1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Xây dựng chương trình tính toán phụ tải động cho cơ cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab

Xây dựng chương trình tính toán phụ tải động cho cơ cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab

Xây dựng chương trình tính toán phụ tải động cho cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab

... quá trình khởi động 102.2. Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 102.2.1. Xây dựng mô hình toán cho các động chính cấu nâng hạ cần 102.2.2. Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng ... nâng hạ cần 11Chơng 3 Xây dựng chơng trình tính toán phụ tải động cho cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab 3.1. Giới thiệu phần mềm Matlab 193.2. Xây dựng mô hình mô phỏng động nâng hạ ... động càng lớn và hệ số tải của động càng nhỏ 2.2. Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 2.2.1. Xây dựng mô hình toán cho các động chính cấu nâng hạ cần. Trong các hệ thống cần...
 • 35
 • 415
 • 0
nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ cần cho cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải động của cơ cấu nâng hạ cần

nghiên cứu tổng quan về cấu nâng hạ cần cho cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải động của cấu nâng hạ cần

... hình toán cho cấu nâng hạ cần 102.2.1. Xây dựng mô hình toán cho các động chính cấu nâng hạ cần 102.2.2. Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 11Chơng 3 Xây dựng chơng trình tính ... chơng trình tính toán phụ tải động cho cấu nâng hạ cần trên phần mềm Matlab 3.1. Giới thiệu phần mềm Matlab 193.2. Xây dựng mô hình mô phỏng động nâng hạ chính trong cấu 203.3. Mô ... momen khởi động càng lớn và hệ số tải của động càng nhỏ 2.2. Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 2.2.1. Xây dựng mô hình toán cho các động chính cấu nâng hạ cần. Trong...
 • 36
 • 844
 • 5
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Xây dựng chương trình tính toán nhiệt chu trình, chọn máy nén và thiết bị phụ của hệ thốn lạnh 1 cấp " docx

... nhằm mục đích trên và giải quyết việc tính toán nhanh một số hệ thống lạnh 1 cấp. 2. Nội dung chương trình. 2.1. sở lý thuyết xây dựng chương trình. Để xây dựng chương trình này tác giả ... các tính chất nhiệt vật lý của các môi chất lạnh. 2.2. Nội dung chương trình. Chương trình đã được xây dựng với các nội dung chính sau đây: - Tính toán thiết kế hệ thống kho lạnh. - Tính toán ... lợi cho người có trách nhiệm kiểm tra. - Kết quả tính toán của chương trình hoàn toàn phù hợp với thực tế. Điều đó chứng tỏ chương trình đã xây dựng hoàn toàn đúng và phù hợp. - Chương trình...
 • 5
 • 610
 • 2
nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cơ cấu quay

nghiên cứu tổng quan của cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cấu quay

... quan của cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chơng trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phơng thẳng đứng của cấu quay. ... ®iƯnTrong cấu quay phụ tải bản mà động phải khắc phục trong quá trình khởi động tải quán tính trong giai đoạn gia tốc ,vì thế thường chọn loại động công tác ngắn hạn lặp lại ... khác nhau nh bao gồm các cấu : Nâng hàng, hạ hàng, cấu quay, cấu thay đổi tầm với. cấu quay của họ cần cẩu chân đế thờng đợc truyền động bằng hai động không đồng bộ xoay chiều...
 • 25
 • 713
 • 0
nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương

nghiên cứu tổng quan của cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương

... của cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cấu quay”. ... sH0H−−+Σ=Trong cấu quay phụ tải bản mà động phải khắc phục trong q trình khởi động tải qn tính trong giai đoạn gia tốc ,vì thế thường chọn loại động cơng tác ngắn hạn lặp lại có ... dao động tuần hoàn .2.2. Phụ tải động trong cấu quay :Các phần tử của cần trục khi quay có thể phân thành hai loại khối lượng : khối lượng của cần tải trọng , khối lượng của các phần...
 • 39
 • 549
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP

... lý: Trong tiến trình xây dựng sở hạ tầng thông tin địa lý, nhiều mô hình hệ thống đã đƣợc áp dụng: Mô hình 3 thành phần (phần cứng, phần mềm, con ngƣời), mô hình 4 thành phần (kỹ thuật, ... chức và con ngƣời), mô hình 5 thành phần (phần cứng, phần mềm, con ngƣời, dữ liệu và quy trình) , mô hình 6 thành phần (phần cứng , phần mềm, tổ chức, quy trình, dữ liệu, con ngƣời). (hình 2.2.1) ... cấp và nhƣ vậy bài toán ngƣợc dng đã đƣợc giải quyết. 2.2.4. sở xây dựng chương trình Demo Ở nội dung này, nhóm nghiên cứu xin đƣợc trình bày sở lý thuyết để xây dựng công cụ xem thông...
 • 5
 • 682
 • 2
Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic

Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic

... vuông cho Phòng Tính toán học thuộc Bộ môn kỹ thuật, ĐH Bách Khoa Tp HCM. Theo yêu cầu từ Công Ty Cổ Phần Khí Chế Tạo Máy Long An (LAMICO), Phòng Tính toán học ñã xây dựng một ... học ñã xây dựng một quy trình tính toán silo bằng phương pháp phần tử hữu hạn (dùng chương trình ANSYS). Để thuận tiện cho người sử dụng, một phần mềm tính toán silo (CCMS) với giao diện ... giúp quy trình thiết kế các silo chứa lúa, gạo hiệu quả hơn, bài báo này xây dựng một chương trình tính toán, kiểm tra bền, hướng ñến việc tối ưu cho các bản thiết kế silo. Chương trình này...
 • 12
 • 962
 • 3
xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời

... 03 chương trình và chỉ số kT đo đạc thực tế sẽ là sở để chọn lựa phương pháp xây dựng chương trình tính toán bức xạ theo giờ. Từ số liệu đo thực tế của Cần Thơ năm 2002, tính toán 12 giá ... xây dựng 03 chương trình tính chỉ số kT theo 03 phương pháp nói trên bằng ngôn ngữ Matlab, sử dụng cùng 01 số liệu đầu vào và kết quả so sánh sự phù hợp giữa chỉ số kT tính toán từ 03 chương ... bất thường nên cho kết quả hợp lý hơn. Do đó chương trình 3 sẽ được chọn sử dụng để tính toán kT. 4.LẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG Sau khi đã xác định được phương pháp tính toán cho bức xạ theo...
 • 11
 • 803
 • 1
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán vị trí tàu theo phương pháp ma trận vòng đẳng cao thiên thể pptx

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán vị trí tàu theo phương pháp ma trận vòng đẳng cao thiên thể pptx

... nhằm nâng cao độ chính xác vị trí tính toán. Nội dung đề tài giới hạn trong phạm vi bài toán tối ưu hóa xác định vị trí tàu bằng các thiên thể, chương trình tính toán được xây dựng với sở ... tích trên, có thể thấy nhu cầu về một phương pháp mới khắc phục những nhược điểm của hàng hải thiên văn cũng như chương trình phần mềm tính toán vị trí tàu dựa trên phương pháp mới là hết sức cần ... đường cao vị trí đến nay, đã có nhiều phương pháp thiên văn tính toán vị trí tàu cũng như những chương trình phần mềm ứng dụng được xây dựng (Ogilvie, R. E (1977), Watkins, R. (1979), Van Allen,...
 • 83
 • 482
 • 0
nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nâng có kể đến sự biến dạng của tay cần

nghiên cứu tổng quan về cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cấu nâng kể đến sự biến dạng của tay cần

... cực p cho cấu nâng hạ cần. Vùng điều chỉnh tốc độ cho phía nâng cho cấu nâng hạ hàng, độngcơ điện làm việc ở chế độ động cơ. Vùng điều chỉnh tốc độ phía hạ cho cấu hạ hàng, động làm ... cho cấu nâng hạ tính đến sự biến dạng của tay cần 2.1. Tính toán cấu nâng hạ hàng:2.1.1. Tính toán các đại lợng trong cấu Đặc điểm quan trọng của cấu nâng hạ hàng là trọng tải ... đặc tính tĩnh của động ơc truyền động cho cấu nâng hạ hàng. Trên hình a, khi cuộn dây phần ứng của động không đồng bộ không đồng bộ đấu Y, và YY; Trên hình b, tĩnh củađộng không...
 • 17
 • 676
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình tính lươngxây dựng chương trình kiểm toántính toán phụ tải điện cho nhà cao tầngchương trình tính toán kết cấu xây dựngxây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòngxây dựng chương trình pr tại công ty sông thuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM