Tài liệu Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 pdf

1 615 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 20:20

Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 Câu 1 a) Tính giới hạn : b) Chứng minh rằng với mọi x>0 ta luôn có : Câu 2 Chứng minh rằng dãy số là dãy số giảm. Câu 3. Cho phương trình : a, Chứng minh phương trình có nghiệm thực duy nhất thuộc (0, 1), ký hiệu nó là b, Chứng minh có giới hạn hữu hạn khi Câu 4. Cho hàm số khả vi trên [0, 1] sao cho : . Chứng minh tồn tại hai số sao cho Câu 5. Cho thỏa mãn : Chứng minh rằng : Câu 6. Tìm mọi hàm số thỏa mãn điều kiện : 1, 2, 3, . Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 Câu 1 a) Tính giới hạn : b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 pdf, Tài liệu Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 pdf, Tài liệu Đề thi olimpic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn