1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu Giáo trình thực hành: Lập trình hệ thống pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 Mục đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao tác trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực ... m_MemDC tương thích với dc của màn hình m_MemDC.CreateCompatibleDC(&dc); Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 2 // Tạo ra 1 đối tượng CBitmap (kích thước MaxX × MaxY) // tương ... WM_ERASEBKGND là hoàn toàn không cần thiết và sẽ gây ra hiện tượng “giật” màn hình. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3  Giải pháp: override hàm xử lý sự kiện WM_ERASEBKGND của CxxxView:...
 • 8
 • 841
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... Shutdown hệ thống • Hiển thị nhắc nhở - Nộp chương trình và sưu liệu thiết kế DLL. Sưu liệu mô tả chi tiết prototype của các hàm trong thư viện DLL, các cấu trúc dữ liệu quan trọng của chương trình. ... … bang thu vien API. “ 2. Tài nguyên của chương trình: lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng của chương trình - Thay đổi con trỏ chuột ... Paste, Select all - Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng 3. Lập trình sự kiện: lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Khi user chọn menu item, hiển thị...
 • 7
 • 729
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

... i+1); m_ListCtrl.InsertItem(i,str,i+1); } chúng ta sẽ được chương trình có hình ảnh dưới đây : Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 6 Nhấn kép vào trong một item Dùng ClassWizard ... int nInitial, int nGrow ); Add Thêm một hình ảnh vào trong ImageList. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 2 int Add( CBitmap* pbmImage, CBitmap* pbmMask ); int Add( ... dùng để lấy một số ngẫu nhiên tạo được. Giá trị trả về là một số nguyên 32 bit. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM Tạo ra Project có tên là TrucXanh. Tạo biến...
 • 7
 • 681
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

... dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 Mục đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao tác trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực ... m_MemDC tương thích với dc của màn hình m_MemDC.CreateCompatibleDC(&dc); Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 2 // Tạo ra 1 đối tượng CBitmap (kích thước MaxX × MaxY) // tương ... WM_ERASEBKGND là hoàn toàn không cần thiết và sẽ gây ra hiện tượng “giật” màn hình. Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows 3  Giải pháp: override hàm xử lý sự kiện WM_ERASEBKGND của CxxxView:...
 • 8
 • 592
 • 1
Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Giáo trình thực hành LẬP TRÌNH HỆ THỐNG Biên soạn: ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang ... INT 21h MOV AH, 4Ch ; thoat khỏi chương trình INT 21h bin_in PROC MOV BL, 0 ; Xóa BL MOV CX, 8 ; nhập đủ 8 bit thì dừng Thực hành lập trình hệ thống Ths. Nguyễn Hứa Duy Khang, Ks. Trần ... di, newfile int 21h mov ah, 4ch ; thoat ve Dos int 21h cseg ends end begin Thực hành lập trình hệ thống Ths. Nguyễn Hứa Duy Khang, Ks. Trần Hữu Danh ii 3.2. Ghi nội dung tập tin 22...
 • 39
 • 613
 • 2
Tài liệu Giáo trình thực hành: Lập trình hệ thống pdf

Tài liệu Giáo trình thực hành: Lập trình hệ thống pdf

... begin Thực hành lập trình hệ thống Ths. Nguyễn Hứa Duy Khang, Ks. Trần Hữu Danh i NỘI DUNG Giới thiệu BÀI 1: NHẬP MÔN HỢP NGỮ 1 1. Mục tiêu 1 2. Kiến thức cần chuẩn bị 1 3. Nội dung thực ... chương trình INT 21h bin_in PROC MOV BL, 0 ; Xóa BL MOV CX, 8 ; nhập đủ 8 bit thì dừng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Giáo trình thực hành ... EXIT? Nếu không có lệnh ấy thì chương trình thực hiện như thế nào? Chạy chương trình để kiểm chứng. - Thay lệnh JA NHAN bằng lệnh JNA NHAN. Sửa chương trình sao cho kết quả không thay đổi....
 • 39
 • 694
 • 5
Tài liệu GIÁO ÁN THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ppt

Tài liệu GIÁO ÁN THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ppt

... Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường ĐH SPKT TPHCM Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúcGIÁO ÁN THỰC HÀNHMôn dạy: THỰC HÀNH HÀN- CẮT KHÍ Lớp: Bài thực hành số: ... kinh nghiệm.- Thực hiện lại các thao tác của GV. Những Sv còn lại xem rút kinh nghiệm.- Nhận vật liệu, dụng cụ hàn về cho nhóm mình.- Diễn trình làm mẫu. Thực hành Thực hànhΦ1,6mm125phB. ... Luôn luôn chú ý an toàn trong quá trình thực hành. Diễn trình làm mẫu. Đàm thoại 45phC. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:- Sau khi tất cả các SV thực hành xong, tiến hành: khóa van tất cả bình khí,...
 • 5
 • 1,967
 • 60
Tài liệu Giáo án thực hành : Hàn giáp mí kim loại mỏng không có khe hở vị trí sấp pdf

Tài liệu Giáo án thực hành : Hàn giáp mí kim loại mỏng không có khe hở vị trí sấp pdf

... học sinh thực tập trước khi hàn trên phôi bài tập sẽ nộp lại cho GV.Hình thức tổ chức lớp: - Giáo viên hướng dẫn mở đầu chung cho cả lớp.- Các nhóm ( như đã chia ở buổi học trước) thực hành ... chia ở buổi học trước) thực hành dưới sự hướng dẫn thường xuyên của giáo viên.- Giáo viên hướng dẫn kết thúc.Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN:I. Ổn định lớp, điểm danh, xác định học sinh vắng Thời ... giảm thì tiếp tục hàn)III. Hướng dẫn bài mới: Thời gian 165phút 1. Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành: Ở bài trước chúng ta đã học về kỹ thuật hàn gấp mép ở vị trí sấp, tuy nhiên kỹ thuật này...
 • 7
 • 1,434
 • 32
Tài liệu Bài giảng Thực hành lắp mạch đèn cầu thang pdf

Tài liệu Bài giảng Thực hành lắp mạch đèn cầu thang pdf

... 2Quay lai quy trình Quay lai quy trình PHÒNG 2Tiếp tụcTiếp tụcPHÒNG 2Tiếp tụcTiếp tụcCÁCH KIỂM TRA CỰC CÔNG TẮC CÁCH KIỂM TRA CỰC CÔNG TẮC PHÒNG 2Quay lại quy trình Quay lại quy trình 3 ... lại quy trình 3 Biện pháp an toàn.Biện pháp an toàn. - Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, - Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đúng kỹ thuật.đúng kỹ thuật.- Tập trung chú ý khi luyện ... NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐÈN CẦU THANG03/02/14 Giáo viên Giáo viên THIÊN KHƯƠNG TÙNGTHIÊN KHƯƠNG TÙNG 7 Quy trình kỹ thuật.Quy trình kỹ thuật.2 Biện pháp an toàn.Biện...
 • 18
 • 3,986
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu huong dan thuc hanh dieu khien qua trinhtai lieu giao trinh thuc tap hoa sinhtài liệu giáo trình pascaltài liệu giáo trình access và ứng dụngtài liệu giáo trình kiểm toántài liệu giáo trình chăn nuôi lợntài liệu giáo trình quản lý nhân lực kd 275tài liệu giáo trình kỹ năng mềmtài liệu giáo trình kỹ thuật sốtài liệu giáo trình địa kỹ thuậttài liệu giáo trình y khoatài liệu giáo trình đại học lạc hồngtài liệu giáo trình html cơ bảntài liệu giáo trình cung cấp điệntài liệu giáo trình kế toán thuếNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM