Điện tâm đồ 1

Điện tâm đồ 1

Điện tâm đồ 1
... đều có 2 điện cực, khi muốn nghiên cứu tại 1 điểm thì ngời ta nối điện cực đó (điện cực âm) ra 1 cực trung tâm điện thế = 0 (tâm của mạng điện hình sao). Còn các điện cực còn lại (điện cực dơng) ... thấtCác vectơ từ 1 đến 7 chỉ ra sựkhử cực của các thnh tim vvách liên thất§§iiÖÖn tn t©©m m ®å®åbb××nh thnh th−−êngêngĐĐiiệện tn tââm m đồ ồbbìình thnh thờngờng1. Sóng P1 .1 Bình thờng:L sóng ... viÖn Qu©n Y 12 chuy12 chuyểển n đạđạo chuo chuẩẩnn(The Standar 12 Lead)Gồm:- 3 chuyển đạo mẫu: D1, D2, D3- 3 chuyển đạo đơn cực các chi tăng cờng: aVR, aVL, aVF- 6 chuyển đạo trớc tim: V1, V2, V3,...
 • 16
 • 987
 • 14

Tài liệu ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 1) docx

Tài liệu ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 1) docx
... ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 1) I. Bước 1- Kỹ thuật: Gồm 5 bước nhỏ: 1. Test mV: - Bình thường: phóng dòng điện 1 mV vào máy, vặn nút điều ... BƯỚC 2 –TRỤC ĐIỆN TIM 1. Cách đọc giấy - Mỗi ô nhỏ: rộng 0,04 giây, cao 1mm ứng với 0 ,1 mV. - 5 ô nhỏ hợp thành 1 ô lớn: rộng 0,2 giây, cao 5mm. - Cứ 5 ô lớn có 1 vạch đứng: làm mốc 1 giây. ... tại điểm đặt điện cực. - Bội chất dẫn điện( nứơc muối, gel…) quá rộng làm mất sự khu trú chính xác. - Điện cực đặt trên xương nên dẫn điện kém. - Điện cực buộc lỏng nên cũng dẫn điện kém. 5....
 • 7
 • 1,564
 • 25

Hướng dẫn đọc ĐIỆN TÂM ĐỒ.ppt

Hướng dẫn đọc ĐIỆN TÂM ĐỒ.ppt
... trước tim 19 40: ĐTĐ gắng sức(xe đạp), 19 60: thảm lăn1940: ĐTĐ gắng sức(xe đạp), 19 60: thảm lăn 19 61: ĐTĐ/24h(Holter) 19 61: ĐTĐ/24h(Holter)… 19 67: Thăm dò điện sinh lý buồng tim1967: Thăm dò điện sinh ... đo dòng điện galvanic, khai sinh kỹ thuật ghi ĐTĐ.dòng điện galvanic, khai sinh kỹ thuật ghi ĐTĐ. 19 20: NMCT / ĐTĐ (CĐ ngoại biên )19 20: NMCT / ĐTĐ (CĐ ngoại biên) 19 32: CĐ trước tim1932: CĐ ... lịch sử ĐTĐ 18 56: von K1856: von Köllikölliker và Mer và MÜÜller chller chứng minh tim ứng minh tim cũng sinh ra điện. cũng sinh ra điện. 19 02: Einthoven phát minh ra kỹ thuật ghi đo 19 02: Einthoven...
 • 21
 • 3,248
 • 26

Hướng dẫn đọc ĐIỆN TÂM ĐỒ

Hướng dẫn đọc ĐIỆN TÂM ĐỒ
... trước tim 19 40: ĐTĐ gắng sức(xe đạp), 19 60: thảm lăn1940: ĐTĐ gắng sức(xe đạp), 19 60: thảm lăn 19 61: ĐTĐ/24h(Holter) 19 61: ĐTĐ/24h(Holter)… 19 67: Thăm dò điện sinh lý buồng tim1967: Thăm dò điện sinh ... đo dòng điện galvanic, khai sinh kỹ thuật ghi ĐTĐ.dòng điện galvanic, khai sinh kỹ thuật ghi ĐTĐ. 19 20: NMCT / ĐTĐ (CĐ ngoại biên )19 20: NMCT / ĐTĐ (CĐ ngoại biên) 19 32: CĐ trước tim1932: CĐ ... lịch sử ĐTĐ 18 56: von K1856: von Köllikölliker và Mer và MÜÜller chller chứng minh tim ứng minh tim cũng sinh ra điện. cũng sinh ra điện. 19 02: Einthoven phát minh ra kỹ thuật ghi đo 19 02: Einthoven...
 • 21
 • 4,428
 • 37

Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khoẻ huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khoẻ huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... (cũ) 19 88 -19 89 28,0 CHLB Đức (cũ) 19 88 -19 89 27,0 Hungari 19 96 26,2 Cu Ba 19 98 44,0 Tây Ban Nha 19 96 41, 0 Pháp 19 94 41, 0 Mexico 19 98 19 ,4 Venezuela 19 97 36,9 Việt Nam 19 60 2-3 19 66 ... n-ớc [19 ], [22]. Bảng 1. 3. Một số nghiên cứu tăng huyết áp ở Việt Nam và trên Thế giới Tên n-ớc Năm nghiên cứu Tỷ lệ % Hoa Kỳ 19 60 -19 62 29,7 19 71- 1974 36,3 19 76 -19 80 31, 8 19 88 -19 91 20,4 ... WHO/ISH 19 99 Loại HATT (mmHg) HATTr (mmHg) Tối -u < ;12 0 <80 Bình th-ờng < ;13 0 <85 Bình th-ờng cao 13 0 -13 9 85-89 THA độ I 14 0 -15 9 90-99 THA độ II 16 0 -17 9 10 0 -10 9 THA độ III 18 0...
 • 74
 • 1,279
 • 6

Điện tâm đồ 3

Điện tâm đồ 3
... thì điều chỉnh trục điện tim cũng khoảng 10 -15 0 về phía nửa trục âm của đạo trình X. Nếu bằng 0 thì không cần phải điều chỉnh ớc lợng trục điện timVí dụ: Xét điện tim sau:Trên điện tim trên ta ... xác định trục điện tim:- Dòng điện tim gồm có 3 thời kì phát điện chủ yếu : khử cực nhĩ ( sóng P), khử cực thất( QRS), v tái cực thất ( sóng T) V do đó ta có thể vẽ đợc 3 trục điện tơng ứng của ... trình Y, nếu l âm thì trục điện tim sẽ trùng với hớng của nửa trục âm của đạo trình Y+ Muốn chính xác hơn phải điều chỉnh : Nếu dơng thì điều chỉnh trục điện tim khoảng 10 -15 0 về nửa trục dơng của...
 • 8
 • 700
 • 13

Điện tâm đồ 5

Điện tâm đồ 5
... khoảng ghép( khoảng RR)bằng nhau NTTT 1 ổ, khác nhau NTTT đa ổ- Hình dạng các sóng NTT T:+ Giống nhau : NTTT 1 dạng+ Khác nhau : NTTT đa dạng-Nếu 1 nhịp cơsở 1 nhịp NTT : NTTT nhịp đôi nhịp ba, ... ngoại tâm thu(Extrasystoles )1. NTT l một nhát bóp gây ra bởi 1 xung động phát ra đột xuất v sớm hon bình thờng từ một ổ no đó của ... RRR = RR- Khoảng ghép: l khoảng cách từ nhát bóp đứng liền trớc NTT tới NTT+ NTT cùng 1 khoảng ghép: NTT 1 ổ+ NTT khác khoảng ghép: NTT đa ổNgo¹i t©m thu nhÜ, NTT bé nèi* NTT nhÜ:• P’ ®Õn sím•...
 • 13
 • 583
 • 7

Điện tâm đồ 8

Điện tâm đồ 8
... xuống thất * Phân loại:- Block AV cấp 1- Block AV cấp 2- Block AV cấp 31. Block AV cấp 1: PQ > 0,20s QRS- T bình thờngBlock AV cấp 1: PQ= 0,28sBlock AV cÊp 1 Block AV cấp 2* Một số xung động ... sóng P đơn độc không có QRS đi kèm : P bị block v thất nghỉ 1 nhịp ; nếu cứ 2P có 1 QRS-T l block A-V độ 2 kiểu 2 /1, có thể gặp 3 /1, 4 /1. Block AV cÊp 2 kiÓu chu kú WenckebachBlock AV cÊp 2 kiÓu ... nhánh hon ton1. Block nhánh trái( Left Bundle Branch Block- LBBB) Có sóng P, QRS dãn rộng D/h trực tiếp: R rộng , có móc thờng trên DI,aVL,V5,V6 D/h gián tiếp: Dạng rS/ V1,V2 QRS > 0 ,12 block...
 • 29
 • 626
 • 7

Điện tâm đồ 12

Điện tâm đồ 12
... ST ngắn lại sóng T tiếp liền ngay vo QRSRối loạn điện giảiTrμn dÞch mμng ngoμi tim: ®iÖn thÕ thÊpA- Thay đổi ECG do tăng kali máu: ngy 1nồng độ Kali máu ởmức 8,6mEq/l thìkhông còn nhận ... 5.8mEq/l sóng P nhận, QRS không còn giãn rộng nữaraB- Thay đổi ECG do giảm Kali máu: ngy 1 kali máu l 1, 5mEq/l. ngy thứ 4 kali máu l3,7mEq/lGi¶m kali m¸usãng Ugi¶m kali m¸uGi¶m calci huyÕtA-T¨ng ... T dÑt hay ©m QT ng¾n l¹i viêm mng ngoi tim 1. Thể cấp: ST chênh lên ở tất cả các chuyển đạo ngoại vi vtrớc tim2. Khi có trn dịch mng ngoi tim: điện thế thấp3. Khi viêm mng ngoi tim co thắt:...
 • 10
 • 568
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: download 100 bài tập điện tâm đồ100 bài tập điện tâm đồ pdf150 bài tập điện tâm đồ100 bài tập điện tâm đồdown 100 bài tập điện tâm đồđiện tâm đồđọc điện tâm đồhướng dẫn đọc điện tâm đồphương pháp đọc điện tâm đồkỹ thuật đọc điện tâm đồtín hiệu điện tâm đồ ecgđiện tâm đồ là gìkhái niệm điện tâm đồkỹ thuật điện tâm đồđiện tâm đồ cho thai nhiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ