1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 1 pptx

... hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . C. 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 27 : Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. ... số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . C. 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 2: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn ... đề thi 1 92 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 569
 • 1
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 2 docx

... là A. 2 2 22 ωxvA += . B. . C. . D. 22 22 xvAω+= 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . Câu 2: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. LW 2 0Q= . B. CW 2 0Q= ... của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. . D. 22 22 vxAω+= 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA += . HẾT Trang 4/ - Mã đề thi 4 82 4Câu 10: Cho một mạch điện xoay chiều ... A. 5,0s. B. 2, 5s. C. 4,0s. D. 3,5s. Trang 1/4 - Mã đề thi 385 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian...
 • 8
 • 474
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn đề 3 docx

... hoà là A. 2 2 22 ωvxA += . B. . C. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωxvA += . D. . 22 22 xvAω+=Câu 5: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA+=. C. . D. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA+=. Câu 17: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m 2 và m3, trong đó m1 = m 2 = m. Ba quả ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508...
 • 8
 • 500
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 1 ppt

... 2 2 22 ωxvA += . B. . C. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 vxAω+=Câu 27 : Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là A. L. B. 2L. ... chất điểm dao động điều hoà là A. . B. . C. 22 22 vxAω+= 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωvxA+= . D. 2 2 22 ωxvA+= . Câu 16: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì ... giảm công suất tiêu thụ. D. tăng công suất toả nhiệt. Trang 1/4 - Mã đề thi 26 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã...
 • 8
 • 313
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 2 pdf

... chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA += . C. 2 2 22 ωvxA += . D. . 22 22 vxAω+=Câu 14: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. ... tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωxvA += . B. . C. . D. 22 22 xvAω+= 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA += . Câu 14: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 342
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 3 doc

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn đề 3 doc

... của chất điểm dao động điều hoà là A. 2 2 22 ωxvA += . B. A = . C. 22 22 xvω+ 2 2 22 ωvxA = . D. xA = . +ω+ 22 22 vCâu 5: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, ... v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là A. . B. 22 22 vxAω+= 2 2 22 ωvxA +=. C. . D. 22 22 xvAω+= 2 2 22 ωxvA +=. Câu 35: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề...
 • 8
 • 322
 • 0
Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI pot

... Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 110 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 12 Môn thi: Hóa học (Mã đề 526 ) Cho biết nguyên tử khối (theo ... MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Các bộ sách : SGK và SBT lớp 10, 11, 12 (NXB Giáo Dục Việt Nam). [2] . Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông (năm 20 07 – 20 12) , Bộ GD&ĐT. [3]. Đề thi tuyển ... 1s 2 2s 2 2p63s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p6. C. 1s 2 2s 2 2p63s1. D. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p1. Câu XI.30. (20 07 – lần 1) Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s 2 2p6 là A. Na+. B....
 • 115
 • 1,031
 • 20
Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

Tài liệu Giáo án ôn thi tốt nghiệp môn Toán - Biên soạn: Phùng Ngọc Chương pptx

... sau :1 2 2 2 36x x+ −+ =Trang 27 Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN Phùng Ngọc ChươngHD:1 2 2 2 2 36 2. 2 364xx x x+ −+ = ⇔ + =x x x 48 .2 236 9 .2 36.4 2 16 2 2 44x ... 6 2 3 6 2 . . . .a a a a a a a a+ += = =b.( ) 2 3 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 2 6 2 2 1 2 4 2 39 .3 .3 3 .3 .3 3 3 27 ++ − − − − − − + + − − −= = = =Trang 22 Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT ... −>7. 2 2 2. 2 9.14 7.7 0x x x− + ≥ 8.1 12. 3 3.15 5 20 x x x++ − = 9.8 18 2 2log ( 2) log ( 3)3x x− + − =10. 2 8 1 3 2 4x x x− + −=Trang 33Năm học 20 09 -20 10Giáo án ôn thi TỐT NGHIỆP MÔN...
 • 54
 • 1,805
 • 41
Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

... điện bằng 0,02s Câu 95. Dùng biểu thức nào sau đây để tính tổng trở của mạch R, L, C nối tiếp. A. () 2 2lcZRZZ=+- B. 22 2LcZRZZ=+- C. () 2 2lcZRZZ= D. 22 2LcZRZZ= ... π/3(Rad) Câu 31. Mạch RLC có ZC = 2R; ZL = R. Tính hệ số công suất của mạch A. 1 /2 B. 2 /2 C. - 2 /2 D. -1 /2 Câu 32. Một mạch (RLC) mắc nối tiếp có L =2( H); c=5(mF). Mắc mạch vào nguồn ... Phương trình dao động của vật là. A. cm 2 t42x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin B. cm 2 t2054x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin, C. cm 2 t202x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−= sin D. cm 2 t202x⎟⎠⎞⎜⎝⎛π+= sin Câu 4. Chọn...
 • 56
 • 573
 • 3
Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 docx

... phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ A. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p6. C. 1s 2 2s 2 2p6 3s1. D. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p1.Câu 4: Chất phản ... 4 ,2 gam. D. 6,3 gam.Giáo viên: Võ Chí Tín - 29 - Cell phone: 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 20 10A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ... 0974806106Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 20 10 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾTRƯỜNG THPT VINH XUÂNTRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTMÔN:HOÁ HỌC 12 Giáo viên: Võ...
 • 60
 • 982
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ