Chuẩn bị và trình bày bài thi vấn đáp

5 4,514 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 13:51

Bài thi vấn đáp là một dịp để bạn thể hiện những kiến thức bạn có, cách trình bày/kĩ năng diễn thuyết, cũng như là khả năng giao tiếp của bạn. Đó cũng là sự luyện tập rất tốt cho những lần 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn bị và trình bày bài thi vấn đáp, Chuẩn bị và trình bày bài thi vấn đáp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn