BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Xác định giá trị doanh nghiệp - ĐH kinh tế quốc dân

68 830 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 12:06

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tài Trong một vài năm gần đây nghiệp vụ t vấn cổ phần hoá là một trongnhững nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn cho các công ty chứng khoán.Vì vậy,sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trong việc tìm kiếm khách hàngngày càng quyết liệt. Hiện nay, không chỉ nhờ các mối quan hệ, hay mức phímà việc cạnh tranh chủ yếu dựa trên các dịch vụ cung cấp.Quá trình t vấn cổ phần bao gồm nhiều công việc đợc công ty chứngkhoán chia thành các giai đoạn (các khâu) trong đó khách hàng có thể lựachọn mua từng phần, hoặc mua trọn gói. Việc xác định giá trị doanh nghiệp cóvai trò quyết định đối với toàn bộ tiến trình cổ phần hoá, khâu này thờngchiếm một thời gian lớn trong toàn bộ tiến trình thực hiện nghiệp vụ t vấn cổphần hoá đối với công ty chứng khoán. Để giảm bớt thời gian trong việc xácđịnh giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán cần phải lựa chọn đợc phơngpháp thích hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp đồng thời với mỗi phơngpháp cần phải nắm đợc những điểm mạnh, điểm yếu và điều kiện áp dụngtừng phơng pháp, tính khả thi khi áp dụng ở Việt Nam.Nghị định 187/NĐ- CP ra đời thay thế nghị định 64 đã tạo ra hành langpháp lý quan trọng cho việc sắp xếp đổi mới hình thức sở hữu của các doanhnghiệp.Theo đó quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu, tính đến hết tháng12/2004 đã có hơn 2500 doanh nghiệp đợc chuyển thành công ty cổ phần. Tuynhiên số lợng đó mới chỉ chiếm khoảng 25% số doanh nghiệp hiện có ở nớcta.Trong năm 2005 chính phủ và bộ tài chính đã đề ra mục tiêu phải cổphần hoá đợc 750 doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu này thì việc xác địnhgiá trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán cần phải đợc rút ngắn thờigian nhng chất lợng vẫn đợc nâng cao tránh thất thoát nguồn vốn của nhà nớc,đồng thời thu hút đợc nhiều khách hàng.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK432. Phạm vi nghiên cứuChuyên đề thực tập chủ yếu nghiên cứu về các phơng pháp xác định giátrị doanh nghiệp, những phơng pháp đang đợc áp dụng tại các công ty chứngkhoán, u nhợc điểm của từng phơng pháp. Tính khả thi khi áp dụng những ph-ơng pháp mới.3. Kết cấu chuyên đề :Chuyên đề thực tập gồm 3 chơng.Chơng 1: Những lý luận chung về t vấn xác định giá trị doanhnghiệp tại công ty chứng khoán.Chơng 2: Thực trạng t vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công tychứng khoán Mê Kông.Chơng 3: Giải pháp cần thực hiện để mở rộng t vấn xác định giá trịdoanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông.Kết luận .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43Chơng 1Lý luận chung về t vấn xác định giá trị doanhnghiệp của công ty chứng khoán1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán.Công ty chứng khoán là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt. Hoạt độngcủa công ty chứng khoán khác hẳn với các doanh nghiệp sản xuất và thơngmại thông thờng. Sản phẩm của công ty chứng khoán thờng là các dịch vụ tàichính. Khái niệm công ty chứng khoán.Có rất nhiều khái niệm về công ty chứng khoán do nhiều tổ chức đặt ra.Các khái niệm đều nêu bật đợc vị trí vai trò của công ty chứng khoán.Theo giáo trình Thị trờng chứng khoán của khoa ngân hàng tài chínhtrờng đại học kinh tế quốc dân thì : công ty chứng khoán là một định chế tàichính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trờng chứng khoán. Công tychứng khoán chính là một trung gian tài chính. Phân loại công ty chứng khoán.Theo mô hình tổ chức hoạt động thì công ty chứng khoán có thể chiathành nhiều loại: Công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữuhạn.Công ty hợp danh: Là loại hình kinh doanh có từ hai chủ sở hữu trở lên,thành viên của công ty chứng khoán hợp danh bao gồm: Thành viên góp vốnvà thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vôhạn bằng toàn bộ tài sản của mình về nghĩa vụ thanh toán của công ty. Cácthành viên góp vốn không tham gia điều hành công ty, họ chỉ chịu trách nhiệmhữu hạn trong phần vốn góp của mình đối với những khoản nợ của công ty.Công ty hợp danh không đợc phép phát hành bất cứ một loại chứngkhoán nào.Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập với các chủsở hữu công ty là các cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và cácnghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vàodoanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra côngchúng theo quy định của pháp luật hiện hành.Công ty trách nhiệm hữu hạn: Thành viên của công ty chịu trách nhiệmvề các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm visố vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.Công ty trách nhiệm hữu hạn không đợc phép phát hành cổ phiếu.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43Do các u điểm của loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữuhạn so với công ty hợp danh, vì vậy hiện nay chủ yếu các công ty chứng khoánđợc tổ chức dới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Hiện nay ở nớc ta theo quyết định số 03/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13tháng 10 năm 1998 của UBCK, CTCK là công ty cổ phần, công ty trách nhiệmhữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam, đợc uỷ ban chứng khoán nhà nớccấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán.Theo cách phân loại dựa vào các nghiệp vụ thực hiện của công ty chứngkhoán thì công ty chứng khoán có thể chia thành các loại nh sau:Công ty môi giới chứng khoán: là công ty chỉ thực hiện việc trung gian,mua bán chứng khoán cho khách hàng để hởng hoa hồng.Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: là công ty chứng khoán cólĩnh vực hoạt động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hởng phí hoặcchênh lệch giá.sCông ty kinh doanh chứng khoán: là công ty chứng khoán chủ yếu thựchiện nghiệp vụ tự doanh, có nghĩa là tự bỏ vốn và tự chịu trách nhiệm về kếtquả kinh doanh.Công ty trái phiếu: là công ty chứng khoán chuyên mua bán các loại tráiphiếu.Công ty chứng khoán phi tập trung: là các công ty chứng khoán hoạtđộng chủ yếu trên thị trờng OTC và họ đóng vai trò là các nhà tạo lập thị trờngbằng các dịch vụ cung cấp.Đối với các thị trờng chứng khoán phát triển thì vai trò của các công tynày là rất lớn. Còn đối với những thị trờng mới phát triển nh nớc ta thì tiềmnăng của các công ty này là rất lớn.1.2. Các nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán.Nghiệp vụ môi giới: Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặcđại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hởng hoa hồng. Công tychứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chếgiao dịch tại SGDCK hoặc thị trờng OTC. Vì các quyết định đầu t do chínhkhách hàng đa ra nên họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về kết quả.Hiện nay, tất cả các công ty chứng khoán ở nớc ta đều đang thực hiệnnghiệp vụ này. Nhân viên phòng môi giới của các công ty chứng khoán sẽcung cấp thông tin về các công ty niêm yết, các thông tin thị trờng cho kháchhàng bên cạnh đó họ sẽ đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện các giaodịch.Tuy nhiên đó mới chỉ là "môi giới giao dịch" khi thị trờng phát triển thìChuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43hoạt động môi giới phải đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu t bán chứngkhoán và nhà đầu t mua chứng khoán, thông qua hoạt động môi giới nhà môigiới chứng khoán sẽ trở thành ngời bạn, ngời chia sẻ những lo âu, căng thẳngvà đa ra những lời động viên kịp thời cho nhà đầu t, giúp nhà đầu t có nhữngquyết định tỉnh táo.Nghiệp vụ tự doanh: Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán làquá trình tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán cho chính mình.Đây đợc coi là một khoản đầu t của công ty bởi vì hoạt động này đợc thựchiện nhằm mục đích thu lợi nhuận cho chính công ty thông qua hành vi muabán chứng khoán với khách hàng. Nghiệp vụ này hoạt động song hành vớinghiệp vụ môi giới, vừa phục vụ lệnh giao dịch cho khách hàng đồng thờicũng phục vụ cho chính công ty.Hoạt động tự doanh đợc thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trênSGCK hoặc thị trờng OTC. Trên thị trờng OTC hoạt động tự doanh của côngty chứng khoán đợc thực hiện thông qua hoạt động tạo lập thị trờng. Lúc này,công ty chứng khoán đóng vai trò là nhà tạo lập thị trờng, nắm giữ một số lợngchứng khoán nhất định của một số loại chứng khoán và thực hiện mua bánchứng khoán với khách hàng để hởng chênh lệch giá.Đối với các công ty chứng khoán ở nớc ta hiện nay thì chỉ có một sốcông ty thực hiện hoạt động này bởi vì theo quy định của pháp luật thì muốnthực hiện nghiệp vụ này thì công ty chứng khoán cần đáp ứng đợc một số yêucầu mà đầu tiên là phải có vốn điều lệ 12 tỷ. Đây cũng là một điều bất lợi đốivới một số công ty chứng khoán khi không có đủ điều kiện về vốn trong khiđội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và khả năng phân tích.Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của côngty chứng khoán là việc thực hiện các đợt chào bán và phân phối chứng khoáncho các doanh nghiệp cổ phần hoá ra công chúng và thực hiện bảo lãnh. Cóthể nói nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là một trong những nghiệp vụ phổ biến ởcác công ty chứng khoán, nó giúp cho tổ chức phát hành thực hiện các thủ tụctrớc khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúpbình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành.Tuy nhiên ở nớc ta hiện nay thì mới chỉ có một số công ty chứng khoánthực hiện nghiệp vụ này, đó là những công ty có ngân hàng mẹ hỗ trợ rất nhiềuvề năng lực, vốn, các quan hệ sẵn có.Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu t: Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tlà việc thực hiện quản lý vốn uỷ thác của khách hàng để đầu t vào chứngChuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43khoán thông qua danh mục đầu t nhằm sinh lợi cho khách hàng trên cơ sở tănglợi nhuận và bảo toàn nguồn vốn cho khách hàng. Việc lập và quản lý danhmục đầu t đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn có kinhnghiệm trong lĩnh vực đầu t tài chính. Chính vì vậy để có thể hoạt động tốt tạolòng tin cho khách hàng đồng thời thu đợc nguồn lợi nhuận trong tơng lai chocông ty thì cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này.Nghiệp vụ t vấn của công ty chứng khoán.Nghiệp vụ t vấn đầu t chứng khoán: Dựa trên hoạt động phân tích để đara các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số côngviệc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu t và cơ cấu tài chính cho kháchhàng.Nguyên tắc cơ bản của hoạt động t vấn đầu t chứng khoán.Hoạt động t vấn là việc ngời t vấn sử dụng kiến thức, đó chính là vốnchất xám mà họ đã bỏ ra để kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cho cả công tychứng khoán lẫn khách hàng. Nhà t vấn đòi hỏi phải hết sức thận trọng trongviệc đa ra các lời khuyên đối với khách hàng, vì với lời khuyên đó khách hàngcó thể thu về lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ, thậm chí phá sản, còn ngời t vấn thuvề cho mình khoản thu về dịch vụ t vấn bất kể hoạt động đó thành công haykhông. Bên cạnh các hoạt động t vấn về đầu t chứng khoán các công ty chứngkhoán còn thực hiện một mảng t vấn rất lớn đó là mảng t vấn tài chính doanhnghiệp.Trong mảng t vấn về tài chính doanh nghiệp các công ty chứng khoánthực hiện các hoạt động: T vấn cổ phần hoá, t vấn niêm yết, t vấn tái cấu trúcdoanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, t vấn xác định giá trị doanhnghiệp, chia tách, sát nhậpNhững mảng hoạt động này đòi hỏi đội ngũ nhânviên t vấn của công ty chứng khoán cần phải nghiên cứu tìm hiểu các vấn đềtài chính doanh nghiệp một cách chuyên sâu.Những năm gần đây thực hiện chủ trơng của Đảng và nhà nớc ta trongviệc sắp xếp đổi mới hình thức sở hữu của các doanh nghiệp, tất cả 13 công tychứng khoán đều đã thực hiện rất tốt mảng hoạt động này.Công ty chứng khoán Mê Kông tuy ra đời muộn hơn so với các công tykhác nhng hoạt động t vấn doanh nghiệp là một trong những hoạt động mạnhcủa công ty không thua kém gì so với những công ty chứng khoán khác.Trong năm 2003 và năm 2004 số lợng hợp đồng t vấn cổ phần hoá vàxác định giá trị doanh nghiệp là 40. Đây có thể coi là một thành tích đángChuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43khen đối với một công ty chứng khoán với số vốn chỉ có 6 tỷ đồng và còn nontrẻ trên thị trờng.1.3. Lý luận chung về xác định giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp.Theo luật doanh nghiệp năm 1999 đợc sửa đổi và bổ sung năm 2004 củanớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì doanh nghiệp đợc định nghĩa nhsau: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giaodịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mụcđích thực hiện các hoạt động kinh doanh.Ban đầu khi mới hình thành thị trờng doanh nghiệp chỉ đợc coi là một tổchức kinh tế thông thờng chứ cha đợc coi là một hàng hoá của nền kinh tế bởinó cha thực sự đợc đem ra trao đổi mua bán trên thị trờng. Chỉ đến khi thị tr-ờng phát triển đến một mức độ nhất định, lúc này doanh nghiệp mới thực sự làmột hàng hoá. Khi đã trở thành hàng hoá thì ngời ta bắt đầu quan tâm tới giátrị của doanh nghiệp. Câu hỏi đợc đặt ra là làm thế nào để xác định đợc giá trịdoanh nghiệp? Và liệu giá trị của doanh nghiệp có đồng nghĩa với giá cả củanó không?Theo C.Mác thì giá trị là sự kết tinh của lao động xã hội cần thiết tronghàng hoá, còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị trên thị trờng nhngphụ thuộc vào quy luật cung cầu. Giá cả có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị.Đối với một doanh nghiệp cũng vậy, giá trị của doanh nghiệp chính là sự kếttinh của lao động xã hội cần thiết trong bản thân doanh nghiệp đó. Tuy nhiên,không phải nh các hàng hoá thông thờng mà doanh nghiệp là một loại hànghoá đặc biệt, một cơ cấu phức tạp của nhiều yếu tố và các mối liên hệ giữachúng. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có các mối quan hệ với cácchủ thể trên thị trờng. Chính các yếu tố bên trong, bên ngoài doanh nghiệpgóp phần tạo nên giá trị doanh nghiệp.Qua việc phân tích và nhận định trên ta có thể rút ra một số kết luậnriêng về giá trị doanh nghiệp nh sau:Một là: giá trị doanh nghiệpgiá trị cá biệt, đợc xây dựng trên cơ sởmức hao phí lao động cá biệt của doanh nghiệp tạo nên, mỗi một doanhnghiệp có một đặc thù, một giá trị riêng và không một doanh nghiệp nàogiống doanh nghiệp nào. Hai là: giá trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là giá trị ghi trên sổsách mà là giá trị đợc mọi ngời quan tâm đó chính là giá trị kinh tế. Nhà đầu tChuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43khi tiến hành xem xét giá trị doanh nghiệp chủ yếu quan tâm tới khả năng thuđợc lợi nhuận trong tơng lai.Ba là: giá trị doanh nghiệp xác định đợc tại thời điểm định giá khôngphải là giá trị cuối cùng và duy nhất, nó có thể thay đổi theo thời gian, theocung cầu và theo các biến động trên thị trờng.1.3.1. Định giá doanh nghiệp.Hiện nay có nhiều quan niệm về giá trị. Mỗi quan niệm đợc tiếp cận ởnhững góc độ khác nhau. Tuy nhiên tựu chung lại thì có hai khái niệm đợcphổ biến hiện nay đó là: Theo giáo s W. SEABROKE Và N.WALKER, viện đại họcPORTSMOUTH, vơng quốc Anh:Định giá đợc hiểu là sự ớc tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sảncụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã đợc xác định rõ.Còn theo giáo s Lim Lan Yuan, trờng xây dựng và bất động sản, đại họcquốc gia Singapore thì:Định giá đợc quan niệm là một nghệ thuật hay khoa học về ớc tính giátrị cho một mục đích cụ thể của một tài sản tại một thời điểm, có cân nhắc đếntất cả các đặc điểm của tài sản và cũng nh xem xét đến tất cả các yếu tố kinhtế căn bản của thị trờng bao gồm các loại đầu t lựa chọn.Vậy với hai khái niệm trên ta có thể hiểu định giá doanh nghiệp theo haicách nh sau: Thứ nhất, định giá doanh nghiệp là sự ớc tính về giá trị của cácquyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã đợcxác định rõ, đó là để đa doanh nghiệp ra mua bán, hoặc để đầu t vào doanhnghiệpThứ hai, định giá doanh nghiệp là một nghệ thuật hay khoa học về ớctính giá trị cho một mục đích cụ thể của một doanh nghiệp tại một thời điểmđó là thời điểm định giá, mà có cân nhắc đến tất cả các đặc điểm của doanhnghiệp và cũng nh xem xét đến tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trờng.1.3.2. Vai trò của việc định giá doanh nghiệpĐối với mỗi chủ thể khác nhau trên thị trờng thì việc tiếp cận giá trịdoanh nghiệp cũng với những mục đích khác nhau. Đối với chủ sở hữu: Việc xác định giá trị doanh nghiệp sẽ giúp chủ sởhữu biết rõ đợc giá trị thực tế của doanh nghiệp, từ đó họ có thể lập các kếhoạch, chiến lợc phát triển trong tơng lai cho doanh nghiệp Vấn đề chia tách sát nhập cổ phần hoá hoặc huy động vốn cũng trở lênthuận lợi hơn rất nhiều. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43Đối với nhà đầu t: Với bất kỳ một nhà đầu t nào trên thị trờng họ luônmong muốn đồng vốn đầu t của mình không những đợc bảo toàn mà còn phảicó lãi với từng mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Tại cùng một mức rủi rohọ luôn muốn nhận đợc mức lợi nhuận cao nhất. Do đó, việc định giá doanhnghiệp là một cơ sở quan trọng cho nhà đầu t ra các quyết định của mình. Nhàđầu t sẽ trả lời đợc các câu hỏi : Có nên đầu t vào doanh nghiệp này haykhông? Mức giábao nhiêu thì phù hợp? Bên cạnh đó những thông tin nhậnđợc trong quá trình định giá sẽ giúp nhà đầu t dự đoán đợc một phần tiềmnăng phát triển của công ty trong tơng lai.Đối với các tổ chức tài chính trung gian trên thị trờng: Một trong nhữngcơ sở quan trọng để các tổ chức tài chính trung gian trên thị trờng hay các chủnợ, bạn hàng của doanh nghiệp cho doanh nghiệp vay vốn hoặc hợp tác làmăn, đầu t vào doanh nghiệp là: xem xét khả năng sinh lời của doanh nghiệptrong tuơng lai cũng nh khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quátrình xác định giá trị doanh nghiệp sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về doanhnghiệp. Qua đó họ có thể dễ dàng đa ra các quyết định trong mối quan hệ vớidoanh nghiệp.Đối với nhà nớc: Quá trình phân tích trên cho ta thấy vai trò nổi bật của việc định giádoanh nghiệp là :Một là: đối với việc chuyển nhợng mua bán, sát nhập thôn tính doanhnghiệp thì hoạt động định giá doanh nghiệp sẽ giúp cho ngời mua và ngời bánđa ra mức giá hợp lý, tạo cơ sở cho việc mua bán một cách công bằng chínhxác và nhanh gọn giảm chi phí giao dịch. Quá trình mua bán thờng bị kéo dàido mức giá mà hai bên đa ra thờng chênh lệch nhau quá lớn. Việc định giá làcơ sở vững chắc thu hẹp khoảng cách mức giá giữa bên mua và bên bán. Dođó khoảng thời gian đàm phán đợc rút ngắn, chi phí nhờ đó cũng đợc rút ngắn.Hai là: với mục đích cổ phần hoá, t nhân hoá doanh nghiệp nhà nớc.Định giá doanh nghiệp sẽ giúp cho việc xác định đợc phần vốn của nhà nớctrong doanh nghiệpgiá cả hợp lý của cổ phiếu bán ra, đồng thời để xácđịnh xem liệu nhà nớc có nên nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp nữa haykhông và tỷ lệ nắm giữ là bao nhiêu cho phù hợp. 1.3.3. Nguyên tắc và yêu cầu của hoạt động định giá. Định giá doanh nghiệp cũng có những yêu cầu và nguyên tắc riêng.Việc thực hiện tốt các nguyên tắc và đảm bảo đợc các yêu cầu đó sẽ giúp chohoạt động định giá có hiệu quả hơn. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43Nguyên tắc: Định giá doanh nghiệp phải dựa trên giá trị hiện hành củathị trờng, phù hợp với cơ chế thị trờng và quy luật thị trờng. Định giá doanhnghiệp chính là xác định giá trị ớc tính của doanh nghiệp theo giá cả thị trờng.Vì vậy, cần phải phản ánh đúng thực tế khách quan doanh nghiệp theo sự chấpnhận của thị trờng. Nếu không, doanh nghiệp sẽ bị định giá cao hoặc thấp hơngiá trị thực của nó.Định giá cho từng doanh nghiệp theo từng phơng pháp cụ thể cho cácdoanh nghiệp thuộc các nhóm nghành khác nhau, các doanh nghiệp hoạt độngtrong các lĩnh vực khác nhau theo đúng giá hiện hành. Không áp dụng dậpkhuôn một mô hình, một kiểu định giá cho mọi doanh nghiệp. Bởi vì, mỗi mộtdoanh nghiệp là một hàng hoá đặc biệt của thị trờng, nó có sự khác biệt vềnguồn lực, về điều kiện cạnh tranh. Các doanh nghiệp xét dới các góc độ khácnhau, chúng có những yếu tố đặc trng riêng biệt. Khi xác định giá trị doanhnghiệp cần phải dựa trên những hiểu biết sâu sắc về từng doanh nghiệp từ đócó thể đa ra các quyết định lựa chọn phơng pháp và cách làm cho phù hợp.Định giá doanh nghiệp phải tuân theo các quy luật kinh tế nh quy luậtcung cầu, quy luật giá trị. Ngoài ra định giá doanh nghiệp cần phải linh hoạttrong quá trình xác định, phải đặt doanh nghiệp trong tổng thể phát triểnchung của toàn thị trờng, của nghành nghề mà doanh nghiệp tiến hành kinhdoanh. Khi đó định giá doanh nghiệp sẽ phản ánh chính xác hơn triển vọngphát triển của doanh nghiệp trong tơng lai.Yêu cầu: Định giá doanh nghiệp cũng phải tuân theo các yêu cầu sau:Tính chuẩn xác: Chuẩn xác vừa là yêu cầu, vừa là mục đích của hoạtđộng định giá doanh nghiệp. Bởi vậy, tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp màphải lựa chọn từng phơng pháp định giá cho phù hợp. Trong toàn bộ quá trìnhthực hiện các khâu của hoạt động định giá các vấn đề về kiểm kê tài sản, xử lýtài chính phải thật chuẩn xác và cẩn trọng.Dễ dàng trong việc tính toán: Định giá doanh nghiệp có thể dựa vào rấtnhiều phơng pháp khác nhau, song đối với doanh nghiệp là phải chọn đợc ph-ơng pháp định giá sao cho phù hợp với doanh nghiệp vừa đơn giản vừa dễ thựchiện, phù hợp với năng lực của ngời định giá. Bởi xét cho cùng nếu các côngthức sử dụng trong quá trình định giá quá phức tạp sẽ dẫn đến sai lầm và mấtđi tính chuẩn xác. Tuy nhiên cũng không nên vì điều này mà làm ẩu. Việcđịnh giá cần phải do những ngời có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tàichính đảm nhiệm. [...]...Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Quang Hoà-TTCK43 Nguyên tắc lựa chọn tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp ở nớc ta thực hiện theo quy định tại điều 23 nghị định 187/2004/NĐ-CP Doanh nghiệpgiá trị tài sản theo sổ kế toán dới 30 tỷ đồng doanh nghiệp tự tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp hoặc thuê tổ chức t vấn định giá để xác định giá trị doanh nghiệp Đối với doanh nghiệpgiá trị tài sản... hơn giá trị lợi thế kinh doanh xác định theo quy định trên thì căn cứ vào giá trị thơng hiệu đã phản ánh trên sổ sách kế toán hoặc giá trị đã đợc thị trờng chấp nhận để tính vào giá trị doanh nghiệp Trờng hợp thấp hơn thì tính thêm phần chênh lệch vào giá trị doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp nhà nớc khi xác định giá trị doanh nghiệp thì giá trị lợi thế kinh doanh đợc tính theo công thức sau: Giá trị. .. chức kinh doanh tài chính thì việc định giá doanh nghiệp thờng áp dụng phơng pháp phơng pháp chiết khấu dòng tiền Nội dung của phơng pháp định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị tổng tài sản: Giá trị thực tế của doanh nghiệpgiá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm xác định có tính đến khả năng sinh lời Việc xác định giá trị doanh nghiệp chính là việc tính toán giá trị các loại... tổ chức định giá đủ điều kiện, tiêu chuẩn định giá doanh nghiệp của năm sau Chi phí định giá doanh nghiệp thấp: Chi phí định giá doanh nghiệp là một khoản chi của doanh nghiệp thuê tổ chức định giá Hiện nay ở nớc ta nhà nớc đã quy định trong nghị định 187 rất rõ nh sau: Không quá 200 triệu đồng với doanh nghiệpgiá trị dới 30 tỷ đồng Không quá 300 triệu đồng đối với doanh nghiệpgiá trị từ 30... trị doanh nghiệp theo phơng pháp tài sản: Phơng pháp định giá doanh nghiệp theo giá trị tài sản cho rằng giá trị của một doanh nghiệp bằng tổng giá trị của từng loại tài sản riêng trên bảng cân đối kế toán trừ đi các khoản nợ của doanh nghiệp Giá trị của tài sản đợc đo bằng hiệu quả sử dụng và khai thác chúng nhằm tạo ra những lợi ích kinh tế trong tơng lai Giá trị thực tế của tài sản mà doanh nghiệp. .. biến động về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, và cũng nh cha cho thấy đợc mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, do vậy sẽ không thể phản ánh một cách đầy đủ và chính xác giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp Bên cạnh đó trong thời gian qua các doanh nghiệp đợc đem ra xác định giá trị chủ yếu với mục đích cổ phần hoá Vì vậy, việc xác định giá trị doanh nghiệp thực chất là để xác định phần vốn... của doanh nghiệp Thực chất nó là các khoản tiền mà doanh nghiệp thu đợc hay chi trả trong thời kỳ nghiên cứu Tuy nhiên để xác định giá trị ròng của doanh nghiệp thì việc xác định dòng tiền không cha đủ mà phải xác định dòng tiền tự do của doanh nghiệp, dòng tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán một hoặc tất cả các nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp phải gánh chịu Trên thực tế để xác định. .. phải thuê tổ chức định giá xác định giá trị doanh nghiệp Thuê tổ chức định giá Tổ chức định giá gồm các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, tổ chức thẩm định giá, ngân hàng đầu t có chức năng và năng lực định giá Tổ chức định giá phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau: Có chức năng định giá trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu t Tuỳ theo ngành nghề kinh doanh, phải đảm... quan giá trị các tài sản hiện có của doanh nghiệp theo giá trị hiện hành tại thời điểm định giá hoặc theo giá trị sổ sách mà doanh nghiệp đã ghi chép Nó là một công cụ đắc lực cho việc định giá doanh nghiệp khi mà thị trờng chứng khoán cha phát triển, trình độ của đội ngũ chuyên gia định giá cha thực sự đáp ứng đợc đòi hỏi của công tác định giá theo các phơng pháp khác Nhợc điểm Thứ nhất, định giá theo... t vấn cho doanh nghiệp giải quyết hiệu quả Kinh nghiệm cũng sẽ giúp cho tổ chức định giá lựa chọn đợc phơng pháp định giá phù hợp, và có thể dự đoán đợc các biến động bên ngoài làm ảnh hởng tới giá trị doanh nghiệp Các nhân tố xuất phát từ phía doanh nghiệp đợc định giá Doanh nghiệp đợc định giá là một chủ thể quan trọng có ảnh hởng lớn đến kết quả cuối cùng của quá trình định giá doanh nghiệp Các
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Xác định giá trị doanh nghiệp - ĐH kinh tế quốc dân, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Xác định giá trị doanh nghiệp - ĐH kinh tế quốc dân, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Xác định giá trị doanh nghiệp - ĐH kinh tế quốc dân, Phòng tư vấn phân tích, Xác định giá trị dòng tiền, Bối cảnh ra đời, Từ 500 triệu đến 1 tỷ, Công ty chứng khoán Mê Kông cung cấp cho nhà đầu tưư thông tin về tài khoản, các giao dịch trên tài khoản định kỳ tháng, quý và năm. Đồng thời, công ty cung cấp thông tin về tình hình giao dịch thị trưường, về công ty niêm yết và các thông tin khác có liê, Nhóm các dịch vụ tưư vấn khác, Bộ phận tư vấn, Giải pháp Mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty chứng khoán Mê Kông, 2 Giải pháp mở rộng hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty chứng khoán Mê Kông., 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm