Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I

84 597 1
  • Loading ...
1/84 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 14:11

LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường đầy năng động như hiện nay, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn và nhiều thách thức lớn. Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường đầy năng động như hiện nay, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn và nhiều thách thức lớn. Do đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới tư duy, tác phong công việc và đặc biệt là đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu và xu thế thị trường. Bên cạnh đó, sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cùng các công ty trong nước làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn.Qua thực tiễn nghiên cứu, em nhận thấy công tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ chứng minh và khẳng định thế mạnh của các doanh nghiệp mà còn góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế. Hơn nữa, rất nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình thực trạng tài chính của các doanh nghiệp với rất nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu là các nhà quản lý, nhà đầu tư và cá nhân, tổ chức trực tiếp cho doanh nghiệp vay. Do đó sự chính xác, kịp thời và khoa học của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp cùng những dự án khả thi sẽ giúp các nhà quản trị tài chính chiến lược phát huy thế mạnh một cách hợp lý, sẽ tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư yên tâm rót vốn đầu tư và đặc biệt là thu hút một nguồn vốn dồi dào từ những người cho vay. Tuy nhiên công tác phân tích tài chính hiện nay chưa được các doanh nghiệp quan tâm một cách thích đáng, cách thức tổ chức phân tích và phương pháp phân tích còn nhiều vướng mắc. Là một sinh viên khoa Ngân hàng-Tài chính, nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp và những kiến thức được trang bị trong Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpsuốt quá trình học, em mạnh dạn lựa chọn đề tàiNâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I” nhằm đưa ra một số biện pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của công tác phân tích tài chính trên sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I2. Mục đích nghiên cứu- Nghiên cứu tình hình công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.- Đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hoạt động phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I. Chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu cách thức tổ chức, phương pháp phân tích và các thông tin sử dụng trong quá trình phân tích tài chính tại công ty.3.2. Phạm vi nghiên cứu- Về không gian: Chỉ nghiên cứu hoạt động phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.- Về thời gian: Giai đoạn 2006-2008. - Về giác độ nghiên cứu: Nghiên cứu trên giác độ vi mô. 4. Kết cấu đề tàiTên đề tàiNâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I”Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNgoài lời mở đầu và phần kết luận, phần nội dung của đề tài được chia thành 3 chương:Chương 1: Lý luận chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I.Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I. Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 3Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệpPhân tích tài chính doanh nghiệp là việc thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.Quá trình vận động và chuyển hoá các nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp diễn ra như thế nào, kết quả kinh tế tài chính của sự vận động và chuyển hoá ra sao, phù hợp với mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu cụ thể của phân tích tài chính doanh nghiệp.Vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị tài chính là bằng cách nào để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế đầy thách thức như hiện nay. Đó chính là nguy rủi ro phá sản của doanh nghiệp, được thể hiện chủ yếu và trực tiếp qua sự biến động của các nhóm chỉ số khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua đó, các nhà quản trị tài chính sẽ đánh giá một cách toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra những dự báo chuẩn xác về kết quả hoạt động trong tương lai để từ đó biện pháp hỗ trợ, cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hơn. thể nói phân tích tài chính được coi là sở cho những dự báo tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.1.2. Chức năng của phân tích tài chínhĐào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNgày nay phân tích tài chính đã trở thành một nội dung được các nhà quản lý quan tâm và khai thác một cách triệt để nhằm phát huy tối đa tính hữu ích của công cụ này. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và mục đích nghiên cứu mà phân tích tài chính những chức năng mang tính chất đặc thù khác nhau. Tựu chung lại, phân tích tài chính những chức năng bản sau: Chức năng đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động kinh doanh; chức năng đánh giá và giám sát nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao; chức năng điều chỉnh; chức năng dự báo. Chức năng thứ nhất là đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. thể nói vốn là điều kiện không thể thiếu cho sự tồn tại và vận hành của bất cứ doanh nghiệp nào. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Hơn thế, vốn còn là nhân tố cực kỳ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, vốn không những là sở để doanh nghiệp thể nâng cao khả năng khả năng sản xuất, tăng cường mạng lưới phân phối mà còn thể giúp doanh nghiệp vượt qua các đối thủ cạnh tranh hay hơn nữa là loại bỏ họ bằng những chính sách marketing khôn khéo, tăng cường quản cáo, giảm giá, khuyến mại,…Do đó, phân tích tài chính chính cần phải tính toán được nhu cầu vốn, cách thức lựa chọn và huy động vốn với những ước lượng chi phí cụ thể nhằm tối thiểu hoá chi phí mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, huy động vốn thành công còn phải kết hợp với việc sử dụng vốn hiệu quả, vì vậy phân tích tài chính còn phải vạch ra phương hướng quản lý vốn tối ưu.Chức năng thứ hai là đánh giá, giám sát nhằm đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các luồng vận động của nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Các luồng đó vận động như thế nào, các nhân tố tác động đến sự chu chuyển cũng như những ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnghiệp như thế nào, phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đề ra hay không, phù hợp với chế chính sách hiện hành không,…là những vấn đề mà phân tích tài chính phải làm rõ. Chính những kết quả được cung cấp bởi phân tích tài chính sẽ là sở để các nhà quản lý nhân thức được những thành tựu cũng như hạn chế của các quan hệ tài chính, từ đó biện pháp xử lý kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách liên tục.Chức năng thứ ba là điều chỉnh. Sự thực là hệ thống các quan hệ tài chính của doanh nghiệp không phải luôn tồn tại dưới một hình thức truyền thống mà thể biến hoá dưới nhiều hình thái khác nhau tại các thời điểm và các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Các quan hệ tài chính này sẽ ổn định nếu doanh nghiệp biết duy trì sự kết hợp giữa các nhân tố của chúng một cách hài hoà. Do đó, muốn quản trị tài chính một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ được nội dung, hình thức cũng như bản chất của các mối quan hệ tài chính phát sinh. Phân tích tài chính sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác nhận thức được vấn đề này. Thứ tư là dự báo. Bên cạnh những chức năng trên, phân tích tài chính còn giúp doanh nghiệp dự báo được tình hình tài chính trong tương lai. Bất kì một doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động đều đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong tương lai, do đó, nhờ những dự báo tài chính trên, doanh nghiệp thể điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, những dự báo tài chính này không phải là những dự báo chung chung mà phải được chi tiết hoá bằng những con số để doanh nghiệp chiến lược điều chỉnh từng khoản cụ thể.Với những chức năng trên, nhiệm vụ của bộ phận phân tích tài chính là phải cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ về tất cả các mặt tài chính của mình. Hơn nữa, phân tích tài chính doanh nghiệp để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đảm bảo và phân phối vốn cho sản xuất kinh doanh, hoặc để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh, tình hình thanh toán, tính toán và lượng hóa các nhân tố tác động đến Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệptình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục và khai thác triệt để tiềm năng của doanh nghiệp nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệpPhân tích tài chính của doanh nghiệp mà tiêu biểu là phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là việc kiểm tra, đối chiếu và so sánh kết quả hiện tại với quá khứ trong một thời gian đủ dài nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả kinh doanh, tiềm năng hoặc những rủi ro trong tương lai. Các báo cáo tài chính được xem là nguồn thông tin chủ yếu của các nhà phân tích tài chính sử dụng tại các doanh nghiệp bởi lẽ các báo cáo tài chínhtài liệu tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm phân tích, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cả kỳ kinh doanh. Các báo cáo tài chính không chỉ rất hữu dụng với các nhà quản lý doanh nghiệp mà nó còn là đối tượng được rất nhiều chủ thể quan tâm. Đó chính là các nhà đầu tư, các ngân hàng hay các nhà tài trợ doanh nghiệp,…1.3.1. Đối với các nhà quản lý doanh nghiệpCác nhà quản lý doanh nghiệp là những người trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý doanh nghiệp, là những người trực tiếp ra quyết định về chiến lược sản xuất kinh doanh, những chính sách tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nên trước hết bản thân họ phải là những người am hiểu sâu sắc về tài chính doanh nghiệp, do đó họ cần tổng hợp rất nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau phục vụ cho quá trình phân tích của mình. Các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm đến việc tìm kiếm lợi nhuận và nâng cao khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Họ cũng chính là những người phải giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của tài chính doanh nghiệp.Phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm giúp các nhà quản lý đưa ra những chiến lược đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp. Từ việc phân tích tình hình, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, các nhà quản lý sẽ cân nhắc nên tập trung đầu tư vào loại tài sản nào cho phù hợp. Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 7Chuyên đề thực tập tốt nghiệpBên cạnh đó, dựa vào việc phân tích diễn biến sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn, các nhà quản trị tài chính sẽ nhận định về tình cân đối vốn của doanh nghiệp, từ đó quyết định tăng giảm tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn và nguồn cũng như cách thức huy động vốn một cách hợp lý nhất. Để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, doanh nghiệp thể tiến hành vay ngắn hạn (có thể sử dụng tín dụng ngân hàng hay tín dụng thương mại), hay thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hoặc vay dài hạn trên thị trường tài chính,…Để đưa ra quyết định dùng hoàn toàn vốn chủ sở hữu, vay nợ hay sử dụng kết hợp nợ và vốn chủ sở hữu với tỷ lệ bao nhiêu, các nhà quản trị tài chính cần tính toán tổng chi phí đối với mỗi phương thức huy động nhằm huy động với một mức chi phí thấp nhất.Phân tích tài chính cũng là công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp. Do đó, các nhà quản lý sẽ sử dụng công cụ này để đưa ra các chiến lược tài chính ngắn hạn nhằm quản lý hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp, chủ yếu là liên quan đến việc quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp. Hơn nữa các hoạt động tài chính gắn liền sự vận động của dòng tiền nhập quỹ và xuất quỹ, vì thế các nhà quản trị tài chính cần xử lý để duy trì sự chênh lệch giữa chúng sao cho phù hợp nhất. Như vậy, các nhà quản trị tài chính của doanh nghiệp là những người trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo các hoạt động tài chính và căn cứ vào thực trạng tình hình tài chính để định hướng cho giám đốc doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định đầu tư, tài trợ hay kế hoạch chi trả cổ tức và dự báo tài chính. Các quyết định của các nhà quản trị tài chính nhằm mục đích duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh khả năng phá sản, tăng khả năng cạnh tranh mở rộng thị phần, tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hay không là phụ thuộc nhiều vào sự đúng đắn của các quyết định của nhà quản lý. Muốn làm được điều đó, bản thân các nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng công tác phân tích tài chính tốt nhất thể. Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.3.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệpTrước hết, các nhà đầu tư cần biết những thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp để quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Họ thể là những cổ đông, cá nhân, các doanh nghiệp hoặc các đơn vị khác, và vấn đề quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư là mức sinh lời của khoản vốn, thời gian hoàn vốn cũng như mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp. Với doanh nghiệp cổ phần hóa, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, các nhà đầu tư quan tâm đến giá trị của doanh nghiệp mà chủ yếu là giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp tại thời điểm đầu tư. Những nhà đầu tư là những người giao vốn cho các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng, vì thế rủi ro tiềm ẩn luôn là mối đe doạ nguồn vốn của họ. Đặc biệt, những rủi ro này được phản ánh trực tiếp qua sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và sự sụt giá của chúng thể là nguy phá sản của doanh nghiệp. Do vậy, các nhà đầu tư luôn phải cân nhắc giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro phải gánh chịu. Các nhà đầu tư phải thông qua chuyên gia phân tích tài chính để nắm bắt được thông tin về tình hình hoạt động, tình hình kết quả kinh doanh cũng như lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp thông qua các bản báo cáo phân tích tài chính được cung cấp bởi các nhà quản lý, từ đó thể dự đoán triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và chiến lược phân bổ nguồn vốn của mình cho hiệu quả. Phần thu nhập của cổ đông bao gồm phần cổ tức được chia và phần giá trị tăng thêm của cổ phiếu trên thị trường. Do đó, các cổ đông đặc biệt quan tâm đến chính sách phân phối lợi nhuận và cấu tài trợ của doanh nghiệp. Nếu công tác phân tích tài chính hiệu quả dẫn đến một cấu tài trợ hợp lý giữa nợ và vốn chủ sở hữu sẽ giúp doanh nghiệp vừa tăng vốn đầu tư lại tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Mặt khác, các cổ đông chỉ chấp nhận giảm việc chi trả cổ tức để tăng lợi nhuận giữ lại phục vụ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nếu những kết quả phân tích tài chính của Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 9Chuyên đề thực tập tốt nghiệpcông ty khẳng định quyền lợi của họ không bị ảnh hưởng và sẽ đạt được một mức thu nhập cao hơn trong tương lai.Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu và xuyên suốt của các nhà đầu tư.1.3.3. Đối với những người cho doanh nghiệp vay vốnĐây thể là các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp tín dụng thương mại, những người cho doanh nghiệp vay vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trước khi đưa ra quyết định cho vay, họ phải nắm chắc được khả năng hoàn trả tiền vay và thu nhập (tức lãi tiền vay) là bao nhiêu, liệu nó xứng đáng với khoản vốn mà họ đã bỏ ra hay không. Do đó, những người cho vay, họ quan tâm đến phân tích tài chính nhằm xác định khả năng trả nợ (tức khả năng thanh toán lãi vay) của khách hàng. Trong nội dung phân tích này, sự khác biệt giữa khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán dài hạn. Nếu là các khoản vay ngắn hạn, người cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp, nói cách khác thì đó là khả năng đối phó của doanh nghiệp khi các khoản vay đến hạn phải thanh toán. Nếu là các khoản cho vay dài hạn, người cho vay phải tin khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong khi việc hoàn trả vốn và lãi lại phụ thuộc vào chính khả năng sinh lời này.Nếu đứng ở vị trí các chủ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác thì họ chủ yếu quan tâm đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà điển hình là khả năng thanh toán tức thời, khả năng chuyển hoá các tài sản ngắn hạn nhanh chóng thành tiền. Hơn nữa, họ cũng quan tâm đến cấu vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn, bởi lẽ nguồn vốn này chính là nguồn bảo hiểm cho khoản tiền mà họ cho doanh nghiệp vay. Nhưng nếu là các nhà cung ứng vật tư hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ cần biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian sắp tới để quyết định xem nên cho phép khách hàng mua chịu hay không.Đào Thị Thanh Thủy Tài chính doanh nghiệp 47B 10[...]... nghiệp 14 Bảng 1.1 Bảng cân đ i kế toán T i ng y tháng…năm Đơn vị tính:… T I SẢN A T I SẢN NGẮN HẠN I Tiền và các khoản tương tiền II Các khoản đầu tư t i chính ngắn hạn III Các khoản ph i thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V T i sản ngắn hạn khác B T I SẢN D I HẠN I Các khoản ph i thu d i hạn II T i sản cố định III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư t i chính d i hạn V T i sản d i hạn khác TỔNG CỘNG T I. .. rõ phương pháp phân tích và cu i cùng là ph i thiết lập các n i dung sẽ ph i làm rõ trong quá trình phân tích Cụ thể, những công việc cần ph i làm như sau: 1.4.1 Quy trình phân tích t i chính Tổ chức phân tích t i chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình tự các bước cần ph i ph i tiến hành cho công tác phân tích t i chính trong doanh nghiệp Quá trình phân tích t i chính chỉ thực sự hiệu quả khi các... PHÂN TÍCH T I CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I 2.1 Tổng quan về công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trước năm 1959, việc cung ứng vật tư và thuốc thú y là một bộ phận nằm trong Công ty thuốc trừ sâu và vật tư thú y Năm 1973 theo quyết định số 97 NN-TCQĐ ng y 23/03/1973 của Bộ Nông nghiệp tách bộ phận cung ứng vật tư thú y thành lập một công ty tên g iCông ty vật tư thú. .. tổ chức của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Đào Thị Thanh Th y T i chính doanh nghiệp 47B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 36 H I ĐỒNG QUẢN TRỊ VINAVIETCO Ban kiểm soát Giám đốc Đ i diện lãnh đạo về chất lượng P Tổ chức hành chính P Kế toán t i chính P Kỹ thuật P Kế hoạch vật tư P Đảm bảo chất lượng P Thị trường bán hàng Phân xưởng sản xuất Nguồn: Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I Trong... Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chuyển doanh nghiệp Công ty vật tư thuốc thú y Trung ương I thành Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I hoạt động theo Luật doanh nghiệp và i u lệ công ty cổ phần v i vốn i u lệ ban đầu là 7 tỷ đồng Trong những năm qua, công ty đã đạt được những thành tích tiêu biểu như: + Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước tặng thưởng năm 1985 + Huân chương Lao... c i thiện Do tính chất phức tạp và khó khăn của công tác phân tích t i chính mà đ i h i các cán bộ phân tích ph i trình độ chuyên môn cao 1.4.5.2 Nhân tố khách quan Phân tích t i chính sẽ trở nên đ y đủ và ý nghĩa hơn nếu sự tồn t i của hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành B i lẽ, đ y sở tham chiếu rất quan trọng khi phân tích Khi so sánh các chỉ tiêu t i chính v i các chỉ tiêu tương ứng của. .. triển, c i thiện tình hình t i chính của doanh nghiệp Như v y, chính sách của Nhà nước cũng là một trong những y u tố tác động đến tình hình t i chính của doanh nghiệp 1.4.3 Phương pháp phân tích t i chính Đào Thị Thanh Th y T i chính doanh nghiệp 47B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 19 Để tiến hành quá trình phân tích t i chính, các nhà phân tích ph i sử dụng kết hợp rất nhiều phương pháp phân tích khác... trên giá trị sổ sách (M/B) TNST - Cổ tức ưu đ i EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành Giá trị thị trường của cổ phiếu P/E = Thu nhập trên m i cổ phiếu VCSH Giá trị sổ sách trên m i cổ phiếu = Tổng số cổ phiếu lưu hành Giá trị thị trường m i cổ phiếu Giá trị thị trường trên giá trị sổ sách = Giá trị sổ sách m i cổ phiếu 1.4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích t i chính doanh nghiệp Phân tích t i chính. .. khen, gi y khen trong công tác bảo vệ + Là tổ chức công đoàn sở vững mạnh từ nhiều năm nay và năm 2006 do công đoàn quận Đống Đa khen thưởng + Nhiều bằng khen, gi y khen cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của đơn vị 2.1.2 Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I Là một công ty cổ phần hóa, Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I bộ m y tổ chức được sơ đồ... hành đ y đủ và chu đáo từ khâu đầu tiên sẽ giúp cho doanh nghiệp những kết quả chính xác hơn Đặc biệt, ng y nay việc sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đ i phục vụ cho công việc phân tích t i chính đã cho kết quả phân tích rất khả quan mà l i tiết kiệm được chi phí Mặc dù v y, nhà quản trị t i chính ph i trách nhiệm phân chia công việc cụ thể trong nhóm phân tích để m i cá nhân chuyên trách một phần . về công tác phân tích t i chính doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng công tác phân tích t i chính Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I. Chương 3: Gi i pháp. đề t i Nâng cao chất lượng công tác phân tích t i chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I nhằm đưa ra một số biện pháp, kiến nghị để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I, Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I, Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I, Tính cấp thiết của đề tài, Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Chức năng của phân tích tài chính, Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp, Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp, Tổng quan về cơng ty 1. Lịch sử hình thành và phát triển, Đánh giá cơng tác phân tích tài chính tại cơng ty, Một số giải pháp 1. Áp dụng quy trình phân tích đầy đủ các bước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn