đặc điểm hình ảnh và vai trò chụp cắt lớp vi tính tưới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy

109 1,499 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 22:51

đặt vấn đềTheo định nghĩa tai biến mạch máu não của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 1990: Tai biến mạch máu não là sự xảy ra đột ngột với các thiếu sót chức năng thần kinh thờng khu trú hơn là lan tỏa, tồn tại trên 24 giờ hoặc gây tử vong trong 24 giờ. Các thăm khám loại trừ nguyên nhân do chấn thơng [5]. TBMMN là bnh lý thn kinh hay gp nht là mt cp cu ln trong y hc. TBMMN là nguyên nhân gây t vong đng hàng th ba sau các bnh lý v tim mch ung th, ng thi là mt bnh gây tàn ph mc phi ngi trng thành, là gánh nng cho gia đình bnh nhân xã hi. Theo báo cáo của tiểu ban nghiên cứu TBMMN của Hiệp hội Tim mạch Đột quỵ Hoa Kỳ ớc tính ở Mỹ hàng năm có 550.000 ngời mắc TBMMN; 150.000 tử vong [45]. ớc tính chi phí trực tiếp v gián tiếp cho đột quỵ năm 2008 l 65,5 tỷ đô-la Mỹ. Việt Nam là nớc đang phát triển với dân số ngời cao tuổi càng gia tăng tất yếu không nằm ngoài quy luật trên, ớc tính 8/1000 dân số bị TBMMN trong cuộc đời [2].Trong thời gian gần đây nhiều nghiên cứu phổ biến các kiến thức mới trong lĩnh vực chẩn đoán xử trí tai biến mạch máu não đã liên tục đợc cập nhật. Tai biến mạch máu não không chỉ liên quan tới chuyên khoa Thần kinh mà liên quan tới nhiều chuyên khoa khác nh Chẩn đoán hình ảnh, Tim mạch, Hồi sức cấp cứu, Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền Tai biến mạch máu não gồm chảy máu não thiếu máu não cục bộ (hay nhồi máu não), trong đó khoảng 80 - 85% là NMN 15 - 20% là XHN (khoảng 6% là xuất huyết dới màng nhện do vỡ túi phình mạch máu). Điều trị nhồi máu não có nhiều tiến bộ quan trọng từ điều trị triệu chứng sang điều trị theo cơ chế sinh bệnh học. Năm 1995 thuốc tiêu sợi huyết đờng tĩnh mạch đợc đa vào thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Nm 1996, Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dợc phẩm Hoa Kỳ (FDA) 1chấp thuận điều trị thuốc tiêu sợi huyết đờng tĩnh mch cho các bệnh nhân đột quỵ NMN, ch có 2% n 3% bnh nhân đột qu Hoa K đợc điều trị bằng phơng pháp n y, ph n ln l do bệnh nhân đến muộn thời gian cửa sổ điều trị bị hn chế trong vòng 3 giờ đầu từ khi có các dấu hiệu khởi phát đột quỵ [24]. Đối với điều trị tiêu sợi huyết đờng động mạch, thời gian cửa sổ trong vòng 6 giờ đầu. Do đó chẩn đoán sớm tổn thơng, xác định vùng nhu mô não còn khả năng hồi phục là rất quan trọng, giúp các Bác sĩ lâm sàng quyết định liệu pháp điều trị. CLVT tới máu não đáp ứng đợc yêu cầu này, nó đánh giá đ-ợc vùng tổn thơng ở giai đoạn sớm mà nhiều trờng hợp CLVT quy ớc không thấy đợc. Nó phát hiện đánh giá vùng nhu mô não bị tổn thơng còn khả năng hồi phục vùng não hoại tử không còn khả năng hồi phục do đó tăng hiệu quả điều trị tiêu sợi huyết, giảm tỷ lệ tử vong di chứng cho bệnh nhân. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài: Đ ặc điểm hình ảnhvai trò chụp cắt lớp vi tính tới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy nhằm hai mục tiêu sau:1. Mô tả đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính tới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não.2. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính tới máu não trong phát hiện đánh giá mức độ tổn thơng nhu mô não ở bệnh nhân nhồi máu não.Chơng 12Tổng quan tài liệu1.1. lịch sử nghiên cứu1.1.1. Trên thế giới: Năm 1979 Godfrey Hounsfield cùng với Allan McLeod Cormack đoạt giải Nobel Prize for Physiology or Medicine cho công trình nghiên cứu kỹ thuật chẩn đoán X quang cắt lớp vi tính (X - ray computed tomography CT).Năm 1980 Axel L: Tính lu lợng máu não trên chụp CLVT (computed tomography): phân tích về mặt lý thuyết.Năm 1996 Hamberg L.M, Hunter G.J, Kierstead D, Lo E.H, Gonzalez R.G, Wolf G.L: Đo thể tích máu não trên CLVT.Năm 1998 Hunter G.J, Hamberg L.M, Ponzo J.A, cộng sự: Đánh giá tới máu não ở bệnh nhân đột quỵ tối cấp trên CLVT. Năm 2001 Roberts H.C, Roberts T.P, Smith W.S, Lee T.J, Fischbein N.J, Dillon W.P: CLVT đa dãy ở bệnh nhân nhồi máu não cấp.1.1.2. Tại Việt Nam: Năm 1992 Nguyễn Văn Đăng: Một vài nhận xét ban đầu về đặc điểm nguyên nhân tai biến mạch máu não, đã nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa chụp động mạch não chụp CLVT não để chẩn đoán nguyên nhân TBMMN.Năm 1995 Lê Văn Thính: Đặc điểm lâm sàng chụp động mạch não chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não cục bộ hệ động mạch cảnh trong.Năm 1996 Hoàng Đức Kiệt: Một số nhận xét qua 467 trờng hợp tai biến mạch máu não cục bộ tại bệnh viện Hữu Nghị, cho thấy nhồi máu não động mạch não giữa là hay gặp nhất.3CLVT đợc ứng dụng tại Việt Nam từ năm 1993. Đặc biệt từ năm 2007 CLVT 64 dãy đợc đa vào sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Hữu Nghị với nhiều phần mềm tích hợp hiện đại, trong đó có phần mềm tới máu não (perfusion CT) đã góp phần tích cực vào chẩn đoán sớm nhồi máu não. 1.2. đặc điểm giải phẫu động mạch cấp máu cho não1.2.1. Khái quát về hệ thống động mạch:Não đợc nuôi bởi hai nguồn mạch máu là động mạch cảnh trong động mạch sống nền [8],[9],[12].Động mạch cảnh trong: hai bên bắt nguồn từ xoang cảnh động mạch cảnh gốc, đi thẳng lên phía bên cổ tới lỗ động mạch cảnh ở nền sọ, đi trong xơng đá, qua xoang tĩnh mạch hang ở hai bên thân xơng bớm, vào khoang dới nhện và tận hết ở ngang mức lỗ rách trớc bằng cách chia làm bốn ngành tận: động mạch não trớc, động mạch não giữa, động mạch thông sau động mạch mạch mạc trớc. Nhánh bên duy nhất của động mạch cảnh trong là động mạch mắt.Hai động mạch đốt sống xuất phát từ động mạch dới đòn, qua mỏm ngang các đốt sống cổ lỗ chẩm. Vào trong sọ hợp thành động mạch thân nền ở rãnh hành cầu. Động mạch thân nền cho hai nhánh tận là động mạch não sau và nhiều nhánh bên.Mỗi bán cầu não đều đợc cấp máu nhờ động mạch cảnh trong ở phía trớc, còn phía sau bán cầu não, thân não tiểu não cấp bởi hệ động mạch sống nền. Các nhánh tận của hai hệ thống này đều chia ra nhiều các nhánh nhỏ bao gồm các nhánh nông sâu. Các nhánh nông chi phối khu vực vỏ não dới vỏ, các nhánh sâu cấp máu cho các nhân xám trung ơng nh đồi thị, thể vân, nhân đuôi, nhân đỏ, bao trong màng mạch. Hai khu vực này độc lập với nhau không có mạch nối bàng hệ tạo thành một đờng vành đai dới chất trắng gọi là vùng ranh giới hay vùng chuyển tiếp (Watersheed). Các nhánh tận của 4hệ thống động mạch trung tâm không nối thông với nhau phải chịu áp lực cao nên dễ chảy máu do tăng huyết áp, đặc biệt là hai nhánh thờng chảy máu là động mạch Heubner là nhánh sâu của động mạch não trớc động mạch Charcot là nhánh sâu của động mạch não giữa. Hệ thống các động mạch nuôi ngoại vi não chia nhánh nhiều nên chịu áp lực thấp vậy hay gây nhũn não khi huyết áp hạ. Vùng chuyển tiếp (Watersheed) nối giữa các nhánh nông các nhánh sâu, thờng xảy ra tai biến gây tổn thơng lan toả nh thiếu máu cục bộHai hệ thống động mạch trên nối với nhau ở nền sọ xung quanh yên bớm để tạo thành vòng nối động mạch gọi là đa giác Willis [Hình 1.1], bao gồm 7 cạnh, hai động mạch não trớc (đoạn A1), hai động mạch não sau (đoạn P1), hai động mạch thông sau động mạch thông trớc. Hình vẽ minh họa [12] Hình ảnh trên chụp CHT mạch máu (TOF) [mã bệnh nhân 090211793]Hình 1.1. Hình minh họa vòng nối đa giác WillisĐộng mạch não trớc: nhánh nông cấp máu cho mặt ngoài vỏ não thuộc hồi trán một, hồi trán hai 1/4 trên của hồi trán lên [hình 1.2]. Các nhánh 5sâu của động mạch não trớc có một nhánh quan trọng là động mạch Heubner tới máu cho phần trớc của bao trong, nhân đuôi nhân bèo.Động mạch não giữa: nhánh nông tới máu cho mặt ngoài hồi trán ba 3/4 dới của hồi trán lên 1/2 ngoài của thuỳ trán. Động mạch não giữa còn tới máu cho mặt ngoài thuỳ thái dơng, thuỳ đỉnh 1/2 trớc của thuỳ chẩm [hình1.2]. Nhánh sâu của động mạch não giữa có một nhánh quan trọng là động mạch thể vân bên (lateral striate artery) cung cấp máu cho vùng bao trong, nhân đuôi, nhân bèo đồi thị, động mạch này còn gọi là động mạch Charcot.Động mạch mạch mạc trớc: chạy vào các màng mạch để tạo thành đám rối màng mạch bên, giữa trên.Động mạch sống nền: cấp máu cho 1/3 sau của bán cầu tiểu não thân não. Hai động mạch não sau hai nhánh tận cùng của động mạch sống nền t-ới máu cho mặt dới của thuỳ thái dơng mặt giữa của thuỳ chẩm [hình 1.2].Động mạch não trớcĐộng mạch não giữaĐộng mạch não sauHình 1.2. Hình minh họa vùng cấp máu của các động mạch nãonhìn từ mặt bên1.2.2. Khái quát về hệ thống tĩnh mạch:Các tĩnh mạch não bao gồm ba hệ thống: hệ thống nông, hệ thống trung tâm hệ thống nền. Các hệ thống tĩnh mạch này thu máu từ các cấu trúc não tơng ứng rồi đổ về các xoang tĩnh mạch. Các xoang tĩnh mạch dẫn lu máu trực tiếp hoặc gián tiếp vào tĩnh mạch cảnh trong.1.2.3. Hệ thống mạch nối của động mạch no:6- Động mạch cảnh trong, động mạch cảnh ngoài qua động mạch mặt.- Qua vòng đa giác Willis các mạch máu lớn ở nền sọ [hình 1.1].- Vòng nối các mạch máu quanh vỏ não nối thông giữa các nhánh nông của động mạch não trớc, não giữa não sau.Trong điều kiện bình thờng hệ thống các mạch nối quanh vỏ não nói trên hầu nh không hoạt động, mỗi động mạch chỉ tuới máu cho khu vực nó phân bổ. Khi tổn thơng tắc hẹp các mạch nối thông này mới hoạt động bù trừ [hình 1.3]. Riêng ở tiểu não không có mạch nối trên bề mặt nên khi tai biến xảy ra tiên lợng thờng nặng [8],[9].1.3. Định nghĩa phân loại tai biến thiếu máu não cục bộ1.3.1. Định nghĩa thiếu máu no cục bộ: Thiếu máu cục bộ não (hay nhồi máu no) xảy ra khi một mạch máu não bị tắc. Các động mạch này mang Oxy v các chất dinh d ỡng đến nuôi não, v mang đi carbon dioxide v chất thải của tế b o. Nếu động mạch này bị tắc, các tế bào não (neurons) không đợc cung cấp đủ năng lợng v thậm chí sẽ ng -ng hoạt động. Khu vực mô não đợc cấp máu bởi mạch bị tắc không đợc nuôi dỡng trong hơn một vài phút các tế bào não sẽ bị chết huỷ hoại, nhũn ra (tr-ớc đây gọi là tai biến nhũn não). Điều n y giải thích sao phải điều trị ngay lập tức là một tiêu chí tuyệt đối [5],[7],[8].Vị trí của ổ nhồi máu thờng trùng với khu vực tới máu của mạch, do đó có dấu hiệu thần kinh khu trú, cho phép lâm sàng phân biệt đợc mạch bị tắc. 1.3.2. Phân loại tai biến thiếu máu cục bộ:Trong thiếu máu cục bộ não, ngời ta phân biệt các loại:1.3.3.1. Thiếu máu cục bộ thoáng qua:Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua biểu hiện các dấu hiệu lâm sàng mất đi 7trong vòng 24 giờ, thờng không thấy đợc hình ảnh bất thờng trên chụp cắt lớp vi tính. Sau đó khỏi hoàn toàn mà không để lại di chứng gì, loại này thờng đợc coi là nguy cơ của thiếu máu cục bộ hình thành [5],[7],[8].1.3.3.2. Thiếu máu cục bộ não hồi phục:Các triệu chứng lâm sàng mất đi trong vòng 2 tuần có thể thấy vùng giảm tỷ trọng trên hình ảnh cắt lớp vi tính bây giờ trở nên đồng đậm độ với mô não. Quá trình hồi phục không để lại di chứng hoặc di chứng không đáng kể [5],[7],[8].1.3.3.3. Thiếu máu cục bộ não hình thành:Tổn thơng nhu mô não không hồi phục, để lại di chứng nhiều.1.3.3.4. Nhồi máu não ổ khuyết: Gặp ở ngời có tuổi, tăng huyết áp xơ vữa động mạch với những hội chứng ổ khuyết trên lâm sàng thần kinh. Hình chụp cắt lớp vi tính hay gặp là những ổ giảm tỷ trọng nhỏ ở bao trong các nhân xám trung ơng hoặc cạnh thân não thất bên, kích thớc ổ giảm đậm này thờng dới 15 mm, hay gặp hơn các ổ dới 10 mm, các ổ khuyết cũ dới 5 mm. Những ổ khuyết quá nhỏ không thấy đợc trên ảnh cắt lớp vi tính. Trên một bệnh nhân có thể gặp nhiều ổ khuyết với gian đoạn cũ mới khác nhau. Đây là dạng nhồi máu dễ bỏ qua khi chẩn đoán trên phim chụp CLVT [5],[7],[8].1.3.3. Phân chia giai đoạn nhồi máu não: Nhồi máu não cục bộ đợc phân chia thành 6 giai đoạn [7] gồm:Giai đoạn tối cấp: trớc 6 giờ sau đột quỵ.Giai đoạn cấp: từ 6 giờ đến 24 giờ sau đột quỵ.Giai đoạn cấp tính muộn: từ 1 đến 3 ngày.Giai đoạn bán cấp sớm: từ 4 đến 7 ngày.Giai đoạn bán cấp muộn: từ 7 ngày đến 8 tuần.Giai đoạn mạn tính: từ vài tháng đến vài năm.81.4. Nguyên nhân gây thiếu máu não cục bộ Có 3 nguyên nhân lớn theo sinh lý: Huyết khối mạch, co thắt mạch nghẽn mạch [5],[27]. Ngoài ra tổn thơng mạch máu não nhỏ nguyên phát gây đột quỵ ổ khuyết (lacunar strokes) từ xơ vữa vi thể (microatheroma).1.4.1. Huyết khối mạch:Huyết khối mạch (Thrombosis) do tổn thơng thành mạch tại chỗ, chủ yếu gồm: xơ vữa động mạch do cao huyết áp, viêm động mạch, các bệnh máu: tăng hồng cầu, bệnh hồng cầu hình liềm, giảm tiểu cầu, tắc mạch , u não chèn ép các mạch não, túi phồng to đè vào động mạch não, các bệnh lý khác nh: loạn phát triển xơ cơ mạch.1.4.2. Co thắt mạch:Co thắt mạch (Vasospasm) làm cản trở lu thông máu. Co thắt mạch sau xuất huyết dới nhện. Co thắt mạch não có hồi phục, nguyên nhân do sau chấn thơng, sau sản giật, co thắt mạch sau đau nửa đầu 1.4.3. Nghẽn mạch: Là cục tắc từ một mạch ở xa não bong ra đi theo tuần hoàn lên não đến chỗ lòng mạch nhỏ hơn sẽ nằm lại gây tắc mạch (Embolism).Nguồn gốc do tim nh: bệnh van tim, rung nhĩ, tim bẩm sinh, mắc phải sau nhồi máu cơ tim, sùi loét van, loạn nhịp tim, viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn, huyết khối động mạch cảnh, van tim nhân tạo Các huyết khối đến từ tim chiếm khoảng 20% trong các nguyên nhân gây thiếu máu nhng chiếm tới 80% ở ngời trẻ.Ngoài ra có thể gặp trong những trờng hợp biến chứng ở sản phụ mới sinh.1.5. sinh lý bệnh nhồi máu não Lu lợng máu não lúc nghỉ ngơi khoảng 50 - 60ml/100g mô não/ phút. Nếu lợng máu não xuống thấp đến 12ml/100g nhu mô não/phút sẽ gây ra suy giảm nhanh lợng adenosine triphosphate (ATP), từ đó gây ra rối loạn hoạt động của 9bơm Na+/ K+ là bơm chủ yếu duy trì cân bằng ion trong ngoài tế bào, ngoài ra tình trạng thiếu oxy glucose làm tế bào phải chuyển hóa theo con đờng kị khí, sẽ đa đến tình trạng toan hóa, tình trạng này kéo dài sẽ làm tế bào chết do không đợc cung cấp đủ oxy glucose. Hiện tợng giảm dòng máu. Nếu dòng máu này ngng chảy lâu hơn một vài phút thì sẽ gây ra nhồi máu não. Nguyên nhân do vật nghẽn ở lòng mạch từ tim hay các mạch máu lân cận di chuyển đến. Trong vòng 10 giây sau khi dòng máu não ngng chảy thì xảy ra rối loạn chuyển hóa mô não. Nếu tuần hoàn não đợc phục hồi thì các rối loạn chức năng này cũng đợc phục hồi hoàn toàn ngay. Nếu kéo dài một vài phút thì sẽ có thơng tổn thần kinh. Cùng với sự phục hồi lại dòng máu não thì việc phục hồi chức năng phải mất nhiều phút hay nhiều giờ, có thể không hoàn toàn. Ngoài ra, trong quá trình tuần hoàn não suy giảm thì các thành phần trong máu có thể lắng đọng, nội mô mao mạch có thể bị phù nề dòng máu không thể tự tái lập lại đợc kể cả khi nguyên nhân chính gây suy giảm tới máu não đó đợc điều chỉnh lại (hiện tợng không có dòng chảy). Nếu thời gian thiếu máu cục bộ kéo dài hơn thì sẽ gây hoại tử mô rõ ràng. Phù não xuất hiện tiến triển trong 2-4 ngày tiếp theo. Nếu vùng nhồi máu mà lớn thì sự phù nề này có thể gây hiệu ứng khối đáng kể với tất cả các hậu quả kèm theo [5],[25],[29],[44],[65].Thiếu máu cục bộ do xơ vữa động mạch: +) Xơ vữa thờng nặng nhất tại chỗ phân nhánh của các động mạch, ảnh h-ởng thờng là gốc của động mạch cảnh trong ở cổ gốc của các động mạch lớn nhỏ trong sọ. Mặc dù những ngời bị vữa xơ động mạch thờng hay bị đột quỵ nhất, song mối tơng quan này chỉ tơng đối. Có những bệnh nhân bị nhồi máu diện rộng lại có bệnh xơ vữa mạch tối thiểu, có những bệnh nhân không có một triệu chứng thiếu máu cục bộ nào lại bị một hoặc nhiều tắc nghẽn ở động mạch não [1],[2],[5].10[...]... dây V, VII 1.7.2.3 Đặc điểm lâm sàng nhồi máu não động mạch mạch mạc trớc: - Liệt nửa ngời đối bên 15 - Giảm cảm giác nửa ngời, bán manh đồng danh - Rối loạn ngôn ngữ 1.7.3 Chẩn đoán đột qụy nhồi máu não: Dựa vào bệnh sử khám thực thể, kèm theo những xét nghiệm máu các thăm dò chẩn đoán hình ảnh nh: chụp cắt lớp vi tính, cộng hởng từ sọ não, chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA) Chụp CLVT CHT... Bệnh vi n Bạch Mai 31 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: - Tất cả những bệnh nhân đợc chẩn đoán lâm sàng bị nhồi máu não hệ cảnh đợc chỉ định chụp cắt lớp vi tính tới máu não - Những bệnh nhân cần theo dõi kết quả điều trị nhồi máu não 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ: - Những bệnh nhân tai biến chảy máu não - Những bệnh nhân bị nhồi máu bán cấp muộn ( > 7 ngày) - Những bệnh nhân nhồi máu não chảy máu -... chí vàng để chẩn đoán dơng tính, chẩn đoán phân biệt chảy máu não nhồi máu não, quyết định mọi xử trí nội ngoại khoa có độ tin cậy cao an toàn nhanh chóng Chụp động mạch não số hóa xóa nền là phơng pháp tốt nhất để chẩn đoán các bệnh về mạch máu não, nhất là các dị dạng mạch máu não làm cơ sở cho điều trị can thiệp nội mạch, dao gamma, vi phẫu thuật[5] 1.8 cận lâm sàng trong tai biến nhồi máu não. .. mạch hiện tợng tuần hoàn bàng hệ (động mạch não còn lại không bị tổn thơng sẽ giãn ra tăng thể tích máu não đến vùng mô nhồi máu não) [hình 1.4], vùng mô não đợc cấp máu này còn khả năng hồi phục (penumbra) 12 Hình 1.3 Hình vẽ minh họa ổ nhồi máu não bán cầu não phải gồm hai vùng: vùng lõi (core) vùng tranh tối tranh sáng (penumbra) [25] Hình vẽ Hình chụp mạch số hóa xóa nền hệ ĐM cảnh trong. .. máu trongnhồi máu não (Intrainfarct Hematoma) gồm: Type I: máu tụ không vợt quá 30% khu vực nhồi máu não kèm theo có hiệu ứng choán chỗ nhẹ Type II: máu tụ vợt quá 30% thể tích vùng nhồi máu não có kèm theo hiệu ứng choán chỗ rõ, loại này dễ nhầm với chảy máu não nguyên phát Các nhồi máu não cục bộ hồi phục, nhồi máu não ổ khuyết, thiếu máu cục bộ não thoáng qua: (đợc trình bày trong phần 1.3) Nhồi. .. nay là Clamydia Pneumonia bệnh lý nha chu Các yếu tố nguy cơ nhồi máu não đã đợc nhiều nghiên cứu tổng kết nhiều tài liệu ghi nhận [2],[3],[5],[11] 1.7 lâm sàng tai biến nhồi máu não hệ cảnh trong Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng rối loạn chức năng thần kinh gồm hai loại chính là nhồi máu não xuất huyết não Trong đó khoảng 80% đột quỵ là do nhồi máu não Tổn thơng này làm giảm... Doppler hệ động mạch cảnh - đốt sống ngoài sọ siêu âm Doppler xuyên sọ đợc tiến hành tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Thần kinh Bệnh vi n Bạch Mai 2.2.5 Kỹ thuật chụp, phân tích hình ảnh và đánh giá kết quả chụp CLVT tới máu não: 2.2.5.1 Kỹ thuật chụp CLVT tới máu não (CT perfusion): Chuẩn bị: Bệnh nhân đợc đặt t thế nh chụp CLVT sọ não quy ớc, nằm ngửa, các lát cắt ngang sọ não theo đờng lỗ tai... thời với mô não trong tuần thứ 2 đến tuần thứ 3 (hiệu ứng sơng mùFogging effect), đợc giải thích là do tăng thực bào hoặc xuất hiện những ổ xuất huyết nhỏ trong đám nhồi máu Một số ổ nhồi máu ở giai đoạn trung gian có ngấm cản quang, gây khó khăn trong chẩn đoán phân biệt với u não Hầu hết các ổ nhồi máu trên phim chụp cắt lớp vi tính đều không có hình ảnh của một khối choán chỗ Tuy nhiên trong những... kỹ thuật có thể phát hiện hình ảnh tổn thơng nhồi máu não sớm tốt hơn, giúp bệnh nhân đợc hởng lợi từ liệu pháp tan huyết khối 1.8.3 Chụp CLVT tới máu não: Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tới máu não (CT perfusion) dựa trên nền tảng lý thuyết là nguyên lý thể tích trung tâm (central volume principle), trong đó các tham số mã hóa mầu gồm lu lợng máu não (CBF), thể tích máu não (CBV), thời gian nồng... hơn, bờ rõ hơn đậm độ cũng giảm xuống gần với đậm độ dịch (giai đoạn hình thành kén nhũn não) Khi đã hình thành kén nhũn não, sẽ có tình trạng giãn khu trú co kéo phần não thất sát với ổ kén cũng nh hình ảnh rộng sâu hơn của các rãnh cuộn não tơng ứng với khu vực thiếu máu Các dấu hiệu này thể hiện teo não cục bộ sau nhồi máu Chảy máu trong vùng nhồi máu còn gọi là vùng nhồi máu đỏ có thể gặp . chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy nhằm hai mục tiêu sau:1. Mô tả đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính tới máu não. HU1.8.2.3. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính: Hình ảnh điển hình nhồi máu não khu vực trên phim chụp cắt lớp vi tính: là một vùng giảm tỷ trọng theo sơ đồ cấp máu
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điểm hình ảnh và vai trò chụp cắt lớp vi tính tưới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy, đặc điểm hình ảnh và vai trò chụp cắt lớp vi tính tưới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy, đặc điểm hình ảnh và vai trò chụp cắt lớp vi tính tưới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy, Cũng như chụp mạch máu, phương pháp điều trị can thiệp này được thực hiện trên máy chụp mạch máu số hóa xóa nền, đòi hỏi nhóm làm việc có kinh nghiệm và thành thạo về kỹ thuật, sử dụng loại ống thông nhỏ (microcatheter) đặc biệt được đưa lên động mạch não

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm