Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

23 380 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2014, 20:22

Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu Phát triển Vĩnh Phúc Hoàng Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống hóa làm rõ hơn những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụngchất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân. Đề xuất một số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc. Keywords: Tín dụng; Chất lượng tín dụng; Doanh nghiệp nhỏ; Ngân hàng đầu phát triển; Vĩnh Phúc Content 1. Tính cấp thiết của đề tài Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế các doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (Theo Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ở Việt Nam hiện có 495.128 DNNVV, chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp trên cả nước). Vì thế, đóng góp của họ vào tổng sản lượng tạo việc làm là rất đáng kể (25% tổng đầu xã hội thu hút khoảng 77% lực lượng lao động phi nông nghiệp), DNNVV luôn được xác định có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển DNNVV có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả kinh tế xã hội một cách tổng thể. Tuy nhiên, DNNVV đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức trước tiến trình hội nhập sâu rộng của các nền kinh tế trên thế giới. Do những khó khăn như thiếu vốn, khó tiếp cận đất đai làm mặt bằng kinh doanh, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh yếu, trình độ quản trị doanh nghiệp hạn chế thiếu mạng lưới phân phối, tiếp thị nên các DNNVV rất khó tiếp cận trực tiếp được với thị trường nước ngoài. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước quốc tế, ngoài việc huy động mọi nguồn lực bên trong, hơn ai hết các DNNVV cần nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại (NHTM). Chính vì vậy, DNNVV trở thành đối tượng cho vay đặc biệt quan trọng nhiều tiềm năng đối với các NHTM đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc vấn đề hỗ trợ phát triển các DNNVV đang từng bước được quan tâm. Phát triển tín dụng mở rộng tới thị trường các DNNVV được đặt ra như một mũi nhọn trong quyết sách kinh doanh giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng đối với DNNVV trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Xét về quy mô cũng như tiềm lực hoạt động tín dụng đối với DNNVV còn chưa thực sự xứng tầm với quy mô sự phát triển của chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam cũng như các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy tác giả đã chọn đề tài: “Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề hoạt động tín dụng của NHTM cũng như vấn đề Doanh nghiệp việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp luôn được quan tâm đã có nhiều bài viết, công trình khoa học đã được công bố, đây là nguồn liệu quý giá cho việc nghiên cứu luận văn. Có thể kể đến một số nghiên cứu dưới đây: Giáo trình Tín dụng ngân hàng do PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (2004) hay cuốn Tiền tệ tín dụng Ngân hàng của GS. TS Lê Văn (NXB Thống kê 1997), các tác giả đã đưa ra những khái niệm cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM, làm rõ bản chất của tín dụng, đặc điểm của tín dụng, các loại hình tín dụng, quy trình nguyên tắc cho vay, tác giả cũng phân loại tín dụng theo tiêu thức thời gian thành 2 nhóm: tín dụng ngắn hạn tín dụng trung, dài hạn, ngoài ra còn có thể phân loại theo hình thức cho vay hoặc đối tượng vay vốn Tác giả Vương Liêm với nghiên cứu Doanh nghiệp vừa nhỏ (NXB Giao Thông, 2000) đã làm rõ khái niệm DNNVV đặc điểm của loại hình DN này trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu cũng đã phân tích chỉ ra khó khăn mà DNNVV gặp phải đưa ra những giải pháp, đề xuất để phát triển DNNVV trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển DNNVV cũng đã được tác giả đề cập đến xong còn ở mức hạn chế, hơn nữa, nghiên cứu được thực hiện từ năm 2000 trở về trước nên thông tin thiếu tính cập nhật. Các nghiên cứu trên đã cung cấp những hiểu biết cơ bản nhất về tín dụng NHTM và DNNVV, giúp hình thành một khung lý thuyết về vấn đề mà luận văn đang quan tâm. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những kiến thức mang tính lý thuyết chưa phản ánh được thực tế cũng như chưa đi vào vấn đề cụ thể mà luận văn cần giải quyết. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu & quản lý kinh tế Trung ương trong buổi toạ đàm "Chiến lược cho các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam vượt qua khủng hoảng" đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề tiếp cận vốn của các DNNVV. Ông cho biết các nguồn tín dụng chính thức mà các doanh nghiệp hiện có thể tiếp cận được là từ trái phiếu, cổ phiếu, vốn ngân hàng. Để vay vốn bằng phát hành trái phiếu đòi hỏi doanh nghiệp phải là doanh nghiệp lớn được sự bảo lãnh tốt, vì vậy các doanh nghiệp vừa nhỏ gần như không thể tiếp cận được. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa phát triển ổn định thì tín dụng ngân hàng được xem là nguồn vốn căn bản của các doanh nghiệp vừa nhỏ. Trong bài viết « Tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ vừa: Quá khó! » của tác giả Trần Hưng đăng trên trang web dantri.com.vn ngày 23/11/2008 ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng CIEM cho biết, mặc dù tổng tín dụng cho DNNVV trong những năm gần đây đã tăng lên, nhưng tín dụng vẫn là một trở ngại đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Kết quả điều tra của CIEM cho thấy, có khoảng ¼ doanh nghiệp vẫn có những khó khăn trong tiếp cận tín dụng các doanh nghiệp này có thể cố gắng tìm kiếm tín dụng phi chính thức vì các khoản vay này không phải thế chấp. Các nghiên cứu dưới giác độ DN, mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng khó khăn trong việc tiếp cận vốn của DNNVV mà chưa đưa ra được giải pháp cho vấn đề đó. « Giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng » của 2 tác giả Hoàng Văn Hoa Tôn Thị Nga đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 4 (năm 2009), đã khái quát tình hình chung về hoạt động tín dụng của NHTM, chỉ ra những điểm còn hạn chế nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Tuy nhiên bài viết không hướng đến một đối tượng cụ thể mà là những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói chung. Vì vậy, rất cần có những nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp cho từng đối tượng tín dụng. Đề tài « Đẩy mạnh cho vay đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh ngân hàng ĐT & PT Phúc Yên » của tác giả Hoàng Thị Thu Hằng khá gần với vấn đề mà luận văn đang nghiên cứu. Tuy nhiên đề tài mới chỉ quan tâm tới mặt số lượng mà chưa chú ý nhiều tới chất lượng tín dụng. NHTM là đơn vị kinh doanh mà hoạt động tín dụng được coi là sản phẩm của ngân hàng, vì thế ngoài số lượng thì chất lượng tín dụng là vấn đề sống còn của một ngân hàng. Do đó rất cần phải có công trình nghiên cứu sâu về tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV nên việc chọn đề tài “Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc” là cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích: Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, đề xuất các quan điểm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc nói chung. 3.2. Nhiệm vụ: Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề: - Hệ thống hóa làm rõ hơn những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng của NHTM. - Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân. - Đề xuất một số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNNVV tại Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏNgân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc. b. Phạm vi: đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc, số liệu nghiên cứu được giới hạn trong giai đoạn 2008- 2010 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu từ duy lý luận về vấn đề chất lượng tín dụng đối với DNNVV, thống kê, kiểm nghiệm qua thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu Phát triển Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010 đến so sánh, phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh từ đó tìm ra các nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV của đơn vị trong giai đoạn tới. 6. Đóng góp mới của luận văn Trên cơ sở kế thừa phát triển các công trình nghiên cứu trước đây, đề tài tiếp tục nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Vĩnh Phúc với những đóng góp chủ yếu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh ngân hàng đầu Phát triển tỉnh Vĩnh Phúc, để thấy được những thành tựu, hạn chê nguyên nhân. - Đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Chƣơng 2 : Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Vĩnh Phúc Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Vĩnh Phúc CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1. Chất lƣợng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại: 1.1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại: 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng thương mại : Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa Ngân hàng với các cá nhân tổ chức dựa trên nguyên tắc có hoàn trả (cả gốc lãi) sau một thời gian nhất định. 1.1.1.2. Các hình thức cho vay của Ngân hàng: *Phân theo thời hạn cho vay: * Phân theo tài sản đảm bảo. * Phân theo mức độ rủi ro: * Phân loại tín dụng Ngân hàng theo tiêu thức khác: 1.1.2. Khái niệm tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM 1.1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng: Quan điểm về chất lượng tín dụng dưới góc độ ngân hàng, khách hàng xã hội có sự mâu thuẫn. Ngân hàng luôn mong muốn có thu nhập cao từ khoản vay, do vậy muốn duy trì mức lãi suất cho vay cao, thu được khoản vay đúng hạn… Ngược lại, khách hàng muốn mức lãi suất thấp, thuận lợi trong thủ tục vay… cũng xuất phát từ mục tiêu lợi nhuận. Trong khi đó, yêu cầu của xã hội là thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Do vậy, hoạt động của ngân hàng phải đáp ứng dung hoà cả ba mục tiêu trên. Để đánh giá chất lượng tín dụng đối với DN một cách chính xác, đầy đủ chúng ta phải xem xét phân tích kỹ lưỡng cả mặt lợi ích kinh tế lợi ích xã hội, cả các chỉ tiêu định tính chỉ tiêu định lượng trên giác độ của NHTM, DNNVV nền kinh tế xã hội. 1.1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng * Chỉ tiêu định tính: Đối với chủ thể là khách hàng: chất lượng lượng tín dụng được biểu hiện ở mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong quan hệ tín dụng Đối với chủ thể là NHTM: chất lượng tín dụng đối với các DN được thể hiện qua kết quả kinh doanh của Ngân hàng, uy tín của Ngân hàng trong quan hệ tín dụng với DN. Đối với chủ thể là kinh tế xã hội: Hiệu quả trong mối quan hệ hai chiều này tất yếu đem lại lợi ích cho tổng thể nền kinh tế đất nước: tăng năng suất lao động, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thị trường tài chính ổn định, hệ thống Ngân hàng phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. * Chỉ tiêu định lƣợng: -Chỉ tiêu về doanh số cho vay, thu nợ dư nợ đối với DN: - Chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu của DN -Chỉ tiêu lợi nhuận của hoạt động tín dụng: Tóm lại, để đánh giá chất lượng tín dụng đối với DN tốt hay xấu đi phải căn cứ đồng thời vào nhiều chỉ tiêu, so sánh các chỉ tiêu này qua nhiều thời kỳ với nhau hoặc so sánh với chỉ tiêu thực hiện kế hoạch. 1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng của NHTM đối với DNNVV 1.2.1 Đặc điểm hoạt động của DNNVV 1.2.1.1. Khái niệm DNNVV: Các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô vừa nhỏ thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, công ty nhân quy mô vừa nhỏ. Các hợp tác xã quy mô vừa nhỏ hoạt động theo luật hợp tác xã. Các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo nghị định số 02/2000/NĐ – CP về đăng ký kinh doanh. 1.2.1.2. Đặc điểm hoạt động của DNNVV: *Quy mô nhỏ: *Bộ máy tổ chức sản xuất đơn giản: *Vốn đầu vào khu vực DNNVV ít, khả năng thu vốn đầu nhanh, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm cao *Tạo việc làm góp phần giảm tình trạng thất nghiệp cho nền kinh tế 1.2.2. Nhóm các nhân tố tác động tới DN 1.2.2.1. Môi trường kinh doanh: 1.2.2.2. Môi trường pháp lý: 1.2.2.3. Những nhân tố chủ quan của DN 1.2.3 Nhóm nhân tố từ phía NH 1.2.3.1 Chính sách tín dụng đối với DNNVV 1.2.3.2 Chấp hành quy trình tín dụng 1.2.3.3 Các nhân tố khác Nhƣ vậy, chất lượng tín dụng DNNVV chịu tác động của rất nhiều nhân tố khách quan chủ quan. Để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng đóng góp vào sự ổn định phát triển của ngân hàng, cũng như phát triển các DNNVV từ đó tạo sự phát triển chung cho nền kinh tế, các nhà quản lý cần phải nắm vững các nhân tố ảnh hưởng tới nó để từ đó tìm ra các biện pháp hợp lý khai thác hiệu quả các nhân tố tích cực hạn chế các tác động tiêu cực mà nó đem lại. CHƢƠNG 2 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc: 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của ngân hàng đầu phát triển Vĩnh Phúc: 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên- kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng là 1 trong 7 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, kề sát vùng tam giác phát triển kinh tế phía bắc. 2.1.1.2. Nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Ngân Hàng đầu phát triển Vĩnh Phúc Sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập vào năm 1997. Ngân Hàng ĐT&PT Vĩnh Phúc được thành lập theo quyết định số 262/QD-TCCB ngày 20/12/1996 của chủ tịch hội đồng quản trị Ngân Hàng ĐT&PT Việt Nam. Về mô hình tổ chức, tháng 10.2008 Chi nhánh ngân hàng ĐT & PT Vĩnh Phúc đã thực hiện triển khai đưa vào hoạt động mô hình tổ chức theo TA2. Theo đó chức năng quản lý rủi ro tín dụng được thực hiện gắn với quy trình tín dụng, bộ phận quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh trực tiếp tham gia vào quy trình cấp tín dụng. Như vậy sẽ đảm bảo quản lý tốt nhất các rủi ro có thể xảy ra. 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển Vĩnh Phúc 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Tổng số vốn huy động của chi nhánh đã có sự tăng trưởng khá tốt. Năm 2008 tổng số vốn mà chi nhánh huy động đạt 798,322 triệu đồng. Năm 2009 nguồn vốn huy động được đạt 1,193,424 triệu đồng, tăng 49,4 % so với năm 2008. Đây là một mức tăng ấn tượng khá bất ngờ trong khi nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái. Năm 2010 tuy không đạt mức tăng trưởng cao như năm 2009 nhưng số vốn huy động được cũng đạt mức 1,388,821 triệu đồng, tăng 16,4% so với năm 2009. Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế trong 3 năm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt. Năm 2008 đạt 395,849 triệu đồng thì đến năm 2009 là 649,656, tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn này tăng vọt lên 64% so với năm 2008. Năm 2010 huy động vốn của chi nhánh đạt 676,347.8 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2009. 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng Năm 2009 tổng dư nợ tín dụng tăng 151 tỷ đồng tương ứng với 15%. Năm 2010 tăng 277 tỷ triệu đồng tương ứng với 23%. Trong nguồn sử dụng cho vay thì cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn khá ổn định qua các năm. Nếu năm 2008 tỷ trọng cho vay ngắn hạn là 75.53% thì đến năm 2009 tỷ lệ này là 73.9% đến năm 2010 tỷ trọng này tăng lên 75.8%. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn tăng ổn định qua các năm đảm bảo tốt hơn sự phù hợp về kỳ hạn giữa nguồn huy động (chủ yếu là ngắn hạn từ dân cư các tổ chức kinh tế) với kỳ hạn của các khoản cho vay. Đây là xu hướng chung của các ngân hàng hiện đại cũng như định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam nói chung BIDV Vĩnh Phúc nói riêng. Cho vay trung dài hạn thương mại năm 2008 đạt 252 tỷ đồng chiếm 24.47% trên tổng dư nợ. Năm 2009 cho vay trung dài hạn đạt 308 tỷ đồng chiếm 26.1% trên tổng dư nợ. Năm 2010 cho vay tín dụng trung dài hạn giảm còn 351 tỷ đồng chiếm 24.2% trên tổng dư nợ. Điều này cho thấy trong chiến lược kinh doanh, chi nhánh đã dần từng bước chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo xu hướng phát triển chung của hệ thống ngân hàng hiện đại. 2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ Hoạt động dịch vụ của chi nhánh đã đạt được kết quả tốt, tốc độ tăng trưởng tăng đều qua mỗi năm. Cụ thể năm 2008 thu từ dịch vụ là 5,587 triệu đồng đạt tăng trưởng 15% so với 2007; năm 2009 đạt tăng trưởng thu từ dịch vụ lên tới 22%(1,205 triệu đồng) so với 2008. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong điều kiện nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng. đến năm 2010 tổng thu dịch vụ đạt mức tăng trưởng 40% (tăng 2,696 triệu đồng) so với năm 2009 đưa con số thu dịch vụ ròng lên 9,488 triệu đồng. Về cơ cấu thu dịch vụ, nhìn chung đã có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ trọng thu dịch vụ của các hoạt động dịch vụ truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng thu. 2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng với các doanh nghiệp nhỏ vừa tại chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển Vĩnh Phúc 2.2.1. Chính sách cho vay của NH đối với DNNVV Hoạt động cho vay đối với các DNNVV tuân thủ đúng theo Quy chế cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN. 2.2.2. Chất lượng tín dụng qua một số chỉ tiêu cơ bản 2.2.2.1 Doanh số cho vay- thu nợ dư nợ đối với DNNVV * Doanh số cho vay DNNVV : Năm 2008 doanh số cho vay đối với DNNVV là 934 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh số cho vay. Đến năm 2009 doanh số cho vay xấp xỉ 837 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với năm 2008 đạt mức tăng trưởng (10%). Nguyên nhân chính là do tác động của cuộc khủng khoảng thế giới đã khiến các DN làm ăn khó khăn, dẫn đến thu hẹp sản xuất thậm chí giải thể. Vì vậy chi nhánh cũng cho vay hạn chế để tránh tối đa những khoản nợ xấu. Sang năm 2010, cùng với sự linh hoạt, kịp thời trong chính sách tiền tệ, nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, điều này đã có tác động tốt tới doanh số cho vay của chi nhánh. Năm 2010 doanh số cho vay DNNVV không những đã phục hồi mà còn tăng so với thời kỳ trước khủng hoảng đạt 940 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận của chi nhánh trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như định hướng phát triển của TW trong việc thực hiện các điều chỉnh trong chính sách tiền tệ một cách linh hoạt. * Doanh số thu nợ DNNVV : [...]... ng đối đảm bảo Tỷ lệ này cho thấy chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc là tốt 2.3.2 Những mặt hạn chế Qua phân tích thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV của chi nhánh ta nhận thấy chất lượng tín dụng đối với DNNVV của Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc còn thấp, thể hiện trên các khía cạnh sau: 2.3.2.1 Chất lượng thẩm định nhiều dự án cho vay DNNVV... tra, giám sát quản lý rủi ro CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 3.1 Định hƣớng phát triển cho vay đối với DNNVV tại BIDV Vĩnh Phúc 3.1.1 Định hướng phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Theo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, một số mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2015... của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hà Nội 8 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN về việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của các TCTD, Hà Nội 9 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội 10 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2008), Chính sách khách hàng đối với DNNVV,... chất lƣợng tín dụng đối với DNNVV tại BIDV Vĩnh Phúc 3.2.1 Nhóm giải pháp đối với BIDV Vĩnh Phúc 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội ngũ cán bộ tín dụng là bộ phận cốt yếu trong quá trình nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bao gồm cả việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp 3.2.1.2 Xây dựng chiến lược đầu. .. hệ tín dụng giữa chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc đối với các DNNVV, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với các DNNVV tại chi nhánh Hoàn thành bản chuyên đề này tác giả hy vọng với những kiến thức đã được trang bị tại trường, cùng với những nhận thức mới thu nhận được của bản thân về lý luận, thực tiễn hoạt động Ngân hàng. .. chất lượng tín dụng đối với DNNVV, có thể thấy rằng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh tuy vừa trải qua giai đoạn hết sức khó khăn xong đang trong giai đoạn phục hồi ngày càng được chú trọng Vì vậy, chất lượng tín dụng nói chung tín dụng đối với DNNVV nói riêng tuy còn nhiều hạn chế nhưng cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ 2.3.1.1 Quy mô tín dụng đối với DNNVV : BIDV Vĩnh Phúc. .. Ngân hàng nói chung chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Vĩnh Phúc nói riêng, những giải pháp kiến nghị đưa ra sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với các DNNVV hiện nay Tuy nhiên, với khả năng nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm thực tế của bản thân còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết có nhiều vấn đề... dụng nói chung tín dụng đối với DNNVV nói riêng là một vấn đề vô cùng quan trọng mang tính sống còn đối với các NHTM trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay Cùng với sự phát triển đi lên các DNNVV đã đang tiếp tục khẳng định về sự cần thiết tầm quan trọng đối với nền kinh tế Phát triển khách hàng DNNVV ngày càng được quan tâm có ý nghĩa sâu sắc đối với sự ổn định phát triển của mỗi... lược đầu tín dụng đối với DNNVV phù hợp xu hướng phát triển của nền kinh tế Chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng chiến lược đầu tín dụng đối với DNNVV theo hướng chiến lược khách hàng, chiến lược ngành hàng, chiến lược thị trường thị phần để tăng trưởng đầu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế địa phương, phù hợp theo từng thời kỳ 3.2.1.3 Xây dựng thực hiện tốt chính sách tín dụng được... tín dụng 12 Sở Kế hoạch đầu tỉnh Vĩnh Phúc (2010), Báo cáo tình hình Doanh nghiệp năm 2010 13 Nguyễn Đăng Dờn (2004), Tín dụng ngân hàng, Nxb ĐHQG HCM, TP HCM 14 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Vương Liêm (2000), Doanh nghiệp vừa . chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc. Keywords: Tín dụng; Chất lượng tín dụng; Doanh. về tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV nên việc chọn đề tài Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc, Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc, Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển vĩnh phúc

Từ khóa liên quan