Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc sở dữ liệu

Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu
... kiến kết quả Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc tái cấu trúc sở dữ liệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu ñược, áp dụng kỹ thuật ñã nghiên cứu ñể thực hiện tái cấu trúc một sở dữ liệu ñã tồn ... nghiên cứu và triển khai ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc sở dữ liệu, ñề tài ñã ñạt ñược một số kết quả: - Nắm rõ sở lý thuyết của kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn và tái cấu trúc sở dữ liệu. ... phạm vi nghiên cứu - Quy trình phát triển phần mềm theo hướng tiến hóa. - Các kỹ thuật tái cấu trúc tái cấu trúc sở dữ liệu. - Thử nghiệm thực tế các kỹ thuật tái cấu trúc sở dữ liệu...
 • 22
 • 591
 • 1

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc dữ liệu doc

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc dữ liệu doc
... kiến kết quả Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc tái cấu trúc sở dữ liệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu ñược, áp dụng kỹ thuật ñã nghiên cứu ñể thực hiện tái cấu trúc một sở dữ liệu ñã tồn ... biết các lỗi trong sở dữ liệu và áp dụng kỹ thuật tái cấu trúc sở dữ liệu ñể cải tiến hoạt ñộng của sở dữ liệu. - Nắm rõ ñược quy trình thực hiện tái cấu trúc sở dữ liệu và áp dụng ... phạm vi nghiên cứu - Quy trình phát triển phần mềm theo hướng tiến hóa. - Các kỹ thuật tái cấu trúc tái cấu trúc sở dữ liệu. - Thử nghiệm thực tế các kỹ thuật tái cấu trúc sở dữ liệu...
 • 22
 • 417
 • 0

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình
.     Vùng     CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA DANH TỈNH LAI CHÂU . Lu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỊA DANH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Tng quan v a danh m v a danh a danh...
 • 27
 • 638
 • 0

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... truyền dữ liệu không dây. Ưu thế này đã được một số tác giả khai thác trong kỹ thuật giấu thông tin trong môi trường dữ liệu multimedia [1]. Vấn đề bản cần giải quyết trong kỹ thuật truyền ... bitmap, các thiết kế kỹ thuật, bản đồ số 2 chiều, 3 chiều ) Trong bài này chúng tôi trình bày một phương pháp mới, có sử dụng kỹ thuật trải phổ để giấu thông tin trong sở dữ liệu không gian ... ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN KỸ THUẬT TRẢI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG Đề tài: GIẤU THÔNG TIN BỀN VỮNG SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Hà Nội,...
 • 6
 • 704
 • 3

Chương 2 Các kỹ thuật sử dụng trong sở dữ liệu phân tán

Chương 2 Các kỹ thuật sử dụng trong cơ sở dữ liệu phân tán
... Abort.Chơng 2: Các kỹ thuật sử dụng trong sở dữ liệu phân tán:I/Thiết kế sở dữ liệu phân tán: Thiết kế một hệ thống máy tính phân tán là việc quyết định sắp đặt dữ liệu và chơng trình ... khác.-Chia xẻ dữ liệu: Các chơng trình phân phối đợc tại tất cả các vị trí, nhng file dữ liệu thì không nh vậy, nó vẫn chỉ đợc thực hiện tại một vị trí.-Chia xẻ dữ liệu và chơng trình: Cả dữ liệu và ... gian của mục dữ liệu cái nó truy nhập để chỉ ra nếubất kỳ giao tác với một nhãn rộng nhất đã sẵn sàng truy nhập vào cùng một mục dữ liệu. a .Thuật toán TO bản: Thuật toán TO bản là việc...
 • 28
 • 1,263
 • 7

Cấu trúc sở dữ liệu của SQL server 7.0

Cấu trúc cơ sở dữ liệu của SQL server 7.0
... lưu sở dữ liệu. Nếu như dữ liệu hay sở dữ liệu bò hư thì ta có thể dùng bản sao lưu (backup) này để khôi phục lại sở dữ liệu bò mất. I. SAO LƯU CSDL:Sao lưu (backup) 1 sở dữ liệu ... (RECOVERY)CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)Những nguyên nhân gây ra mất dữ liệu: • Đóa cứng hư• Vô ý hay cố ý sửa đổi dữ liệu như xóa hay thay đổi dữ liệu. • Trộm cắp• VirusĐể tránh việc mất dữ liệu, chúng ... những trang dữ liệu thay đổi lên đóa. Ví dụ minh họa roll back và roll forward:CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA SQL SERVER 7.0I.CẤU TRÚC CSDL CỦA SQL SERVER 7.0 :SQL Server tổ chức dữ liệu lưu trong...
 • 26
 • 1,014
 • 9

Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ
... chiu X = {Ai | Ai tham chiu đn lp Ci, i = 1 m}. Lp D đc đnh ngha bng cách cu trúc li lp C t T qua X bng cách thay th các thuc tính Ai bng attr(Ci) không bao hàm ... các thuc tính tham chiu Xj tham chiu đn các lp Tj. Lp D đc đnh ngha bng cách cu trúc li lp C t T È Tj qua X È Xj, ký hiu D = R(C, (T È Tj).(X È Xj)) nu D ... không tht s cn thit, ngi thit k CSDL hng đi tng ch cn tp trung vào vic đc t cu trúc ca lp đi tng đ lu tr d liu và thao tác d liu. Bng cách kt hp gia cách tip...
 • 113
 • 541
 • 2

Báo cáo " Thiết kế cấu trúc sở dữ liệu trong quản lý thông tin bệnh viện " pot

Báo cáo
... hình cấu trúc sở dữ liệu mà nhóm đã nghiên cứu, xây dựng sẽ là tiền đề chính để phát triển ứng dụng vào thực tế. 4. Kết luận Kết quả nghiên cứu ở trên đã đưa ra một mô hình cấu trúc sở ... nghiên cứu và xây dựng mô hình cấu trúc sở dữ liệu quản lý thông tin ở trên, nhóm sử dụng hệ quản trị sở dữ liệu MySQL Server2000 để thiết kế. Đây là chương trình phần mềm quản lý ... toàn bộ sở dữ liệu. V.D. Hải, N.Đ. Thuận / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25 (2009) 205-210 210 Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình cấu trúc sở dữ liệu tổng...
 • 7
 • 1,322
 • 19

Cấu trúc sở dữ liệu pot

Cấu trúc cơ sở dữ liệu pot
... Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ Thuật, 1996.5. Nguyễn Quốc Cường và Hoàng Đức Hải, Cấu trúc dữ liệu + Giải Thuật =Chương Trình, NXB Giáo Dục, 1995.6. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc ... Giáo Dục, 1995.6. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Giáo dục, 19987. Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu, ĐH Kỹ thuật, 1995Tài liệu tham khảoTTàài lii liệệu tham ... Trần Hạnh Nhi và Dương Anh Đức, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu, CĐ CôngNghệ Thông Tin TP. HCM, 2003.2. Chủ biên: Hoàng Kiếm, Giáo trình cấu trúc dữ liệu, ĐH KHTN, 1996.3. Niclaus Wirth, bản dịch...
 • 4
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc cơ sở dữ liệucấu trúc cơ sở dữ liệu trong gisthiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệuứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình ckỹ thuật tái cấu trúcyêu cầu của cơ sở dữ liệuNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP