Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ pdf

23 3,801 49
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 15:20

 Đề thi trắcnghiệm mônQuản trị dịch vụ 1. Dịch vụ là:1. Hàng hóa vô hình2. Những hành vi3. Những hoạt động4. Câu b và c đúngĐáp án: câu d2. Bản chất của dịch vụ là:1. Một sản phẩm2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn3. Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng4. Tất cả các câu trên đều đúngĐáp án: câu d3. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:1. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân hủy.2. Tính hữu hình, tính không tồn kho, tính bất khả phân & tính không đồngnhất.3. Tính vô hình, tính không tồn kho, tính không sở hữu & tính bất khả phân4. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không sở hữu & tính dễ phân hủy.Đáp án: câu a4. Marketing tương tác là:1. Marketing quan hệ2. Marketing giao dịch3. Marketing nội bộ4. Tất cả đều saiĐáp án: câu b5. Marketing mix dịch vụ là tập hợp những công cụ marketing theo 4 yếu tố gọi là 4 P ( Product, Price, Place và Promotion) mà công ty sử dụng để theo đuổi những mục tiêu marketing của mình trên thị trường mục tiêu.1. Đúng2. Sai3. Theo 6 yếu tố (6P)4. Theo 7 yếu tô (7P)Đáp án: câu d6. Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:1. 4 yếu tố (4P)2. 6 yếu tố (6P)3. 7 yếu tố (7P)4. 9 yếu tố (9P)Đáp án: câu c7. Yếu tố con người (People) trong marketing dịch vụ là:1. Nhân viên2. Khách hàng3. Thông đạt văn hóa và giá trị4. Tất cả các câu trênĐáp án: câu d8. Làm thế nào để trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh:1. Bán rẻ hơn2. Thông tin nhanh hơn3. Bán sản phẩm chất lượng cao hơn4. Làm đúng điều khách hàng cầnĐáp án: câu d9. Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi là gì?1. Tăng danh tiếng nhãn hiệu2. Tạo thiện cảm3. Thay đổi nhận thức của khách hàng4. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóaĐáp án: câu d10. Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:1. Internal marketing, External marketing & Service marketing2. Internal marketing, External marketing & Interactive marketing3. Internal marketing, Relationship marketing & Interactive marketing4. Internal marketing, Service marketing & Relationship marketingĐáp án: câu b11. Thị trường hoạt động của marketing dịch vụ:1. Thị trường khách hàng & thị trường nội bộ2. Thị trường cung ứng & thị trường trung gian3. Thị trường tuyển dụng & thị trường quyền lực4. Tất cả các câu trênĐáp án: câu d12. Khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ chính là mua những tiện ích, giá trị và:1. Giá trị tuyệt đối2. Giá trị gia tăng3. Giá trị cộng thêm4. Giá trị mớiĐáp án: câu b13. Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:1. Product, Price, Place, Promotion2. Product, Price, Place, Promotion, Package, People, Process3. Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Customer service4. Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidenceĐáp án: câu d14. Chứng cứ hữu hình (Physical Evidence) trong marketing dịch vụ, gồm:1. Thiết kế phương tiện, nhân viên, trang thiết bị, dấu hiệu2. Trang thiết bị, dấu hiệu, bãi đỗ xe, phong cảnh, trang phục nhân viên3. Thiết kế phương tiện, máy móc, cách bài trí, nhân viên, đồng phục4. Danh thiếp, đồng phục, các chỉ dẫn, nhiệt độ, quy trình hoạt độngĐáp án: câu b15. Căn cứ để xây dựng mục tiêu dịch vụ là:1. Sứ mạng2. Chiến lược3. Các giá trị4. Tất cả các câu trênĐáp án: câu d16. Đối với người tiêu dùng dịch vụ, giá dịch vụ bao gồm:1. Giá tham khảo và Chi phí phi tiền tệ2. Chi phí phi tiền tệ và Chi phí tiền tệ3. Giá tham khảo và Chi phí tiền tệ4. Chi phí phi tiền tệ và giá dịch vụĐáp án: câu a17. Yếu tố nào ảnh hưởng đến Marketing mà Cty có thể kiểm soát được?1. Đối thủ cạnh tranh2. Chính phủ3. Các lực lựơng xã hội4. Nhân viên bán hàngĐáp án: câu d18. Thị trường mục tiêu của công ty bao gồm:1. Mọi khách hàng có nhu cầu2. Khách hàng có sức mua3. Những khách hàng mà doanh nghiệp tập trung các hoạt động Marketing4. Khách hàng trung thànhĐáp án: câu c19. Công cụ chiêu thị Marketing gồm có:1. Quảng cáo, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng (PR)2. Quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp3. Quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi4. Các câu trên đều đúngĐáp án: câu d20. Là một doanh nghiệp dịch vụ vừa & nhỏ, dịch vụ của bạn không phải ai cũng có thể sử dụng. Để giới thiệu dịch vụ của mình một cách hiệu quả nhất, bạn phải làm cách nào:1. Thực hiện một chương trình quảng cáo trên TV2. Gửi thư trực tiếp đến các khách hàng đã được lựa chọn3. Tổ chức các sự kiện để thu hút nhiều người đến xem4. Quảng cáo trên các báoĐáp án: câu b21. Một dịch vụ có chất lượng là:1. Dịch vụ đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng2. Dịch vụ có chi phí thấp3. Dịch vụ đáp ứng và vượt qua được sự kỳ vọng của khách hàng4. Dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và quan trọng đối với khách hàngĐáp án: câu c22. Định vị dịch vụ tốt:1. Giúp doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận nhiều hơn đối thủ2. Giúp người mua phân biệt dễ dàng & chính xác dịch vụ3. Giúp tạo ra sự khác biệt về dịch vụ trong tâm trí khách hàng4. Câu b và câu c đúngĐáp án: câu d23. Bốn chiến lược tổng quát mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thểlựa chọn là:1. Differentiation, Cost leadership, Technology Innovation, Customer Intimacy.2. Overall - Differentiation, Focusing - Differentiation, Operational Excellence, Technology Innovation.3. Overall – Cost leadership, Overall – Differentiation, Customer Intimacy, Operational Excellence.4. Tất cả đều saiĐáp án: câu d24. Bốn chiến lược tổng quát mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thểlựa chọn là:1. Overall - Differentiation, Focusing - Differentiation, Operational Excellence, Technology Innovation.2. Overall – Cost leadership, Overall – Differentiation, Customer Intimacy, Operational Excellence.3. Overall – Cost leadership, Focusing – Cost leadership, Overall – Differentiation, Focusing – Differentiation4. Leader, Challenger, Follower, NicherĐáp án: câu c25. Ngày nay, chu kỳ sống của sản phẩm/dịch vụ ngày càng ngắn lại là bởi vì:1. Sự phát triển của công nghệ2. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp3. Nhu cầu của người tiêu dùng4. Tất cả các đáp án trênĐáp án: câu d26. Trong ma trận Ansoff, các chiến lược marketing gồm:1. Phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển khách hàng và đa dạng hóa.2. Xâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và đa dạnghóa.3. Xâm nhập thị trường, phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm và đa dạng hóa.4. Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đa dạng hóa và phát triển thị phần.Đáp án: câu b27. Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:1. Khách hàng2. Đối thủ3. Chu kỳ sống của sản phẩm4. Nhà cung cấpĐáp án: câu c28. Với xu hướng đời sống của sản phẩm/dịch vụ ngày càng ngắn lại, các nhà marketing cần phải:1. Cố gắng kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm/dịch vụ càng lâu càng tốt.2. Rút ngắn giai đoạn suy thoái càng ngắn càng tốt3. Kéo dài giai đoạn tăng trưởng càng lâu càng tốt4. Rút ngắn giai đoạn phát triển & kéo dài giai đoạn bão hòaĐáp án: câu c29. Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ gồm có:1. 3 giai đoạn2. 4 giai đoạn3. 5 giai đoạn4. 6 giai đoạnĐáp án: câu c30. Dịch vụ mang lại giá trị nhằm thỏa mãn mong đợi cốt lõi của khách hàng gọi là:1. Dịch vụ cốt lõi2. Dịch vụ chính3. Dịch vụ phụ4. Dịch vụ cộng thêmĐáp án: câu b31. Những dịch vụ giúp khách hàng có cảm nhận tốt hơn về dịch vụ cốt lõi gọi là:1. Dịch vụ bao quanh2. Dịch vụ chính3. Dịch vụ phụ4. Dịch vụ cộng thêmĐáp án: câu a32. Để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhà làm marketing phải:1. Rút ngắn giai đoạn giới thiệu sản phẩm trong chu kỳ sống sản phẩm càng ngắn càng tốt.2. Kéo dài giai đoạn tăng trưởng của sản phẩm càng lâu càng tốt.3. Kéo dài giai đoạn bảo hòa của sản phẩm càng lâu càng tốt.4. Rút ngắn giai đoạn suy thoái của sản phẩm càng ngắn càng tốt.Đáp án: câu b33. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn nào là quan trọng nhất:1. Khởi xướng2. Giới thiệu3. Phát triển4. Tăng trưởngĐáp án: câu a34. Người tiêu dùng phân biệt dịch vụ của doanh nghiệp thông qua sự khác biệt:1. Giá và chi phí2. Hiệu quả và giá3. Giá và thông tin4. Hiệu quả và giá trị gia tăngĐáp án: câu d35. Thành viên trực tiếp tham gia kênh phân phối bao gồm:1. Các trung gian và người tiêu dùng.2. Nhân viên cung ứng, các trung gian và người tiêu dùng3. Nhân viên cung ứng và người tiêu dùng4. Nhân viên cung ứng, các trung gian, người tiêu dùng và người môi giớiĐáp án: câu b36. Trong Marketing dịch vụ, có 2 loại kênh phân phối:1. Kênh 1 cấp và kênh nhiều cấp2. Kênh trực tiếp và kênh gián tiếp3. Cả 2 đúng4. Cả 2 saiĐáp án: câu b37. Những yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định giá dịch vụ:1. Chu kỳ sống, độ co giản2. Cung cầu 3. Hiện trạng kinh tế, yếu tố đầu vào4. Thông tin, chi phí chìmĐáp án: câu d38. Đối với dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ mong đợi là:1. Tư vấn chuyên nghiệp2. Nhân sự chuyên nghiệp3. Dịch vụ đáng tin cậy4. Câu a & câu c đúngĐáp án: câu d39. Dịch vụ nào sau đây gọi là dịch vụ gia tăng của dịch vụ cắt/uốn tóc:1. Thợ giỏi2. Kinh doanh lâu năm3. Có trị liệu sắc đẹp4. Các câu trên đều đúngĐáp án: câu c40. Dịch vụ nào sau đây có thể chiếm 70% chi phí của dịch vụ nhưng tác động để khách hàng nhận biết dịch vụ thường chỉ chiếm khoảng 30%:1. Dịch vụ bao quanh2. Dịch vụ cốt lõi3. Dịch vụ phụ4. Dịch vụ cộng thêmĐáp án: câu b41. Ý tưởng phát triển dịch vụ có thể đến từ:1. Nguồn nội bộ2. Khách hàng3. Nhà phân phối4. Tất cả các câu trênĐáp án: câu d42. Trong Marketing dịch vụ, con người bao gồm:1. Khách hàng, các nhà trung gian2. Khách hàng và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty.3. Khách hàng, các nhà trung gian, và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty.4. Khách hàng bên trong, các nhà trung gian và khách hàng bên ngoàiĐáp án: câu c43. Khác với sản phẩm hàng hóa hữu hình:1. Chất lượng dịch vụ khó xác định, khó kiểm soát2. Khó kiểm soát, chưa có chiến lược quản lý hiệu quả3. Chưa có chiến lược quản lý hiệu quả, chất lượng dịch vụ khó xác định4. Chất lượng dịch vụ khó xác định, khó kiểm soát, chưa có chiến lược quản [...]... các câu trên đều đúng Đáp án: câu a 62 Dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua: 1 Các đặc tính 2 Các lợi ích 3 Cả a và b đều đúng 4 Cả a và b đều sai Đáp án : câu b 63 Khách hàng sẽ mua dịch vụ nếu : 1 Giá trị cảm nhận của dịch vụ bằng giá của dịch vụ 2 Giá của dịch vụ lớn hơn giá trị cảm nhận của dịch vụ 3 Giá của dịch vụ nhỏ hơn giá trị cảm nhận của dịch vụ 4 Tất cả các câu trên đều sai Đáp... trình: 1 Sáng tạo dịch vụ 2 Cung ứng dịch vụ 3 Sản xuất, phân phối & tổ chức chuyển giao dịch vụ 4 Sản xuất & bán dịch vụ Đáp án: câu c 50 Cá nhân hóa dịch vụ là: 1 Nhân viên cung ứng dự đoán nhu cầu của khách hàng để thực hiện dịch vụ 2 Nhân viên cung ứng tự phát triển dịch vụ theo ý riêng của mình 3 Nhân viên cung ứng phải dựa vào kịch bản dịch vụ để thực hiện dịch vụ 4 Tất cả các câu trên đều đúng Đáp... cơ bản của dịch vụ phù hợp với: 1 Chiến lược dịch vụ của doanh nghiệp 2 Nhu cầu của khách hàng 3 Dịch vụ của đối thủ cạnh tranh 4 Kỳ vọng của khách hàng Đáp án: câu b 48 Hoạt động giao tiếp cá nhân dịch vụ là hoạt động: 1 Sản xuất & bán dịch vụ 2 Phân phối & chuyển giao dịch vụ 3 Sản xuất, phân phối & bán dịch vụ 4 Sản xuất, phân phối & chuyển giao dịch vụ Đáp án: câu c 49 Chuyển giao dịch vụ là quá... làm ơn cho khách hàng khi phục vụ họ Đáp án: câu b 90 Dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của: 1 Bộ phận dịch vụ khách hàng 2 Bộ phận marketing 3 Ban giám đốc 4 Tất cả mọi người trong doanh nghiệp Đáp án: câu d 91 Dịch vụ mong đợi là: 1 Dịch vụ mà doanh nghiệp muốn cung ứng cho khách hàng 2 Dịch vụ mà khách hàng mong muốn nhận được 3 Dịch vụ mà khách hàng sẽ nhận được 4 Dịch vụ mà doanh nghiệp xây dựng... thực hiện dịch vụ 4 Tất cả các câu trên đều đúng Đáp án: câu a 51 Dịch vụ có chất lượng là dịch vụ mà khách hàng nhận được có: 1 Giá trị nhận được lớn hơn giá trị mong đợi 2 Giá trị nhận được bằng giá trị mong đợi 3 Giá trị nhận được lớn hơn hoặc bằng giá trị mong đợi 4 Câu a và câu c đều đúng Đáp án: câu d 52 Giao tiếp cá nhân dịch vụ, cuộc chiến từ ba phía, bao gồm: 1 Doanh nghiệp, khách hàng và... thông 3 Thông điệp 4 Người nhận Đáp án: câu c 69 Vai trò hỗ trợ của nhân viên trong marketing dịch vụ thể hiện ở: 1 Là người trực tiếp cung ứng dịch vụ cho khách hàng 2 Giúp trong việc trao đổi dịch vụ nhưng không tham gia vào đó 3 Làm cho quá trình giao dịch dịch vụ thuận tiện hơn 4 Tham gia một phần vào dịch vụ Đáp án: câu b 70 Mục tiêu đầu tiên của marketing quan hệ là xây dựng và duy trì những khách... nghiệp không thông báo đầy đủ tiêu chuẩn dịch vụ đến khách hàng) là do: 1 Quản trị những kỳ vọng không hiệu quả 2 Doanh nghiệp quá ba hoa 3 Thông đạt theo chiều ngang không tương thích 4 Tất cả các câu trên đều đúng Đáp án: câu d 61 Giá của dịch vụ là: 1 Khối lượng tiền mà người tiêu dùng bỏ ra để nhận được lợi ích khi sử dụng dịch vụ 2 Những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho người sử dụng 3 Chi phí... Thi u định hướng marketing 2 Thi u những chuẩn mực theo suy nghĩ của khách hàng 3 Thi u chính sách nguồn nhân lực 4 Thông đạt theo chiều ngang không tương thích Đáp án: câu a 59 Nguyên nhân dẫn đến lỗ hỏng thứ 2 (doanh nghiệp không có tiêu chuẩn dịch vụ theo mong đợi của khách hàng) là do: 1 Thi u kênh thông đạt 2 Thi t kế dịch vụ nghèo nàn 3 Khách hàng không đáp ứng vai trò 4 Tất cả các câu trên đều... chi phí của dịch vụ, thường được xác định bằng phần trăm 2 Dựa vào giá của đối thủ cạnh tranh 3 Dựa vào tổng chi phí biến đổi trung bình của dịch vụ 4 Dựa vào lượng cầu của dịch vụ trên thị trường và chi phí sản xuất Đáp án: câu a 93 Giải pháp để tăng năng suất dịch vụ rất hiệu quả mà các doanh nghiệp thường ít để ý tới: 1 Đầu tư nhiều hơn về công nghiệp và thi t bị 2 Tự động hóa các nhiệm vụ trước khi...lý hiệu quả Đáp án: câu d 44 Để quản lý chất lượng dịch vụ, người ta thường áp dụng các chiến lược nào sau đây: 1 Quản lý sự khác biệt, Quản lý năng suất, Chiến lược nhân sự 2 Quản lý năng suất, Chiến lược hậu mãi, Quản lý sự khác biệt 3 Chiến lược hậu mãi, Quản lý sự khác biệt, Chiến lược cạnh tranh 4 Quản lý năng suất, Chiến lược hậu mãi, Chiến lược giá Đáp án: câu . sẽ mua dịch vụ nếu :1. Giá trị cảm nhận của dịch vụ bằng giá của dịch vụ 2. Giá của dịch vụ lớn hơn giá trị cảm nhận của dịch vụ 3. Giá của dịch vụ nhỏ. của dịch vụ nhưng tác động để khách hàng nhận biết dịch vụ thường chỉ chiếm khoảng 30%:1. Dịch vụ bao quanh2. Dịch vụ cốt lõi3. Dịch vụ phụ4. Dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ pdf, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ pdf, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn