1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Tài liệu Đề tài "Một số giải pháp cơ bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn" docx

Đề tài “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang”

Đề tài “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang”

... DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương ... hàng của Công ty, qua đó khẳng định thương hiệu và uy tín cho sản phẩm. III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG TRONG NHỮNG NĂM TỚI 1. Giải pháp nâng ... năng của công ty. - Khi chính sách Nhà nước cho phép (về đăng ký tên doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh), sẽ đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Thương mại Khánh Trang thành Công ty Cổ phần LPDesign...
 • 53
 • 487
 • 0
Đề tài: “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen”

Đề tài: “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen”

... qua của công ty để đưa ra một số giải pháp kiến nghị. Trong phạm vi đề tài này, tác giả không đi sâu xem xét mọi vấn đề cho việc xây dựng phát triển thương hiệu mà tập trung vào một số điểm ... nó dưới góc độ quản trị Luận văn Đề Tài: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Minh ... khi xây dựng và phát triển một thương hiệu cũng như giải pháp cho một số vấn đề. Do đây là một vấn đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam cũng như hiểu biết còn hạn chế của bản thân nên đề tài còn nhiều...
 • 101
 • 362
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” doc

... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANGI. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương ... tổ chức của công ty  BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY Giám đốc công ty (kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị): Là người đại diện pháp nhân của công ty, phụ trách chung toàn công ty, phụ trách về công tác đối ... THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Khánh Trang Công ty chuyên sâu sản xuất...
 • 53
 • 970
 • 6
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” pdf

... DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương ... hàng của Công ty, qua đó khẳng định thương hiệu và uy tín cho sản phẩm. III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG TRONG NHỮNG NĂM TỚI 1. Giải pháp nâng ... năng của công ty. - Khi chính sách Nhà nước cho phép (về đăng ký tên doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh), sẽ đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Thương mại Khánh Trang thành Công ty Cổ phần LPDesign...
 • 57
 • 622
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” docx

... của công ty. Những công ty nhập khẩu lớn có thể kể đến là Công ty PHILLIPS và OGETTI của Mỹ, Công ty BEE của Ôxtrâylia, EMPORIUM của Anh. Đây là những bạn hàng làm ăn lâu năm của công ty, họ đều ... thương mại).+ Kiểu dáng công nghiệp.18Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Minh CHƯƠNG IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SENI. TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU ... hiệu.4. Tình hình xây dựng và đăng kí nhãn hiệu tại Công ty Cổ phần Hương SenSơ đồ 2.2. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Hương Sen4.1. Xác lập nhãn hiệu4.1.1. Đặt...
 • 85
 • 704
 • 3
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” pptx

... thương mại).+ Kiểu dáng công nghiệp.19Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Minh Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen1Luận văn ... tế bao gồm:Một là, Công ước PARIS (1883) về bảo hộ sở hữu công nghiệp, quyết định hai nguyên tắc bản: - Nguyên tắc đãi ngộ quốc dân: Công dân của các nước này tham gia công ướcđược hưởng ... DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU Ở CÁC DOANHNGHIỆP1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh về thương hiệu1.1. Nguồn luật quốc tếVấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được ghi nhận ở một số công ướccũng...
 • 98
 • 475
 • 2
Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang

... phát triển thơng hiệu trong thời gian qua của công ty để đa ra một số giải pháp kiến nghị. Do đây là một vấn đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam cũng nh hiểu biết còn hạn chế của bản thân nên đề tài ... văn tốt nghiệp - Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thơng mại Khánh Trang- Địa chỉ giao dịch : C35 Khu phố I - Phờng Định Công Quận Hoàng Mai -Thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Thơng mại Khánh ... của công ty. Những công ty nhập khẩu lớn có thể kể đến là Công ty PHILLIPS và OGETTI của Mỹ, Công ty BEE của Ôxtrâylia, EMPORIUM của Anh. Đây là những bạn hàng làm ăn lâu năm của công ty, họ đều...
 • 56
 • 786
 • 2
Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen

... số Giải pháp phát triển th ơng hiệu Công ty Cổ phần H ơng Sen TRONG NHữNG NĂM TớI 79 1. Giải pháp nâng cao nhận thức của công ty về th ơng hiệu và phát triển th - ơng hiệu 79 2. Giải pháp hoàn ... xây dựng và phát triển th ơng hiệu tại Công ty Cổ phần H ơng Sen 68 1. Những kết quả đạt đ ợc 68 2. Những tồn tại và nguyên nhân 69 Ch ơng iii 72 một số giải pháp xây dựng và phát triển Th ... ớc về bảo hộ và phát triển th ơng hiệu cho hàng hóa Việt Nam 76 II. chiến l ợc phát triển của công ty cổ phần h ơng sen trong thời gian tới 78 1. Mục tiêu 78 2. Biện pháp 79 III. Một số Giải...
 • 103
 • 630
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất một số giải pháp và định hướng phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại xã thái sơn huyện hàm yênsáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớnthực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcmột số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa nishu tại công ty cổ phần tiêu chuẩn việtmột số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu tràng tiền plaza tại công ty tnhh đầu tư thương mại tràng tiềnmột số giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại việt nammột số giải pháp xây dựng và phát triển các tập đoàn tài chính ở việt nammột số giải pháp cơ bản về phát triển vùng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường lam sơn pdfchuyên đề thực tập tốt nghiệp một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty sứ bình dương ppsmột số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhượng quyền thương mại ở việt nam docmột số giải pháp marketing mix cho sản phẩm may mặc của công tymột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty may sông hồngmột số giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp hà tâymột số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò sữa của công ty tnhh lam sơn sao vàng137 một số giải pháp marketing mix nhằm phát triển của thị trường máy tính của công ty cổ phần và thương mại tin học hvcomBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP