1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

... khoa học quan tâm nhằm đưa ra bộ thu hoàn thiện và phù hợp nhất để có thể triển khai ứng dụng rộng rãi vào thực tế. Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là ... lượng mặt trời để phát điện theo kiểu “ tháp năng lượng mặt trời - Solar power tower “. Australia đang tiến hành dự án xây dựng một tháp năng lượng mặt trời cao 1km với 32 tuốc bin khí có tổng ... loại nông sản, NLMT còn được dùng để sấy các loại vật liệu như gỗ. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Bếp năng lượng mặt trời được ứng dụng rất rộng rãi ở các nước nhiều NLMT như các nước ở...
 • 11
 • 1,112
 • 11
Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

... Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Module by: PGS.TS. Nguyễn Bốn Summary: Giới thiệu các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tổng quan về thiết bị sử ... thiếu hụt năng lượng. Việc tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng mặt trời là một trong những hướng quan trọng ... LƯỢNG MẶT TRỜI Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng NLMT vào các công nghệ sản xuất và...
 • 10
 • 1,157
 • 8
Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc

Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc

... tuỷ laỷi trong bỗnh chổùa. Nổớa chu kyỡ sau cuớa mọi chỏỳt Thiết bị bay hơiVan tiết luu Bình chứa Thiết bị ngung tụBức xạ mặt trời Bộ hấp thụVan chặn Hỗnh 4.108. Nguyón lyù hoaỷt õọỹng ... 4.109, õỏy laỡ 90076272550ống đục lỗThan hoạt tínhBề mặt hấp thụống đến thiết bị ngung tụBề mặt phản xạống từ thiết bị bay hơi đến120 120 120120a)b) Hỗnh 4.109 Bọỹ hỏỳp thuỷ ... cho mọi chỏỳt laỷnh bay hồi õóứ laỡm õaù. Cỏỳu taỷo caùc thióỳt bở Bọỹ hỏỳp thuỷ: Thióỳt bở quan troỹng nhỏỳt trong hóỷ thọỳng laỡ bọỹ hỏỳp thuỷ, sau khi tờnh toaùn thióỳt kóỳ vồùi hóỷ thọỳng...
 • 22
 • 628
 • 6
Thiet bi su dung nang nuong mat troi

Thiet bi su dung nang nuong mat troi

... THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng ... thiếu hụt năng lượng. Việc tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng mặt trời là một trong những hướng quan trọng ... -7,3GJ/m2.năm) do đó việc sử dụng NLMT ở nước ta sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là hệ thống cung cấp điện dùng pin mặt trời, hệ thống...
 • 5
 • 504
 • 0
Sử dụng chất chuyển pha để trữ nhiệt trong thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời

Sử dụng chất chuyển pha để trữ nhiệt trong thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời

... xạ mặt trời tương ñối cao, với trị số tổng xạ khá lớn từ 4,5 ñến 7,3[GJ/m2năm]. Do ñó việc sử dụng năng lượng mặt trời ở nước ta ñem lại hiệu quả kinh tế lớn. 1.2 THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ... sử dụng PCM ñể trữ nhiệt. Chọn ra loại PCM hữu dụng nhất ñể sử dụng trong thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời có giải nhiệt ñộ 400C – 600C, ñó là Paraffin Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ ... các nguyên tố khác. 1.1.2 Năng lượng bức xạ mặt trời. 1.1.3 Phương pháp tính toán năng lượng bức xạ mặt trời. Cường ñộ bức xạ mặt trời chiếu ñến ñiểm M cách mặt trời một khoảng l: Et =1353...
 • 13
 • 721
 • 1
Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG pptx

... LƯỜNG           c) Cơ học lượng tử: lý thuyết được đề xuất trong nửa đầu thế kỷ XX mang tính cách mạng giải quyết những quy luật vật lý ở phạm vi kích thước nguyên tử - thế giới vi mô – trên cơ sở đưa ra khái niệm tính gián đoạn của các đại lượng vật lý. Đại diện của Cơ học lượng tử: SOMMERFELD, BOHR, DIRAC, HEISENBERGTỔNG QUAN VỀ VẬT LÝ VÀ HỆ ĐO LƯỜNG           Về nội dung, cơ học thường được chia thành: động học và động lực học. Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển  ... LƯỜNG         b) Cơ học tương đối: do Einstein xây dựng trên cơ sở lý thuyết tương đối hẹp (1905) và lý thuyết tương đối rộng (1916) đã đưa ra những quan niệm mới về quan hệ giữa sự tồn tại của vật chất và khái niệm thời gian – không gian, về bản chất của khái niệm quán tính và mối liên hệ hữu cơ giữa cơ học và hình học. EINSTEINTỔNG ... chỉnh  về các  hiện tượng cơ học cho các vật thể thông thường quan sát được - thế giới vĩ mô.  NEWTON                     “Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên” TỔNG QUAN VỀ VẬT...
 • 8
 • 2,048
 • 6
Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

... TỔNG QUAN 3 1.1 Tổng quan xe năng lượng mặt trời 3 1.2 Tổng quan nguồn năng lượng mặt trời 4 1.3 Định nghĩa năng lượng mặt trời 4 1.3.1 Phân loại nguồn năng lượng 5 1.3.2 Ứng dụng năng lượng ... nhiệt của trái đất. 1.3.2 Ứng dụng năng lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời là nguồn năng lượng mà con người đã biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng năng lượng mặt trời vào công nghệ sản xuất ... kiểu xe sử dụng năng lượng mặt trời -4- 1.2 Tổng quan nguồn năng lượng mặt trời Mặt trời là một trong những ngôi sao phát sáng mà con người có thể quan sát được trong vũ trụ. Mặt trời luôn...
 • 59
 • 1,458
 • 12
Tài liệu Thiết bị trưng cất nước dùng năng lương mặt trời pdf

Tài liệu Thiết bị trưng cất nước dùng năng lương mặt trời pdf

... hủt nàng lỉåüng thç váún âãư nỉåïc sảch cng ngy mäüt trong nhỉng chiãún lỉåüc âỉåüc c thãú giåïi quan tám. Trãn trại âáút ca chụng ta, nhỉỵng nåi cọ nhiãưu nàõng thç thỉåìng åí nhỉỵng nåi âọ ... dổồùi tỏỳm phuớ coù thóứ laỡ quaù trỗnh ngổng gioỹt hay ngổng maỡng, õióửu naỡy phuỷ thuọỹc vaỡo quan hóỷ giổợa sổùc cng bóử mỷt cuớa nổồùc vaỡ tỏỳm phuớ. Hióỷn nay ngổồỡi ta thổồỡng duỡng tỏỳm ... hỗnh 4.87. Thổỷc chỏỳt nóỳu phỏn tờch chi tióỳt thỗ õỏy ra quaù trỗnh rỏỳt phổùc taỷp coù lión quan õóỳn quaù trỗnh truyóửn chỏỳt. Tuy nhión coù thóứ phỏn tờch quaù trỗnh õồn giaớn nhổ sau:...
 • 9
 • 1,513
 • 11
Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

... QLNL27Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời 2.4.5. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Nguyên tắc sử dụng năng lượng mặt trời để nấu thức ... QLNL41Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời … 12 8. Tình hình sử dụng năng lượng khi sử dụng bình NLMT:…………………9.Cơ cấu sử dụng năng lượng ... hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời Chi phí năng lượng sau khi sử dụng NLMT bằng chi phí năng lượng trước khi sử dụng NLMT trừ đi lượng tiền...
 • 43
 • 1,513
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: thiết bị sử dụng năng lượng mặt trờitổng quan về hiện trạng sử dụng năng lượng tại việt namthiết bị điện dùng năng lượng mặt trờithiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trờithiết bị lạnh dùng năng lương mặt trời ppttổng quan về thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở việt namthiết bị sử dụng năng lượng chiết lưuthiết bị sử dụng năng lượng gióthiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị sấy sử dụng năng lượng mặt trờithiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch bản vẽ thuyết minhdanh gia hieu qua kinh te cua mot thiet bi su dung nang luong nhiet mat troisử dụng năng lượng mặt trời tại việt namthiết bị nước nóng năng lượng mặt trờivăn về sử dụng năng lượng mặt trời gió và nước chảychuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM