1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế tphcm về chất lượng dịch vụ giữ xe trong trường và các giải pháp cải thiện , nâng cao chất lượng dịch vụ giữ xe

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế tphcm về chất lượng dịch vụ giữ xe trong trường và các giải pháp cải thiện , nâng cao chất lượng dịch vụ giữ xe

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế tphcm về chất lượng dịch vụ giữ xe trong trường các giải pháp cải thiện , nâng cao chất lượng dịch vụ giữ xe

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2.1. Một số dịch vụ tại trường đại học kinh tế cung ứng phục vụ sinh viên: Trường đại học Kinh tế là một trong các trường trọng điểm quốc gia. Hơn nữa,số lương sinh ... biện pháp để hoàn thiện hơn dịch vụ giữ xe tại cơ sở D. Tại các cơ sở C, E, H, nhà trường cũng đã cung cấp dịch vụ giữ xe trong khuôn viên trường để đáp ứng nhu cầu của sinh viên sinh hoạt học ... Hình 2.1: Bãi giữ xe ở cơ sở B đại học Kinh Tế TP.HCM  Đặc điểm dịch vụ của dịch vụ giữ xe  Tính không hiện hữu (tính vô hình) Dịch vụ giữ xe trường đại học Kinh Tế mang tính chất vô hình....
 • 138
 • 2,563
 • 19
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

... giữa ngành học với sự hài lòng của sinh viên 69 Bảng 4.25: Mối liên hệ giữa sự hài lòng của sinh viên theo năm học 70 Bảng 4.26: Mối liên hệ giữa kết quả học tập sự hài lòng của sinh viên 71 ... chất lượng dịch vụ của nhà trường. Tương tự như chất lượng dịch vụ ñào tạo, mức ñộ hài lòng của sinh viên ñối với ñại học An Giang còn chưa cao. Sự hài lòng của sinh viên tập trung vào thành ... trung vào mối quan hệ giữa sự hài lòng của sinh viên kinh doanh mục ñích của sinh viên khi học tại một trường ñại học hay cao ñẳng. Tác giả cho rằng việc giảm số lượng của khóa học hay sinh viên...
 • 127
 • 2,881
 • 11
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

. phục vụ. Với mục đích xác định sự hài lòng của sinh viên nhằm góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH. giá chất lượng trường đại học. 7. Nguyễn Kim Dung (2010 ), Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy và quản lý của một số trường...
 • 5
 • 1,804
 • 21
 Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

... độ hài lòng của nhân viên HÀI LÒNG Các yếu tố tinhthần sẽ làm tăng sự hài lòng KHÔNG HÀI LÒNGKHÔNG BẤT MÃN Các yếu tố vật chất sẽ làm giảm sự bất mãnBẤT MÃN3. Bảng câu hỏi khảo sát (Tham khảo ... điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty.3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên. 4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nhân s , ... CỦA NHÂN VIÊNĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP(Công tác số 6)I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù...
 • 4
 • 5,789
 • 72
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

... KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng ... sách nhân sự phù hợp. 2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty. 3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên. 4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ... với thực tế xã hội hiện nay. IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Khảo sát theo phương pháp lấy mẫu đại diện. Chọn cỡ mẫu: Tổng số mẫu khảo sát: 280 mẫu. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ...
 • 6
 • 3,156
 • 19
Sự hài lòng của sinh viên chính quy về chất lượng dich vụ giáo dục của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân.doc

Sự hài lòng của sinh viên chính quy về chất lượng dich vụ giáo dục của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân.doc

... học Kinh Tế Quốc Dân. Dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục của sinh viên chính quy trường đại học Kinh Tế Quốc Dân.1.3. ... thống các dịch vụ cung cấp có chất lượng cao 5.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân về chất lượng dịch vụ giáo dục.Để có thể nâng cao ... việc học của các sinh viên khác.2.2. Sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với chất lượng dịch vụ giáo dục đại học. 2.2.1. Chất lượng dịch vụ giáo dục đại học a) Định nghĩa:Giáo dục đại học...
 • 31
 • 2,944
 • 30
đề cương nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên kinh tế đối với ktx.doc

đề cương nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên kinh tế đối với ktx.doc

... hiện đại ( điện , nước, net , .)HH2Cơ sở vật chất của KTX khang trang( phòng , toilet , nơi phơi đồ , bãi giữ xe rộng, phòng học chung )Khả năng đáp ứngDU Dịch vụ y tế , căn tin , giữ xe , ... Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng kí túc xá 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH• Đề xuất một số định hướng giải pháp để nâng cao chất lượng kí túc xá trong thời ... học TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINHKHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN***ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUMÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KINH TẾ TẠI KÍ...
 • 15
 • 4,179
 • 30
Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công nghiệp với chất lượng đào tạo

Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công nghiệp với chất lượng đào tạo

... nhóm sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. Nhằm khảo sát mức độ hài lòng của các bạn sinh viên trường Đại học Công Nghiệp với chất lượng đào tạo của trường, chúng tôi đưa ra bảng khảo sát ... giá sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghiệp đối với chất lượng đào tạo.  Đề xuất ra phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo, thỏa mãn phù hợp với sinh viên trường Đại học ... tiêu của đề tài.Tìm hiểu các yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo. Xác định mức hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của trường .  Xác định mức hài lòng...
 • 18
 • 3,342
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228ứng dụng của marketing và các giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệpcác giải pháp cải thiện tình hình quản lý chất thải rắn y tế hiện nayđề xuất các giải pháp cải thiện tình hình quản lý chất thải rắn y tế hiện nay trên địa bàn huyệnphiếu khảo sát sự hài lòng của sinh viênbảng khảo sát sự hài lòng của sinh viênkhảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ căn tinkhảo sát sự hài lòng của sinh viênkhảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tphcmmẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân viênphiếu khảo sát sự hài lòng của nhân viênkhảo sát sự hài lòng của nhân viên y tếmẫu khảo sát sự hài lòng của nhân viêncâu hỏi khảo sát sự hài lòng của nhân viênkhảo sát sự hài lòng của nhân viênNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015