1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài ppt

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài ppt

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam nước ngoài ppt

... hành chính Báo chí- Cục Báo chí Tên thủ tục : Cấp Giấy phép thành lập quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam nước ngoài quan thực hiện: Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép ... tục Cấp Giấy phép thành lập quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam nước ngoài. Trình tự thực hiện- quan quan đại diện Việt Nam nước ngoài nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin ... của quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước sở tại và được tiến hành theo các quy định của quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài...
 • 2
 • 362
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. docx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. docx

... + Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép. + Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạtđộng, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. ... /2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Số: GP/KDBH Ngày: Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chínhBỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: GP/KDBH ... đầu tư nước ngoài được lập thành 03 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 01 (một) bản bằng tiếng Việt và 01 (một) bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịchtừ tiếng nước ngoài...
 • 6
 • 396
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm pptx

... xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động. 2. - Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép 3. - Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập ... Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp giấy ... đầu tư nước ngoài được lập thành 3 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 1 (một) bản bằng tiếng Việt và 1 (một) bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài...
 • 9
 • 277
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa docx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa docx

... trong nước xuất khẩu, nhập khẩu quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thị trường trong nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan ... Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (theo mẫu); 2. - Danh sách các thành viên trong trường hợp Sở Giao dịch ... Mô tả bước thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 4. - Trong trường hợp các điều kiện và hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ quyết định cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công...
 • 5
 • 270
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

... thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu ... địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế quan có thẩm quyền ... Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có...
 • 5
 • 372
 • 0
Tài liệu Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá doc

Tài liệu Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá doc

... giá. 2. Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, các hoạt động có chức năng thẩm định giá với quan đăng ký kinh doanh Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định ... Lĩnh vực thống kê:Lĩnh vực giá quan trực tiếp thực hiện TTHC: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cách thức thực hiện:Tổ ... thực hiện TTHC :Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh...
 • 3
 • 252
 • 0
Tài liệu Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm doc

Tài liệu Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm doc

... lập] phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định của Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ... 155/2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Số: GP/KDBH Ngày: Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chính ... và hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của [tên chủ đầu tư] ngày tháng năm - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập doanh nghiệp Cho phép [Tên chủ...
 • 5
 • 415
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người việt nam ở nước ngoài tại ủy ban về người việt nam ở nước ngoàicấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt namcơ quan cấp giấy phép thành lập doanh nghiệpthủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng liên doanh tại việt namcấp giấy phép thành lậpmẫu quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹđơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diệncấp giấy xác nhận không có quốc tịch việt nam đối với người chưa thành niên tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoàicấp giấy xác nhận không có quốc tịch việt nam đối với người đã thành niên tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoàiđơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng khôngđơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng khôngmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện địa danhmẫu giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóacấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóathủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp thẩm định giáGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ