1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất ... Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội quan chuyên môn giúp UBND Thành ... thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3 51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN...
 • 78
 • 2,255
 • 16
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI 513.1 ... CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI 292.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội 292.1.1Tổng ... với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội là chuyên đề...
 • 40
 • 1,471
 • 4
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường nhà đất nội

... thành cảm ơn!Sinh viên Trịnh Thị MaiChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA1.1 Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 1.1.1 Quản lý hành chính Nhà ... tốt nghiệpCác ký hiệu viết tắt Sở TNMT&NĐ Sở tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội CCHC Cải cách hành chính TTHC Thủ tục hành chính HCNN Hành chính Nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩaUBND ... gồm các bộ phận: Thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp thủ tục hành chính. Thủ tục lập pháp thủ tục làm Hiến pháp làm luật. Thủ tục tố tụng tư pháp thủ tục giải quyết tranh...
 • 64
 • 835
 • 2
Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội là khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn ... nghiệpnhững thành công đạt được cũng như những mặt còn tồn tại. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội. Dựa trên ... nghiệpChương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA1.1 Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 1.1.1 Quản lý hành chính Nhà nước Có rất nhiều khái niệm quản...
 • 78
 • 3,470
 • 22
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng giải pháp đổi mới

... về cải cách thủ tục hành chính chế một cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND thị xã Tam ĐiệpChương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách ... NGHIỆM CẢI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC1. Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa liên thông” tại UBND thành phố Ninh BìnhThành ... cách hành chính nói chung.II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP1. Thuận lợi khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chế...
 • 109
 • 5,096
 • 54
Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Sở Khoa học Công nghệ Hải phòng

... đích của đề tài  Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo chế một cửa giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao quản lý hồ sơ một cách tiện lợi ... Trong đó mã loại là khoá chính  KHÁCH HÀNG: Bao gồm các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, email, fax. Trong đó mã khách hàng là khoá chính.  NHÂN VIÊN: ... DÂNOHỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA”Các biểu mẫuHồ sơKết luậnQua quá trình thực hiện đề tài, em đã phân tích hệ thống đưa ra các quy trình cũng như cách thức làm việc tổ chức dữ liệu. Trong...
 • 28
 • 835
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

... lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 2.3. Trả kết quảSinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 49Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo ... VỤQUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 1Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa II. SƠ ĐỒ ... cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa CHƯƠNG I. MÔ TẢ BÀI TOÁN I. Mục đích của đề tài - Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo chế “một...
 • 122
 • 959
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

... pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cải cách hành chính nói chung cải cách thủ tục hành chính theo chế " một cửa& quot; tại quan hành chính nhà nước ở địa ... HÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG (QUA THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG) 2.1. Tổng quan tình hình cải cách thủ tục hành chính ... Chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Nội. 3.2. Phƣơng hƣớng tăng cƣờng hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; tại quan hành chính nhà nƣớc...
 • 20
 • 1,543
 • 3
Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội

... TRẠNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘII. Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội 1. Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi ... nguyên, Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội được thành lập theo quyết định số 101/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Nội căn cứ vào quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ... của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ngành Tài nguyên môi trường. Tiền thân của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội Sở Địa chính Nhà đất Nội, sau đó sát nhập với quỹ môi trường...
 • 84
 • 632
 • 5
Thực tiễn giải quyết khiếu nại về nhà đất thuộc diện nhà cải tạo cho thuê tại phòng chính sách- sở tài nguyên, môi trường và nhà đất hà nội

Thực tiễn giải quyết khiếu nại về nhà đất thuộc diện nhà cải tạo cho thuê tại phòng chính sách- sở tài nguyên, môi trường nhà đất nội

... chức quản lý Nhà nước về Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Thành phố Nội. Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội được thành lập Giám đốc Sở đã ban hành quyết định số 115/QĐ-TNMTNĐ ... KHIẾU NẠI VỀ NHÀ ĐẤT THUỘC DIỆN NHÀ CẢI TẠO CHO THUÊ TẠI PHÒNG CHÍNH SÁCH - SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI.1. sở pháp lý để giải quyết khiếu nại nhà đất đối với diện nhà cải tạo ... trong đó có Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội; 2. Quyết định số 115/QĐ-TNMTNĐ ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội về việc thành lập Phòng Chính sách;3....
 • 36
 • 716
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tụccải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mớicải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửacải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd huyện phúc thọmục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửalợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửayêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửasở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nộigiải pháp về hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan quản lý trong công tác tổ chức đấu giá qsdđgiải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố hồ chí minh doccác giải pháp và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong ĩnh vực hải quan tại cục hải quan thừa thiên huếmột số kiến nghị đề xuất về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửacải cách thủ tục hành chính ở cơ sởtiểu luận cải cách thủ tục hành chính ở cơ sởchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP