1. Trang chủ >
 2. Khoa học tự nhiên >
 3. Toán học >

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

... kiến tạo trong dạy học. - Đề xuất quy trình dạy học theo quan điểm kiến tạo cho phần tổ hợp của SGK đại số giải tích 11 nâng cao. - Soạn một 3 tiết học theo quan điểm kiến tạo thu được những ... hợp của SGK đại số giải tích lớp 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo là hoàn toàn có khả năng góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giúp học sinh học tập một cách tích cực, chủ động; học ... Mô hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 1.3.1. Mô hình dạy học truyền thống Theo quan điểm dạy học truyền thống, quá trình dạy học được xây dựng dựa trên quan điểm thu nhận, mục đích của quy...
 • 115
 • 875
 • 2
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo pot

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo pot

... BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 19 + Trong dạy học nói chung, việc tạo cơ hội cho học ... 1.6. Một số năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học Trên cơ sở các quan điểm về thuyết kiến tạo; các luận điểm về thuyết kiến tạo, mô hình, cách thức tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo, ... Mô hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 1.3.1. Mô hình dạy học truyền thống Theo quan điểm dạy học truyền thống, quá trình dạy học được xây dựng dựa trên quan điểm thu nhận, mục đích của quy...
 • 115
 • 486
 • 0
Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

... CHƢƠNG 2 DẠY HỌC PHẦN TỔ HỢP CỦA SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 2.1. m   i s gii tích 11 trình ... cu là: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 2. Mc đch nghiên cƣ́u - Làm rõ c s lý lun ca dy hc môn toán theo quan im ... ci s gii tích 11 nâng cao m kin to 2.5.1 .Dạy học khái niệm toán học theo quan điểm kiến tạo 2.5.2 .Dạy học định lý toán học theo quan điểm kiến tạo 2.5.3. Dy...
 • 22
 • 699
 • 0
Phân tích các hoạt động của sách giáo khoa đại số và giải tích 11

Phân tích các hoạt động của sách giáo khoa đại số giải tích 11

... chương trình SGK Đại Số Giải 11. Tham khảo SGK ,Sách giáo viên các tài liệu liên quan đến các hoạt động của học sinh trong chương trình SGK 6. Cấu trúc của báo cáo : Phần mở đầu)”không ... nghiên cứu : Nhằm hệ thống phân tích các hoạt động của SGK Đại Số Giải Tích 11 để giúp học sinh ,sinh viên giáo viên hiểu hơn về những mục đích những yêu cầu của mỗi hoạt động trong ... giảng dạy. Tài liệu tham khảo :[1] Trần Văn Hạo(Tổng chủ biên)-Vũ Tuấn (chủ biên),2008 : Đại số Giải tích 11, NXBGD[2] Trần Văn Hạo(Tổng chủ biên)-Vũ Tuấn (chủ biên),2008 : Đại số Giải tích...
 • 13
 • 1,669
 • 1
giáo án đại số và giải tích 11 nâng cao

giáo án đại số giải tích 11 nâng cao

... lượng giác công thức ngiệm.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo Viên: Trần Thò Thu Thuỷ Trang 17Trường THPT Buôn Ma Thuột Giáo án : Đại số giải tích 11 Bài 1: Giải pt ... bài: Giáo Viên: Trần Thò Thu Thuỷ Trang 18Trường THPT Buôn Ma Thuột Giáo án : Đại số giải tích 11 HOẠT ĐỘNG 1: Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giácHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC ... TIẾT DẠY: Giáo Viên: Trần Thò Thu Thuỷ Trang 34Trường THPT Buôn Ma Thuột Giáo án : Đại số giải tích 11 HOẠT ĐỘNG 1Dùng MTBT để tìm một góc khi biết một giá trò LG của nóHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO...
 • 166
 • 6,192
 • 108
đỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

đỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

... thêm hai số x y vào giữa hai số 5 320 thì bốn số 5, x, y, 320 tạo thành cấp số nhân.Câu 2.( 4,0 điểm) Tìm ba góc của tam giác biết rằng ba góc của tam giác lập thành cấp số cộng góc ... nhất công sai d của cấp số cộng biết 1 726u u+ = 2 22 6466u u+ =.Câu 2: ( 3,0 điểm) Tìm số hạng đầu công sai của cấp số nhân, biết số hạng thứ hai là16 tổng ba số hạng đầu bằng ... D.2;41==qu.B- Phần Tự luận ( 6 điểm ) .Câu 1: ( 3,0 điểm) Tìm các số x; 4; y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân các số x;5; y theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Câu 2: ( 3,0 điểm) Một cấp số...
 • 9
 • 8,347
 • 88
Đại số và giải tích 11 Nâng cao

Đại số giải tích 11 Nâng cao

... Ôn tập làm các bài tập trong sách giáo khoa. Page 51 GIáO áN: ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC GIáO áN: ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC Ng y 17/09/2008Tiết 14: Luyện tập I/ Mục tiêu1) Kiến thức: ... lợng giác đã học cách giải tơng ứng.5. HDVN: Ôn tập làm các bài tập SGK, ôn tập công thức lợng giác. Page 51 GIáO áN: ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC GIáO áN: ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC Tiết ... ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC GIáO áN: ĐạI Sô V GIảI TíCH 11 NC 25/09/08Tiết 16: Một số dạng phơng trình lợng giác đơn giảnI/ Mục tiêu1. Kiến thức: Học sinh củng cố phơng pháp giải một số phơng...
 • 58
 • 3,382
 • 15
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

... chương trình Đại số Giải tích lớp 11 nâng cao em đã xây dựng 28 đề kiểm tra 1 tiết.  Qua nhận xét đánh giá của một số giáo viên toán đã bước đầu khẳng định được chất lượng của một số đề kiểm ... nội dung phương pháp giáo dục, trong việc KTĐG hiện nay người ta đang đặc biệt chú ý đến việc ra đề kiểm tra xây dựng hệ thống đề kiểm tra. Môn Đại số Giải tích lớp 11 nâng cao là một ... ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO Gi ng viên h ng d n: ThS. ào Th Hoaả ướ ẫ Đ ịSinh viên th c hi n: Nguy n Th Th oự ệ ễ ị ả1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄNChương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1....
 • 19
 • 775
 • 7
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong chương trình dạy học chủ đề một số dạng phương trình lượng giác – đại số và giải tích ban nâng cao

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong chương trình dạy học chủ đề một số dạng phương trình lượng giác – đại số giải tích ban nâng cao

...  11 nâng cao. , , 2010. cho trong  Ban nâng ... 2.2.  11 (ban nâng cao) 1: ()0 ( ) 0?()fxfxgx   1: : 1 1 2cos sin2 ... " ", p 11, ban nâng cao,  3. ...
 • 20
 • 905
 • 2
Nghiên cứu một số vấn đề về nội dung, phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Nghiên cứu một số vấn đề về nội dung, phương pháp dạy học chủ đề giới hạn đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số giải tích lớp 11

... Nxb Giáo dục.10. Trần Văn Hạo (2007), Đại số Giải tích 11, Nxb Giáo dục. 11. Trần Văn Hạo (2007), Đại số Giải tích 11 Sách giáo viên, Nxb Giáo dục12.TrầnVăn Hạo (2004),Bộ 2, bộ sách Đại ... Đoan (chủ biên) (2007), Đại số 106 Giải tích 11 Sách giáo viên (Nâng cao) , Nxb Giáo dục.38. Đoàn Quỳnh (chủ biên)(2004), Bộ 1, bộ sách Đại số Giải tích 11, Nxb Giáo dục.39. Đoàn Quỳnh ... thi hiệu quả của các quan điểm đã đợc khẳng định. Thực hiện các quan điểm đó sẽ góp phần pháthuy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh, đồng thời góp phần quan trọngvào việc nâng cao...
 • 107
 • 1,143
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số và giải tích 11 nâng cao chương 4học tốt đại số và giải tích 11 nâng caonghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11đại số và giải tích 11 nâng caosách giải toán đại số và giải tích 11 nâng caosgk đại số và giải tích 11 nâng caosach đại số và giải tích 11 nâng caobài giảng một số dạng phương trình lượng giác cơ bản đại số và giải tích 11 nâng caogiải bài tập toán đại số và giải tích 11 nâng caobài tập đại số và giải tích 11 nâng caogiải toán đại số và giải tích 11 nâng caogiải đại số và giải tích 11 nâng caodai so va giai tich 11 nang cao chuong 2bài giảng đại số và giải tích 11 nâng caoôn tập chương iii đại số và giải tích 11 nâng cao pptxNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ