Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn

77 425 2
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 09:43

Vai trò của công tác kế toán trong cơ chế quản lý đó là rất quan trọng, với tư cách là công cụ quản lý nên nó cũng rất cần phải đổi mới và sáng tạo. LỜI NÓI ĐẦUHiện nay nền kinh tế nước ta đang từng bước đổi mới phát triển để theo kịp các nước trên thế giới. Điều này đòi hỏi các nhà làm kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải từng bước đổi mới chế quản lý.Vai trò của công tác kế toán trong chế quản lý đó là rất quan trọng, với tư cách là công cụ quản lý nên nó cũng rất cần phải đổi mới sáng tạo.Trước kia hệ thống bộ máy kế toán rất thô sơ. Người kế toán phải làm việc rất lâu mất thời giờ bên chiếc máy đánh chữ. Thì bây giờ cùng với thời gian nền kinh tế nước ta đã phát triển rất vững mạnh bộ máy kế toán cũng được quan tâm hơn, họ đã được sử dụng máy vi tính hệ thống sổ sách kế toán vững chắc nên hiệu quả công việc tăng lên rất nhiều.Kế toán không chỉ dừng lại ở việc ghi chép trung thực, rõ ràng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lưu giữ số liệu bằng các chứng từ kế toán mà quan trọng hơn phải thiết lập một hệ thống thông tin ích cho việc quản lý kinh tế.Trong đó các thông tin về bán hàng kết quả bán hàng đóng vai trò không thể thiếu. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tái sản xuất, thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện tu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người lao độngHoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả kinh tế cao là sở để doanh nghiệp thể tồn tại phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh.Được sự đồng ý của Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn sự giúp đỡ của nhà trường đã tạo điều kiện cho em vào thực tập để hoàn thiện hơn kiến thức của mình. Do đó em chọn chuyên đề: " Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn”. 1 1Nội dung đề tài gồm 3 phần sau:Chương I : Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn.Chương III : Các giải pháp hoàn thiện công tấc Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn.Vì mới làm quen với công việc kế toán phần nhiều em còn bỡ ngỡ nên báo cáo tốt nghiệp của em còn rất nhiều điểm yếu. Vậy mong các thầy giáo cùng toàn thể các anh các chị trong Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn giúp đỡ em để em hoàn thành báo cáo thực tập của mình một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn ! 2 2CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG 1.1 KHÁI QT CHUNG VỀ BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết quả kinh doanhBán hàng là q trình thực hiện trao đổi hàng hóa, dịch vụ thơng qua các phương tiện thanh tốn để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Q trình bán hàng được coi là hồn thành khi hàng hóa đã thực sự tiêu thụ tức là khi quyền sở hữu đã chuyển từ người bán sang người mua nghĩa là hàng hóa đã được người mua chấp nhận thanh tốn. 1.1.2 Một số khái niệm bản liên quan đến bán hàng xác định kết quả kinh doanhDoanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị được thực hiện do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu thuần: Là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu với các khoản ghi giảm doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp, thuế GTGT của hàng đã tiêu thụ). Giá vốn hàng bán: Là trị giá vốn của hàng hố, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ. Đối với hàng hố, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn hàng bán là giá thành sản phẩm hay chi phí sản xuất. Đối với hàng hố tiêu thụ, giá vốn hàng bán bao gồm trị giá mua của hàng đã tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ. Chuẩn mực kế tốn quốc tế chuẩn mực kế tốn Việt Nam về doanh thu bán hàng.• Chuẩn mực kế tốn quốc tế về doanh thu bán hàng• Chuẩn mực kế tốn Việt Nam3 3 Như vậy chuẩn mực kế toán Việt Nam về doanh thu bán hàng đã sát bám vào nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế .1.1.3. Các phương thức bán hàng chủ yếu trong doanh nghiệp²Bán buôn: Là phương thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn. Giá bán biến động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán phương thức thanh toán. Bán buôn gồm hai phương thức: bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng.Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho: là phương thức mà trong đó hàng bán được xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán buôn hàng hóa qua kho thể được thực hiện dưới hai hình thức: Bán buôn qua kho theo phương thức giao hàng trực tiếpBán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng theo hợp đồng: Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: Là phương thức bán buôn mà sau khi mua hàng doanh nghiệp không nhập kho mà chuyển thẳng cho bên mua. Phương thức này thể được thực hiện dưới hai hình thức:Bán buôn vận chuyển thẳng tham gia thanh toán: Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: ²Bán lẻ: Bán lẻ hàng hóa là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế mang tính chất tiêu dùng. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ với giá bán thường ổn định. Bán lẻ thể được thực hiện dưới các hình thức: bán lẻ thu tiền tập trung, bán lẻ thu tiền trực tiếp, bán hàng trả góp, bán hàng tự chọn.²Bán hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa: Là phương thức bán hàngdoanh nghiệp thương mại giao hàng cho sở đại lý. Bên nhận đại lý trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng được hưởng hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển cho sở đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi sở đại lý thông báo số hàng đã bán được.4 41.1.4 Phương pháp tính giá hàng hóa trong bán hàngHàng hóa nhập, xuất kho trong kinh doanh thương mại theo quy định được tính theo giá gốc.Giá gốc hàng hóa mua vào tùy thuộc vào từng nguồn hàng khác nhau phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp áp dụng. Đối với hàng nhập kho:Giá gốc hàng hóa thu mua trong nước= Giá mua +Chi phí thu mua hàng hóa-Giảm giá hàng mua, chiết khấu thương mại được hưởngGiá gốc của hàng thuê ngoài gia công=Giá mua hàng hóa xuất gia công+Chi phí liên quan đến việc gia côngNhư vậy, giá thực tế hàng mua bao gồm hai bộ phận: trị giá mua chi phí thu mua. Đối với hàng xuất kho:Theo chuẩn mực thì giá trị hàng xuất kho được tính theo một trong các phương pháp sau:Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ (phương pháp bình quân gia quyền):Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ=Giá vật liệu thực tế tồn đầu kỳ nhập trong kỳLượng thực tế vật liệu tồn đầu kỳ nhập trong kỳCách tính này đơn giản, dễ làm nhưng độ chính xác không cao, công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến công tác quyết toán nói chung.Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO):Theo phương pháp này, giả thiết số hàng nào nhập trước sẽ xuất trước, xuất hết số hàng nhập trước mới đến số hàng nhập sau theo giá mua thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, sở của phương pháp này là giá thực tế hàng mua trước sẽ làm giá để tính giá thực tế hàng hóa xuất trước do vậy giá trị của hàng hóa tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng mua vào sau cùng. Ưu điểm của phương pháp này là kịp thời, chính xác, công việc không bị dồn vào cuối tháng. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 5 5Phương pháp này giả định những hàng hóa mua sau cùng sẽ được xuất trước. Cũng như phương pháp nhập trước xuất trước thì phương pháp này đảm bảo tính chính xác của giá trị hàng bán, đòi hỏi quản lý, tổ chức chặt chẽ hạch toán chi tiết hàng tồn kho.Phương pháp giá thực tế đích danh (phương pháp trực tiếp) Theo phương pháp này hàng hóa được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng (trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất hàng hóa nào sẽ tính theo giá thực tế của hàng hóa đó. Do vậy, phương pháp này còn tên gọi là phương pháp đặc điểm riêng .Phương pháp này phản ánh chính xác từng lô hàng xuất, nó đảm bảo cân đối giữa giá trị hiện vật. Tuy nhiên nó thường sử dụng với các loại hàng hóa giá trị cao.1.1.5 Ý nghĩa bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Chức năng quan trọng của các doanh nghiệp là tổ chức thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất tiêu dùng xã hội. Trong đó mua hàng là giai đoạn đầu tiên trong hoạt động kinh doanh thương mại. Hàng hóa được coi là mua vào khi thông qua quá trình mua bán doanh nghiệp thương mại phải nắm được quyền sở hữu hàng hóa. Tiêu thụ hàng hóa là giai đoạn cuối cùng trong quy trình lưu chuyển hàng hóa của kinh doanh thương mại, là khâu giữ vai trò quan trọng, trực tiếp nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. thể nói việc tổ chức tốt qui trình bán hàng xác định kết quả bán hàng sở quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt khâu bán hàng đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh tăng vòng quay vốn tiếp tục mở rộng quy trình kinh doanh của mình. Bên cạnh đó quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp còn thực hiện vai trò quan trọng giúp nối liền giữa sản xuất tiêu dùng tạo tiền đề cân đối giữa tiền hàng trong lưu thông. Hơn nữa chỉ thông qua quá trình tiêu thụ thì giá trị của hàng hóa mới được xác định. 6 6Cùng với tiêu thụ hàng hóa, xác định kết quả bán hàng sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện tốt nhất để cung cấp các thơng tin cần thiết giúp cho ban lãnh đạo thể1.2 KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.2.1 Kế tồn bán hàng1.2.1.1 Các chứng từ TK sử dụng:³ Chứng từ sử dụng:Theo chế độ kế tốn ban hành theo quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính, các chứng từ kế tốn bán hàng xác định kết quả bán hàng bao gồm: Hợp đồng cung cấp, hợp đồng mua bán, giấy cam kết.Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01/ GTKT): áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.Hóa đơn bán hàng (Mẫu số 02/ GTTT): áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho (Mẫu số 02-BH): áp dụng cho các doanh nghiệp khơng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT.Hóa đơn thu mua hàng nơng sản.Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.Hóa đơn lẻ do quan thuế lập cho các quan kinh doanh khơng thường xun các khách lẻ.Nếu trong chế độ chứng từ khơng loại chứng từ bán hàng cho hoạt động đặc thù của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tự thiết kế nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung của chứng từ kế tốn.³TK sử dụng:TK 156 - Hàng hóa:TK 157 - Hàng gửi bánTK 632 - Giá vốn hàng bán:  TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụTK 521 - Chiết khấu thương mại7 7TK 531 - Hàng bán bị trả lại: TK 532 - Giảm giá hàng bán 1.2.1.2 Phương pháp hạch toán1.2.1.2.1. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán buônBán buôn hàng hóa là phương thức tiêu thụ chủ yếu trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại doanh nghiệp sản xuất. Đặc điểm của hàng hóa bán buôn là hàng hóa vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông chưa được tiêu dùng nên giá trị giá trị sử dụng của hàng hóa chưa được xác định. Hàng hóa được bán theo lô hoặc bán với khối lượng lớn. Trong bán buôn gồm hai phương thức: Bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng không qua khoKế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho (Bán buôn qua kho theo phương thức giao hàng trực tiếp, theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng).(6b)(9b)(9a) (4a) (4b) 156 632 911 511,512 111,112,131(1) 157 (2) (3) 3332 3331 (5) 531,532 (7) (8) (6a)Sơ đồ số 1: Trình tự hạch toán bán hàng qua khoKế toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho Bán buôn vận chuyển thẳng tham gia thanh toán: Sơ đồ số 2: Trình tự hạch toán bán hàng theo phương thức vận chuyển thẳng tham gia thanh toán8 8(1a): Giá vốn hàng bán vận chuyển thẳng (1b): Hàng mua gửi bán không nhập kho(2): Thuế GTGT được khấu trừ(3): Giá vốn hàng gửi bán được tiêu thụ(4a): Doanh thu thuần của hàng bán(4b): Thuế GTGT đầu ra(5): Kết chuyển giá vốn của hàng bán cuối kỳ(6): Kết chuyển doanh thu cuối kỳBán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán:Về thực chất doanh nghiệp thương mại đứng ra làm trung gian, môi giới giữa bên bán bên mua để hưởng hoa hồng. Bên mua chịu trách nhiệm nhận hàng thanh toán cho bên bán. Quy trình hạch toán theo phương thức này như sau: 111,112,338 641 911 511 111,112,131 (1a) (3) (4) (2a)133 3331(1b) (2b)Sơ đồ số 3: Trình tự hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán(1a): Chi phí phát sinh liên quan đến bán hàng(1b): Thuế GTGT đầu vào (nếu có)(2a): Hoa hồng môi giới được hưởng(2b): Thuế GTGT phải nộp tính trên phần hoa hồng(3): Kết chuyển chi phí bán hàng cuối kỳ(4): Kết chuyển doanh thu cuối kỳ1.2.1.2.2 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán lẻ 9 9Là hình thức bán hàng hóa với số lượng nhỏ. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại các quầy hàng, cửa hàng trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn (trừ trường hợp người mua yêu cầu). Bán lẻ hàng hoá thể được thực hiện với các hình thức sau:Bán lẻ thu tiền trực tiếpBán lẻ thu tiền tập trungHình thức bán hàng tự chọnHình thức bán hàng trả gópTrình tự hạch toán bán hàng trả góp như sau:515 156 632 911 511 111,112,131(2a)(1) (5) (6)33313387 (2b) (7) (3) (2c) 131 (4)Sơ đồ số 4: Trình tự hạch toán bán hàng trả góp(1): Trị giá hàng hóa tiêu thụ(2a): Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả ngay chưa thuế GTGT)(2b): Thuế các khoản phải nộp Nhà nước(2c): Doanh thu chưa thực hiện(3): Kết chuyển doanh thu tiền lãi trả chậm trả góp trong kỳ(4): Thu tiền khách hàng ở các kỳ sau(5): Kết chuyển giá vốn hàng bán cuối kỳ10 10[...]... thời gian kế toán thể tính giá vốn cho hàng xuất tại bất kỳ thời điểm nào Cũng như nhiều Công ty, Công ty Cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn luôn đạt ra cho mình mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận 2.2 KẾ TOÁN TRONG CÔNG TÁC BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN 2.2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng Trong các phương thức bán buôn Công ty sử dụng... tra xử lý sơ bộ chứng từ, cuối tháng gửi về Phòng Kế toán Công ty Phòng Kế toán làm nhiệm vụ hoạch toán chi tiết hạch toán tổng hợp, lập báo cáo kế toán, phân tích hoạt động kinh tế kiểm tra công tác kế toán toàn Công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán Ngân hàng Kế toán bán hàng công nợ phải thu Kế toán mua hàng công nợ phải trả Kế toán thuế Kế toán TSCĐ công. .. giá vốn hàng bán tiêu thụ trong kỳ TK511,512 Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ TK641,642 Kết chuyển CPBH, CPQLDN trong kỳ TK421 TK1422 Chờ kết Kết chuyển Kết chuyển lỗ về tiêu thụ chuyển Sơ đồ số 11: Hạch toán kết quả tiêu thụ 18 18 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ KẾT CẤU THÉP SÓC SƠN 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 2.1.1... CÔNG TY 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển, sở vật chất của Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn là một Công ty cổ phần được thành lập ngày 10 tháng 5 năm 2001 theo giấy phép kinh doanh số 0103000341 ngày 10 tháng 5 năm 2001 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp Đơn vị đóng tại xã Phủ Lỗ - huyện Sóc Sơn - TP.Hà Nội, nằm trên trục đường chính... ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn là sản xuất kết cấu thép; mạ kẽm nhúng nóng; đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý mua bán xe ô tô các loại; vận chuyển, thuê kho bãi; kinh doanh tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng 2.1.3 Đặc điểm công tác kế toán Hạch toán kế toáncông cụ quan trọng phục vụ điều hành, quản lý nến THỦ KHO kinh tế quốc dân, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh. .. hạch toán chi phí bán hàng, CP quản lý doanh nghiệp 17 17 1.2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng Kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại được biểu hiện qua chỉ tiêu “Lãi” hay “lỗ” từ tiêu thụ Kết quả đó được xác định qua công thức sau: Doanh thu Giá vốn Chi phí Chi phí thuần về tiêu hàng bán quản lý doanh = thụ hàng hóa bán hàng nghiệp Để hạch toán kế toán sử dụng TK911- Xác định. .. mặt Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương Thủ qũy 28 28 Sơ đồ 14: Tổ chức bộ máy kế toán 2.1.3.2 Về hình thức kế toán: Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn là một doanh nghiệp quy mô tương đối lớn với lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương đối nhiều Vì vậy để giảm bớt khối lượng công việc cũng như để đảm bảo tính chính xác của các thông tin kế toán Công ty đã đưa kế toán máy vào... Xác định kết quả bán hàng Kết quả tiêu thụ hàng hóa Nguyên tắc hạch toán: TK 911 phải được phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán theo đúng quy định của chế quản lý tài chính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh Phương pháp hạch toán: Kết chuyển lãi TK632 TK911 Kết chuyển... (Ký, họ tên) 35 (Biểu số 04) Đơn vị: C .ty CP khí kết cấu thép Sóc Sơn Địa chỉ: Km20/QL3 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO Ngày16 tháng 01 năm 2006 Nợ TK: 156 TK: 632 Tên người nhận hàng: C .ty CP khí kết cấu thép Sóc Sơn Địa chỉ : Km20/QL3 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội Xuất tại kho : Công ty TNHH thương mại Hà Nam STT 2 Tên hàng hóa Phôi thép 120x120x6000 Cộng Đvt Kg Số lượng Thực... đồ 13 : Sơ đồ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn được tổ chức như sau: * Ban giám đốc gồm 4 người 25 25 - Giám đốc: Là người lãnh đạo cao nhất trong mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước hội đồng quản trị về hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Phó giám đôc sản xuất: Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất, . thiện công tấc Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn. Vì mới làm quen với công việc kế toán và phần. trong doanh nghiệp.Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn, Khái niệm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán lẻ Phương pháp hạch toán ký gửi đại lý, Tài khoản sử dụng TK641, TK642, TK911 Phương pháp hạch toán, Sổ sách kế toán sử dụng., Tổ chức sản xuất kinh doanh, Về tổ chức bộ máy kế toán:, Về bộ máy kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn