1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP docx

... lượng trong quá trình làm việc CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 1. Khái niệm 2. Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân ... chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh ... vấn đề quản trị nhân sự II. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP. 1. Mục tiêu của quản trị nhân sự. 2. Các chức năng của bộ phận / phòng nhân sự. III. KHÁI NIỆM Ý...
 • 50
 • 613
 • 1
Tài liệu Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? (Phần cuối) doc

Tài liệu Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? (Phần cuối) doc

... phân bố này của chức năng quản trị nhân sự có nhiều ưu điểm nhưng một trong những bất lợi của nó chính là việc xem nhẹ quản trị nhân sự chỉ như vai trò nhân viên kiểm tra trong tổ chức.” Còn theo ... năng quản trị nhân sự tương quan nhiều hơn bất kỳ điều gì tới chất lượng văn hóa và quản lý mà chính nó đang hỗ trợ. Thế nên, nếu bạn cho tôi vào vị trí trưởng phòng quản trị nhân sự trong ... rằng quản trị nhân sự ở đó là vì những người lao động. Khi những người trẻ tuổi hơn trong tổ chức tới gặp tôi xin lời khuyên, tôi đã hỏi ‘Các cậu đã nói với bất kỳ ai trong quản trị nhân sự về...
 • 9
 • 454
 • 0
Tài liệu Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? (Phần Một) doc

Tài liệu Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? (Phần Một) doc

... quá trình hoạt động của quản trị nhân sự, theo James Walker, một nhà tư vấn về chiến lược quản trị nhân sự ở La Jolla, Ca., cho rằng các xu hướng trong quản trị nhân sự – chẳng hạn như thuê ... biểu rằng: “Tôi sẽ không chọn quản trị nhân sự như một sự nghiệp nếu chúng ta không thể là một đối tác chiến lược cùng với doanh nghiệp. Và như thế quản trị nhân sự thật may mắn được báo cáo với ... mình trong quản trị nhân sự . Và với các hệ thống đánh giá quản trị nhân sự, ông cho rằng: “nên phải nghiêm khắc và không được quan liêu” cũng như phải theo dõi sát sao như kiểu lập báo cáo tài...
 • 8
 • 481
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại pdf

... bản về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại I. Khái niệm, nội dung và tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại. 1. Khái niệm vể quản trị nhân sự. Bất ... thành bại của doanh nghiệp từ đó có nhiều cách hiểu khác nhau về quản trị nhân sự. Trước khi đi sâu nghiên cứu khái niệm quản trị nhân sự ta xem xét thế nào là quản trị. Quản trị được hiểu ... nhân sự của doanh nghiệp Việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp thường dựa vào hai nguồn chính: bên trong (nội bộ) và bên ngoài. Nguồn bên trong là những người đang làm trong doanh nghiệp...
 • 51
 • 1,398
 • 3
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

... tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhân sự trong doanh nghiệp 1. 1. KhKhái niệmái niệm và các nhân tố ảnh hưởng và các nhân tố ảnh hưởng Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Quản trị ... nghiệp Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 1. 1. KhKhái niệmái niệm và các nhân tố ảnh hưởng và các nhân tố ảnh hưởng Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Phúc ... khả năng nhân sự Bước 3: Đề ra chính sách thực hiệnBước 4: Kiểm tra và đánh giá Quản trị nhân sự trong Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp doanh nghiệp 2.1. Hoạch định nhu cầu nhân sự Bước...
 • 30
 • 1,198
 • 10
Tài liệu CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP docx

... CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP Quản trị nhân lực là một trong các nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân lực là một tác động liên ... cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông qua tổ chức đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của quản trị nhân lực là tạo ra sự thoả mãn cao nhất cho mọi cá nhân trong doanh nghiệp ... công việc và phận sự của mình được giao. Lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm: - Nghiên cứu tài nguyên nhân lực - Hoạch định tài nguyên nhân lực - Tuyển dụng nhân lực - Đào...
 • 3
 • 416
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường docx

... trị tự đề ra hoặc được giao cho. 2. Khái niệm quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Quản trị nhân sự (gọi tắt của quản trị tài nguyên nhân sự - Human resource management) là việc tuyển mộ, ... một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, nhà thờ, bệnh viện 3. Chức năng quản trị nhân sự: Tại các doanh nghiệp tổ chức có phòng nhân sự riêng thì giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân sự ... quân của công nhân viên trong Công ty so với mức thu nhập chung của nhân dân Việt Nam nói chung, của các doanh nghiệp trực chƯƠNG I Lý luận về QUảN TRị NHÂN Sự của DOANH NGHIệP TRONG nền kinh...
 • 43
 • 945
 • 0
Tài liệu CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP ppt

Tài liệu CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP ppt

... với người cung ứng nguyên vật liệu và cả người phân phối bán ra. Như vậy, từ chỗ quản trị chất lượng trong doanh nghiệp đồng nghĩa với KCS đã mở rộng ra quản trị chất lượng cả đời sống sản ... doanh nghiệp phải đổi mới cơ cấu tổ chức từ quản trị theo chức năng sang quản trị theo chức năng chéo nhằm hướng mọi nỗ lực của các thành viên vào việc thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp ... của cơ quan quản lý đã thúc đẩy quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9000 trong doanh nghiệp. Thời gian đầu, do lợi thế về nhiều mặt, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã đi đầu trong hoạt động...
 • 23
 • 624
 • 2
Tài liệu Các lĩnh vực về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp pdf

Tài liệu Các lĩnh vực về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp pdf

... VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP Quản trị nhân lực là một trong các nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân lực là một tác động liên tục, có tổ chức đối với nguồn nhân ... phận sự của mình được giao.Lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm:- Nghiên cứu tài nguyên nhân lực- Hoạch định tài nguyên nhân lực- Tuyển dụng nhân lực- Đào tạo, sử dụng- Quản ... nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông qua tổ chức đạt đượccác mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của quản trị nhân lực là tạo ra sự thoả mãn cao nhất cho mọi cá nhân trong doanh nghiệp đối với...
 • 3
 • 391
 • 1
Tài liệu CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP ppt

Tài liệu CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP ppt

... CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP Quản trị nhân lực là một trong các nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Quản trị nhân lực là một tác động liên ... cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp thơng qua tổ chức đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của quản trị nhân lực là tạo ra sự thoả mãn cao nhất cho mọi cá nhân trong doanh nghiệp ... cơng việc và phận sự của mình được giao. Lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm: - Nghiên cứu tài nguyên nhân lực - Hoạch định tài nguyên nhân lực - Tuyển dụng nhân lực - Đào...
 • 3
 • 512
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài quản trị nhân sự trong doanh nghiệpquản trị nhân sự trong doanh nghiệp vận tảiquản trị nhân sự trong doanh nghiệpcông tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệpnội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệpnội dung quản trị nhân sự trong doanh nghiệpmục tiêu của quản trị nhân sự trong doanh nghiệpchuyên đề quản trị nhân sự trong doanh nghiệptiểu luận quản trị nhân sự trong doanh nghiệpkhái niệm quản trị nhân sự trong doanh nghiệpquản trị nhân sự trong doanh nghiệp vừa và nhỏkhái niệm về quản trị nhân sự trong doanh nghiệpquản trị nhân sự trong doanh nghiệp tư nhânnguyên tắc quản trị nhân sự trong doanh nghiệpquản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhà nướcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ