ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG

93 893 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:35

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG Sữa mẹ là nguồn thức ăn quý giá nhất đối với trẻ em, không có một loại sữa nhân tạo nào có thể... 1 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRƯƠNG TẤN HƯNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI    TRƯƠNG TẤN HƯNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Hà nội - 2009 2 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI    TRƯƠNG TẤN HƯNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG Chuyên ngành: Y học cổ truyền Mã số: CK 67.72.60.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. LÊ THỊ HIỀN 2. TS. HOÀNG MINH CHUNG Hà Nội - 2009 3 Lêi c¶m ¬n Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS.BSCKII. Lê Thị Hiền - Nguyên Phó trưởng khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng khoa Phụ - Bệnh viện YHCT Trung ương. Đã tận tình hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. TS. Hoàng Minh Chung - Chủ nhiệm Bộ môn dược - Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Đã tận tình hướng dẫn, hết lòng tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tới:  PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim - Trưởng khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội.  PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó trưởng khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội.  Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, cùng các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội với những kinh nghiệm và lòng nhiệt tình đã tận tâm truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn.  Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ trong Hội đồng chấm luận văn đã đóng góp cho tôi nhiều ý kiến quý báu.  Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa Phụ Sản - Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Giang đã tạo điều kiện và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. 4 Xin chân thành cảm ơn Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty đông dược LanQ và Bệnh viện y học cổ truyền LanQ đã động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Cuối cùng, xin ghi tâm những tình cảm, công lao, sự cổ vũ của bạn bè đồng nghiệp, người thân trong gia đình luôn sát cánh cùng tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2009 Người thực hiện Trương Tấn Hưng 5 CHỮ VIẾT TẮT DĐVN III : dược điển Việt Nam III N0 : ngày bắt đầu điều trị N7 : sau 7 ngày điều trị N14 : sau 14 ngày điều trị N21 : sau 7 ngày dừng thuốc điều trị NXB : nhà xuất bản TCCS : tiêu chuẩn cơ sở YHCT : y học cổ truyền YHHĐ : y học hiện đại 6 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 3 Chương 1 TỔNG QUAN 14 1.1. QUAN ĐIỂM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ THIẾU SỮA 14 1.1.1. Sinhcủa sự sản xuất sữa. 14 1.1.2. Lượng sữa mẹ: 15 1.1.3. Thành phần sữa mẹ: 16 1.1.4. Tầm quan trọng của sữa mẹ: 17 1.1.5. Phương pháp nuôi trẻ bằng sữa mẹ: 18 1.1.6. Thiếu sữa 19 1.2. QUAN ĐIỂM CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN VỀ VẤN ĐỀ THIẾU SỮA 22 1.2.1. Định nghĩa. 22 1.2.2. Đặc điểm sinh lý về sữa mẹ theo YHCT. 22 1.2.3. Nguyên nhân và thể bệnh theo YHCT 24 1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THIẾU SỮA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM.27 1.3.1. Ở Trung Quốc 27 1.3.2. Ở Việt Nam 30 1.4. TỔNG QUAN VỀ BÀI THUỐC "THÔNG NHŨ ĐƠN" 通乳丹 30 1.4.1. Xuất sứ, nguồn gốc bài thuốc 30 1.4.2. Thành phần và cách dùng 31 1.4.3. Tác dụng và chủ trị. 31 1.4.4. Ứng dụng lâm sàng: sản phụ sau sinh ít sữa 31 1.4.5. Phân tích các vị thuốc. 31 Chương 2 CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1. CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 40 2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 42 2.2.1. Tiêu chuẩn chọn đối tượng 42 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 43 7 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 43 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu. 43 2.3.2. Chọn cỡ mẫu nghiên cứu. 43 2.3.3. Quy trình nghiên cứu. 44 2.3.4. Các chỉ tiêu theo dõi. 46 2.3.5. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị. 47 2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu 49 2.3.7. Phương pháp khống chế sai số. 49 2.4. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. 50 2.4.1. Địa điểm nghiên cứu 50 2.4.2. Thời gian nghiên cứu. 50 2.5. KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU. 50 2.6. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 50 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 52 3.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu 52 3.1.2. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu 52 3.1.3. Trình độ học vấn của các đối tượng nghiên cứu. 53 3.1.4. Số lần đẻ của các sản phụ 53 3.1.5. Phương pháp sinh con của các sản phụ. 54 3.1.6. Số bữa bú thêm của trẻ trước điều trị. 54 3.2. KẾT QUẢ TĂNG TIẾT SỮA TRÊN LÂM SÀNG 55 3.2.1. Cảm giác căng tức vú của sản phụ. 55 3.2.2. Lượng sữa vắt trung bình trong 1 phút trong đợt điều trị 57 3.2.3. Thời gian một bữa bú của trẻ. 58 3.2.4. Số bữa cho trẻ bú thêm. 60 3.2.5. Sự hài lòng của trẻ sau mỗi bữa bú mẹ 62 3.2.6. Số lần tiểu tiện của trẻ trong ngày 63 8 3.3. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC 64 3.3.1. Thay đổi chỉ số sinh hoá máu trước và sau điều trị 64 3.3.2. Một số triệu chứng khác trên lâm sàng 64 3.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHUNG. 65 Chương 4: BÀN LUẬN 66 4.1. BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 66 4.1.1. Về tuổi của các sản phụ thiếu sữa. 66 4.1.2. Về nghề nghiệp của các sản phụ thiếu sữa. 67 4.1.3. Về trình độ học vấn của các sản phụ. 68 4.1.4. Về số lần đẻ của các sản phụ 68 4.1.5. Về phương pháp sinh con của các sản phụ. 69 4.1.6. Về số bữa cho trẻ bú thêm 70 4.1.7. Về cảm giác căng tức vú của sản phụ 70 4.1.8. Về số lượng sữa vắt được trong 1 phút của sản phụ. 71 4.2. BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ TĂNG TIẾT SỮA TRÊN LÂM SÀNG 71 4.2.1. Thời gian một bữa bú 71 4.2.2. Số bữa trẻ bú thêm sữa ngoài. 72 4.2.3. Sự hài lòng của trẻ sau bữa bú. 73 4.2.4. Số lần tiểu tiện của trẻ trong một ngày 73 4.3. BÀN LUẬN VỀ TÁC DỤNG CỐM LỢI SỮA VỚI THIẾU SỮA DƯỚI GÓC ĐỘ YHCT. 74 4.4. BÀN LUẬN VỀ MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA CỐM LỢI SỮA 76 KẾT LUẬN 77 KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 9 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Tỷ lệ tuổi của các sản phụ 52 Bảng 3.2. Tỷ lệ nghề nghiệp của các sản phụ 52 Bảng 3.3. Tỷ lệ trình độ học vấn của các sản phụ 53 Bảng 3.4. Tỷ lệ số lần đẻ của các sản phụ 53 Bảng 3.5. Tỷ lệ phương pháp sinh con của các sản phụ 54 Bảng 3.6. Tỷ lệ số bữa bú thêm của trẻ trước điều trị 54 Bảng 3.7. Tỷ lệ căng tức vú của sản phụ trong đợt điều trị 55 Bảng 3.8. Lượng sữa vắt trung bình/1 phút trong đợt điều trị 57 Bảng 3.9. Thời gian một bữa bú trong đợt điều trị 58 Bảng 3.10. Số bữa bú thêm của trẻ trong đợt điều trị. 60 Bảng 3.11. Số bữa cho trẻ bú thêm trung bình trước và sau điều trị 61 Bảng 3.12. Sự hài lòng của trẻ sau bữa bú trong đợt điều trị 62 Bảng 3.13. Số lần tiểu tiện / ngày trong đợt điều trị. 63 Bảng 3.14. Sự thay đổi chỉ số sinh hoá máu trước và sau điều trị 64 Bảng 3.15. Sự xuất hiện một số triệu chứng khác trên lâm sàng 64 Bảng 3.16. Kết quả điều trị chung theo phân loại 65 10 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Cảm giác căng tức vú nhiều của các sản phụ trong đợt điều trị 55 Biểu đồ 3.2. Cảm giác căng tức vú vừa của sản phụ trong đợt điều trị 56 Biểu đồ 3.3. Cảm giác căng tức vú ít của sản phụ trong đợt điều trị 56 Biểu đồ 3.4. Lượng sữa vắt được trong 1 phút trong đợt điều trị 57 Biểu đồ 3.5. Thời gian một bữa bú < 5 phút trong đợt điều trị 58 Biểu đồ 3.6. Thời gian một bữa bú 5 – 10 phút trong đợt điều trị 58 Biểu đồ 3.7. Thời gian một bữa bú > 15 phút trong đợt điều trị. 59 Biểu đồ 3.8. Số bữa bú thêm của trẻ trong đợt điều trị. 60 Biểu đồ 3.9. Số bữa cho trẻ bú thêm trung bình trước và sau điều trị. 61 Biểu đồ 3.10. Sự hài lòng của trẻ trong đợt điều trị 62 Biểu đồ 3.11. Số lần tiểu tiện/ngày trong đợt điều trị. 63 Biểu đồ 3.12. Kết quả điều trị chung theo phân loại 65 [...]... để điều trị chứng thiếu sữa sau khi sinh [52], [53] "Cốm lợi sữa" chính là bài thuốc "Thông nhũ đơn" do Khoa Dược Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội bào chế, nhưng chưa được nghiên cứu đánh giá một cách khoa học Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tác dụng của Cốm lợi sữa trong điều trị thiếu sữa sau sinh dưới một tháng" với mục hai tiêu sau: 1 Đánh giá tác dụng tăng tiết sữa. .. dụng tăng tiết sữa của Cốm lợi sữa đối với phụ nữ thiếu sữa sau sinh dưới một tháng 2 Đánh giá mức độ an toàn của Cốm lợi sữa 13 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ THIẾU SỮA 1.1.1 Sinhcủa sự sản xuất sữa Sữa mẹ sản xuất từ những tế bào của nang sữa (tuyến vú) Xung quanh các nang sữa là các tế bào cơ, nó co thắt và đẩy sữa ra ngoài qua ống dẫn sữa (từ nang sữa) ra ngoài Ở phần... bú bình Sau khi cho con bú vắt sạch sữa để kích thích tạo ra sữa mới Người mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nhiều nước hoa quả và sữa [1], [3], [7], [10] Theo Y học hiện đại, thiếu sữa là tình trạng sản phụ sau khi sinh có ít sữa hoặc không có sữa Hậu quả thiếu sữa của mẹ sau khi sinh là phải dùng thêm sữa ngoài ngay từ trong giai đoạn đầu thiếu sữa mẹ sau sinh sẽ gây khó khăn cho người mẹ trong việc... sữa mẹ" cho thấy kết quả: tốt và khá 84,8%, không kết quả 15,2% [16]  Lê Đình Quý (2007) đã tiến hành đề tài "Đánh giá tác dụng của phương pháp xoa bóp bấm huyệt điều trị thiếu sữa sau sinh" cho thấy kết quả: tốt 48%, khá 36%, không kết quả 16% [32] Qua đây, chúng ta thấy rằng các công trình nghiên cứu về thiếu sữa ở Việt Nam còn quá ít Đặc biệt là chưa có công trình nghiên cứu về điều trị thiếu sữa. .. uống Điều trị 76 bệnh nhân, tỉ lệ tốt và khá 90,8% [42], [58]  Nghiên cứu về châm cứu điều trị thiếu sữa  Châm huyệt Dũng tuyền: điều trị 414 bệnh nhân thiếu sữa Nếu sữa vẫn chưa ra, sau khi châm, dùng hai tay bóp vào bầu vú, sữa sẽ chảy ra, rồi cho trẻ bú Thường châm từ 2 đến 3 lần là có hiệu quả [66]  Châm huyệt Nhũ tam châm: (Nhũ nguyên, Nhũ hải, Nhũ tuyền) điều trị 286 bệnh nhân thiếu sữa Can... 700-800ml sữa trong 24 giờ Độ lớn của vú không ảnh hưởng đến số lượng sữa, tuy nhiên vú quá nhỏ hay không tăng kích thước trong thời gian mang thai có thể sản xuất ít sữa Ở những sản phụ nuôi dưỡng kém, lượng sữa vào khoảng 500-700ml/ ngày trong 6 tháng đầu, 400-600ml/ ngày trong 6 tháng sau đó và 300500ml/ngày trong năm thứ hai Tình trạng này có thể do nguồn dự trữ của sản phụ bị kém (thiếu dự trữ mỡ) trong. .. cầu sinhcủa trẻ Natri trong sữa mẹ phù hợp với chức năng của thận - Vitamin: nếu mẹ ăn uống đầy đủ, trẻ bú mẹ được cung cấp đầy đủ vitamin trong 4-6 tháng đầu Lượng vitamin D ít trong sữa mẹ nhưng trẻ bú mẹ ít bị còi xương Lượng vitamin C, B1, A thay đổi phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ [1] 1.1.4 Tầm quan trọng của sữa mẹ: Sữa mẹ là thức ăn toàn diện nhất cho trẻ, đặc biệt là trong 6 tháng đầu của. .. phủ, làm cho nguồn tân dịch bổ sung để sinh sữa thiếu hụt, lượng sữa sản sinh không đủ để nuôi con Mặt khác sản phụ có thể mất sữa (có sữa sau đó bị mất sữa) hoặc không có sữa hoàn toàn còn do trong khi mang thai, bầu sữa không to thêm hoặc có to thêm nhưng gần đến tháng sinh không thấy biểu hiện căng hoặc cắn nhức đầu vú, hoặc không thấy sữa non ra báo hiệu sắp sinh [22], [27], [41], [44]  Thể bệnh... vai trò quan trọng của sữa mẹ vừa nêu trên, nếu như người mẹ nào thiếu sữa để nuôi con, thậm chí là không có sữa, phải nuôi con bằng nguồn sữa khác thì đó là một vấn đề khó khăn cho người mẹ, đồng thời vô cùng thiệt thòi cho trẻ Hiện nay tỷ lệ người mẹ thiếu sữa sau khi sinh rất nhiều, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ không được bú sữa mẹ còn cao [8] Để khắc phục thiếu sữa cho sản phụ sau sinh, nên khuyên... hồi nguồn sữa mẹ bằng phương pháp tác động cột sống của Nguyễn Tham Tán" cho kết quả như sau: phương pháp phục hồi nguồn sữa mẹ bằng tác động cột sống có hiệu quả nhanh Ngoài việc phục hồi số lượng sữa còn giúp điều chỉnh chất lượng sữa Các chỉ tiêu protein, đường, lipid trong sữa đều tăng [26]  Đỗ Thanh Hà, Lê Thị Hiền, Nguyễn Sơn Dư (2005) đã tiến hành đề tài " Đánh giá tác dụng phương pháp tác động . dưới một tháng& quot; với mục hai tiêu sau: 1. Đánh giá tác dụng tăng tiết sữa của Cốm lợi sữa đối với phụ nữ thiếu sữa sau sinh dưới một tháng. 2. Đánh. đánh giá một cách khoa học. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " ;Đánh giá tác dụng của Cốm lợi sữa trong điều trị thiếu sữa sau sinh dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG, ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG, ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG, là mặt cắt ngang, A.Tế bào biểu mô ống tuyến, CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm