Công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam

93 268 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 20:14

LỜI MỞ ĐẦUTrong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có những chuyển biến to lớn, đặc biệt là từ khi chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần dưới sự quản lý của nhà nước. Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước một thử thách đó là sự cạnh tranh, khi mà tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt chắc chắn sẽ là nguyên nhân trọng yếu để kinh doanh nói chung và kinh doanh Thương mại nói riêng phải xác định cho mình hướng kinh doanh đúng đắn.Các doanh nghiệp thương mại chính là cầu nối giữa những người sản xuất và tiêu dùng, với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh là mua vào- dự trữ- bán ra các hàng hoá dịch vụ. Trong đó hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh và có tính quyết định đến cả quá trình kinh doanh. Có bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào- dự trữ cho kỳ kinh doanh tới, mới có thu nhập để bù đắp cho kỳ kinh doanh và có tích luỹ để tiếp tục quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường phải xác định rằng việc tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, hoạt động trong quy luật cạnh tranh gay gắt của thị trường, doanh nghiệp phải bán những thứ người mua cần chứ không bán những gì doanh nghiệp có. Thực tế cho thấy đối với doanh nghiệp thương mại nếu sản phẩm hàng hoá tốt về chất lượng hợp lý về giá cả, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt công tác kế toán bán hàng thì sẽ có điều kiện tốt để phát triển. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai trò của kế toán doanh thu,chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty phải đặt lên hàng đầu. Kế toán doanh thu chí phí và xác định kết quả kinh doanh là phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, và với cương vị là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động thì càng cần phải được tổ chức một cách khoa học và hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp .Nhận thức được tầm quan trọng này, đồng thời để áp dụng kiến thức đã có thông qua quá trình học tập vào thực tế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết bản thân, quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn:, các cán bộ tại phòng kế toán công ty, em đã chọn đề tài : “Công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam ”Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam từ việc lập, luân chuyển chứng từ đến việc ghi sổ kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán các nghiệp vụ về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tìm hiểu của em còn nhiều hạn chế, các kiến nghị đưa ra mới chỉ dựa trên những kiến thức cơ bản được học ở trường và những hiểu biết có được trong quá trình thực tập tại Công ty.Đề tài của em ngoài mở đầu và kết luật bao gồm:Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành NamChương II: Thực trạng kế toán doanh thu ,chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành NamChương III: Hoàn thiện kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành NamChương I: Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà NộiLỜI MỞ ĐẦUTrong những năm gần đây nền kinh tế nước ta những chuyển biến to lớn, đặc biệt là từ khi chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần dưới sự quản lý của nhà nước. Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước một thử thách đó là sự cạnh tranh, khi mà tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt chắc chắn sẽ là nguyên nhân trọng yếu để kinh doanh nói chung và kinh doanh Thương mại nói riêng phải xác định cho mình hướng kinh doanh đúng đắn.Các doanh nghiệp thương mại chính là cầu nối giữa những người sản xuất tiêu dùng, với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh là mua vào- dự trữ- bán ra các hàng hoá dịch vụ. Trong đó hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh tính quyết định đến cả quá trình kinh doanh. bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào- dự trữ cho kỳ kinh doanh tới, mới thu nhập để bù đắp cho kỳ kinh doanh tích luỹ để tiếp tục quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường phải xác định rằng việc tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp, hoạt động trong quy luật cạnh tranh gay gắt của thị trường, doanh nghiệp phải bán những thứ người mua cần chứ không bán những gì doanh nghiệp có. Thực tế cho thấy đối với doanh nghiệp thương mại nếu sản phẩm hàng hoá tốt về chất lượng hợp lý về giá cả, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt công tác kế toán bán hàng thì sẽ điều kiện tốt để phát triển. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng hiệu quả, đem lại doanh thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai trò của kế toán doanh thu,chí phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty phải đặt lên hàng đầu. Kế toán doanh thu chí phíxác định kết quả kinh doanhphần hành kế toán chủ yếu trong doanh 1SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nộinghiệp thương mại dịch vụ, với cương vị là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động thì càng cần phải được tổ chức một cách khoa học hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp .Nhận thức được tầm quan trọng này, đồng thời để áp dụng kiến thức đã thông qua quá trình học tập vào thực tế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết bản thân, quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn:, các cán bộ tại phòng kế toán công ty, em đã chọn đề tài : “Công tác kế toán doanh thu ,chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam ”Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam từ việc lập, luân chuyển chứng từ đến việc ghi sổ kế toán, tài khoản sử dụng phương pháp kế toán các nghiệp vụ về doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tìm hiểu của em còn nhiều hạn chế, các kiến nghị đưa ra mới chỉ dựa trên những kiến thức bản được học ở trường và những hiểu biết được trong quá trình thực tập tại Công ty.Đề tài của em ngoài mở đầu kết luật bao gồm:Chương I: Đặc điểm tổ chức quản lý doanh thu ,chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành NamChương II: Thực trạng kế toán doanh thu ,chi phí tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành NamChương III: Hoàn thiện kế toán doanh thu ,chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam2SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà NộiChương I:ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU,CHI PHÍXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM 1. Đặc điểm về doanh thu của công ty.Là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại nên hoạt động chính của doanh nghiệp là hoạt động bán hàng bên cạnh đó công ty cũng cung cấp các dịch vụ kiểm toán kế toán cho các doanh nghiệp nhưng không nhiều. Do đó, doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu là doanh thu thu từ hoạt động bán hàng.Doanh thu là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là chỉ tiêu cho thấy sự trưởng thành tốc độ phát triển của Công ty. Ngày nay nghành dịch vụ đang ngày càng lớn mạnh, sự cạnh tranh của các Công ty cùng hoạt động trong lĩnh vực này trở nên khốc liệt hơn. Với Công ty nào khả năng đưa ra nhiều dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt sẽ chiếm được tỷ trọng lớn trên thị trường. Công ty Cổ phần Đầu tư D ịch vụ Tổng hợp Thành Nam không phải là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực này, tuy nhiên do Công ty chiến lược kinh doanh đúng đắn kinh doanh rất nhiều loại hình dịch vụ do vậy đã tạo nên một khoản doanh thu không nhỏ cho Công ty.Với phương châm nghiên cứu tổng hợp những thành tựu mới của khoa học công nghệ thông tin trong nước nước ngoài, công ty luôn cùng khách hàng xây dựng các giải vấn tốt nhất, phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Các sản phẩm mà Công ty đưa ra luôn đạt yêu cầu về an toàn độ bền 3SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nộilâu dài.Công ty đã đang hợp tác để lựa chọn được những giải pháp tối ưu, thiết bị tiên tiến nhất của các nước công nghệ hàng đầu thế giới. Giúp cho khoảng cách về công nghệ con người ngắn lại1.1 Tài khoản sử dụng:Kế toán doanh thu sử dụng một số tài khoản chủ yếu sau đây: TK511 - "Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ":- Nội dung: Tài khoản này phản ánh doanh thu sản phẩm hàng hóa thực tế phát sinh trong kỳ hạch toán. TK511 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng hàng hóa đã bán, được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu tiền. TK511 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 4 tài khoản cấp II: TK5111 – Doanh thu bán hàng hóa. TK5112 – Doanh thu bán thành phẩm. TK5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ. TK5118 – Doanh thu khác-Kết cấu TK511 "Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ":*Bên Nợ:+ Thuế TTĐB hoặc thuế XNK thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp trong kỳ.+ Các khoản ghi giảm doanh thu bán hàng (giảm giá hàng bán, trị giá hàng bị trả lại chiết khấu thương mại)+ Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào TK911 để xác định kết quả*Bên Có:+ Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán.4SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội* Tài khoản 511 không số dư cuối kỳ. TK515- "Doanh thu hoạt động tài chính":- Nội dung : Tài khoản này dùng đẻ phản ánh doanh thu của khoản lãi doanh nghiệp được hưởng khoản chiết khấu thanh toán khi thanh toán đúng hoặc trước thời hạn TK5211 - "Chiết khấu thương mại":- Hạch toán vào TK 5211 cần tôn trọng các qui định sau:- Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại (CKTM) người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.- Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng loại khách hàng cho từng loại hàng bán.- Cuối kỳ, khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần thực tế thực hiện trong kỳ.- Kết cấu TK5211 "Chiết khấu thương mại":* Bên Nợ: - Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.* Bên Có: - Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang tài khoản “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ hạch toán.* Tài khoản 5211 không số dư cuối kỳ. TK 5212 - "Hàng bán bị trả lại":- Nội dung : TK này phản ánh doanh thu của số thành phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ bị khách hàng trả lai do lỗi của doanh ngiệp.- Kết cấu TK5212 "Hàng bán bị trả lại":5SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội* Bên Nợ:- Doanh thu của hàng bán bị trả lại đã trả tiền cho người mua hàng trừ vào nợ phải thu.* Bên Có:- Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại để xác định doanh thu thuần.* Tài khoản 5212 không số dư. TK5213 - "Giảm giá hàng bán": - Nội dung: Tài khoản này dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại.- Kết cấu TK5213 "Giảm giá hàng bán":* Bên Nợ:- Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng.* Bên Có:- Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm giá bán hàng sang TK511*Tài khoản 5213 không số dư.thuần. TK711 - "Thu nhập khác": đây là khoản thu nhập phát sinh bất thường trong kỳ,được doanh nghiệp phản ảnh những khoản thu nhập từ việc khách hàng vi phạm hợp đồng,từ việc thanh lý TSCĐ…1.1.2. Đặc điểm chi phi của công ty :Đặc điểm của chi phí tại doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 6SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nộiđiểm xác nhận là bán hàng ghi nhận doanh thu thể Doanh nghiệp thu được tiền hàng hoặc cũng thể chưa thu được vì người mua mới chấp nhận trả tiền.1.1.2 Tài khoản sử dụng:Kế toán chi phí sử dụng một số tài khoản chủ yếu sau đây: TK632 - "Giá vốn hàng bán":- Nội dung: Dùng để theo dõi trị giá vốn của hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, xuất bán trong kỳ.- Kết cấu TK632 "Giá vốn hàng bán":* Bên Nợ:- Phản ánh giá vốn của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ;- Phản ánh chi phí NVL, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào trị giá vốn hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn của kỳ kế toán.- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra.- Phản ánh chi phí phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự XD, tự chế hoàn thành;- Phản ánh khoản chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn khoản đã lập dự phong năm trước.* Bên Có:- Phản ánh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (khoản chênh lệch giữa số lập dự phòng năm nay nhỏ hơn khoản đã lập năm trước).- Kết chuyến trị giá vốn sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ sang TK911.7SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội*TK 632 không số dư cuối kỳ. TK641 - "Chi phí bán hàng":- Nội dung: Tài khoản chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình dự trữ bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ. Tài khoản 6421 “Chi phí bán hàng” 7 TK cấp II sau đây:TK6411:Chi phí nhân viênTK6412:Chi phí vật liệu ,bao bìTK6413:Chi phí dụng cụ, đồ dùngTK6414:Chi phí khấu hao TSCĐTK6415:Chi phí bảo hành TK6417:Chi phí dịch vụ mua ngoàiTK64218:Chi phí khac bằng tiền- Kết cấu TK641 "Chi phi bán hàng":*Bên Nợ:- Tập hợp các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hang hoá, dịch vụ của doanh nghiệp.*Bên Có:- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng.- Cuối kỳ, phân bổ kết chuyển chi phí bán hàng vào TK911 để xác định kết quả kinh doanh hoặc chuyển thành chi phí chờ kết chuyển.*Tài khoản 641 " Chi phi bán hàng " không số dư. TK642 - "Chi phí quản lý doanh nghiệp":- Nội dung: Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí lien quan chung tới toàn bộ hoạt động quản lý điều hành chung của doanh nghiệp.- Kết cấu TK 642 "Chi phi quản lý doanh nghiệp":* Bên Nợ:8SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội- Các khoản chi phí QLDN thực tế phát sinh trong kỳ.- Trích lập trích lập thêm khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.* Bên Có:- Các khoản giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.- Cuối niên độ kế toán, hoàn nhập số chênh lệch dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập lớn hơn số phải trích lập cho năm tiếp theo.- Cuối kỳ, phân bổ kết chuyển Chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK911 để xác định kết quả kinh doanh hoặc chuyển thành chi phí chừ kết chuyển*Tài khoản 642 " Chi phi quản lý doanh nghiệp " không số dư.*Tài khoản 642 " Chi phi quản lý doanh nghiệp "gồm 8 TK cấp hai:TK6421:Chi phí nhân viên quản lýTK6422:Chi phí vật liệu quản lýTK6423:Chi phí đồ dùng văn phòngTK6424:Chi phí khấu hao TSCĐTK6425:Thuế,phí lệ phí TK6426:Chi phí dự phòngTK6427:Chi phí dịch vụ mua ngoài TK6428: chi phí khác bằng tiền TK811 - "Chi phí khác":- Nội dung: Để phản ánh tình hình tập hợp phân bổ chi phí khác, kế toán sử dụng TK 811 để phản ánh tập hợp kết chuyển các chi phí khác vi phạm hợp đồng,chi phí thanh lyd TSCĐ của cả doanh nghiệp. TK635- "Chi phí tài chính":9SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019NLuận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội - Nội dung: Để phản ánh tình hình tập hợp phân bổ chi phítài chính, kế toán sử dụng TK 635 để phản ánh tập hợp kết chuyển các chi phí lãi vay,các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng  TK911 - "Xác định kết quả kinh doanh":- Nội dung: Dùng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nhgiệp.- Kết cấu TK911 "Xác định kết quả kinh doanh":* Bên Nợ:- Trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ.- Chi phí hoạt động tài chính trong kỳ- Chi phí khác trong kỳ- Kết chuyển số lãi từ hoạt động kinh doanh trong kỳ.* Bên Có:- Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ.- Doanh thu hoạt động tài chính.- Thu nhập khác trong kỳ.- Kết chuyển số lỗ từ hoạt động kinh doanh trong kỳdư nợ: Phản ánh số thuế GTGT đã nộp thừa vào ngân sách.* Tài khoản 911 không số dư cuối kỳ. TK 8211: “Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”:- Nội dung: dùng để xác định số thuế TNDN phải nộp theo qui định của Luật thuế TNDN.- Kết cấu của TK 8211:* Bên Nợ:- Hàng quý kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm phải nộp Nhà nước vào thuế TNDN hiện hành.10SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019N[...]... định kết quả kinh doanh tại công ty Thành Nam Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty cổ phần Đầu dịch vụ tổng hợp Thành Nam đã tổ chức bộ máy kế toán tại công ty phù hợp với tình hình của đơn vị theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính Công ty cổ phần Đầu dịch vụ tổng hợp Thành Nam đã xây dựng bộ máy kế toán theo mô hình tập trung thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông... Học Kinh Doanh Công nghệ Hà CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU D ỊCH V Ụ T ỔNG H ỢP TH ÀNH NAM 1 Quá trình hình thành phát triển của công ty 1.1 Khái quát chung Theo xu hướng hội nhập phát triển của đất nước nói chung ngành viễn thông nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, công ty cổ phần đầu. .. Hikvision…  Hệ thống báo cháy: 12v, 24v  Hàng thủ công, mỹ nghệ, nông lân sản, thực phẩm Bên cạnh đó Công ty cũng cung cấp các dịch vụ, kỹ thu t cài đặt thiết bị tin học, y tế công nghiệp hệ thống camera giám sát tại thị trường Việt Nam 3 Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Đầu Dịch V ụ T ổng Hợp Thành Nam các phòng ban sau: Ban Giám đốc, phòng... đơn vị Kế toán trưởng là người trực tiếp điều hành quản lý công tác kế toán trên sở phân công công việc cho các kế toán viên Song song với việc quy định cụ thể trách nhiệm của từng nhân viên kế toán, trong phòng luôn sự phối hợp chặt chẽ với nhau cùng hoàn thành tốt công việc được giao Công ty cổ phần Đầu dịch vụ tổng hợp Thành Nam sử dụng loại hình thức tổ chức kế toán tập trung thu n tiện... cấp, Kế toán trưởng giúp giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế ở công ty Giúp việc đắc lực cho kế toán trưởng là các kế toán viên bao gồm: + Phòng tài chính kế toán: 5 người: 1 Trưởng ban - Kế toán trưởng 4 kế toán viên Phòng tài chính kế toán chức năng giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống và. .. phần đầu dịch vụ tổng hợp Thành Nam được thành lập theo Quyết định số 1326QĐ/CT ngày 07/01/2005 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM Trụ sở chính: Số 1130 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội MST: 0104970570 ĐT: (043) 7471157 - 6624301 - 9124999 Fax: (043) 7472572 1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Mua bán máy móc, thiết bị tin học, y tế công nghiệp,... chéo quan hệ mật thiết với nhau về mặt nghiệp vụ Điều này giúp Công ty thể dễ dàng kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc giúp cho Giám đốc những chỉ đạo nhanh chóng kịp thời trong hoạt động của Công ty 16 SV : Lê Lệ Hằng MSV:7CD000019N Luận văn tốt nghiệp Nội Trường Đại Học Kinh Doanh Công nghệ Hà 2 Đặc điểm công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại. .. hành thu nhận, xử lý chứng từ để kịp thời vào sổ sách kế toán tổng hợp, chi tiết đảm bảo lãnh đạo tập trung dễ phân công chỉ đạo trong công tác kế toán Hình thức này ưu điểm là đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Kế toán doanh thu thu nhập khác 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán Doanh. .. tài chính của công ty Kế toán trưởng điều hành chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán Lập ghi chép sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác; Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán chế độ quản lý tài chính khác theo quy định của Nhà nước; Đăng ký thu , khai thu , nộp thu thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Kế toán bán hàng... thu Kế toán căn cứ vào hợp đồng kinh tế hoặc Biên bản thỏa thu n thu vấn, mua bán hàng… để căn cứ viết Phiếu thu để thu các khoản tiền đặt cọc, khoản tiền thanh toán theo đúng quy trình Nếu khách hàng chuyển tiền qua Ngân hàng thì kế toán trách nhiệm theo dõi nhận về các chứng từ từ Ngân hàng Sau khi khách hàng đã thanh toán các khoản tiền theo thỏa thu n, kế toán Công ty cổ phần Đầu dịch . Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu ,chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam Chương III: Hoàn thiện. doanh thu của khoản lãi doanh nghiệp được hưởng và khoản chiết khấu thanh toán khi thanh toán đúng hoặc trước thời hạn TK5211 - "Chiết khấu thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam, Công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam, Công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tổng hợp Thành Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn