sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụ

91 487 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 15:27

Lời nói đầu1/ Lý do chọn đề tàiCông nghiệp giấy Việt Nam phát triển và trởng thành ngày càng đáp ứngtốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệpđổi mới, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, việc làm và thu nhập ổn định cho ng-ời lao động, nâng cao đời sống văn hoá và trình độ dân trí, xứng đáng là mộttrong những ngành chiến lợc quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiệnđại hoá (CNH - HĐH) đất nớc.Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trờng(ONMT) do nớc thải công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp giấy nóiriêng. Vì đây đợc đánh giá là một trong 2 ngành công nghiệp có lợng nớc thảigây ô nhiễm lớn nhất. Thực tế hiện nay, lợng nớc thải khổng lồ chứa các chất lơlửng (SS = suppended solid), hàm lợng các chất hữu cơ chứa trong nớc thải th-ờng cao, các chỉ số COD (COD = chemical oxygen demand), và BOD (BOD =Biochonical oxygen demand) xác định trong nớc thải nghành công nghiệp giấyrất cao này, đợc thải trực tiếp vào các sông, hồ mà không qua xử lý, gây nên tìnhtrạng ô nhiễm môi trờng ở khu vực xung quanh nhà máy.Trong điều kiện thực tế hiện nay, với công nghệ thấp, chậm phát triển sovới khu vực và thế giới, máy móc trang thiết bị lạc hậu, chậm thay đổi, thiếu vốnđầu t cho công nghệ xử lý nớc thải, ngành công nghiệp giấy khó có thể đáp ứngđợc những tiêu chuẩn thải theo quy định.Định hớng của ngành công nghiệp giấy trong thế kỉ XXI không chỉ là pháttriển mà còn phải gắn kết chặt chẽ với vấn đề bảo vệ môi trờng. Sử dụng côngnghệ sản xuất thân thiện với môi trờng, lắp đặt hệ thống xử môi trờng là việccần đẩy mạnh triển khai. Nó đem lại lợi ích không chỉ cho cá nhân nhà máy màcòn đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Tuy nhiên, để làm rõ đợc lợi ích của việc đầut cho công tác bảo vệ môi trờng, ngời ta đã sử dụng nhiều phơng pháp phân tíchđánh giá khác nhau, một trong những phơng pháp đang đợc sử dụng rộng rãi đólà phân tích chi phí lợi ích (CBA Cost and benefit analysis). CBA đợc đánhgiá là một công cụ hữu hiệu nhất cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về lựachọn phơng án hiệu quả nhất nh định hớng đã đề ra.Với tất cả những lý do nêu trên, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Sửdụng phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quảviệc xây dựng hệ thống xử nớc thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ "Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2/ Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở những lý luận, phơng pháp luận kinh tế môi trờng và phơngpháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để liệt kê và đánh giá những chi phí cũngnh lợi ích môi trờng của việc đầu t hệ thống xử lý nớc thải nhà máy đem lại. Dựatrên kết quả phân tích, thấy đợc những lợi ích của việc đầu t hệ thống xử lý nớcmang lại cho nhà máy nói riêng và cộng đồng nói chung và khẳng định sự cấpthiết phải đổi mới công nghệ và hệ thống xử lý môi trờng để nâng cao hơn chất l-ợng cuộc sống.3/ Đối tợng và phạm vi nghiên cứuDo tính đặc thù của ngành công nghiệp giấy, hoạt động sản xuất phát thảira môi trờng một lợng nớc khổng lồ, trong phạm vi, đề tài chỉ tập trung nghiêncứu những đối tợng chịu hậu quả từ việc ô nhiễm nguồn nớc do quá trình thải nớcthải gây nên và từ đó tính toán những thiệt hại kinh tế do nhà máy gây ra mà cụthể ở đây là nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên.4/ Phơng pháp nghiên cứuDựa trên phơng pháp thu thập số liệu từ nhiều nguồn khác nhau: Phơng pháp trực tiếp:- Phỏng vấnthu thập số liệu về tình hình sản xuất, mức độ và phạm viảnh hởng của hoạt động sản xuất giấy tới môi trờng.- Phỏng vấn lãnh đạo nhà máy và các phờng xung quanh khu vực nhàmáy.- Thu thập số liệu từ sở KHCNMT tỉnh Thái Nguyên và trung tâm Y tếdự phòng tỉnh Thái Nguyên- Thu thập số liệu đo đạc về hiện trạng môi trờng của nhà máy tại Trungtâm Nghiên cứu, Đào tạo và T vấn môi trờng (CERECE). Phơng pháp gián tiếp- Những số liệu gián tiếp là những số liệu thu thập từ những nguồn khácnhau nh số liệu của Cục Môi trờng, Viện Hoá học Công nghiệp, Khoa Kinh tế,Quản lý Môi trờng và Đô thị, và tài liệu liên quan khác. Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K392Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrên cơ sở các số liệu thu thập đó kết hợp với phơng pháp phân tích chi phílợi ích mở rộng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho mục đích nghiêncứu. Phơng pháp thống kê xác suất: Các số liệu thu thập đợc tiến hành xử lýtheo phơng pháp thống kê.5. Kết cấu luận văn gồm 3 chơng:Chơng I : Tiếp cận phơng phân tích chi phí - lợi ích mở rộng cho sản xuấtcông nghiệp giấyChơng II : Tổng quan về nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ.Chơng III: Phân tích chi phí lợi ích mở rộng Chơng 1Tiếp cận phơng pháp phân tích chi phí - lợi íchMở rộng cho hoạt động sản xuất giấyI. Cơ sở lý luận về phân tích chi phí lợi ích mở rộng Phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng ( Cost benefit analysis - viếttắt là CBA) là một công cụ của chính sách, là cơ sở cho các nhà quản lý đa ranhững chính sách hợp lý về sử dụng lâu bền các nguồn tài nguyên thiên nhiênkhan hiếm, làm giảm hoặc loại bỏ những ảnh hởng tiêu cực phát sinh trong cácchơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phơng pháp CBA sẽ làm phép sosánh những lợi ích thu về do các hoạt động phát triển đem lại với những chi phívà tổn thất do việc thực hiện chúng gây ra.1.1 Một số khái niệm cơ bản1.1.1 Sự phát triển của CBA và mục đích của việc sử dụng CBA.1.1.1.1 Sự phát triển của CBAKhái niệm CBA đợc đa ra lần đầu tiên vào giữa thế kỉ XIX nhng phải đếngần 100 năm sau ngời ta mới thực sự quan tâm và đa vào sử dụng. Cách nhìnnhận của CBA là "toàn cục", không phản ánh lợi ích của bất cứ cá nhân, tổ chứchay nhóm nào. Chính vì vậy mà công cụ CBA ngày càng trở nên phổ biến và đợcứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. CBA có thể đợc dùng cho các chínhTrần Thị Thu Hơng KT & QL MT K393Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpsách, kế hoạch, chơng trình, dự án cũng có thể dùng rộng rãi trong các vấn đề nhthị trờng lao động, giáo dục, nghiên cứu khoa học và môi trờng đặc biệt CBA làcông cụ hiệu lực đối với đánh giá tác động môi trờng cho dự án phát triển kinh tế,xã hội.Tuy nhiên, đối với các dự án môi trờng thì việc lợng hoá đợc những chiphí, lợi ích là rất phức tạp, không dễ gì thấy đợc và thời gian tác động là baolâu chính vì vậy việc đo lờng để lợng hoá kết quả là không đơn giản, thậm chíkhông có một thớc đo chung, hay một phơng pháp chung phục vụ cho việc tínhtoán. Nhng CBA là kỹ thuật cho phép liệt kê tất cả các điểm đợc và mất một cáchhệ thống, cố gắng tiền tệ hoá cái đợc và cái mất đối với môi trờng, cân nhắc tầmquan trọng của chúng nếu phù hợp, thể hiện sự phân phối của cái đợc và cái mấtgiữa các nhóm ngời nh thấy rõ trong tranh cãi môi trờng và đánh giá môi trờng.Đối với các nớc đang phát triển, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên làbiện pháp quan trọng, phổ biến để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy phơng phápCBA rất phù hợp trong điều kiện thực tế của các nớc này.1.1.1.2 Mục đích của việc sử dụng CBAĐối với các nhà hoạch định chính sách, CBA là công cụ thiết thực hỗ trợcho việc ra quyết định có tính xã hội, từ đó quyết định phân bổ nguồn lực mộtcách hợp lý, tránh gây ra thất bại thị trờng (tức là giá cả hàng hoá không phảnánh đúng giá trị của nó) có thể xảy ra thông qua sự can thiệp hiệu quả của Nhà n-ớc.Phơng pháp CBA có nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, có thể ở giaiđoạn hình thành (exante), giai đoạn giữa (immedias- res) hoặc giai đoạn cuối(exposte) của dự án. Chính nhờ quan điểm tiếp cận phong phú này sẽ cung cấpcho chúng ta những góc nhìn khác nhau. Từ đó sẽ cung cấp cho chúng ta một l-ợng thông tin cơ bản về toàn bộ dự án, hay những bài học kinh nghiệm rút ra khitiến hành một dự án tơng tự.Muốn đa ra đợc phơng án đem lại hiệu quả cao nhất trong hàng loạt cácphơng án đề xuất thì cần phải có một căn cứ, cơ sở nào đó dùng để so sánh. Ph-ơng pháp CBA sẽ cho chúng ta hình dung ra đợc toàn bộ những chi phí cũng nhlợi ích mà mỗi phơng án đa ra có thể đem lại, và dựa trên kết quả phân tích đóchúng ta sẽ lựa chọn đợc phơng án phù hợp với mục tiêu đề ra. Kết quả của sựlựa chọn này sẽ đảm bảo độ tin cậy cao hơn. Đây là một công cụ thực sự có hiệuTrần Thị Thu Hơng KT & QL MT K394Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệplực thuyết phục khi đa ra một quyết định. Tuy nhiên không nên chỉ dựa vào CBAmà đi đến một quyết định vì CBA cũng còn có những hạn chế cha khắc phục đợc,do đó nó chỉ là một phơng pháp hữu hiệu trong số các phơng pháp hoạch địnhchính sách và ra quyết định.1.1.2 Phân tích kinh tế và phân tích tài chính Phân tích kinh tế và phân tích tài chính đều là phân tích chi phí lợi ích, tuynhiên hai khái niệm này không đồng nhất với nhau. Tại sao lại nh vậy? Câu trảlời cuối cùng là ở mục đích của ngời sử dụng. Dới góc độ của nhà đầu t, thì ngời ta sử dụng phơng pháp phân tích tàichính vì mục tiêu cuối cùng họ muốn đạt đợc đó là tối đa hoá lợi nhuận (là sựchênh lệch giữa doanh thuchi phí). Để đạt đợc điều đó thì họ phải giảm đếnmức tối thiểu chi phí sản xuất. Và nh vậy, một cách vô tình hay cố tình, họ đãquên đi khoản chi phí đầu t cho xử lý môi trờng mà đáng lẽ họ phải trả.Dới góc độ quản lý vĩ mô, hoạt động sản xuất là nhằm đảm bảo phát triểnbền vững có nghĩa là đảm bảo phát triển đồng đều cả 3 cực: kinh tế - xã hội - môitrờng. Chính vì vậy mà phơng pháp phân tích kinh tế đợc sử dụng, nói bao hàmrộng hơn, đây là phơng pháp phân tích kinh tế - tài chính có tính đến yếu tố môitrờng.1.1.2.1 Phân tích tài chínhPhân tích tài chính dựa trên phân tích quá trình lu chuyển dòng tiền tệtrong đời dự án mà khi thực hiện dự án đó có thể xảy ra. Trong phân tích tàichính ngời ta tập trung chủ yếu vào việc phân tích giá cả thị trờng và các dòng luthông tiền tệ. Mục đích đạt tới là phải tối đa hoá lợi nhuận, khả năng sinh lời vềmặt tài chính càng cao thì càng hấp dẫn các nhà đầu t.Ví dụ việc phân tích tài chính của dự án đầu t công nghệ sản xuất mới củanhà máy giấy. Doanh thuchi phí là 2 yếu tố cùng quyết định lợi nhuận.- MR (Marginal revenue) : Doanh thu biên là số lợng doanh thu mà nhàmáy nhận đợc từ việc bán 1 đơn vị sản phẩm (1 tấn giấy). Vì yếu tố giá cả là do thị trờng quyết định nên doanh thu biên đối với mỗitấn giấy là nh nhau, do đó đờng doanh thu biên biểu diễn trên đồ thị sẽ là một đ-ờng thẳng nằm ngang.- Chi phí đợc chia ra làm 2 loại: chi phí cố định và chi phí biến đổi.Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K395Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệp+ Chi phí cố định: Là chi phínhà máy phải trả cả trớc khi sản xuất vàkhông đổi khi sản lợng thay đổi.+ Chi phí biến đổi liên quan đến các khoản mục cần phải mua ngay khi sảnxuất nh tre nứa, hoá chất, lao động do đó chi phí này biến đổi cùng với sự biếnđổi của sản lợng. Sự biến đổi này đợc thể hiện rõ trên đờng chi phí cận biên (tứcbiến phí của mỗi tấn giấy đợc sản xuất ra) - MVC (marginal vary cost) hay MC. + Lợi ích cận biên cá nhân (MNPB = MR - MC ) là lợi nhuận hoạt độngmà nhà máy thu đợc từ doanh thu biên sau khi đã trừ đi chi phí biến đổi cận biên.Hình 1: Thu nhập và chi phí cho mỗi tấn giấy: Lợi nhuận biên (= MR - MC), lợi nhuận thu về trên mỗi tấn giấy chotới điểm Q1.: Số tiền bị lỗ (= MC - MR) khi sản xuất thêm một tấn giấy khi qua khỏiđiểm Q1 O1: Điểm hoà vốn (MR = MC), Q1 Là mức sản lợng tối u cho thị trờng. AO1Q1O = tổng doanh thu của nhà máy khi bán Q1 tấn giấy.O1Q1O = Tổng chi phínhà máy bỏ ra để sản xuất Q1 tấn giấyNh vậy, lợi nhuận hoạt động của nhà máy là toàn bộ diện tích tam giácAO1O. Và sự chênh lệch giữa MR và MC tạo cho nhà sản xuất đờng lợi ích cậnbiên cá nhân MNPB, và nhà máy sẽ chỉ sản xuất khi MR > MC.Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K396P (giá 1 tấn giấy)MCO1MROQ1Q (tấn giấy)AP (giá 1 tấn giấy)OQ1Q (tấn giấy)MNPBAKhoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpHình 2: Đờng lợi ích cận biên của cá nhân (MNPB)Nh vậy, nhà máy sẽ sản xuất ra từng đơn vị sản phẩm khi nào mà doanhthu cận biên còn cao hơn chi phí biên để sản xuất ra đơn vị sản phẩm đó. Tức làmở rộng sản xuất tới mức Q1 trong hình 1. Và để có thể duy trì việc kinh doanhlâu dài, tổng lợi nhuận ở điểm Q1 (diện tích tam giác AOQ1 = diện tích tam giácOAO1 ở hình 1) nhất phải bằng những khoản chi phí cố định nh chi phí nhà xởng,máy móc, trang thiết bị Tuy nhiên điều chúng ta quan tâm ở đây đó là các khoản chi phí của nhàmáy cha hề tính đến yếu tố môi trờng trong đó. Bởi vì, khi sản lợng tăng lên tổnglợng chất ô nhiễm phát thải tăng lên.Trong chi phí sản xuất của mỗi tấn giấy sảnxuất ra ở đây chỉ phản ánh số tiền mà nhà máy phải trả cho việc mua nguyên liệu(tre, nứa, bột giấy), hoá chất, thuê nhân công, duy trì máy móc không hề cókhoản chi phí cho giảm thiểu ô nhiễm mà nhà máy gây ra trong quá trình sảnxuất. Do đó, giá của sản phẩm không phản ánh đúng giá trị của nó.1.1.2.2 Phân tích chi phí lợi ích mở rộng (Phân tích kinh tế - tài chính)CBA mở rộng bao gồm phân tích chi phí, lợi ích cả của những tác động màdự án phát triển gây ra cho môi trờng, mà không đợc tính đến trong phân tích tàichính của dự án.Giả sử, nh trong trờng hợp hoạt động sản xuất của nhà máy giấy trên, trongđiều kiện môi trờng cạnh tranh hoàn hảo (tức là nhà máy có khả năng bán tất cảsản lợng tại mức giá thị trờng đang thịnh hành) ta thấy rõ rằng sự tổn hại môi tr-ờng không ảnh hởng đến nhà máy gây ô nhiễm trên (nghĩa là chi phí tổn hạikhông phải là chi phí nội sinh đợc phản ánh trong chi phí biến đổi của nhà máy)nhng lại ảnh hởng đến toàn xã hội. Vì trên thực tế, lợng nớc thải ô nhiễm rất lớnmà nhà máy thải ra là yếu tố gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ của công nhâncũng nh dân c quanh khu vực nhà máy, đến mùa màng, năng suất cây trồng, vậtnuôi Những tổn hại nh vậy gọi là chi phí ngoại ứng và những chi phí ngoại ứngnày xã hội đang phải gánh chịu, đợc thể hiện qua hình vẽ sau:Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K397Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpHình 3: hình ngoại ứng tiêu cựcMPC (Marginal private cost) : Chi phí cận biên cá nhân của nhà máyMEC (Marginal external cost) : Chi phí môi trờng cận biênMSC (Marginal social cost) : Chi phí xã hội cận biên (MPC + MEC)QW: Lợng chất thảinhà máy thải raVì thị trờng cạnh tranh hoàn hảo, nên nhà máy không có sức mạnh thị tr-ờng, không có ảnh hởng đáng kể đến día trên thị trờng, do đó đờng cầu của nhàmáy chính là đờng lợi ích cận biên và chính bằng giá bán của sản phẩm, theo nhhình vẽ 3: EO*O1 là tổng thiệt hại nhà máy gây ra cho xã hội.O1 : điểm cân bằng có tính cá nhân O1 (Q1, P*) = DD MPCP* : Mức giá bán của một tấn giấy trên thị trờngQ1 : Mức sản lợng tối u cho thị trờngQW1: Lợng chất thải thải ra môi trờng O*: Điểm cân bằng có tính xã hội O* (P*, Q*) = MSC DDTrần Thị Thu Hơng KT & QL MT K398MSC = MPC + MEC QW (l ợng thải)MECP (giá 1 tấn giấy)P*O*OQ1Q*MPCO1EQAQ (tấn giấy)QW1Q*WQWADD = P Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpP* : Mức giá bán 1 tấn giấy trên thị trờngQ* : Mức sản lợng tối u của xã hộiQ*W : Lợng chất thải thải ra môi trờngBản chất của vấn đề ở đây là, khi chúng ta tiến hành sản xuất thì cũng cónghĩa là chúng ta phải thải ra môi trờng một lợng thải nhất định (nớc thải, chấtthải ). ở một mức độ nào đó, thì môi trờng có khả năng tự làm sạch, hấp thụ đợcnhng nếu vợt quá giới hạn khả năng tự làm sạch thì đó là nguyên nhân gây ônhiễm môi trờng và tiến tới suy thoái môi trờng. Vậy thì liệu ở điểm O*, ô nhiễmcó bằng O hay không? Chắc chắn sẽ là không, bởi vì xét về mặt kĩ thuật nó thựcsự là không khả thi, trong bất cứ trờng hợp nào cũng sẽ không đợc chấp nhận vìquá tốn kém xét về cả phơng diện đầu t về thiết bị và các quy trình làm giảm chấtthải cũng nh trong việc mất mát các lợi ích sinh ra từ việc sản xuất những sảnphẩm đó.Khi sản lợng tăng lên thì tổng số lợng chất ô nhiễm phát thải tăng lên. Vàở dới mức sản lợng QA (với lợng chất thải đới mức QWA), tất cả các chất thải đềuđợc môi trờng hấp thụ an toàn (đó là đặc tính tự nhiên của môi trờng) nh hình 4 Hình 4: Ô nhiễm thải ra đợc hấp thụO < QW QWA : Môi trờng có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm ( QWA) thải raQW > QWA : khả năng hấp thụ của môi trờng bị vợt quáKhi sản lợng vợt quá QA (lợng chất thải vợt quá QWA), những đơn vị ônhiễm ban đầu vợt quá QWA gây ra tơng đối ít tác hại so với những đơn vị tiếptheo sau đó (Vì tác động của tổng mức ô nhiễm tích luỹ lại). Điều đó có nghĩa,Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K399Số l ợng chất ô nhiễm thải ra đ ợc hấp thụ Số l ợng ô nhiễm O*Khả năng hấp thụOQ1QAQ*Q (tấn giấy)QWAQ*WQW1QW (l ợng thải)Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệpcứ mỗi đơn vị ô nhiễm tăng thêm thì gây ra tác hại nhiều hơn là đơn vị trớc đó,chúng ta có đờng MEC dốc lên trên nh hình 5. Hình 5: Chi phí thiệt hại của ô nhiễm Nhng vì chúng ta không thể vì bảo vệ môi trờng mà ngừng việc sản xuấtlại. đó chính là lý do vì sao chúng ta phải chấp nhận một khoản chi phí ngoại ứngnhất định, là chấp nhận một mức thải trong giới hạn cho phép khi tiến hành sảnxuất, và những giới hạn này đợc quy định cụ thể trong tiêu chuẩn việtnam . Các đơn vị sản xuất sẽ bị xử lý nếu nh vợt quá những tiêu chuẩn đã quyđịnh tuỳ theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K3910Chi phí thiệt hại MEC OQ1QAQ*Q (tấn giấy)C1C*QWAQ*WQW1QW (l ợng thải) MEC O*MNPBOQ1QAQ*Q (tấn giấy)EQWAQ*WQW1QW (l ợng thải)[...]... đề thực Chơng II Tổng quan về nhà máy giấy hoàng Văn Thụ I tả về Hiện trạng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ 1.1 Khái quát chung về nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ 1.1.1 Điều kiện tự nhiên của khu vực 1.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đợc thành lập vào những năm đầu của thế kỉ, cho đến nay nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đợc coi là cái nôi khai sinh của nghành giấy Việt Nam Nằm tại phờng... đến giá thành sản phẩm giấy và bột giấy Để đánh giá đợc hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống xử lý nớc thải, cần phải phân định đợc những chi phílợi ích 3.1 Đánh giá chi phí Chi phí môi trờng là những loại chi phí trong quá trình thực hiện dự án và chi phí này đợc lợng hoá bằng tiền tệ Trần Thị Thu Hơng KT & QL MT K39 19 Khoa KT , QL Môi tr ờng và Đô thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.1.1 Chi phí. .. thực tập tốt nghiệp có thể so sánh chi phílợi ích ở dạng cha chi t khấu hoặc chi t khấu nếu đợc tính toán, bổ sung và điều chỉnh thêm Hình 7: Phân tích chi phí - lợi ích bằng biểu đồ : tổng chi phí qua các năm : Tổng lợi ích qua các năm Hoặc dới dạng đồ thị Chi phí - lợi ích A B C O t1 t* lợi ích bằng đồ thị t Hình 8: Phân tích chi phí - Tại năm t* dự án đem lại lợi ích ròng NBt = Bt - Ct là lớn nhất... lại Nh đã biết để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của dự án thì ngoài việc lợng hoá đợc hết các chi phílợi ích đơn thuần của dự án thì phải lợng hoá đợc cả chi phílợi ích môi trờng Lợi ích môi trờng thu về ở đây sẽ là những lợi ích do việc làm giảm mức độ gây ô nhiễm của hoạt động sản xuất giấy gây ra Có 2 cách tiếp cận để tính toán đợc lợi ích thu về sau khi có hệ thống xử lý môi trờng... kết quả của 8 bớc trên và các quyết định đa ra chứng tỏ nguồn lực phân bổ là hiệu quả nhất III/ Vận dụng CBA để đánh giá hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống xử lý nớc thải cho nhà máy giấy Vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi, cũng thờng gặp ở các nhà máy giấy hiện nay nhng thờng cha cấp bách so với vấn đề nớc thải, vấn đề cần tập trung xử lý ở đây là nớc thải công nghiệp Nguyên nhân chính của việc. .. trên, về mặt bản chất, mọi phân tích của chúng ta là phân tích kinh tế, sau đó quy đổi toàn bộ phân tích kinh tế ra tiền Trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu liên quan nhằm xác định đợc bản chất của lợi íchchi phí, lợi nhuận có đợc của dự án 1.2.2.1 Các khái niệm liên quan Bộ "công cụ" của CBA bao gồm các khái niệm cơ bản sau: a Chi phí cơ hội Chi phí cơ hội là chi phí của việc hy sinh các hoạt động... quan đến chi phí đầu t ban đầu chẳng hạn chi phí tổ chức lao động khoa học, chi phí đào tạo, chúng có ảnh hởng lớn đến lợi nhuận đầu t và phải đợc đa vào phân tích 3.1.2 Chi phí hoạt động hàng năm Chi phí hoạt động hàng năm bao gồm tất cả các khoản chi phí để vận hành cho mỗi năm, gồm: - Chi phí sản xuất - Chi phí quản lý hành chính - khấu hao - Trả lãi vốn vay - Các loại thuế - Các loại chi phí khác... và bảo vệ môi trờng Đây cũng là mục ích cuối cùng mà ngời sử dụng phơng pháp CBA mong muốn đạt đến, tránh gây ra thất bại thị trờng 1.2 Các phơng pháp sử dụng trong CBA mở rộng 1.2.1 Phơng pháp phân tích bằng biểu đồ, đồ thị 12.1.1 Nguyên lý Ngời ta sử dụng hình thức thể hiện trực quan để phát triển chi phílợi ích trên cơ sở đó giúp cho các nhà quản lý, các nhà theo dõi và vận hành dự án có thể... nhanh tiến trình biến đổi trong chi phí qua các năm 1.2.1.2 Nội dung Chi phíTrên cơ sở số năm tồn tại của dự án, ngời ta sử dụng một đồ thị không gian - chi u: 2 lợi ích trục hoành biểu thị thời gian diễn biến của hoạt động phát triển; trục tung biểu thị lợi ích thu đợc trong quá trình tiến hành hoạt động Lợi íchchi phí biểu thị trên đồ thị theo luỹ tích, chi phí cho xây dựng, khai thác và vận hành... thu về mỗi năm sẽ là việc giảm đợc mức lệ phí đóng góp cho xử lý môi trờng (cũng chính bằng mức chi phí hàng năm xã hội phải bỏ ra để khắc phục ô nhiễm) Nguyên tắc của phí giảm thảinhà máy phải trả phí nếu nh họ thải những chất thải ra ngoài môi trờng, tỉ lệ phí phụ thuộc vào tổng lợng chất thải thải ra, và tiêu chuẩn thải cho phép Phơng trình sử dụng để tính toán phí giảm thải: C = 4.52 Q + 18.48 . " ;Sử dụng phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nớc thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ "Khoa. phí - lợi ích Mở rộng cho hoạt động sản xuất giấy I. Cơ sở lý luận về phân tích chi phí lợi ích mở rộng Phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng (
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụ, sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụ, sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụ

Từ khóa liên quan