thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh

134 3,004 21

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,601 tài liệu

  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 08:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH ___________________ Võ Thiện Cang THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN NHÂN SỰ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH ___________________ Võ Thiện Cang THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN NHÂN SỰ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản giáo dục Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2011 LỜI CẢM ƠN uận văn này là kết quả của quá trình học tập tại trường Đại học phạm thành phố Hồ Chí Minh quá trình công tác của bản thân tại phòng Tổ chức Cán bộ – Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Với tình cảm chân thành, tác giả kính bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy, Cô đã tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản giáo dục khóa 20 Quý Thầy, Cô, Anh, Chị là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên đang công tác tại: • Phòng Sau Đại học; • Khoa Tâm lý-Giáo dục; • Ban Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo; • Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục Đào tạo; • Các đơn vị: o Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở; o Phòng Giáo dục Đào tạo quận, huyện; o Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở; Đặc biệt kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tác giả đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả nghiên cứu đề tài hoàn chỉnh luận văn. Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ sung của quý Thầy, Cô các đồng nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2010 Tác giả luận văn Võ Thiện CangL 1 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số liệu giáo viên 30 Bảng 2.2: Danh sách các Trường đã thực hiện một hoặc một vài phân hệ của V.EMIS vào công việc quản hàng ngày 49 Bảng 2.3: Danh sách các cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về các phần mềm 50 Bảng 3.1: Ý kiến về việc nên có thêm nhiều ứng dụng công nghệ thông tin (đăng ký trên mạng Internet) để phục vụ công tác quản 70 Bảng 3.2: Đánh giá mức độ các biện pháp thúc đẩy việc sử dụng trang web để phục vụ công tác quản 71 Bảng 3.3 Thống kê số lượng phiếu khảo sát 74 Bảng 3.4: Ý kiến đánh giá tính hiệu quả về kết quả thực nghiệm việc thực hiện tuyển dụng giáo viên qua mạng Internet trong 03 năm học: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 75 Bảng 3.5: Ý kiến đánh giá về việc thực hiện giải quyết hồ sơ thuyên chuyển công tác của giáo viên qua mạng Internet trong năm học 2009-2010 đã góp phần cải tiến nâng cao hiệu quả quản 76 Bảng 3.6: Nếu việc thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác quản nhân sự sẽ góp phần đổi mới quản giáo dục 92 Bảng 3.7: Nếu việc thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác quản nhân sự thì sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc cải tiến, cải cách thủ tục hành chính 93 Bảng 3.9: Nếu việc thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác quản nhân sự sẽ theo kịp xu thế phát triển chung của xã hội 94 Bảng 4.1: Khuyết điểm của phần mềm Quản giáo viên VEMIS (PMIS) 105 Bảng 4.2 Ý kiến đánh giá về việc thực hiện 2 mô đun tuyển dụng giáo viên, thuyên chuyển công tác đã mang lại hiệu quả cao 106 2 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1:Phần mềm Quản trường học của dự án SREM 34 Hình 2.3:Sáu mô đun chính của VEMIS 36 Hình 2.4:Mô đun Quản nhân sự PMIS 36 Hình 2.5:Các chức năng của PMIS 37 Hình 2.6:Sơ đồ chức năng của PMIS 37 Hình 2.7:Sơ đồ cấu trúc máy trạm 38 Hình 2.8:Sơ đồ cấu trúc máy chủ 38 Hình 2.9: Giao diện phân hệ quản cán bộ, giáo viên PMIS 39 Hình 2.10: Danh sách thông tinnhân xuất ra phần mềm MS Excel 43 Hình 2.11: Danh sách thông tin về trình độ có thể xuất ra phần mềm MS Excel 43 Hình 2.12: Quản viên chức 44 Hình 2.13: Giao diện thông tin trên Web 44 Hình 2.14: Thông tin lưu trữ trên trang Web 45 Hình 3.1:Hội nghị thảo luận thực hiện một Chính phủ điện tử 61 Hình 3.2:Giao diện bổ sung trang Web phòng Tổ chức Cán bộ 77 Hình 3.3:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 1 78 Hình 3.4:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 2 79 Hình 3.5:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 3 80 Hình 3.6:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 5 81 Hình 3.7:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 6 84 Hình 3.8:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 8 84 3 Hình 3.9:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 9 84 Hình 3.10:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 10 86 Hình 3.11:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 11 86 Hình 3.12:Giao diện trang Web đăng ký tuyển dụng – 12 87 Hình 3.13:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 1 87 Hình 3.14:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 3 88 Hình 3.15:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 2 88 Hình 3.16:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 4 89 Hình 3.17:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 5 89 Hình 3.18:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 6 90 Hình 3.19:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 7 90 Hình 3.20:Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 8 91 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Thông tin loại hình đơn vị 53 Biểu đồ 2.2 Thông tin trình độ Tin học của người tham gia khảo sát: 53 Biểu đồ 2.3: Ý kiến đánh giá về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông 54 Biểu đồ 2.4: Ý kiến nhận xét về các ưu điểm của phần mềm PMIS 55 Biểu đồ 2.5: Ý kiến về hiệu quả việc nâng bậc lương trên Web Sở Nội vụ 56 Biểu đồ 2.6: Ý kiến về các khuyết điểm của phần mềm PMIS 57 Biểu đồ 2.7: Thâm niên công tác 58 Biểu đồ 2.8: Ý kiến nhận xét về nguyên nhân làm cho bản thân chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản nhân sự 59 Biểu đồ 3.1: Ý kiến về việc nếu có thêm nhiều ứng dụng công nghệ thông tin thông qua mạng Internet để cải tiến công tác quản nhân sự 70 4 Biểu đồ 3.2: Mức độ sử dụng công nghệ Web để phục vụ công tác quản 71 Biểu đồ 3.3: So sánh mức độ các biện pháp đã thực hiện 73 Biểu đồ 3.4: Ý kiến đánh giá hiệu quả về việc đưa mô đun xét tuyển giáo viên trên mạng Internet từ năm học 2008-2009 75 Biểu đồ 3.5: Ý kiến đánh giá hiệu quả về việc đưa mô đun giải quyết hồ sơ thuyên chuyển giáo viên trên mạng Internet từ năm học 2010-2011 76 Biểu đồ 3.6: Ý kiến về các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảnnhân sự 94 5 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Danh mục các bảng 1 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 2 Mục lục 5 2TMỞ ĐẦU2T 9 2T1.2T 2TLý do chọn đề tài2T 9 2T2. Mục đích nghiên cứu 11 2T3. Khách thể đối tượng nghiên cứu 11 2T3.1.2T 2TKhách thể nghiên cứu2T 11 2T3.2.2T 2TĐối tượng nghiên cứu2T 12 2T4. Giả thuyết khoa học 12 2T5. Nhiệm vụ nghiên cứu 12 2T6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 13 2T6.1. Tuyển dụng mới (báo cáo thực nghiệm) 13 2T6.2. Thuyên chuyển công tác (báo cáo thực nghiệm) 13 2T6.3. Bổ nhiệm ngạch viên chức; 13 2T6.4. Nghỉ việc (không hưởng lương, hậu sản, chấm dứt hợp đồng) 14 2T6.5. Báo cáo tình hình nhân sự kế hoạch nhân sự năm học mới 14 2T6.6. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 2T6.7. Đào tạo Sau Đại học 14 2T6.8. Đi công tác 14 2T7. Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 14 2T7.1. Phương pháp luận 14 6 2T7.1.1.2T 2TQuan điểm hệ thống cấu trúc:2T 14 2T7.1.2. Quan điểm thực tiễn: 14 2T7.1.3. Quan điểm lịch sử - logic: 14 2T7.2. Phương pháp nghiên cứu: 15 2T7.2.1. Phương pháp nghiên cứu thuyết 15 2T7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 15 2T7.2.2.1.2T 2TPhương pháp quan sát, thu thập thông tin:2T 15 2T7.2.2.2.2T 2TPhương pháp điều tra, khảo sát:2T 15 2T7.2.2.3.2T 2TPhương pháp thống kê toán học:2T 15 2T7.2.2.4.2T 2TPhương pháp nghiên cứu kết quả sản phẩm:2T 15 2T7.2.2.5.2T 2TPhương pháp thực nghiệm:2T 16 2T8. Cấu trúc luận văn: 16 NỘI DUNG 17 2TChương 12T 17 2TCƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN NHÂN SỰ2T 17 2T1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 17 2T1.2. Một số khái niệm 22 2T1.2.1. Quản 22 2T1.2.2. Quản nhân sự 23 2T1.2.3. Công nghệ thông tin 25 2T1.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 26 2T1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ thông tin 26 2T1.3. Nội dung quản 28 2TChương 22T 30 7 2TTHỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN NHÂN SỰ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO2T 30 2T2.1. Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản nhân sự ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 32 2T2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản nhân sự 33 2T2.2.1. Phần mềm VEMIS (Bộ giáo dục Đào tạo) 33 2T2.2.2. Chương trình Quản cán bộ, viên chức (Sở Nội vụ HCM) 42 2T2.2.3. Qui trình giải quyết hồ sơ hiện nay: 45 2T2.3.2T 2TNhận xét thực trạng sử dụng hai phần mềm của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ.2T 47 2T2.3.1. Nhận xét, đánh giá về việc tập huấn các phần mềm do Dự án SREM tổ chức thực hiện: 48 2T2.3.2. Nhận xét, đánh giá về việc tập huấn các phần mềm: 48 2T2.3.3. Nhận xét, đánh giá về các phân hệ của phần mềm V.EMIS: 49 2T2.3.4. Thuận lợi 54 2T2.3.5. Khó khăn 56 2T2.3.6. Nguyên nhân 57 2TChương 32T 61 2TBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN NHÂN SỰ2T 61 2T3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp 61 2T3.1.1. Cơ sở luận 61 2T3.1.2. Thực trạng quản 65 2T3.1.3. Kết quả trưng cầu ý kiến về các biện pháp 70 2T3.2.2T 2TBáo cáo kết quả thực nghiệm hai mô đun Tuyển dụng Thuyên chuyển công tác2T 74 [...]... công tác tổ chức, quản nhân sự tại Sở Giáo dục Đào tạo, tôi xác định chọn đề tài nghiên cứu: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản nhân sự ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng đóng góp một phần nhỏ những biện pháp của mình vào công tác quản nhân sự của ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh [5] 2 Mục đích nghiên cứu B 2 Xác định thực trạng. .. cứu B 5 Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản nhân sự tại các đơn vị trường học các đơn vị quản cấp trên như Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 4 Giả thuyết khoa học B 6 Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản nhân sự tại các trường học cũng như tại các đơn vị quản đã được Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo thực hiện trong gần... (trang 17) Cơ sở luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản nhân sự Chương 2 (trang 30) Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin để quản nhân sự của các đơn vị trường học các đơn vị quản cấp phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Chương 3 (trang 61) Các biện pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản nhân sự KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ (trang... thực trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản nhân sự ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu B 3 3.1 Khách thể nghiên cứu B 4 Công tác quản nhân sự của các đơn vị trường học các đơn vị quản cấp trên như Phòng Giáo dục Đào tạo quận - huyện, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 12 3.2... Bộ Giáo dục Ðào tạo Giáo dục Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục Trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản giáo dục: điều tra, khảo sát hiện trạng, xác định nhu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong các cơ quan quản. .. CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO B 3 CÔNG TÁC QUẢN NHÂN SỰ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề B 4 3 * Sự phát triển của công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong quản nhân sự? Trong nhiều năm qua, việc tin học hoá tổ chức quản nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản thủ công Quản thông tin về cán bộ, nhân viên là một bài toán quan trọng có... thực trạng công tác quản nhân sự của các đơn vị trường học các đơn vị quản cấp trên như Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo phân tích nguyên nhân của thực trạng 13 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản nhân sự Tiến hành thực nghiệm một số biện pháp khảo sát tính hiệu quả của hai mô đun ứng dụng công nghệ thông tin. .. về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản B 4 nhân sự ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Dù đã được rất nhiều hỗ trợ từ chính sách của nhà nước, hỗ trợ cơ sở, đường truyền từ các doanh nghiệp lớn mong muốn được tiếp cận với công nghệ thông tin, Internet của cán bộ, giáo viên ngày một nhiều hơn, ngành Giáo dục Đào tạo Việt Nam nói chung ngành Giáo dục Đào tạo thành. .. liệu qua mạng; Tin học hoá công tác quản ở các cấp quản giáo dục (Bộ/Sở/Phòng) ở các cơ sở giáo dục Xây dựng hệ thống thông tin quản giáo dục thốnggiáo dục thông qua việc tích hợp cơ sở dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đến các cấp quản giáo dục Thực hiện việc tổng hợp, phân tích, báo cáo từ các số liệu này 2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản nhân sự B 5 4 2.2.1... 2008-2012, trong đó nhiệm vụ thứ 5 ghi rõ là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản giáo dục: Điều tra, khảo sát hiện trạng, xác định nhu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong các cơ quan quản giáo dục cơ sở giáo dục trên toàn quốc, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin dài hạn của ngành Ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện . ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 32 2T2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông. cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 3. 3BKhách thể và đối tượng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh, Hình 3.18: Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 6, Hình 3.19: Giao diện trang Web đăng ký thuyên chuyển công tác – 7, PHỤ LỤC 3: Báo cáo và kế hoạch tình hình nhân sự

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn