Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx

1 892 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 10:20

=======================&b CHoà bình ơi !Việt Nam ơi !˙»»»»MaiMaiMaiđâyđâyđâyœ»»»».œ»»»»Jˆ««««hoàhoàhoàˆ««««bìnhbìnhbìnhŒˆ««««ConTaKhungˆ««««.trờitàuvềTrầm Tử Thiêngˆ««««jquêchởngắmˆ««««mìnhđoànlạiˆ««««rộngngườidòngll ll ll=========================&bˆ««««baodisôngˆ««««lacưxưaŒˆ««««ĐànVềĐồngˆ««««.chimthămhoangˆ««««jtungđấtxơœ»»»»Bắcxáccánhˆ««««baythânhai˙««««xayêubênBắcĐãSángˆ««««.Namxamaiˆ««««jll ll ll=========================&bˆ««««.rồilìanàyˆ««««jkhôngcảthơmˆ««««cònthờimùiˆ««««ngănniênlúa˙««««.thiếucáchchínŒ˙»»»»HômTaTrênœ»»»».quamêsôngœ»»»»Jˆ««««Sàitừngngườiˆ««««vềmùagònŒˆ««««BâyTrưaConll ll ll ll=========================&bˆ««««.đògiờh舫«««jchởcócánhˆ««««đầymặtphượngˆ««««vầnghồngtạiˆ««««lungtrăngKonˆ««««layquêtumŒˆ««««ChờHòChiềuˆ««««.thukhoannayˆ««««jngắmcôkhănœ»»»»góilágáiˆ««««thudurall ll ll=========================&b˙««««baydươngTrungRướcĐónSớmˆ««««.xuânđưamaiˆ««««jˆ««««.vềngườinàyˆ««««jvuiđiđãˆ_««««hộivềvềˆ««««xuânchungHải˙««««đầyđườngphòngHoàˆ««««bìnhˆ««««ll ll ll=========================&bwơiˆ««««ŒHoàˆ««««ˆ««««bìnhwơiˆ««««ŒHoàˆ««««œ»»»»bìnhwơiœ»»»»ŒHoàˆ««««œ»»»»bìnhwơill ll ll ll ll ll ll=========================&bœ»»»»ŒTaœ»»»».gánhœ»»»»Jœ»»»»chungœ»»»»đauœ»»»»»»»»thươngœˆ««««một˙««««trờiˆ««««.Nam Bắcœ»»»»Jˆ««««ơiˆ««««quꈫ««««««««hươngˆˆ««««tìnhˆ««««ngườiŒˆ««««Việtˆ««««Namll ll ll ll ll=========================&bwơiˆ««««ŒViệtˆ««««ˆ««««Namwơi˙««««Œ Œw ơiˆ««««ŒHoàˆ««««ˆ««««bình ll ll ll1.,2.““{ ll3.””{ . =======================&b CHoà bình ơi !Việt Nam ơi !˙»»»»MaiMaiMaiđâyđâyđâyœ»»»».œ»»»»Jˆ««««hoàhoàhoàˆ«««« bình bình bình Œˆ««««ConTaKhungˆ««««.trờitàuvề Trầm. !˙»»»»MaiMaiMaiđâyđâyđâyœ»»»».œ»»»»Jˆ««««hoàhoàhoàˆ«««« bình bình bình Œˆ««««ConTaKhungˆ««««.trờitàuvề Trầm Tử Thiêng ˆ««««jquêchởngắmˆ««««mìnhđoànlạiˆ««««rộngngườidòngll
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan