1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

... a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được ... Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.b. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 ... được chia thành:A:cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãi biểu quyết.B.cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãiC.cổ phần cổ đông-cổ phiếu ưu đăi hoàn lại.D.cổ phiếu ưu đãi cổ tức-cổ phần cổ đông.2.Cơ quan...
 • 78
 • 1,124
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

... này Câu 7.BCC là hình thức :a.hợp đồng hợp tác kinh doanh b. hợp đồng xây dựng- chuyển giaoc. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanhd. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao Câu 8.Những ... thời gian:a. hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC)b. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao(BOT)c. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh (BTO)d. cả b và c Câu 9. Các dự án về lĩnh vực nào ... laị DN8. BCC là hình thức hợp đồng:a) Hợp tác kinh doanh xb) Xây dựng -kinh doanh-chuyển giaoc) Xây dựng-chuyển giao -kinh doanhd) xây dựng-chuyển giao9. Ai là người,tổ chức chịu trách nhiệm...
 • 15
 • 995
 • 12
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

... trung thực của hồ sơ.d. a,b đúnge. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu 11: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên ... 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu được chia thành:A:cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãi biểu quyết.B.cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãiC.cổ phần cổ đông-cổ phiếu ưu ... Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tyb. Cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng CPPT của mình cho các cổ đông sáng lập khác sau 3...
 • 131
 • 923
 • 5
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

... Câu 14. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh ... các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi ... lệ Câu 4: Trong công ty cổ phần cổ đông sở hữu cổ phần nào không được chuyển nhượng cho người khác. a. Cổ phần phổ thông. b. Cổ phần ưu đãi cổ tức c. Cổ phần ưu đãi biểu quyết. d. Cổ phần...
 • 95
 • 1,028
 • 6
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 phần dao động-sóng cơ học pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 phần dao động-sóng cơ học pdf

... t là :ể ứ ệ ả ự ụ A. q=2.10 -9 sin(2.10 -7 t). B. q=2.10 -9 sin(2.10 -7 t+π/2). C. q=2.10 -9 sin(2.10 -7 t-π/2). D. K t qu khác.ế ả Câu 78. Sóng đi n t có t n s f=3(MHz) truy n trong thu tinh ... ảd. Các câu trên đ u đúngề Câu 425: Tính năng l ng liên k t m t h t nhân ượ ế ộ ạXAZb ng công th c nào sau đây?ằ ứa. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn - mx]c2 b. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn - mx]uc2 ... mx]c2 b. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn - mx]uc2 c. ÄE = [Zmp + Amn - mx]c2d. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn-mx ]c -2 Câu 426: Năng l ng liên k t tính cho m t nuclon có đ c đi m nào?ượ ế ộ...
 • 36
 • 1,419
 • 3
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiêm môn Hóa trung học phổ thông pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiêm môn Hóa trung học phổ thông pptx

... Y Z W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H2O H2O Xác định các khí ... Men-đê-l - p. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho. Câu 2. Electron đợc tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của : A. Rơ-dơ-pho. B. Tôm-xơn. C. Chat-wich. D. Cu-lông. Câu 3. Thí nghiệm ... D. Cách 1 hoặc cách 3. - - - - - - - - - - - - - - -H2O - - - - - - - đpdd m.n đpdd http://www.ebook.edu.vn 43C. O3 D. H2S Câu 265 : Cho các khí sau : O2, O3, N2,...
 • 167
 • 636
 • 1
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm về tương tưởng Hồ Chí Minh ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm về tương tưởng Hồ Chí Minh ppt

... 1 4-1 -1 925 b. Ngày 2 5-1 -1 925 c. Ngày 1 4-1 -1 926 102. Hơn 18 tháng sau khi tới Quảng Châu, Nguyễn i Quốc gửi báo cáo cho quốc tế Cộng sản vào thời gian nào? a. Ngày 2-6 -1 926 b. Ngày 3-6 -1 926 ... nhiêu từ? a. 8000 từ Trang 137 c. Ngày 1 0-9 -1 969 203. Hồ Chí Minh bò bắt ở Hồng Kông ngày tháng năm: a. 1 9-6 -1 931 b. 6-6 -1 931 c. 1 0-6 -1 931 d. 1-5 -1 931 204. Khi bò bắt, Hồ Chí Minh mang ... nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Hồ Chí Minh viết ngày nào? a. Ngày 5-1 -1 946 b. Ngày 6-1 -1 946 c. Ngày 2-1 -1 946 d. Ngày1 0-1 -1 946 278. “Đạo đức,...
 • 50
 • 760
 • 6
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm về luật kinh tế pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm về luật kinh tế pdf

... kinh doanhD. Tất cả đều đúng. Câu 13: Luật kinh tế bao gồm:A. Luật lao độngB. Luật thương maị.C. Luật dân sựD. Luật đất đai và môi trường Câu 14: Điểm khác nhau giữa luật hành chính và luật ... cả các mối quan hệ trên. Câu 7: Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế: A. Nền kinh tế hàng hóa đa hình thức sở hữuB. Nền kinh tế đa thành phần và đa lợi íchC. Nền kinh tế có sự điều tiết của ... điều chỉnh của luật kinh tế là: A. Những quan hệ kinh tế do Luật kinh tế tác động vàoB. Các nhóm quan hệ về quản lý nhà nước kinh tế C. Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh của...
 • 16
 • 2,337
 • 15
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 1 docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 1 docx

... những số liệu này để ước lượng phần trăm sút giảm của lượng hành khách do giá vé tăng.b. Hãy ước lượng hệ số co giãn của cầu theo giá.10. Hàm số cầu của lúa hàng năm có dạng:QD = 600 - 0,1PTrong ... giá và sản lượng cân bằng mới.4. Hàm số cầu và cung của một hàng hóa như sau:QD= 80 - 10PQS= -7 0 + 20Pa. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Nếu giá được quy định là ... hệ số co giản của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Muốn tăng doanh thu thì người bán nên tăng CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 21. Những nhân tố nào có thể làm tăng cầu đối với lúa gạo, xăng dầu, quần...
 • 5
 • 3,321
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tycâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mạicâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sảnnhững câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồngcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanhcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh bảo hiểmcau hoi trac nghiem luat kinh te co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ