Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma

66 547 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2012, 09:14

Tài liệu tham khảo chuyên ngành tin học Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bLời Nói ĐầuThế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ thông tin, một thế kỷ với những tiến bộ vượt bậc trong mọi ngành mọi lĩnh vực. Công nghệ thông tin hiện nay đang là một trong những mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu để đưa đất nước ta tiến lên ngang hàng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Nó đã góp phần quan trọng đối với cuộc sống của nhân loại, phần nào đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong mọi lĩnh vực sống của con người.Để xử lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác có hiệu quả thì ngành công nghệ thông tin đã phát triển tương đối phổ biến trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng đã cung cấp cho chúng ta những biện pháp cần thiết đó. Đã đi qua thời tính toán, lưu trữ dữ liệu bằng các phương pháp thủ công truyền thống mang nặng tính chất lạc hậu, lỗi thời. Công nghệ thông tin đã đi vào các ngành với một phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo nhanh chóng mà không mất đi sự chính xác. Đặc biệt, nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong việc áp dụng tin học vào trong hệ thống quản lý.Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác quản lý có tốt thì việc điều hành mới tốt, khi đó công việc mới đạt hiệu quả cao, năng suất lao động tăng, giảm những chi phí không cần thiết. Ngược lại, công tác quản lý mà yếu kém sẽ dẫn đến công việc trì trệ, chất lượng công việc không cao cũng như tốn nhiều công sức mà năng suất công việc lại thấp. Công tác quản lý bao gồm rất nhiều hoạt động như quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, quản lý kho, quảnkhách hàng…Công ty TNHH In thương mại Sigma là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in ấn thiết kế logo. Trong đó, khách hàng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng quyết định tới thành công của công ty. Công việc quảnquan hệ khách hàng đòi hỏi các nhà quảnthường xuyên phải cập nhật, xử 1Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45blý dữ liệu để đưa ra các báo cáo chính xác, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng sẽ góp phần giúp công ty nắm bắt được chính xác số lượng khách hàng, giúp công ty chủ động trong mọi hoạt động với khách hàng.Xuất phát từ đặc điểm thực tế nhu cầu muốn tin học hoá hệ thống quản trị quan hệ khách hàng của công ty TNHH In thương mại Sigma, em đã chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng” để làm cho chuyên đề thực tập tôt nghiệp của mình.Cấu trúc chuyên đề gồm 3 chương:ChươngI: Lý luận chung về thiết kế xây dựng phầm mềmChương II: Giới thiệu chung về Công ty TNHH In thương mại Sigma bài toán quản trị quan hệ khách hàngChương III: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH In thương mại Sigma2Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM1. Khái niệm phần mềmTheo Roger Pressman Phần mềm là một tập hợp gồm ba yếu tố là các chương trình máy tính, cấu trúc dữ liệu hệ thống tài liệu hướng dẫn.Các công đoạn phát triển của phần mềmThời kỳ1950-1960 1960-1970 1970-1990 1990-NayChậmXử lý theo lôPhần mềm đơn chiếc-Sản xuất cho nhóm người sử dụng.- Xử lý theo chế độ thời gian thực- Thương mại hoá- Hệ thống phân tán.- Tính tới hiệu quả thương mại- Phần mềm thông minh.- Hệ thống để bàn.- Lập trình hướng đối tượng.-Xử lý song song.1.1. Vòng đời phát triển của phần mềmTrong công nghiệp phần mềm người ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề là vòng đời phát triển phần mềm. Vòng đời phát triển của một phần mềm được hiểu là quy trình từ khi phần mềm ra đời cho đến khi đưa vào sử dụng quá trình nâng cấp bảo trì.Mục đích của công việc nghiên cứu vòng đời phát triển của phần mềmphân ra thành các giai đoạn trên cơ sở đó tìm các giải pháp công cụ thích hợp để tác động vào mỗi giai đoạn. 3Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45b1.2. Mô hình thác nướcCông nghệ hệ thốngPhân tíchThiết kếMã hóaKiểm thửBảo trìCông đoạn đầu tiên là công nghệ hệ thống: Nó bao trùm lên toàn bộ các quy trình tiếp theo trong công nghệ phần mềmphần mềm là một thành phần của hệ thống quản lý do đó nó phải được xem xét trong mối liên hệ tổng thể về kinh tế - kỹ thuật - tổ chức của toàn bộ guồng máy quản lý.Công đoạn tiếp theo là phân tích: Với mục đích xác định rõ ràng cụ thể các yêu cầu của phần mềm, phần thiết kế trong công nghệ phần mềm hướng tới các vấn đề sau:Thiết kế kiến trúc hệ thống Thiết kế kỹ thuậtPhần thiết kế hệ thống là quan trọng nhất vì nó cho ta một cái nhìn tổng thể về phần mềm cần xây dựng. Còn thiết kế kỹ thuật đi vào các vấn đề cụ thể 4Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bbao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế thủ tục, thiết kế chương trình, thiết kế giao diện màn hình, thiết kế công cụ cài đặt.Người ta dùng mô hình thác nước để biểu diễn vòng đời phát triển của phần mềm với hai ý nghĩa:Khẳng định đây là các giai đoạn của một quy trình thống nhất, không tách rời có mối quan hệ mật thiết với nhau.Trong mô hình này các công đoạn càng ở phía dưới thì càng phải chịu sự tác động của các giai đoạn phía trên, chỉ trừ có công đoạn công nghệ hệ thống là không chịu sự tác động của công đoạn nào.Để xây dựng được hệ thống phần mềm ta phải mô tả được vấn đề yêu cầu của khách hàng bằng trả lời các câu hỏi như vấn đề của hệ thống là gì? hệ thống cần phải làm gì?. Pha phân tích của tiến trình tập trung vào việc điều tra vấn đề thay cho việc tìm ra giải pháp. Để có tài liệu phân tích đầy đủ đúng đắn thì phải phân tích lĩnh vực vấn đề. Lĩnh vực vấn đề là khu vực tác nghiệp của con người trong đó phần mềm được xây dựng.Những người tham gia vào xây dựng hệ thống phần mềm như khách hàng, phân tích viên, lập trình viên theo phương pháp thác nước rất ít khi làm việc cùng với nhau để chia sẻ các hiểu biết sâu sắc về vấn đề đang giải quyết. Do vậy họ mất nhiều thời gian để xây dựng được hệ thống phần mềm.Mô hình thác nước còn được biểu diễn dưới dạng chữ V trong đó quy trình kiểm tra được thực hiện đồng thời với các quy trình phát triển khác ví dụ kiểm tra chức năng được thực hiện trong quá trình phân tích, kiểm tra tích hợp được thực hiện trong quá trình thiết kế, kiểm tra module trong quy trình lập trình.5Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bPhân tíchThiết kếMã hóa Kiểm tra moduleKiểm tra tích hợpKiểm tra chức năngChương trình ứng dụng1.3. Mô hình lặp tăng dầnMô hình thác nước không cho ta đi ngược lại chuỗi trình tự phát triển phần mềm, theo mô hình này thì phải xác định toàn bộ yêu cầu, nó được thực hiện thông qua bàn bạc với người sử dụng hệ thống khảo sát các chi tiết tiến trình tác nghiệp. Thực tế thì khi kết thúc công việc, may mắn lắm chỉ 80% nhu cầu của hệ thống là được thu thập trong quy trình phân tích do khi đặt hàng bản thân khách hàng chỉ mới liệt kê ra các mong muốn nguyện vọng của mình về phần mềm mà chưa hình dung được một cách cụ thể những khả năng mà phần mềm sẽ đạt được, đồng thời kỹ sư phần mềm ngay từ đầu nhận đơn đặt hàng cũng không thể hình dung hết kiến trúc tổng quát của phần mềm mà mình xây dựng. Tiếp theo là quy trình thiết kế, nơi kiến trúc hệ thống sẽ được xác định, quy trình này tập trung vào những nhiệm vụ như đặt chương trình ở đâu, cần phần cứng nào . trong khi thực hiện công việc này, chúng ta có thể tìm ra một số nhiệm vụ mới của hệ thống của hệ thống. Do đó xuất hiện nhu cầu đi ngược lại người sử dụng để trao đổi bàn bạc về nó; có nghĩa là chúng ta phải trở lại quy trình phân tích. Sau khi lặp lại vài lần như vậy chúng ta mới chuyển đến quy trình lập trình hệ thống. Khi mã hoá chương trình, chúng ta phát hiện ra một vài quyết định khi thiết kế là không 6Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bthể cài đặt. Vậy ta phải quay trở lại quy trình phân tích để xem xét lại yêu cầu. Sau quy trình lập trình, quy trình kiểm thử bắt đầu. Trong khi kiểm thử chúng ta nhận thấy một vài yêu cầu chưa đủ chi tiết, giải thích nhầm lẫn có thể xảy ra. Vậy ta phải trở lại quy trình phân tích để xem xét lại yêu cầu. Sau một vài lần lặp lại như vậy ta có được hệ thống hoàn chỉnh bàn giao cho khách hàng. Vấn đề về luật pháp, quy trình kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian khi xây dựng hệ thống, người sử dụng có thể phàn nàn về các vấn đề này, sản phẩm làm ra không đúng như họ mong đợi. Nguyên nhân có thể là sự thay đổi của pháp luật, môi trường kinh doanh; người sử dụng không truyền đạt đúng cái họ muốn; đội ngũ dự án không tuân thủ tiến trình . Đội ngũ phát triển thường lập ra các biểu đồ vô số tài liệu, văn bản, nhưng người dùng không phải lúc nào cũng hiểu cái mà đội ngũ phát triển cung cấp cho họ. Giải pháp nào để tránh các vấn đề này? Câu trả lời là mô hình hoá trực quan có thể giúp họ.Phát triển phần mềm là tiến trình phức tạp. Nếu bỏ qua khả năng quay trở lại của các bước thực hiện trước đó thì thiết kế hệ thống có thể sai lầm thiếu sót nhu cầu. Để có thể đi ngược lại các bước phát triển hệ thống phần mềm chúng ta có phương pháp mới, phương pháp phát triển lặp. Phát triển lặp là làm đi làm lại việc gì đó. Trong phương pháp này ta sẽ đi qua các bước phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử triển khai phần mềm theo từng bước nhỏ nhiều lần. Bởi chúng ta khó có thể thu thập được đầy đủ mọi yêu cầu vào công đoạn đầu tiên của dữ án. Các vấn đề mới nảy sinh, vậy ta phải lập kế hoạch lặp trong dự án. Theo quan niệm này thì dự án được coi là các thác nước nhỏ, mỗi thác nước được thiết kế đủ lới để sao cho có thể hoàn thiện từng bộ phận quan trọng của của dự án đủ nhỏ để tối thiểu nhu cầu đi trở lại.7Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45bCông nghệ hệ thốngPhân tíchThiết kếMã hóaKiểm thửBảo trìTheo mô hình lặp tăng dần thì mỗi chu kỳ lặp là một vòng đời thác nước nhỏ. Vòng lặp sau được hình thành trên cơ sở tiến hoá của vòng lặp trước đó. Như vậy các quy trình truyền thống được lặp đi lặp lại tăng dần. Trong phương pháp này, phân tích viên, người thiết kế, người lập trình . hợp tác làm việc với nhau để hiểu biết sâu sắc hệ thống, chia sẻ các ý tưởng mới dẫn đến xây dựng được một hệ thống mạnh, phức tạp hơn.2. Cấp bậc kiến trúc phần mềmCấp bậc kiến trúc của phần mềm được hiểu là thứ bậc trình tự các khối mối liên kết giữa chúng với nhau. Như vậy đứng trước một vấn đề thực tiễn người kỹ sư phần mềm có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề đó, cấp bậc kiến trúc phần mềm hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của mỗi người.Yêu cầu của mỗi kiến trúc phần mềm là phải đạt được hai vấn đề8Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45b+ Đảm bảo tính chặt chẽ trong kiến trúc để không xảy ra những lỗ hổng trong phần mềm.+ Kiến trúc phải đảm bảo không quá phức tạp để khi dịch thành chương trình thì quy mô của chương trình không quá lớn khi thực hiện mỗi chức năng.Mô hình chuyển từ bài toán thực tế sang bài toán logic (problem -solution).Solution 1s1s2s3s4s5Solution 3s3s2s1s4Solution 2s1 s2 s3 s4ProblemMô hình này cho ta thấy với một vấn đề thực tế nhưng qua bàn tay chế tác của kỹ sư phần mềm có thể trở lên rất nhiều kiến trúc phần mềm khác nhau. Tiêu chuẩn duy nhất để lựa chọn một kiểu kiến trúc nào đó là không quá phức tạp nhưng vẫn đảm bảo tính năng hoạt động của phần mềm. Đây chính là quá trình cấu trúc hóa các vấn đề phi cấu trúc.3. Các quy trình thiết kế phần mềmMỗi quy trình bao gồm các bước9Sinh viên: Bùi Mạnh Cường Lớp tin 45b- Mục đích của quy trình- Dấu hiệu của quy trình để phân biệt với mỗi quy trình khác- Lưu đồ của quy trình được biểu diễn dưới dạng sơ đồ khối- Các thông số của quy trình trong đó xác định rõ tên chức danh, tham số đầu vào, sản phẩm cần phải giao nộp, phương pháp đánh giá hiệu quả- Các quá trình liên quan- Phân đoạn các quá trình của qui trìnhQui trình 1: Xác định yêu cầu người sử dụng (Khách hàng) Mục đích: Mục đích của quy trình này bao gồm:- Xác định một cách chính xác các yêu cầu của người sử dụng về phần mềm- Phân tích hệ thống các quá trình có liên quan- Phân tích yêu cầu của người sử dụng tương lai có liên quan đến phần mềm tương lai Dấu hiệu: Quy trình này được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau- Khảo sát- Phân tích nghiệp vụ- Phân tích yêu cầu 10[...]... hp ng phn mm - Tin hnh theo dừi vic thc hin thanh toỏn thanh lý hp ng 13 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin Lu : Bắt đầu Đề xuất xây dựng hợp đồng phần mềm Đưa ra các giải pháp kĩ thuật Soạn thảo hợp đồng phần mềm Theo dõi việc thực hiện hợp đồng phần mềm Thanh toán, thanh lý hợp đồng phần mềm Lập báo cáo về tiến trình quản lý hợp đồng phần mềm Kết thúc 14 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin Cỏc thụng s... hỡnh thnh v phỏt trin 1.1 Gii thiu v cụng ty Tờn cụng ty : Cụng ty TNHH In v thng mi Sigma Tờn giao dch : SIGMA TRADING AND PRINTING COMPANY LIMITED SIGMA CO.,LTD Tờn vit tt : SIGMA CO.,LTD a ch : S 46 ng Vn Ng, Phng Phng Lit, Qun ng a, Thnh ph H Ni in thoi : 04.5729076 Fax : 04.5729076 04.5729067 Email : sigma@ fpt.vn Ngi hng dn ti c quan thc tp: Nguyn Th Thy, Phũng kinh doanh S in thoi liờn lc :098.3433437... :098.3433437 1.2 Lch s phỏt trin Cụng ty TNHH In v thng mi Sigma c thnh lp vo ngy 30 thỏng 07 nm 2001 do s K hoch v u t H Ni cp giy kinh doanh s: 058628 v cc thu H Ni cp mó s ng ký thu: 0102003125 Vi tr s chớnh lỳc ú l s 10 ng Vn Ng, Thnh ph H Ni Ngnh ngh kinh doanh lỳc ú ca cụng ty gm: - In v cỏc dch v liờn quan n in - Buụn bỏn t liu sn xut v t liu tiờu dựng - Buụn bỏn vt t ngnh in, húa cht - L hnh ni a... vo qun lý nhng thụng tin m 30 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin nhõn viờn phũng kinh doanh thu thp c v khỏch hng Giỳp cho vic qun lý khỏch hng d dng, thun tin hn 31 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin 4 nh hng xõy dng ti ý tng xõy dng ti Nhm ỏp ng c tỡnh hỡnh tin hc húa ca cụng ty trong hot ng sn xut kinh doanh, t nhng vn thc t ca Cụng ty em xin a ra ti:" Xõy dng phn mm qun tr quan h khỏch hng " Mc... Dynex Khỏch sn Horison 29 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin Cụng ty Du lch v dch v Bc Vit Cụng ty TNHH Dc phm Hon Nguyờn 3 Thc trng ng dng tin hc ca cụng ty - H thng mỏy tớnh ca cụng ty c ni vi mng Internet - Phn cng: 4Mỏy tớnh PC( Cu hỡnh: mn hỡnh tinh th lng LCD 17 inch, CPU Intel (R) Pentium IV, Ram 256, HDD 40GB, CD ROM) - Phn mm: H iu hnh Window XP, phn mờm Microsoft Office 2003, mt s phn mm ng... khỏch du lch 26 Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin - Ch bn in t - Thit k to mu in - T vn u t - Trang trớ ni, ngoi tht - Ch bn trc in ng, bn in Polime Sau 6 nm hot ng v phỏt trin vo ngy 06 thỏng 02 nm 2006 Cụng ty ó chuyn tr s chớnh v 46 ng Vn Ng, Qun ng a H Ni T ú n nay cụng ty ch chỳ trng vo lnh vc in v thit k Logo cho khỏch hng v ó t c kt qu rt cao 2 C cu t chc ca cụng ty S t chc ca cụng ty Giám đốc... Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng thiết kế 27 Phòng sản xuất Kho Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b - Lp tin Giỏm c cụng ty: L ngi i din phỏp nhõn ca cụng ty L ngi cú quyn ra cỏc quyt nh quan trng trong cụng ty V cng l ngi chu mi trỏch nhim trc phỏp lut - P.Giỏm c: L ngi giỏm sỏt cỏc hot ng ca cụng ty, giỳp giỏm c gii quyt cỏc vn phỏt sinh V cng l ngi lờn cỏc bỏo cỏo, k hoch cho giỏm c - Phũng kinh doanh... liờn kt tt c cỏc thụng tin v khỏch hng, v hiu qu v trỏch nhim trong vic bỏn hng, tip th v xu th th trng CRM thc cht l mt chit lý trong kinh doanh mụ t mt chin lc coi khỏch hng l trung tõm cu mi tin trỡnh, hot ng, vn hoỏ ca t chc cụng ngh thụng tin c coi l cụng c c lc t chc cú th tin hnh phỏt trin cỏc chin lc ny S phỏt trin ca cụng ngh thụng tin s dn ng cho t chc cú th bt u chin lc lõu di ca h nhng... Quyt nh ca 2 Input cụng ty Vn bn yờu cu ca khỏch hng Cụng ty phn Cụng ty phn mm Cỏc tiờu chun 3 Sn phm sn xut phn mm - Phõn tớch nghip v mm - Phõn tớch yờu cu - Mụ t hot ng - T l cỏc ti liu 4 ỏnh giỏ >90% hon thnh ỳng thi hn Chờnh lờch 20% - chờnh lch gia d kin v thc t 5 Cỏc quỏ trỡnh - Giỏ tr d ỏn liờn quan - Xõy d v qun mm lý hp ng phn mm 12 Cụng ty phn Sinh viờn: Bựi Mnh Cng 45b Lp tin Phõn on cỏc... sn xut kinh doanh nờn cụng tỏc qun lý tiờu th sn phm l mt khõu quan trng c bit l vic nm bt c cỏc thụng tin v khỏch hng, nm bt c cỏc thụng tin v khỏch hng tt s gúp phn thỳc y nhanh quỏ trỡnh tiờu th sn phm Khỏch hng ca cụng ty hin nay rt nhiu tri rng trờn phm vi ton quc.Vi vic cụng ty ngy cng m rng kinh doanh nờn khỏch hng rt a dang, vic qun lý khỏch hng s gp rt nhiu khú khn Vic qun lý thụng tin khỏch . kế xây dựng phầm mềmChương II: Giới thiệu chung về Công ty TNHH In và thương mại Sigma và bài toán quản trị quan hệ khách hàngChương III: Xây dựng phần mềm. thống quản trị quan hệ khách hàng của công ty TNHH In và thương mại Sigma, em đã chọn đề tài: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng để làm cho chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma, Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma, Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma, Cấp bậc kiến trúc phần mềm Các quy trình thiết kế phần mềm, Cơ cấu tổ chức của công ty, Thực trạng ứng dụng tin học của công ty Định hướng xây dựng đề tài, Đề tài dưới góc độ tin học, Cụ thể bài tốn quản lý khách hàng Mơ hình hóa chương trình Thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ khóa liên quan