Tài liệu CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT doc

36 995 4
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 08:20

CHƯƠNG IVCHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆTA. Chu trình thuận chiềuIV.1. Chu trình của khí lý tưởngIV.2. Chu trình của khí thựcB. Chu trình ngược chiềuIV.3. Chu trình của khí lý tưởngIV.4. Chu trình của khí thực A. Chu trình thuận chiềuIV.1. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG - XÉT CỤ THỂ CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG1. Khái niệm2. Phân loạiXy lanhPiston - Theo loại nhiên liệu: xăng và diezen- Theo cách cháy nhiên liệu: cháy cưỡng bức (buzi), động cơ tự cháy- Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4 kỳ - Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích, động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp. 3. Các giả thiết khi nghiên cứu chu trình Ta giả thiết có 1 kg chất môi giới là khí lý tưởng Quá trình nén và giãn nở là đoạn nhiệt thuận nghịch.  Ta lý tưởng hoá quá trình cháy của nhiên liệu thành quá trình cấp nhiệt Lý tưởng hoá quá trình thải sản phẩm cháy của nhiên liệu thành quá trình thải nhiệt đẳng tích 4. Các đại lượng đặc trưng của chu trình động cơ đốt trong  Tỷ số nén: 21vv=ε Tỷ số tăng áp: 23pp=λ Hệ số giãn nở sớm: 23vv=ρ 5. Các chu trình động cơ đốt trong cụ thể 5.1. Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt đẳng tích 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Cấp nhiệt đẳng tích 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt4-1:Thải nhiệt đẳng tích 14svp32T123412tqq1−=ηq1 = q23 = Cv(T3 – T2) q2 = q41= Cv(T1 – T4) v 4 1 4 1tv 3 2 3 2C (T T ) (T T )1 1C (T T ) (T T )− −η = − = −− −Xác định hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích theo T1 và các thông số đặc trưng (ε, λ) 5.2. Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt đẳng áp 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Cấp nhiệt đẳng áp3-4: Giãn nở đoạn nhiệt4-1:Thải nhiệt đẳng tích 14svp32T123412tqq1−=ηq1 = q23 = Cp(T3 – T2)[...]... Công của chu trình là: l=q1- q2 =i1-i2 l i1 − i 2 ηt = = q 1 i1 − i 3 Nhận xét 2 3 6 Nước vào 1 Quá nhiệt trung gian 4 Nước ra 5 B Chu trình ngược chiều IV. 3 CHU TRÌNH THIẾT BỊ LÀM LẠNH DÙNG MÁY NÉN KHÍ 1 đồ nguyên lý thiết bị q1 2 3 1 q2 4 2 Chu trình nhiệt động 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Thải nhiệt đẳng áp 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Nhận nhiệt đẳng áp p T 2 3 2 3 4 1 1 4 s v Xác định hệ số làm... λ=1 1 ρ −1 ηt = 1 − k −1 ε k(ρ− 1) k IV 2 CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƯỚC 1 đồ nguyên lý thiết bị 2 3 6 Nước vào 4 1 Nước ra 5 2 3 6 Nước vào 4 1 Nước ra 5 2 Chu trình Rankine 1-2: Quá trình giãn nở đoạn nhiệt sinh công trong tuabin 2-3: Quá trình ngưng hơi đẳng áp, đẳng nhiệt trong bình ngưng 3-4: Quá trình bơm nước ngưng về lò hơi 4-5-6-7-1: Quá trình cấp nhiệt đẳng áp trong lò hơi T k 1 7... (T4 − T1 ) ηt = 1 − =1− C p (T3 − T2 ) k(T3 − T2 ) Xác định hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp theo T1 và các thông số đặc trưng (ε, ρ) 5.3 Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt hỗn hợp 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-2’: Cấp nhiệt đẳng tích v2=v2’ 2’-3: Cấp nhiệt đẳng áp p2’=p3 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1:Thải nhiệt đẳng tích p 2’ 2 T 3 2’ 4 2 1 3 1 v 4 s ηt = 1 − q2 q1 q1 = q22’... −1 T1 − T4 IV. 4 CHU TRÌNH THIẾT BỊ LÀM LẠNH DÙNG HƠI 1 Môi chất lạnh 2 Năng suất lạnh 3 đồ nguyên lý thiết bị DN MN TL DL DL: Dàn lạnh (Dàn bay hơi) MN: Máy nén DN: Dàn nóng (Dàn ngưng tụ) TL: Van tiết lưu Nguyên lý hoạt động của máy lạnh DN MN TL DL ω1 i1 p1 Tcb = 6,75Tk T1>Tcb thì T2>T1 T1T1 T1 . CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆTA. Chu trình thuận chiều IV. 1. Chu trình của khí lý tưởng IV. 2. Chu trình của khí thựcB. Chu. thựcB. Chu trình ngược chiều IV. 3. Chu trình của khí lý tưởng IV. 4. Chu trình của khí thực A. Chu trình thuận chiều IV. 1. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT doc, Tài liệu CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT doc, Tài liệu CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn