay tăng lên nhng tổng mức độ tăng hay giảm của hai nhân tố này phải nhỏ hơn tổng mức tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn.2. Các khâu cơ bản của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp.Quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đợc lặp đi lặp lại theo từng chu kỳ bao gồm bốn khâu cơ bản là:Sản xuất - Phân phối - Lu thông - Tiêu dùng.Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, mỗi khâu có một ý nghĩa nhất định nhng giữa bốn khâu cơ bản đó có mối quan hệ biện chứng với nhau.Sản xuất là khâu đầu tiên và cũng là khâu cơ bản quyết định nhất - vì nếu không có sản xuất thì sẽ không có các khâu khác, không có sản phẩm 4hàng hoá để phân phối, lu thông và tiêu dùng. Nhng sản xuất là để tiêu dùng, tiêu dùng là khâu kết thúc của quá trình tái sản xuất, tiêu dùng là mục đích của sản xuất và có tác dụng tích cực trở lại đối với sản xuất, nó định ra khối lợng, cơ cấu, chất lợng sản phẩm của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trờng, ngời tiêu dùng là thợng đế, do đó sự phát triển đa dạng của nhu cầu ngời tiêu dùng là động lực quan trọng đối với sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp.Mặt khác, sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ra là để bán trên thị trờng. Do vậy thị trờng nằm khâu lu thông. Phân phối. lu thông chính là khâu trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng do đó thị trờng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp.Lu thông là khâu tiếp tục hoàn thành sự phân phối. Nó làm cho sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phù hợp với nhu cầu của ngời tiêu dùng. Do vậy lu thông trở thành môi giới giữa một bên là sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Lu thông làm cho sự phân phối trở lên cụ thể hoá thích hợp với mọi nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp sản xuất ra đối với mọi tầng lớp dân c và mọi nghành sản xuất chính tại khâu này mà giá trị hàng hoá của một doanh nghiệp sản xuất ra đợc thực hiện còn lợi ích của ngời mua là giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thoả mãn phù hợp với khả năng thanh toán của họ.Tóm lại, sản xuất - phân phối - lu thông - tiêu dùng hợp thành một thể thống nhất của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp thị trờng nằm trong khâu lu thông, nó vừa đảm bảo cho các doanh nghiệp có các điều kiện để mua các yếu tố chuẩn bị cho quá trình sản xuất (thị trờng đầu vào) và là nơi để các doanh nghiệp tiến hành bán các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm thu đợc giá trị của sản phẩm hàng hoá để có điều kiện thực hiện quá trình tái sản xuất tiếp theo.Nh vậy, thị trờng tiêu thụ sản phẩmmột khâu hết sức quan trọng và là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, mà nếu thiếu nó thì quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp sẽ bị ngừng trệ, sản phẩm sản 5xuất ra không đến đợc ngời tiêu dùng, hoặc không đáp ứng đợc đầy đủ và kịp thời nhu cầu của họ do đó nó là mục tiêu của quá trình sản xuất sản phẩm hàng hoá, là động lực của quá trình tái sản xuất của mọi doanh nghiệp.3. Thị trờng tiêu thụ sản phẩm - yếu tố cơ bản thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.3.1. Khái niệm về thị trờng:Thuật ngữ thị trờng, lúc ban đầu đợc hiểu là một địa điểm cụ thể mà ở đó ngời bán và ngời mua gặp gỡ nhau để trao đổi hàng hoá.Ngày nay sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ có thể diễn ra mọi nơi, mọi lúc bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó, khái niệm về thị trờng đã có nhiều thay đổi.- Đối với nhà kinh tế học thị trờng bao gồm mọi ngời mua và mọi ng-ời bán trao đổi với nhau về hàng hoá và dịch vụ. Họ quan tấm đến cấu trúc của thị trờng, sự thực hiện trao đổi và tiến trình hoạt động của mỗi loại thị trờng.- Đối với một ngời làm công tác maketing của doanh nghiệp, thì thị trờng là tập hợp những ngời hiện mua bán và những ngời sẽ mua một mặt hàng nào đó, những ngời bán khác cũng bán một loại hàng hoá cạnh tranh với hàng hoá của doanh nghiệp mình.Do đó, trên thị trờng hình thành nên các quan hệ giữa ngời bán với ngời mua, giữa ngời bán với nhau và quan hệ giữa những ngời mua với nhau để thực hiện quá trình trao đổi hàng hoá. Vì vậy, có thể thấy rằng, để thị tr-ờng hình thành và tồn tại phải có các điều kiện sau:+ Đối tợng trao đổi: là sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ.+ Đối tợng tham gia trao đổi: Ngời bàn và ngời mua.+ Điều kiện để thực hiện trao đổi: khả năng thanh toán.6Nh vậy, điều kiện quan tâm của các doanh nghiệp là tìm ra nơi trao đổi tìm ra nhu cầu và khả năng thanh toán của sản phẩm mà doanh nghiệp dự định cung ứng cho thị trờng để thực hiện giá trị của sản phẩm, còn đối với ngời tiêu dùng họ lại quan tâm đến việc so sánh những sản phẩm và dịch vụ mà nhà sản xuất cung ứng thoả mãn đúng nhu cầu của họ đến đâu. Họ quan tâm đến giá trị sử dụng của sản phẩm do doanh nghiệp cung ứng.3.2 Vai trò của thị trờng.- Do thị trờng là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các cá nhân, gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của các doanh nghiệp về sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào, và các quyết định của công nhân về việc làm cho ai và bao lâu đều đợc dung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả, nên quá trình điều chỉnh giá cả hàng hoá và dịch vụ trên thị trờng sẽ khuyến kích các nhà sản xuất sử dụng các nguồn lực cho sản xuất tiết kiệm hơn, có hiệu quả hơn để sản xuất ra đúng loại sản phẩm mà thị trờng cần. Trên góc độ này để xem xét thì thị trờng chỉ chấp nhận những loại hàng hoá có chi phí xã hội hợp lý bằng mức chi phí trung bình của xã hội và có giá trị sử dụng phù hợp với ngời tiêu dùng thôi. Ngợc lại thì hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất ra sẽ không đợc thị trờng chấp nhận sẽ bị ứ đọng và không bán đợc. Với ý nghĩa đó thì thị trờng tiêu thụ sản phẩm là nơi đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của mọi hoạt động trong doanh nghiệp, là nơi kiểm nghiệm giá trị sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất ra có đáp ứng nhu cầu của thị trờng hay không?. Thị trờng là nơi kết hợp giữa cung và cầu, nó cho biết số lợng ngời bán và số l-ợng ngời mua. Hoạt động của các nhân vật này, mối quan hệ giữa họ theo những qui luật riêng nhng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Số lợng ngời mua, ngời bán trên thị trờng nhiều hay ít phản ánh của thị trờng. Việc mua hay bán sản phẩm với khối lợng và giá cả bao nhiêu là do cung và cầu thị trờng quyết định. Do vậy qui mô của thị trờng tiêu thụ sản phẩm sẽ quyết định qui mô sản xuất, hiệu quả của hoạt động thị trờng tiêu thụ sản phẩm sẽ 7ảnh hởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, vì số lợng sản phẩm tiêu thụ giá cả là hai nhân tố cơ bản ảnh hởng đến qui mô doanh số và qui mô lợi nhuận của doanh nghiệp ảnh hởng đến hiệu quả của qui trình sử dụng các nhân tố sản xuất kinh doanh.Vì vậy, việc xác định nhu cầu trên thị trờng tiêu thụ sản phẩm, sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh sẽ giúp cho các doanh nghiệp có các ph-ơng án sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao thế lực của doanh nghiệp trên thị trờng phục vụ tốt nhu cầu của ngời tiêu dùng và đạt đợc mục tiêu đặt ra.- Thông qua thị trờng tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp tìm cách giải quyết các vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh nh sau:- Cơ cấu mặt hàng.+ Phải sản xuất mặt hàng gì ? cho ai ?+ Số lợng bao nhiêu ?- Chất lợng hàng hoá.+ Mẫu mã, kiểu dáng, nhãn hiệu, biểu tợng, bao gói của sản phẩm.+ Các đặc tính cụ thể của sản phẩm hàng hoá.- Giá bán là bao nhiêu ?- Bán sản phẩm đâu ? và phơng thức bán nh thế nào ?- Làm thế nào để khách hàng có ấn tợng tốt về sản phẩm và về doanh nghiệp ? để lôi kéo họ vào việc mua hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất ra 4. Phân loại thị trờng.Để thành công trong cuộc cạnh tranh trên thị trờng thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải hiểu tính chất, các mối quan hệ từng loại trên thị trờng. Phân loại thị trờng có ý nghĩa quan trọng giúp cho các doanh nghiệp nhận thức đợc điều đó.8Có nhiều cách phân loại thị trờng. Mỗi cách phân loại có một ý nghĩa riêng. đây chúng tôi xin đề cập đến cách phân loại thị trờng dựa vào tính chất của thị trờng và cách phân loại dựa vào vai trò của ngời mua và ngời bán trên thị trờng.4.1. Phân loại theo tính chất của thị trờng thì có:- Thị trờng độc quyền và thị trờng cạnh tranh.- Thị trờng đầu vào và thị trờng đầu ra.- Thị trờng nông thôn và thị trờng thành thị.a) Thị tr ờng vừa cạnh tranh vừa độc quyền: Là hình thái thị trờng mà đó có một ngời bán và nhiều ngời mua. Trên loại thị trờng này bất kỳ một ngời bán nào cũng có thể là ngời cạnh tranh hoặc là ngời độc quyền hoặc là nhóm độc quyền đối với loại sản phẩm nào đó và số lợng và chất lợng sản phẩm thờng khác nhau chút ít. Ví dụ trên thị trờng thuốc lá có một số doanh nghiệp tham gia sản xuất thuốc lá nhng với số lợng chất lợng và nhãn hiệu khác nhau. đây các doanh nghiệp vừa là ngời cạnh tranh với nhau nhng họ lại đợc độc quyền đối với phẩm chất và nhãn hiệu sản phẩm. Trong trờng hợp này mỗi doanh nghiệp vừa có quyền định giá bán vừa phải cạnh tranh.Các doanh nghiệp cạnh tranh trên loại thị trờng này muốn dành đợc thắng lợi thì phải làm sao đa ra thị trờng các sản phẩm có chất lợng mẫu mã đẹp trên cơ sở giá thành thấp ddể có thể bán với giá thấp hơn đối thủ của mình mà vẫn thu đợc lợi nhuận cao từ đó có thể mở rộng đợc phần thị trờng của mình nhờ sự thu hút khách hàng của đối thủ cạnh tranh.b) Thị tr ờng đầu ra của doanh nghiệp : Đây là loại thị trờng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trên thị trờng đầu vào doanh nghiệp đóng vai trò ngời mua các yếu tố phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh nh: T liệu sản xuất, nguyên vật liệu, lao động vốn với ý nghĩa đó thị trờng là điều kiện đảm bảo cung ứng có hiệu quả 9các yếu tố cần thiết để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Đối với thị trờng nguyên liệu của một doanh nghiệp công nghiệp đặc biệt là thị trờng nông sản có ý nghĩa rất quan trọng. Vì nguyên liệu vừa ảnh hởng đến giá thành sản phẩm vừa ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm vừa ảnh hởng đến tổ chức các quá trình sản xuất do đó việc định ra một chiến lợc phát triển vùng nguyên liệu, chính sánh định giá mua nguyên liệu có ảnh h-ởng rất lớn đến việc mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nớc ta.LĐ Sản phẩm hàng hoá.CN NVL Dịch vụ.Vốn Thị trờng đầu vào Thị trờng đầu ra.Đối với thị trờng đầu ra (thị trờng tiêu thụ sản phẩm). Đây là thị tr-ờng quan trọng nhất để bảo đảm cho quá trình tái sản xuất sản xuất mở rộng của doanh nghiệp. Thị trờng này xác định nhu cầu cho sản xuất kinh doanh định hớng mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy thị trờng đầu ra là thớc đo là động lực củ sản xuất kinh doanh.c). Đối với thị tr ờng nông thôn và thị tr ờng thành thị. Do đặc điểm nớc ta dân số sinh sống các vùng nông thôn chiếm tới 80 - 85% dân số cả nớc nhng hiện tại mức thu nhập thấp nên việc khai thác và mở rộng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội.- Các doanh nghiệp hoạt động trên thị trờng này phải đa ra đợc các loại sản phẩm không chỉ thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng mà còn phải có mức giá phù hợp với nhu cầu của đại đa số gia đình nông dân. Đối với thị trờng thành thị: Đây là thị trờng quy mô lớn tính chất cạnh tranh cao cả 10Doanh nghiệp [...]... của môi trờng kinh doanh ảnh hởng đến chiến lợc thị trờng (nh đã trình bầy trên.) - Dự kiến các kênh phân phối và phơng thức tiêu thụ sản phẩm 4 Phân đoạn thị trờng và định vị sản phẩm trên thị trờng tiêu thụ sản phẩm : Cũng nh các chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh, chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm không thể có cơ hội thành công nếu nh công tác nghiên cứu thị trờng không đợc chú ý Trong... triển và mở rộng thị trờng của doanh nghiệp trong tơng lai của doanh nghiệp 2 Một số chiến lợc thị trờng dựa trên mối quan hệ sản phẩm trên thị trờng : Sản phẩm luôn gắn liền với thị trờng Vì thế chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm không thể không đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ giữa sản phẩmthị trờng đợc Quan hệ giữa sản phẩmthị trờng đợc mô tả tại ma trận sau đây: - Khi tốc độ tiêu dùng... trờng tiêu thụ sản phẩm Thông thờng thị trờng tiêu thụ sản phẩm đối với một loại hàng hoá nào đó gồm 4 bộ phận cơ bản: - Thị trờng hiện tại của các đối thủ cạnh tranh - Thị trờng hiện tại của doanh nghiệp - Thị trờng không tiêu dùng tơng đối - Thị trờng không tiêu dùng tuyệt đối - Thị trờng hiện tại của doanh nghiệp đợc gọi là thị trờng mục tiêu còn phần thị trờng không tiêu dùng tơng đối và phần thị. .. khác nhau đó, mỗi nhóm sản phẩm sẽ có các chiến lợc thị trờng thích hợp khác nhau đồ ma trận tăng trởng /thị phần (BCG) Tỷ lệ (%) tăng trởng của doanh số hoặc số lợng sản phẩm tiêu thụ Cao Trung Bình STARS QUESTION MARKS CASH COWS Thấp DOGS Thấp Thị phần (%) - Các sản phẩm nằm ô thứ nhất (Question Marks) có tốc độ tăng tr- ởng thị phần cao nhng tỷ lệ thị phần thấp Doanh nghiệp... loại thị trờng tiêu thụ sản phẩm, nó là khó tính hay dễ tính đối với sản phẩm của doanh nghiệp, hoặc nếu đa sản phẩm mới của doanh nghiệp vào thị trờng thì hiệu quả sẽ ra sao, khách hàng của doanh nghiệp thuộc loại nào v.v Nói tóm lại, chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp phải giải quyết đợc các vấn đề cơ bản sau : - Thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là thị trờng nào ? - Sản. .. trởng thị trờng Các chiến lợc thích hợp cho một doanh nghiệp nằm các ô khác nhau của ma trận chiến lợc chính đợc liệt kê theo thứ tự hấp dẫn khác nhau để lựa chọn Ma trận chiến lợc chính Sự tăng trởng nhanh của thị trờng sản phẩm - Chiến lợng phát triển thị trờng - Chiến lợng phát triển thị trờng - Chiến lợc thâm nhập thị trờng - Chiến lợc thâm nhập thị trờng - Chiến lợc phát triển sản phẩm. .. cơ bản mà nhiều công ty trên thế giới sử dụng là: Ma trận tăng trởng /thị phần của nhóm t vấn Boston Consulting Group (BCG), ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận chiến lợc chính a Ma trận BCG (Bosston Consulting Group) Ma trận này dựa trên 2 chỉ tiêu chính là: Tốc độ tăng trởng thị phần về doanh sốsố lợng sản phẩm tiêu thụ (trục tung) và tỷ lệ % thị phần (trục hoành) Các sản phẩm của doanh nghiệp... nhân lực đủ để quản lý các hoạt động mở rộng - Khi doanh nghiệp đã thành công đối với các sản phẩm hiện có - Khi doanh nghiệp còn khả năng sản xuất * Chiến lợc phát triển sản phẩm : - Khi doanh nghiệp đã có sản phẩm thành công đang giai đoạn chín muồi của chu kỳ sống của sản phẩm ý tởng đây là nhằm thu hút khách 31 hàng đã thoả mãn thử các sản phẩm mới hoặc sản phẩm cải tiến và đã có kết quả tích... thông tin làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lợc sản xuất kinh doanh và đề ra các chính sách các quyết định phù hợp trong đó có chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Kỹ thuật chủ yếu trong việc nghiên cứu thị trờng là phần đoạn thị trờng Sẽ đợc trình bầy cụ thể mục II II Chiến l ợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng A Những... Đây là thị trờng chủ yếu của doanh nghiệp, nhờ vào nó mà doanh nghiệp có thể mua sắm các loại vật t kỹ thuật các yếu tố đầu vào khác phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp diễn ra một cách thuận lợi 5 Nghiên cứu thị trờng Nh đã trình bầy phần trên quy mô của thị trờng tiêu thụ sản phẩm gắn liền với số lợng ngời mua với một loại sản phẩm . góp phần hoàn thiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam. 2 Phần thứ nhất Chiến lợc thị trờng tiêu thụ. mắn công tác và làm việc tại một công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam (là chi nhánh của công ty Broken Hill Propriaryty Ltd, một công ty đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam, một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam, một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam, 1 Khái niệm về quá trình tái sản xuất., Phân loại thị trường., c). Đối với thị trường nông thôn và thị trường thành thị., Nghiên cứu thị trường., * Chiến lược bao gồm :, Các giai đoạn của quá trình quản lý chiến lược., a. Ma trận BCG (Bosston Consulting Group)., c) Ma trận chiến lược chính (Gand Strategy Matrix) :, b - chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm:, Phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm trên thị trường tiêu thụ sản phẩm :, II - Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm., a) Tính theo số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2000., b) Xu hướng,tâm lý tiêu dùng trong dân cư., Xác định mục tiêu của chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm., III. Một số biện pháp gớp phần thực hiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt nam, a) Đối với sản phẩm :

Mục lục

Xem thêm