Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC

30 723 4
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 10:04

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê Lời nói đầuNớc ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nớc, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.Các ngành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất nói riêng đang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự mở mang nền kinh tế nớc nhà. Trong ngành sản xuất thì có ngành sản xuất than đá hiện nay các ngành sản xuất dầu mỏ, khí đốt, điện năng đang phát triển nhng cha mạnh do vậy ngành sản xuất than đang giữ vai trò trọng yếu, quyết định, trong một số ngành công nghiệp nh hoá chất, luyện kim, nhiệt điện v.v . Than còn là mặt bằng xuất khẩu bán lấy ngoại tệ để mua máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế máy. Vật liệu kỹ thuật cho các ngành công nghiệp.Vậy việc hiện đại hoá ngành sản xuất than là điều cần thiết, vấn đề này đã đợc đảng, Chính phủ quan tâm đúng mực, do đó ngành than, đã có nhiều thay đổi, đợc thống nhất quản lý theo mô hình tập đoàn kinh tế mạnh trong phạm vi cả nớc. Ngành than hiện nay đã từng bớc đợc ổn định và phát triển không ngừng, hiện nay đang thực hiện khai thác với sản lợng 10 triệu tấn than sạch vào năm 2000. Để đạt đợc kết quả trên ngành than phải giải quyết các vấn đề nh cải thiện năng lực sản xuất, tổ chức sản xuất hợp lý, phấn đấu giảm chi phí cho sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, tăng cờng đội ngũ thợ bậc cao trong khai thác v.v .Ngoài sự lãnh đạo của Đảng của Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng công ty Than Việt Nam, các xí nghiệp than Mạo Khê nói riêng đã thấy đợc nhiệm vụ quan trọng của mình mà đang nỗ lực phấn đấu để sản xuất ra nhiều than chất lợng tốt, góp phần vào công cuộc phát triển nền kinh tế nớc nhà.1Đợc sự giúp đỡ của giám đốc, các phòng ban của mỏ Than Mạo Khê trực tiếp là phòng kế toán trong thời gian thực tập em đã chọn đợc đề tài của chuyên đề là: "Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty than Mạo Khê". Nội dung chuyên đề đợc chia làm 3 phần:Chơng I: Vấn đề chung về hiệu quả kinh doanhChơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpChơng III: Phơng hớng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhVì điều kiện về thời gian và kiến thức có hạn nên chuyên đề khó tránh khỏi thiếu sót thầy cô thông cảm.2Ch ơng I Vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh1.1. Khái niệm, bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh1.1.1. Khái niệm"Hiệu quả sản xuất kinh doanh" là một phạm trù khoa học của kinh tế vi mô cũng nh nền kinh tế vĩ mô nói chung. Nó là mục tiêu mà tất cả các nhà kinh tế đều hớng tới với mục đích rằng họ sẽ thu đợc lợi nhuận cao, sẽ mở rộng đợc doanh nghiệp, sẽ chiếm lĩnh đợc thị trờng và muốn nâng cao uy tín của mình trên thơng trờng.Nhng để hiểu đợc cụ thể về hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta cần phải hiểu. Vậy hiệu quả kinh tế nói chung cũng nh hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh nh thế nào? Về mặt này có rất nhiều quan điểm khác nhau của các nhà kinh tế cụ thể nh một vài quan điểm mang tính chất hiện đại. Có quan điểm cho rằng: "Hiệu quả sản xuất kinh doanh diễn ra khi xã hội không tăng sản lợng một loại hàng hoá mà cũng không cắt giảm một loại hàng hoá khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên đờng giới hạn khả năng sản xuất của nó". Thực chất quan điểm này muốn đề cập đến vấn đề phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội. Trên phơng diện này, việc phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế sao cho việc sử dụng mọi nguồn lực sản xuất trên đờng giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho nền kinh tế có hiệu quả.Một số tác giả khác lại cho rằng "Hiệu quả sản xuất kinh doanh thể hiện ngay tại hiệu số giữa doanh thu và chi phí, nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì kết luận doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Ngợc lại doanh thu nhỏ hơn chi phí tức là doanh nghiệp làm ăn thua lỗ" quan điểm này đánh giá một cách chung chung hoạt động của doanh nghiệp, giả dụ nh: Doanh thu lớn hơn chi phí, nhng do khách hàng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp do vậy tiền chi lại lớn hơn doanh thu thực tế, khi đó doanh nghiệp bị thâm hụt vốn, khả năng chi trả kém 3cũng có thể dẫn đến khủng hoảng mà cao hơn nữa là có thể bị phá sản. Cũng có tác giả cho rằng "Hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc xác định bởi quan hệ tỉ lệ Doanh thu/Vốn hay lợi nhuận/vốn ." quan điểm này nhằm đánh giá khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm, khả năng sinh lời của một đồng vốn bỏ ra cao hay thấp, đây cũng chỉ là những quan điểm riêng lẻ cha mang tính khái quát thực tế. Nhiều tác giả khác lại đề cập đến hiệu quả kinh tế dạng khái quát, họ coi: "hiệu quả kinh tế đợc xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt đợc và chi phí bỏ ra để đạt đợc kết quả đó". Quan điểm này đánh giá đợc tốt nhất trình độ lợi dụng các nguồn lực mọi điều kiện "động" của hoạt động kinh tế. Theo quan điểm này thì hoàn toàn có thể tính toán đợc hiệu quả kinh tế cùng sự biến động và vận động không ngừng của các hoạt động kinh tế, chúng phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau.Qua các định nghĩa cơ bản về hiệu quả kinh tế đã trình bày trên. Chúng ta cũng hiểu đợc rằng Hiệu quả kinh tế hay hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế nó phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ và vốn) nhằm đạt đợc mục tiêu mong đợi mà doanh nghiệp đã đặt ra.1.1.2. Bản chất:Từ khái niệm về Hiệu quả kinh tế nói chung cũng nh hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng đã phản ánh hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lợng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ và vốn), để đạt đợc mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - đó là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.Để hiểu rõ đợc bản chất thực sự của hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta phải phân biệt đợc ranh giới giữa hai khái niệm đó là hiệu quả và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai khái niệm này lắm lúc ngời ta hiểu nh là một, thực ra chúng có điểm riêng biệt khá lớn. Ta có thể hiểu kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì doanh nghiệp đã đạt đợc sau một quá trình hoạt động mà họ bỏ công sức, 4tiền, của vào. Kết quả đạt đợc hay không đạt đợc nó phản ánh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp đề ra chính là kết quả mà họ cần đạt đợc. Kết quả đạt đợc có thể là đại lợng cân đo đong đếm đợc nh số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, khối lợng sản xuất ra, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị phần . Và cũng có thể là những đại lợng chỉ phản ánh mặt chất lợng hoàn toàn có tính chất định tính nh uy tín của hãng, chất lợng sản phẩm. Còn khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng cả hai chỉ tiêu là kết quả (đầu ra) và chi phí (các nguồn lực đầu vào) để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Chi phí đầu vào càng nhỏ, đầu ra càng lớn, chất lợng thì chứng tỏ hiệu quả kinh tế cao. Cả 2 chỉ tiêu kết quả và chi phí để có thể đo bằng thớc đo hiện vật và thớc đo giá trị. Trong thực tế vấn đề đặt ra là hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng chính là mục tiêu hay phơng tiện kinh doanh. Nhng đôi khi ngời ta có thể sử dụng hiệu quả là mục tiêu mà họ cần đạt, trong trờng hợp khác chúng ta lại sử dụng chúng nh công cụ để nhận biết "khả năng" tiến tới mục tiêu mà ta cần đạt đó chính là kết quả.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpNgày nay nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú càng ngày bị khan hiếm do vậy việc tìm kiếm nguyên vật liệu để sản xuất phục vụ nhu cầu đời sống con ngời bị hạn chế. Nếu nh nguồn tài nguyên là vô tận thì việc sản xuất cái gì?, sản xuất nh thế nào? sản xuất cho ai? sẽ không trở thành vấn đề đáng quan tâm. Từ đó bắt buộc các nhà kinh doanh, nhà sản xuất phải nghĩ đến việc lựa chọn kinh tế, lựa chọn sản xuất kinh doanh, sản phẩm tối u, sử dụng lao động cũng nh chi phí để hoàn thành sản phẩm một cách nhanh nhất, tốn ít tiền nhất. Sự lựa chọn đúng đắn đó sẽ mang lại cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao, thu đợc nhiều lợi nhuận. Không chỉ vì nguồn tài nguyên khan hiếm mà ngay trên thơng trờng sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng gay gắt do vậy doanh nghiệp nào có công nghệ cao, sản xuất sản phẩm với giá thấp hơn, chất lợng hơn thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển, chứng tỏ hiệu quả kinh tế kinh doanh của họ là cao.5Việc nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là điều kiện tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải luôn nâng cao chất l-ợng hàng hoá, giảm chi phí sản xuất nâng cao uy tín, . nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề quan tâm của doanh nghiệp trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trờng.1.3. Các chỉ tiêu áp dụng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế khá rộng nó liên quan đến rất nhiều vấn đề nh: Chi phí sản xuất ra sản phẩm, chi phí tiền lơng, bảo hiểm, bán hàng, trang thiết bị kỹ thuật, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp, hay thông qua sản lợng, doanh thu, khả năng thanh toán, khả năng sử dụng vốn, vòng quay của vốn v.v . Từ những chỉ tiêu đó thì ta mới đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh một cách chính xác. Để nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ra sao ta cần phải hiểu qua tác dụng, ý nghĩa của các chỉ tiêu có liên quan đến việc đánh giá hiệu quả sản xuất.- Chỉ tiêu về lực lợng lao động: Ngày nay máy móc đang phát triển và dần dần thay thế toàn bộ hoạt động sản xuất chân tay của ngời lao động, chúng sẽ là lực lợng sản xuất trực tiếp và là điều kiện tiên quyết đến tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Nh chúng ta đã biết dù trang thiết bị máy móc thôi thì không đủ, vấn đề không kém phần quan trọng là vai trò của con ngời lao động. Nếu không có lao động sáng tạo của con ngời thì sẽ không có máy móc thiết bị đó, máy móc thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng phải phù hợp với trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, trình độ sử dụng của ngời công nhân thì mới phát huy đợc tác dụng, tránh đợc lãng phí và hỏng hóc.Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp, lực lợng lao động của mọi doanh nghiệp tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế nh. Bằng lao động sáng tạo, mình tạo ra công nghệ mới, thiết bị mới, nguyên vật liệu mới . có hiệu quả hơn trớc, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu 6suất so với trớc. Thứ hai lực lợng lao động trực tiếp điều khiển thiết bị máy móc tạo ra kết quả của kinh doanh. Hiệu quả của quá trình này thể hiện việc tận dụng công suất của thiết bị máy móc, tận dụng nguyên vật liệu trực tiếp làm tăng năng suất lao động tăng hiệu quả tại nơi làm việc, lao động có kỷ luật, chấp hành đúng nội quy vô thời hạn, về quá trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm, quá trình bảo dỡng thiết bị máy móc. Vì vậy chăm lo đến việc đào tạo và bồi d-ỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động đợc coi là nhiệm vụ hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Thực tế cho thấy doanh nghiệp vững mạnh trên thơng trờng là những doanh nghiệp có đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tác phong làm việc khoa học và có kỉ luật nghiêm minh.- Chỉ tiêu về chi phí tiền lơng - bảo hiểm tiền lơng là sự biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động theo thời gian, khối lợng công việc, mà ngời lao động cống hiến. Nhằm tái sản xuất sức lao động cho sản xuất, tiền lơng là khoản thu nhập mà họ đợc hởng. Còn đối với doanh nghiệp tiền lơng là khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong quá trình quản lý thì tiền lơng là đòn bẩy kinh tế thúc đẩy ngời lao động quan tâm đến kết quả sản xuất từ đó nâng cao năng suất lao động của họ.Để đánh giá tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải hạch toán tiền lơng một cách hợp lí, do vậy phải thông qua số lợng chất lợng, thời gian lao động và kết quả lao động thì mới đánh giá đúng khả năng lao động và cũng là căn cứ để trả lơng cho họ. Hiện nay các doanh nghiệp đa số trả l-ơng theo hai hình thức đó là trả lơng theo sản phẩm và trả lơng theo thời gian.Ngoài tiền lơng ra cần phải tính đến một khoản chi phí về công tác Bảo hiểm xã hội cho ngời lao động diện trợ cấp. Khoản này đợc tính theo tiền lơng thực tế phát sinh với một tỉ lệ nhất định và cùng với tiền lơng đợc đa vào chi phí sản xuất hàng tháng để lập quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ này đợc hình thành từ hai nguồn: Trích vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng của đơn vị bằng 15% tiền lơng thực tế phải trả và trừ vào lơng ngời lao động 5%.- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Từng doanh nghiệp phải xem xét khả năng thanh toán của mình trong tình huống phải thanh toán mọi công nợ. Khả 7năng thanh toán thể hiện tính chấp hành kỉ luật tài chính và thực lực tài chính của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp chỉ có thể đảm bảo khi doanh nghiệp sản xuất đợc nhiều sản phẩm khai thác, sử dụng hợp lí vật t, nguồn lực . Khi phân tích cần sử dụng các tỉ số để thấy đợc khả năng thanh toán:* = * = Vốn luân chuyển = Tổng TSLĐ - Tổng nợ ngắn hạn- Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn: thông qua vốn lu động và vốn cố định để đánh giá khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp. Ta dùng các chỉ số sau để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:Số vòng quay của toàn bộ vốn = * Đối với vốn cố địnhHiệu quả sử dụng vốn cố định = Số vòng quay của vốn cố định = * Đối với vốn lu độngHiệu quả sử dụng vốn lu động = Số vòng quay của vốn lu động = - Ngoài những chỉ tiêu trên ta thông qua chỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, doanh thu tiêu thụ, khả năng thu chi tài chính . để thấy đợc doanh nghiệp lỗ lãi ra sao? Nguyên nhân tại sao? Đó chính là vấn đề mà ta cần nghiên cứu trong quá trình phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.8Ch ơng II Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mỏ than Mạo Khê2.1. Đặt vấn đềTrong nền kinh tế thị trờng, mỏ than Mạo Khê cũng nh các doanh nghiệp sản xuất khác, giá thành sản phẩm luôn giữ vai trò là chỉ tiêu chất lợng tổng hợp hàng đầu quyết định đến hiệu quả kinh tế của sản xuất. Chúng ta biết rằng để tăng hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể là:- Tăng giá bán sản phẩm - Giảm chi phí sản xuất- Vừa tăng giá bán sản phẩm đồng thời giảm chi phí sản xuất.Qua đó thấy giá thành sản phẩm đóng vai trò trọng yếu trong hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Song trong điều kiện cân bằng của thị trờng than thì việc tăng giá bán là một việc khó làm vả lại giá bán sản phẩm than lại do tổng công ty than Việt Nam ấn định. Do vậy con đờng duy nhất để tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp mình là "phấn đấu giảm chi phí sản xuất" hoặc "nâng cao hiệu quả quản trị chi phí về khai thác, về bán hàng, quản lý ." hoặc "nâng cao sản lợng tiêu thụ, giảm giá thành sản phẩm". Để có những giải pháp tốt hơn trong công tác quản trị chi phí kinh doanh, dự đoán chi phí trong thời gian tới thông qua đó để tìm ra biện pháp giảm chi phí sản xuất. Thông qua việc phân tích chi phí, giá thành sản lợng, yếu tố ảnh hởng đến chi phí, doanh thu để thấy đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh của Mỏ than Mạo Khê.2.2. Một vài nét về doanh nghiệpMỏ than Mạo Khê thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. cực tây của đồi chứa than thuộc bể than Hồng Gai - Quảng Ninh. Mỏ chạy dọc theo h-ớng Đông Tây, có chiều dài theo hớng khoảng 8 km rộng 5 km (diện tích khoảng 40 km2). Địa hình của Mỏ tơng đối bằng phẳng, chạy dọc là tuyến đờng 9sắt quốc gia Hà Nội - Hạ Long, có ga Mạo Khê là ga lớn, nằm sát ngay địa phận mỏ rất thuận lợi cho việc chuyên trở than đi tiêu thụ cũng nh đờng sắt quốc lộ 18A cách mỏ khoảng 2 km về phía nam, từ Trung tâm mỏ có đờng Bê tông nối liền với quốc lộ 18A. Cách mỏ 4 km cũng về phía nam có cảng Bến Câu do mỏ xây dựng trên dòng sông Đà Bạc, tất cả tạo thành một thể tổng hợp thuỷ bộ làm cho khả năng chuyên trở nguyên vật liệu do khai thác cũng nh vận tải sản phẩm than đi tiêu thụ một cách thuận lợi.Mỏ than Mạo Khê là mỏ khai thác hầm lò đợc hình thành từ năm 1855 cho tới năm 1889 dới sự cai quản của chủ mỏ ngời Pháp. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, mỏ Mạo Khê đợc nhà nớc ta tiếp quản và sản xuất phát triển cho tới nay. Mỏ áp dụng hệ thống công nghệ khai thác Lò Chợ (Đào chống lò kết hợp với khoan bắn mìn) ét về cơ giới hoá toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thì Mỏ Mạo Khê có trình độ cơ giới hoá cao trong toàn ngành mỏ, các khâu công nghệ trong dây truyền sản xuất đều đợc cơ giới hoá từ khâu đào lò đến khâu vận tải.Còn về chế độ công tác mỏ thì bộ phận hành chính sự nghiệp thực hiện theo chế độ ngày làm việc 2 buổi và nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Với bộ phận sản xuất trực tiếp làm theo chế độ khoán sản phẩm ngày làm 8 giờ cũng nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Tổng số cán bộ công nhân viên mỏ hiện nay khoảng 3480 ngời. Bộ máy quản lý của mỏ đợc tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng của một doanh nghiệp hoàn chỉnh bao gồm một giám đốc, 4 phó giám đốc, 15 phòng ban chức năng, 19 phân xởng sản xuất và phục vụ sản xuất, giúp việc cho giám đốc. Ban giám đốc có đội ngũ 130 ngời từ phó quản đốc phân xởng, đội trởng các phòng ban, nhiệm vụ chính của bộ máy quản lý và tổ chức, chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh trên cơ sở xây dựng kế hoạch độc lập.2.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Mỏ than Mạo KhêMỏ than Mạo Khê từ ngày đầu đợc tiếp quản đã dần dần từng bớc đi lên trong khó khăn của nền kinh tế đất nớc nói chung và khó khăn của ngành mỏ nói riêng. Trớc những năm 1991 Mỏ đợc chuyên gia Liên Xô và các nớc xã hội 10[...]... những năm tới thị trờng tiêu thụ than sẽ lại đợc mở rộng, sản lợng than sản xuất sẽ cao hơn và lúc đó thu nhập của ngời lao động sẽ đợc cải thiện.18 Ch ơng I Vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1. Khái niệm, bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1. Khái niệm" ;Hiệu quả sản xuất kinh doanh& quot; là một phạm trù khoa học của kinh tế vi m« cịng nh nỊn kinh tÕ vÜ m« nãi chung. Nó là...Đợc sự giúp đỡ của giám đốc, các phòng ban của mỏ Than Mạo Khê trực tiếp là phòng kế toán trong thời gian thực tập em đà chọn đợc đề tài của chuyên đề là: " ;Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty than Mạo Khê". Nội dung chuyên đề đợc chia làm 3 phần:Chơng I: Vấn đề chung về hiệu quả kinh doanh Chơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpChơng III:... niệm về Hiệu quả kinh tÕ nãi chung cịng nh hiƯu qu¶ kinh tÕ hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng đà phản ánh hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lợng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ và vốn), để đạt đợc mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... hàng góp phần vào mục tiêu của doanh nghiệp đó là giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm.2.3.5. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua kết quả hoạt động của công ty trong ba năm (1997-1999)Bảng 7. Kết quả hoạt động của công ty trong 3 nămĐơn vị (1000 đ)TT Chỉ tiêu 1997 1998 19991 Giá trị sản lợng 105.785.150 83.452.292 84.263.3372 Doanh thu 108.062.181 100.239.814... lợng sản phẩm. Còn khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng cả hai chỉ tiêu là kết quả (đầu ra) và chi phí (các nguồn lực đầu vào) để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Chi phí đầu vào càng nhỏ, đầu ra càng lớn, chất lợng thì chứng tỏ hiệu quả kinh tế cao. Cả 2 chỉ tiêu kết quả và chi phí để có thể đo bằng thớc đo hiện vật và thớc đo giá trị. Trong thực tế vấn đề đặt ra là hiệu quả. .. sản xuất xà hội. Trên phơng diện này, việc phân bổ các nguồn lực của nỊn kinh tÕ sao cho viƯc sư dơng mäi ngn lực sản xuất trên đờng giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho nền kinh tế có hiệu quả. Một số tác giả khác lại cho rằng " ;Hiệu quả sản xuất kinh doanh thể hiện ngay tại hiệu số giữa doanh thu và chi phí, nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì kết luận doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. ... đợc bản chất thực sự của hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta phải phân biệt đợc ranh giới giữa hai khái niệm đó là hiệu quả và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai khái niệm này lắm lúc ngời ta hiểu nh là một, thực ra chúng có điểm riêng biệt khá lớn. Ta có thể hiểu kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì doanh nghiệp đà đạt đợc... và tổ chức, chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh trên cơ sở xây dựng kế hoạch độc lập.2.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Mỏ than Mạo KhêMỏ than Mạo Khê từ ngày đầu đợc tiếp quản đà dần dần từng bớc đi lên trong khó khăn của nền kinh tế đất nớc nói chung và khó khăn của ngành mỏ nói riêng. Trớc những năm 1991 Mỏ đợc chuyên gia Liên Xô và các nớc xà hội 10 năng thanh toán thể hiện tính... phẩm với giá thấp hơn, chất lợng hơn thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển, chứng tỏ hiệu quả kinh tế kinh doanh của họ là cao.5 không giảm mà còn tăng tác động đến mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cũng làm giảm lợi nhuận. Nói chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm (1997-1999) đà đạt đợc là rất kém, làm ảnh hởng đến sự phát triển, mở rộng nâng... việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2000 của Tổng công ty than Việt Nam. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và cả năm 1999. Sau khi cân đối các nguồn lực về lao động, tài nguyên, tiền vốn và trang bị kỹ thuật hiện có. Mỏ than Mạo Khê trình Tổng công ty than Việt Nam dự án kinh tế xà hội năm 2000 với nội dung sau.3.1.1. Hoạt động kinh doanh Thực hiện tốt . " ;Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê& quot;. Nội dung chuyên đề đợc chia làm 3 phần:Chơng I: Vấn đề chung về hiệu quả kinh doanhChơng. đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh1 .1. Khái niệm, bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh1 .1.1. Khái niệm" ;Hiệu quả sản xuất kinh doanh& quot; là
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC, B¶n chÊt:, Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Các chỉ tiêu áp dụng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đặt vấn đề Một vài nét về doanh nghiệp, Phân tích về khả năng thanh toán Bảng 5. Khả năng thanh toán của Mỏ Mạo Khê, Phân tích về hiệu quả sử dụng vốn và NSLĐ, Công tác mở rộng thị trờng tiêu thụ. Biện pháp về quản trị chi phí sản xuất kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn