Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2020

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2020

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010  2020
... THCS.1.7.1. Phơng pháp luận xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạonói chung và giáo dục THCS nói riêng. Xây dựng quy hoạch phát triển GD - ĐT nói chung và quy hoạch phát triển THCS nói riêng ... Thực trạng giáo dục trung học sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hóa2.1. Một số đặc điểm về KT - XH của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.2.1.1. Đặc điểm chung về vùng đất, con ngời. Đông Sơn là ... đồ 4: Chu trình phơng pháp luận xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục THCS.40 Quy hoạch phát triển giáo dục THCSPhân tích thực trạngGiải pháp thực hiện Phát hiện xu thếPhân tích môi trườngPhân...
 • 46
 • 369
 • 0

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện triệu sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện triệu sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015
... lý giáo dục. Bài giảng, Học viện QLGD, 2007 22. UBND tỉnh Thanh Hoá. Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010. 23. UBND tỉnh Thanh Hoá. Quy t định phê duyệt quy hoạch phát triển ... địa bàn Thanh Hoá về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.25. UBND tỉnh Thanh Hoá. Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010. 26. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá. Quy hoạch đào tạo ... khoá IX và chiến lợc phát triển giáo dục 2001 - 2010. 8714. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lợc phát triển giáo dục 2001 - 2010, NXB Giáo dục 2002.15. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều lệ trờng Trung...
 • 89
 • 336
 • 2

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở đến năm 2015 ở huyện đô lương, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở đến năm 2015 ở huyện đô lương, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... 3. Quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở đến năm 2015 ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁODỤC PHỔ THÔNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ... Chương 1. sở lý luận của quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và quy hoạch phát triển giáo dục bậc THCS.- Chương 2. Đánh giá thực trạng phát triển giáo dục bậc THCS ở huyện ĐôLương, tỉnh Nghệ ... tổnghợp, khái quát hoá những tài liệu liên quan của vấn đề nghiên cứu để xây dựng sở lý luận cho đề tài (công tác quy hoạch, quy hoạch phát triển giáo dục, quy hoạch phát triển giáo dục THCS, )7.2....
 • 120
 • 531
 • 1

Một số giải pháp xây dựngphát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục trung học sở huyện đông sơn tỉnh thanh hoá trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá trong giai đoạn hiện nay
... Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinhLê minh hùngMột số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục trung học sở huyện đông sơn - tỉnh thanh hoá trong giai đoạn ... 76Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinhLê minh hùngMột số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục trung học sở huyện đông sơn - tỉnh thanh hoá trong giai đoạn ... pháp phát triển đội ngũ TT GD THCS ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trong những năm vừa qua.Chơng 3. Những giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ TT GD THCS ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trong...
 • 104
 • 530
 • 1

Quy hoạch phát triển giáo dục tiểu họctrung học sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn hiện nay 2008 2015

Quy hoạch phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn hiện nay 2008  2015
... sở thực tiễn của việc quy hoạch giáo dục TH và THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Chơng 3: Quy hoạch phát triển giáo dục TH và THCS huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-20155 - Cảm ... Thanh Hoá giai đoạn 2008 2015 57 3.1. sở quy hoạch phát triển giáo dục TH và THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015. 573.1.1. Chỉ số phân luồng giáo dục của thời kỳ quy hoạch 3.1.2. ... việc quy hoạch phát triển giáo dục và biện pháp thực hiện quy hoạch. Đây là sở, là nền tảng khoa học cho việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục TH và THCS huyện Đông Sơn trong giai đoạn...
 • 105
 • 362
 • 0

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục tiểu họctrung học sở huyện nông cống tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở huyện nông cống tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015
... nghiệp. Thanh Hoá, tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Thái Sơn1CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NÔNG CỐNG - THANH HOÁ ... những nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển giáo dục, phương pháp quy hoạch phát triển giáo dục. Vấn đề này cũng nhiều nhà quản lý giáo dục cấp sở, phòng giáo dục trong cả nước quan tâm ... những vấn đề bản làm sở lí luận của quy hoạch phát triển giáo dục TH và THCS bao gồm lịch sử nghiên cứu vấn đề, những khái niệm bản về quy hoạch, dự báo, vai trò của giáo dục TH và...
 • 117
 • 388
 • 0

Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá

Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá
... trạng về các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Đông Sơn.322.4. Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Đông Sơn.58Chương ... pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 3.1. Một số nguyên tắc cho việc đề xuất các giải pháp 603.2. Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học ... triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 2.1. Khái quát về tình hình KT-XH huyện Đông Sơn. 242.2. Khái quát về tình hình phát triển GDTHCS của huyện Đông Sơn.252.3-...
 • 110
 • 554
 • 1

Dự báo quygiáo dục tiểu họctrung học sở huyện mường lát tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2015

Dự báo quy mô giáo dục tiểu học và trung học cơ sở huyện mường lát  tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010  2015
... chơng:Chơng 1: sở lý luận về dự báo quy giáo dục tiểu học Trung học sở. Chơng 2: Thực trạng công tác dự báo giáo dục tiểu học trung học sở huyện Mờng Lát, tỉnh Thanh Hóa. Chơng ... án Giáo dục Tiểu học dành cho Trẻ em có hoàn cảnh khó 54Bộ giáo dục và đào tạoTrờng Đại học vinhMai Xuân GiangDự báo quy giáo dục Tiểu học trung học sở huyện Mờng Lát tỉnh Thanh Hoá ... giúp giáo dục tiểu học Trung học sở có hớng đi đúng.1.3. Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học trung học sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1. Vị trí, vai trò của giáo dục...
 • 96
 • 283
 • 0

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở quận 1, thành phố hồ chí minh đến năm 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở quận 1, thành phố hồ chí minh đến năm 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... rộng.41.4. Quy họach phát triển giáo dục THCS1.4.1. Những sở của quy họach phát triển giáo dục sở 1.4.2. Mục tiêu quy họach phát triển giáo dục THCS1.4.3. Nội dung của quy họach phát triển giáo ... lý− Quy hoạch về sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng cho sự phát triển giáo dục Xây dựng các biện pháp thực hiện quy hoạch 1.2.4.4. Phương pháp xây dựng qui hoạch phát triển giáo dục Xây ... dục Xây dựng quy hoạch phát triển GD - ĐT nói chung và quy hoạch phát triển THCS nói riêng cũng phải tuân thủ phương pháp luận xây dựng quy hoạch. Việc xây dựng quy hoạch bao gồm những bước cơ...
 • 124
 • 658
 • 3

Các giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học sở huyện đông sơn tỉnh thanh hóa

Các giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện đông sơn  tỉnh thanh hóa
... tỉnh; Chất lợng GD đạo đức có36Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinhTrịnh đình tuyếtCác giải pháp tăng cờngcông tác Xã hội hoá giáo dục ở các trờng trung học sở huyện đông sơn - tỉnh ... dục - Đào tạo huyện Đông Sơn. Phát huy truyền thống của nền văn hoá Đông Sơn, Ngành giáo dục huyện Đông Sơn liên tục có những chuyển biến tích cực, chất lợng dạy và học đợc nângcao, quy mô trờng ... kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để phát triển nhân cách học sinh, xây dựng môi trờng thuận lợi cho giáo dục. Xây dựng đợc Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh là những...
 • 107
 • 1,008
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở iibộ giáo dục và đào tạo dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở ii cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dụcnguyên tắc chọn lựa các biện pháp và định hƣớng phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện hải hậu tỉnh nam địnhxây dựng kế hoạch phát triển giáo dụcthực trạng phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện hải hậukhái quát về giáo dục trung học cơ sở huyện lộc bình hiện nayxây dựng chiến lược phát triển giáo dụcxây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lựcquy hoạch phát triển giáo dục mầm nonquy hoạch phát triển giáo dục và đào tạoquy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọtư vấn giúp các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hộihầu hết các ngành lĩnh vực và địa phương đã xây dựng quy hoạch phát triển đồng thời đã từng bước rà soát lại các quy hoạch được duyệtxây dựng quy hoạch phát triển dnvvn gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnhgiới thiệu về nội dung và phương pháp xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp cấp tỉnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ