Tài liệu Bài báo cáo phần kỹ thuật dạy học địa lý ppt

14 391 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 19:20

BÀI BÁO CÁO HỌC PHẦN KỸ THUẬT BÀI BÁO CÁO HỌC PHẦN KỸ THUẬT DẠY HỌC ĐỊA LÝDẠY HỌC ĐỊA LÝCBGD: THS. HỒ THỊ THU HỒ NHÓM SV: NHÓM 0502/2010 THÀNH VIÊN NHÓM 05THÀNH VIÊN NHÓM 05QUAN VĂN ÚT MSSV: 6075676QUAN VĂN ÚT MSSV: 6075676TRỊNH THỊ TƯỜNG VI 6075679TRỊNH THỊ TƯỜNG VI 6075679LÝ THỊ ÚT QUYÊN 6076676LÝ THỊ ÚT QUYÊN 6076676LÊ MINH THÁI 6075660LÊ MINH THÁI 6075660NGUYỄN THỊ LAN ANH 6075615NGUYỄN THỊ LAN ANH 6075615ĐỔ TRẦN NHƯ SA 6075657ĐỔ TRẦN NHƯ SA 6075657DANH THỊ MỸ XUYÊN 6076683DANH THỊ MỸ XUYÊN 6076683DANH DUY KHÁNH 6076672DANH DUY KHÁNH 6076672TRẦN THỊ HẠNH 6075626TRẦN THỊ HẠNH 6075626 CẤU TRÚC NỘI DUNGCẤU TRÚC NỘI DUNG CỦNG CỐ BÀI LÀ GÌ?CỦNG CỐ BÀI LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI?VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI? CÁC GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ BÀICÁC GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ BÀI CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ BÀI HIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ BÀI HIỆU QUẢQUẢ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỦNG CỐ BÀI ĐẠT HIỂU LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỦNG CỐ BÀI ĐẠT HIỂU QUẢ?QUẢ?  Theo từ điển tiếng việt Theo từ điển tiếng việt - Củng cố là:- Củng cố là:Làm cho trở nên bền Làm cho trở nên bền vững hơn và chắc chắc vững hơn và chắc chắc hơn. hơn.  Nhớ lại để nắm vững và Nhớ lại để nắm vững và nhớ cho kỹ hơnnhớ cho kỹ hơn.. Củng cố bài học là gì?Củng cố bài học là gì?Giúp học sinh nhớ lại để Giúp học sinh nhớ lại để nắm vững nội dung bài nắm vững nội dung bài học và khắc sâu kiến học và khắc sâu kiến thức hơn.thức hơn. Dựa vào những hiểu biết của mình: Củng cố là gì??? VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI HỌC?VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI HỌC? Đối với HS:Đối với HS: Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài (giúp HS khắc sâu kiến thức)(giúp HS khắc sâu kiến thức) Giúp HS nắm vững và hiểu nội dung bài.Giúp HS nắm vững và hiểu nội dung bài. Mở rộng và phát triển tư duy cho HS.Mở rộng và phát triển tư duy cho HS. Tạo hứng thú học tập cho HS – Nuôi Tạo hứng thú học tập cho HS – Nuôi dưỡng bầu không khí lớp học.dưỡng bầu không khí lớp học. Tạo điều kiện để HS phát biểu ý kiến.Tạo điều kiện để HS phát biểu ý kiến. Giúp HS có định hướng tốt trong quá Giúp HS có định hướng tốt trong quá trình học tập.trình học tập. VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI HỌC?VÌ SAO PHẢI CỦNG CỐ BÀI HỌC? Đối với GV:Đối với GV: Đây là 1 trong 5 giai đoạn lên lớp.Đây là 1 trong 5 giai đoạn lên lớp. GV nắm được khả năng tiếp thu bài của GV nắm được khả năng tiếp thu bài của học sinh.học sinh. GV điều chỉnh phương pháp dạy học cho GV điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp nội dung.phù hợp nội dung. Hình thức để GV đánh giá tinh thần, thái Hình thức để GV đánh giá tinh thần, thái độ học tập của HS.độ học tập của HS. CÁC GIAI ĐOẠN CẦN CỦNG CỐ CÁC GIAI ĐOẠN CẦN CỦNG CỐ BÀIBÀI Củng cố bài cũCủng cố bài cũ Củng cố từng phầnCủng cố từng phần Củng cố cuối tiết họcCủng cố cuối tiết học Lưu ý:Lưu ý: Nếu có đủ điều kiện (…) thì Nếu có đủ điều kiện (…) thì nên mở rộng kiến thức cho HS.nên mở rộng kiến thức cho HS. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ BÀI HIỆU QUẢCỐ BÀI HIỆU QUẢDùng lời để hệ thống lại kiến thức.Dùng lời để hệ thống lại kiến thức.Gạch những ý cốt lõi trên bảng (nếu GV Gạch những ý cốt lõi trên bảng (nếu GV có lưu bảng).có lưu bảng).Dùng sơ đồ, lược đồ, bản đồ, biểu đồ…Dùng sơ đồ, lược đồ, bản đồ, biểu đồ…Gọi HS hệ thống lại nội dung bài học.Gọi HS hệ thống lại nội dung bài học.Vấn đáp.Vấn đáp.Kiểm tra nhanh (5 phút). Bài tập trên lớp Kiểm tra nhanh (5 phút). Bài tập trên lớp hoặc về nhàhoặc về nhà CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ BÀI HIỆU QUẢBÀI HIỆU QUẢTrắc nghiệm khách quan:Trắc nghiệm khách quan:•TN điền khuyếtTN điền khuyết•TN đúng saiTN đúng sai•TN ghép nối ghép nối câu (thường TN ghép nối ghép nối câu (thường ghép cột A với cột B)ghép cột A với cột B)•TN nhiều lựa chọn (thường chọn câu TN nhiều lựa chọn (thường chọn câu đúng nhất trong các câu a,b,c,d)đúng nhất trong các câu a,b,c,d)•Trả lời câu hỏi ngắn.Trả lời câu hỏi ngắn. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ BÀI HIỆU QUẢCỐ BÀI HIỆU QUẢ Lưu ý:Lưu ý:•Tùy theo điều kiện cụ thể của tiết học mà Tùy theo điều kiện cụ thể của tiết học mà GV chọn cho mình phương pháp củng cố GV chọn cho mình phương pháp củng cố bài thích hợp nhất.bài thích hợp nhất.•GV có thể GV có thể kếtkết hợphợp dùng nhiều phương dùng nhiều phương pháp kiểm tra bài.pháp kiểm tra bài.[...]...LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỦNG CỐ BÀI ĐẠT HIỆU QUẢ?  Đối với GV:  Nắm vững kiến thức và phương pháp giảng dạy  Chuẩn bị tốt giáo án, phương tiện dạy học  GV phải nắm vững trình độ và tâm HS  GV phải xác định được trọng tâm của bài học LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỦNG CỐ BÀI ĐẠT HIỆU QUẢ?  Tùy vào điều kiện cụ thể để chọn phương pháp củng cố:  Nội dung bài học  Thời gian  Trình độ của HS  GV sử... điều kiện cụ thể để chọn phương pháp củng cố:  Nội dung bài học  Thời gian  Trình độ của HS  GV sử dụng câu hỏi để củng cố … LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỦNG CỐ BÀI ĐẠT HIỆU QUẢ?  Đối với HS:  HS phải có sự chuẩn bị bài ở nhà  HS phải có tinh thần và thái độ học tập tích cực … . BÀI BÁO CÁO HỌC PHẦN KỸ THUẬT BÀI BÁO CÁO HỌC PHẦN KỸ THUẬT DẠY HỌC ĐỊA LÝDẠY HỌC ĐỊA LÝCBGD: THS. HỒ THỊ THU HỒ NHÓM. kỹ hơnnhớ cho kỹ hơn.. Củng cố bài học là gì?Củng cố bài học là gì?Giúp học sinh nhớ lại để Giúp học sinh nhớ lại để nắm vững nội dung bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài báo cáo phần kỹ thuật dạy học địa lý ppt, Tài liệu Bài báo cáo phần kỹ thuật dạy học địa lý ppt, Tài liệu Bài báo cáo phần kỹ thuật dạy học địa lý ppt