1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

Tài liệu Thủ tục đăng vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, nhân vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

... Thủ t c đăng vận t i hành khách theo tuyến cố định đối với t chức, nhân vốn đầu t nước ngoài t i Vi t Nam hoặc vận t i hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới Thông tin ... Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nếu đủ các điều kiện quy định thì xác nhận đăng vận t i hành khách theo tuyến cố định. Trường hợp đăng vận t i hành khách đường ... thuỷ nội địa khu vực (trừ xác nhận đăng vận t i hành khách theo tuyến cố định qua biên giới) . Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc...
 • 4
 • 466
 • 0
Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ chuyển đổi k

Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp vốn đầu nước ngoàiviệt nam trong thời kỳ chuyển đổi k

... - Trên phạm vi toàn bộ nền kinh t , m t số ngành nghề sẽ ph t triển mạnh do hàng hóa Vi t Nam thể thâm nhập thò trường m t số nước, đầu t của nước ngoài vào Vi t Nam thể gia t ng. T ... khác bi t riêng giữa Vi t Nam với các nước phương T y; giữa Vi t Nam với các nước châu Á. Các chỉ số văn hóa quốc gia của Vi t Nam khá xa với các nước phương T y, dẫn t i quan niệm và cách ... ph t triển. X t trường hợp của Vi t Nam, Vi t Nam chưa tho t hẳn cơ chế t p trung, quan liêu, bao cấp, khâu t chức nhân sự và lập kế hoạch còn yếu. Việc công nhân không thói quen tuân thủ...
 • 221
 • 2,537
 • 17
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Nền công nghiệp sản xuất ô tô và hệ thống dịch vụ sau bán hàng ở một số doanh nghiệp ô tô có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Nền công nghiệp sản xuất ô và hệ thống dịch vụ sau bán hàng ở một số doanh nghiệp ô vốn đầu nước ngoàiViệt Nam” doc

... Hino Vi t nam, Công ty Isuzu Vi t nam, Công ty Me kong Vi t nam, Công ty Mercedes Vi t nam, Công ty VinaStar (Mitsubishi); Công ty Vidaco (Daihatsu), Công ty ô t Vi t nam (VMC). T t cả các ... tiêu chuẩn đều quy định r t cụ thể các chi ti t các bước m t cách thống nh t mà nhà cung ứng dịch vụ phải tuân thủ. Hiện nay các doanh nghiệp sản xu t ô t vi t nam đã thi t lập m t hệ thống ... đào t o của mình là chương trình T- TEP (Toyota Technical Education Program) cho m t số trường trung cấp kỹ thu t t vi t nam như Trường cao đẳng giao thông vận t i ở Hả nội để hỗ trợ đào t o...
 • 78
 • 434
 • 1
459 Một số giải pháp về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế

459 Một số giải pháp về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp vốn đầu nước ngoàiViệt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế

... dài nên t m hiểu th t kỹ lu t pháp, t m lý NLĐ, t p quán của Vi t Nam. Họ thực hiện r t t t các nội dung k t HĐLĐ, T LĐTT, đóng BHXH, xây dựng nội quy lao động và thành lập HĐHGCS, t o điều ... ở trên, cần kể đến những khác bi t riêng giữa Vi t Nam với các nước phương T y; giữa Vi t Nam với các nước châu Á. Các chỉ số văn hóa quốc gia của Vi t Nam khá xa với các nước phương T y, ... ĐÀO T O TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T TPHCM VŨ VI T HẰNG M T SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG T I CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU T NƯỚC NGOÀI Ở VI T NAM TRONG...
 • 221
 • 862
 • 2
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Thực trạng hệ thống dịch vụ sau bán hàng ở một số doanh nghiệp ô vốn đầu nước ngoàiviệt nam " docx

... thu t 25a. Tiêu chuẩn vận hành 25Thu thập các thông tin Kỹ thu t 26Báo cáo các thông tin kỹ thu t 26Nhận các thông tin kỹ thu t phản hồi 26Bản tin kỹ thu t 26Thi t lập t sách kỹ thu t 27Phổ ... mỗi tiêu chuẩn đều quy định r t cụ thể các chi ti t cácbước m t cách thống nh t mà nhà cung ứng dịch vụ phải tuân thủ. Hi n nay các doanh nghi p s n xu t ô t vi t nam ã thi t l p m t h th ngệ ... thu t. Đại lý cần m t hệ thống phổ biến các bản tin về kỹ thu t và phụ t ng cho t t cả các nhân viên của mình. T t cả các bản tin và t i liệu kỹ thu t cần được giữ ở nơi thuận tiện để nâng caohiệu...
 • 79
 • 629
 • 0
Tác động của vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH và một số phương hướng và biện pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay

Tác động của vốn đầu nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH và một số phương hướng và biện pháp để thu hút vốn đầu nước ngoài vào Việt Nam hiện nay

... động các nguồn vốn nước ngoài để bổ xung cho t ng vốn đầu t ph t triển ý nghĩa r t quan trọng, trong đó phải kể đến vốn đầu t nước ngoài. Vốn đầu t nước ngoài vai trò h t sức quan trọng, ... Nguồn vốn đầu t nước ngoài được sử dụng theo mục đích của chủ thể đầu t nước ngoài trong khuôn khổ lu t đầu t nước ngoài của nước sở t i. Nước tiếp nhận đầu t chỉ thể định hướng m t cách ... kinh t II. LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU T NƯỚC NGOÀI CHO PH T TRIỂN KINH T Ở VI T NAM 1. Vốn đầu t nước ngoài đóng vai trò quan trọng cho ph t triển kinh t Vi t Nam. Vi t Nam cũng như hầu h t các...
 • 33
 • 608
 • 1
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoàiViệt Nam

... chính2.1.1. Các hình thức ho t động của doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Vi t Nam Theo các quy định hiện hành của Lu t Đầu t, doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài t i Vi t Nam thể ho t động theo ... vốn đầu t nớc ngoài t i Vi t Nam kể t khi ho t động đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc thừa nhận t i Vi t Nam đã những cải tiến đáng kể. Những cải tiến này xu hớng ngày càng tiếp cận với ... thi t và quan điểm hoàn thiện hệ thống báo cáo t i chính cho các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Vi t Nam 3.1.1. Định hớng ph t triển các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Vi t Nam...
 • 22
 • 435
 • 0
Vai trò của công đoàn trong công việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt nam

Vai trò của công đoàn trong công việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoàiviệt nam

... trò của công đoàn trong các doanh nghiệp vốn đầu t nước ngoài Vi t Nam, thể nhận thấy rằng thực tiễn ho t động của công đoàn cơ sở t i doanh nghiệp vốn đầu t nước ngoại nói riêng ... động t i các doanh nghiệp vốn đầu t nước ngoài Vi t Nam là vấn đề cần được quan t m, nghiên cứu. K T LUẬN Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp vốn đầu t nước ngoài đã đóng ... cứu đề t i. Trong thời gian qua, đã m t số đề t i, công trình nghiên cứu về vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp vốn đầu t nước ngoài . Tuy nhiên, các công trình, bài vi t trên...
 • 18
 • 1,335
 • 1
Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.doc

Hội nhập kinh tế quốc tế thời và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu nước ngoàiViệt Nam.doc

... sự cần thi t của việc thu hut vốn đầu t nước ngoài vào Vi t Nam em đã chọn đề t i: “Hội nhập kinh t quốc t thời cơ và thách thức đối với việc thu h t vốn đầu t nước ngoài Vi t Nam ”Đề ... vực đầu t trực tiếp nớc ngoài đang ph t triển với t nh ch t là thành phần cấu thành trong nền kinh t Vi t Nam. Đầu t trực tiếp vào Vi t Nam (Năm 1992 - 2002)Giá trị vốn đầu t FDI b t đầu t ng ... với t ng vốn đầu t đăng 382,8 triệu USD chỉ bằng 0,7% t ng vốn đầu t đăng của cả nước. Tuy nhiên do các đối t c chủ yếu của ta là các nước châu Á nên đã dẫn đến việc lệ thuộc vào t c...
 • 22
 • 1,200
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một số nét cơ bản về công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt namthu hẹp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam trong 11 tháng đầu năm 2012 các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào việt nam 12 18 tỷ usd bằng 78 6 so với cùng kỳ 2011 bbc vnthu hút vốn đầu tư nước ngoài ở việt namthu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt namthực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt namthu hút vốn đầu tư nước ngoài của việt namgiải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt namsố liệu vốn đầu tư nước ngoài vào việt namthực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của việt namvận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích thực trạng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam giai đoạn 1998 2007 và dự đoán đến 2010thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghệ cao hòa lạcthủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoàithủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty tnhh thành công ty cổ phần tại khu công nghệ cao hòa lạcsố thu từ thuế trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòng liên tục tăng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao qua các nămcác yêu cầu của công tác quản lý thu thuế tại khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ